Топ-100
 • Huldrych Zwingli Huldrych Zwingli

  Huldrych Zwingli – szwajcarski kaznodzieja i teolog, jeden z głównych twórców ewangelicyzmu reformowanego i przedstawicieli reformacji w Szwajcarii.

 • Waldensi Waldensi

  Waldensi – ugrupowanie chrześcijańskie, zainicjowane przez Piotra Waldo, zawiązane w południowej Francji około 1170 jako tzw. "ubodzy z Lyonu”, działające we...

 • Lucilio Vanini Lucilio Vanini

  Lucilio Vanini, wł. Giulio Cesare Vanini, używał także nazwiska Pompeo Usciglio – włoski filozof i teolog. Krytyk religii objawionych, w tym chrześcijaństwa....

 • William Tyndale William Tyndale

  William Tyndale – uczony, tłumacz, autor i reformator protestancki, pierwszy nowożytny tłumacz Biblii na język angielski z języków oryginalnych: hebrajskiego...

 • August Stahn August Stahn

  August Józef Stahn – działacz Badaczy Pisma Świętego niemieckiego pochodzenia, organizator ruchu Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce.

 • Miguel Servet Miguel Servet

  Miguel Servet – hiszpański teolog unitariański, astronom, prawnik, lekarz i humanista. Uważany za prekursora unitarianizmu. Jako pierwszy w Europie odkrył pł...

 • Rzeź Béziers Rzeź Béziers

  Rzeź Béziers to krwawy epizod wojen albigeńskich w początkach XIII wieku w Langwedocji. Skutkiem zdobycia miasta przez krzyżowców wymordowana została znaczna...

 • Noc św. Bartłomieja Noc św. Bartłomieja

  Noc św. Bartłomieja, zwana również krwawym weselem paryskim, a przez analogię do nieszporów sycylijskich jutrznią paryską – potoczne określenie rzezi na huge...

 • Kazimierz Łyszczyński Kazimierz Łyszczyński

  Kazimierz Łyszczyński herbu własnego – polski filozof skazany na śmierć za ateizm, autor traktatu De non existentia Dei. Jest nazywany patronem polskich atei...

 • Katarzy Katarzy

  Katarzy – przedstawiciele dualistycznego ruchu religijnego działającego w XI-XIII wieku w południowej Francji i północnych Włoszech, skierowanego przeciw ust...

 • Jan Hus Jan Hus

  Jan Hus – czeski duchowny i bohater narodowy, filozof, reformator Kościoła, prekursor protestantyzmu, rektor Uniwersytetu Praskiego. Działalność Husa, inspir...

 • Hugenoci Hugenoci

  Hugenoci – nazwa francuskich ewangelików reformowanych w XVI i XVII wieku. Pochodzi ona od nazwiska przywódcy powstania w Genewie, Besançon Huguesa. Hugenoci...

 • Hieronim z Pragi Hieronim z Pragi

  Hieronim z Pragi − czeski teolog, zwolennik husytyzmu i wiklefyzmu, bohater wiary Kościołów protestanckich.

 • Leopold Engleitner Leopold Engleitner

  Leopold Engleitner – Austriak, najdłużej żyjący ocalały z obozów koncentracyjnych Buchenwald, Ravensbrück i Niederhagen.

 • Thomas Emlyn Thomas Emlyn

  Pochodził z rodziny anglikańskiej, po ukończeniu nauki w seminarium został jednak duchownym prezbiteriańskim. W latach 1683–1690 pełnił posadę prywatnego kap...

 • August Dickmann August Dickmann

  August Dickmann – Świadek Jehowy z Niemiec, pierwszy więzień rozstrzelany za odmowę pełnienia służby wojskowej podczas II wojny światowej. Jeden z około 250 ...

 • Tommaso Campanella Tommaso Campanella

  Tommaso Campanella, imiona świeckie Giovanni Domenico – włoski filozof, teolog i poeta epoki renesansu, autor dzieła pt. Miasto Słońca oraz Ateizm Zwyciężony...

 • Bracia polscy Bracia polscy

  Bracia polscy – unitariańska wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1563 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, stanowiąca najbard...

 • Bracia Apostolscy Bracia Apostolscy

  Bracia Apostolscy – chrześcijańska grupa religijna, głosząca powrót Kościoła do "ewangelicznego ubóstwa”, istniejąca w północnych państwach włoskich w XIII i...

 • Arnold z Brescii Arnold z Brescii

  Urodził się w Brescii. Tamże otrzymał święcenia duchowne angażując się równocześnie w ruch dążący do oczyszczenia kościoła z symonii. Za swoją działalność w ...

 • Albigensi Albigensi

  Albigensi – ruch religijno-społeczny w XII-XIV w. we Francji, rekrutujący się głównie spośród mieszczan i rycerstwa. Jego doktryna jest podobna do manicheizm...

 • Adamici Adamici

  Adamici – to określenie wielu grup religijnych, wywodzących się z chrześcijaństwa, naśladujących nagość Adama jako symbol pierwotnej czystości człowieka prze...

 • Uriel Acosta Uriel Acosta

  Uriel Acosta, inaczej Gabriel Acosta, właściwie Uriel da Costa – pochodzący z Portugalii filozof żydowski, sceptyk, uznający Biblię za twór ludzki, odrzucają...

Uriel Acosta

Uriel Acosta, inaczej Gabriel Acosta, właściwie Uriel da Costa – pochodzący z Portugalii filozof żydowski, sceptyk, uznający Biblię za twór ludzki, odrzucają...

Adamici

Adamici – to określenie wielu grup religijnych, wywodzących się z chrześcijaństwa, naśladujących nagość Adama jako symbol pierwotnej czystości człowieka prze...

Albigensi

Albigensi – ruch religijno-społeczny w XII-XIV w. we Francji, rekrutujący się głównie spośród mieszczan i rycerstwa. Jego doktryna jest podobna do manicheizm...

Arnold z Brescii

Urodził się w Brescii. Tamże otrzymał święcenia duchowne angażując się równocześnie w ruch dążący do oczyszczenia kościoła z symonii. Za swoją działalność w ...

Bracia Apostolscy

Bracia Apostolscy – chrześcijańska grupa religijna, głosząca powrót Kościoła do "ewangelicznego ubóstwa”, istniejąca w północnych państwach włoskich w XIII i...

Bracia polscy

Bracia polscy – unitariańska wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1563 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, stanowiąca najbard...

Tommaso Campanella

Tommaso Campanella, imiona świeckie Giovanni Domenico – włoski filozof, teolog i poeta epoki renesansu, autor dzieła pt. Miasto Słońca oraz Ateizm Zwyciężony...

August Dickmann

August Dickmann – Świadek Jehowy z Niemiec, pierwszy więzień rozstrzelany za odmowę pełnienia służby wojskowej podczas II wojny światowej. Jeden z około 250 ...

Thomas Emlyn

Pochodził z rodziny anglikańskiej, po ukończeniu nauki w seminarium został jednak duchownym prezbiteriańskim. W latach 1683–1690 pełnił posadę prywatnego kap...

Leopold Engleitner

Leopold Engleitner – Austriak, najdłużej żyjący ocalały z obozów koncentracyjnych Buchenwald, Ravensbrück i Niederhagen.

Fioletowe trójkąty

Fioletowe trójkąty – brytyjski film dokumentalny z 1991 roku. Film zrealizowany przez brytyjską wytwórnię Starlock Pictures dla telewizji TVS Television Ltd,...

Hieronim z Pragi

Hieronim z Pragi − czeski teolog, zwolennik husytyzmu i wiklefyzmu, bohater wiary Kościołów protestanckich.

Hugenoci

Hugenoci – nazwa francuskich ewangelików reformowanych w XVI i XVII wieku. Pochodzi ona od nazwiska przywódcy powstania w Genewie, Besançon Huguesa. Hugenoci...

Jan Hus

Jan Hus – czeski duchowny i bohater narodowy, filozof, reformator Kościoła, prekursor protestantyzmu, rektor Uniwersytetu Praskiego. Działalność Husa, inspir...

Katarzy

Katarzy – przedstawiciele dualistycznego ruchu religijnego działającego w XI-XIII wieku w południowej Francji i północnych Włoszech, skierowanego przeciw ust...

Minos Kokkinakis

Minos Kokkinakis – grecki działacz religijny Świadek Jehowy, który prowadził kampanię w celu zniesienia zakazu prozelityzmu w Grecji, traktowanego przez praw...

Kazimierz Łyszczyński

Kazimierz Łyszczyński herbu własnego – polski filozof skazany na śmierć za ateizm, autor traktatu De non existentia Dei. Jest nazywany patronem polskich atei...

Noc św. Bartłomieja

Noc św. Bartłomieja, zwana również krwawym weselem paryskim, a przez analogię do nieszporów sycylijskich jutrznią paryską – potoczne określenie rzezi na huge...

Rzeź Béziers

Rzeź Béziers to krwawy epizod wojen albigeńskich w początkach XIII wieku w Langwedocji. Skutkiem zdobycia miasta przez krzyżowców wymordowana została znaczna...

Miguel Servet

Miguel Servet – hiszpański teolog unitariański, astronom, prawnik, lekarz i humanista. Uważany za prekursora unitarianizmu. Jako pierwszy w Europie odkrył pł...

August Stahn

August Józef Stahn – działacz Badaczy Pisma Świętego niemieckiego pochodzenia, organizator ruchu Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce.

William Tyndale

William Tyndale – uczony, tłumacz, autor i reformator protestancki, pierwszy nowożytny tłumacz Biblii na język angielski z języków oryginalnych: hebrajskiego...

Lucilio Vanini

Lucilio Vanini, wł. Giulio Cesare Vanini, używał także nazwiska Pompeo Usciglio – włoski filozof i teolog. Krytyk religii objawionych, w tym chrześcijaństwa....

Waldensi

Waldensi – ugrupowanie chrześcijańskie, zainicjowane przez Piotra Waldo, zawiązane w południowej Francji około 1170 jako tzw. "ubodzy z Lyonu”, działające we...

Aleksandr Woznicyn

Aleksandr Artiemjewicz Woznicyn, ros. Александр Артемьевич Возницын – emerytowany kapitan-lejtnant rosyjskiej floty, spalony na stosie ze względu na przyjęci...

Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli – szwajcarski kaznodzieja i teolog, jeden z głównych twórców ewangelicyzmu reformowanego i przedstawicieli reformacji w Szwajcarii.