Топ-100
 • Wody silnie zmienione Wody silnie zmienione

  Wody silnie zmienione, silnie zmienione części wód – pojęcie używane w gospodarce wodnej na określenie wód powierzchniowych, których parametry morfologiczne ...

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – jeden z siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje regio...

 • Projekt ISOK Projekt ISOK

  ISOK – "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” – projekt mający na celu utworzenie systemu poprawiającego osłonę gospodarki, śr...

 • Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

  Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest międzynarodową komisją funkcjonującą w Europie, zajmującą się problematyką rzek i jezior z d...

 • Międzynarodowa Komisja Ochrony Łaby Międzynarodowa Komisja Ochrony Łaby

  Międzynarodowa Komisja Ochrony Łaby – organizacja koordynująca gospodarkę wodną w dorzeczu Łaby. Umowę o powołaniu MKOŁ podpisały trzy strony: Czechosłowacja...

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – polski urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zapewnia obsługę centralnego organu gospoda...

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – instytucja pełniąca służbę meteorologiczną i hydrologiczną na terytorium Polski. In...

 • Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej im. T. G. Masaryka Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej im. T. G. Masaryka

  Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej im. T. G. Masaryka Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, VÚV) – instytut badawczy czeskiego Ministerstwa Środowi...

 • Inštitut za vode Republike Slovenije Inštitut za vode Republike Slovenije

  Inštitut za vode Republike Slovenije – jednostka badawczo-rozwojowa działająca w Słowenii. Instytut jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań naukowych w go...

 • Deltares Deltares

  Deltares – pozarządowy instytut badawczy funkcjonujący w Holandii zajmujący się głównie naukami stosowanymi z zakresu wód powierzchniowych i podziemnych. Ins...

 • Agència Catalana de l’Aigua Agència Catalana de l’Aigua

  Agència Catalana de l’Aigua – rządowa agencja w Katalonii zajmująca się gospodarką wodną. Agencję powołano w 2000, łącząc poprzednie służby zajmujące się spr...

Gospodarka wodna

Agència Catalana de l’Aigua

Agència Catalana de l’Aigua – rządowa agencja w Katalonii zajmująca się gospodarką wodną. Agencję powołano w 2000, łącząc poprzednie służby zajmujące się spr...

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser – grupa robocza ministerstw krajów związkowych Niemiec odpowiednich do spraw gospodarki wodnej i federalnego Ministers...

Deltares

Deltares – pozarządowy instytut badawczy funkcjonujący w Holandii zajmujący się głównie naukami stosowanymi z zakresu wód powierzchniowych i podziemnych. Ins...

Inštitut za vode Republike Slovenije

Inštitut za vode Republike Slovenije – jednostka badawczo-rozwojowa działająca w Słowenii. Instytut jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań naukowych w go...

Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej im. T. G. Masaryka

Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej im. T. G. Masaryka Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, VÚV) – instytut badawczy czeskiego Ministerstwa Środowi...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy – instytucja pełniąca służbę meteorologiczną i hydrologiczną na terytorium Polski. In...

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – polski urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zapewnia obsługę centralnego organu gospoda...

Międzynarodowa Komisja Ochrony Łaby

Międzynarodowa Komisja Ochrony Łaby – organizacja koordynująca gospodarkę wodną w dorzeczu Łaby. Umowę o powołaniu MKOŁ podpisały trzy strony: Czechosłowacja...

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest międzynarodową komisją funkcjonującą w Europie, zajmującą się problematyką rzek i jezior z d...

Projekt ISOK

ISOK – "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” – projekt mający na celu utworzenie systemu poprawiającego osłonę gospodarki, śr...

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – jeden z siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje regio...

Ryzyko powodziowe

Ryzyko powodziowe – oznacza kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z powodzią potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludz...

Spółka wodna

Utworzenie spółki wodnej następuje poprzez sporządzenie pisemnej umowy pomiędzy co najmniej trzema osobami fizycznymi lub prawnymi. Założyciele uchwalają sta...

Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – polska struktura organów administracji powstała 1 stycznia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca ...

Wody silnie zmienione

Wody silnie zmienione, silnie zmienione części wód – pojęcie używane w gospodarce wodnej na określenie wód powierzchniowych, których parametry morfologiczne ...