Топ-100
 • Literatura czeska Literatura czeska

  Literatura czeska – literatura, która powstawała i powstaje na terenie historycznych Czech i jest pisana przez osoby, które tradycyjnie związane są z kulturą...

 • Literatura niemieckojęzyczna Literatura niemieckojęzyczna

  Pod terminem literatura niemieckojęzyczna należy rozumieć dzieła literackie, które zostały napisane w języku niemieckim. Należą więc do niej literatury narod...

 • Literatura japońska Literatura japońska

  We wczesnych dziełach literatury japońskiej widać duży wpływ kultury chińskiej oraz literatury chińskiej, często zapisanej w klasycznym języku chińskim. Wido...

 • Literatura szwedzkojęzyczna Literatura szwedzkojęzyczna

  Literatura szwedzkojęzyczna – termin odnoszący się do dzieł literackich stworzonych w języku szwedzkim w samej Szwecji oraz w tym języku w Finlandii i na Wys...

 • Krytyka literacka Krytyka literacka

  Krytyka literacka – działalność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dzieł literackich i ogólnie literatury. Krytyka literacka z z...

 • Gazeta Gazeta

  Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego. Ukazuje się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.

 • Historia literatury Historia literatury

  Historia literatury – jeden z podstawowych działów literaturoznawstwa zajmujący się przekształceniami w literaturze określonego kręgu językowego dokonywanymi...

 • Nowela Nowela

  Nowela – krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzujący się wyraźnie zarysowaną i sprawnie skrojoną akcją główną, mocno udramatyzowaną, która zmierza...

 • Powieść Powieść

  Powieść – gatunek literatury pięknej, utwór narracyjny, opisujący zwykle rozbudowany ciąg zdarzeń. Klasyczna powieść jest pisana prozą, w której występują li...

 • Książka Książka

  Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwał...

 • Czasopismo Czasopismo

  Czasopismo – wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a ta...

Literatura

Literatura – wszystkie "sensowne twory słowne”, czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.
Literaturę piękną dzieli się zwykle na trzy rodzaje literackie według tradycji, uzupełnianej później, Poetyki Arystotelesa: epikę zarówno wierszem, jak i prozą, lirykę i dramat. Do gatunków epickich zaliczamy: opowiadanie, nowelę, bajkę, powieść, legendę, baśń. Do gatunków lirycznych zaliczamy: satyrę, hymn, odę, pieśń, sonet, fraszkę, elegię, tren. Do gatunków dramatycznych zaliczamy: tragedię, komedię, dramat właściwy.
W stosunku do literatury europejskiej i literatur związanych z nią stosuje się też podział na epoki. Stosuje się także podziały na style literackie.

image

Literatura dla dzieci i młodzieży literatura tworzona z myślą o dzieciach i młodzieży, jak i literatura wybierana przez nią do lektury. Literatura taka
Polska literatura współczesna epoka literacka w historii literatury polskiej, która trwa do chwili obecnej. Początkowy okres polskiej literatury współczesnej
Literatura polska XX - lecia międzywojennego jest to epoka w historii polskiej literatury przypadająca na lata od odzyskania niepodległości w roku 1918
Literatura na Świecie LnŚ miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wydawany od 1971 w Warszawie. Od 1972 zespół redakcyjny przyznaje Nagrodę Literatury
Literatura polska doby renesansu epoka literacka w dziejach literatury polskiej przypadająca na okres od 1500 do 1629 roku. W okresie renesansu, zwanego
Literatura stosowana literatura użytkowa termin teoretycznoliteracki utworzony w 1932, potem upowszechniony, przez Stefanię Skwarczyńską. Literatura
Literatura polska literatura piękna spisana w języku polskim i jego dialektach na ziemiach polskich od średniowiecza, choć zalicza się tu także teksty
Literatura kornijska także: literatura kornicka, literatura kornwalijska - termin odnosi się do tekstów pisanych i mówionych tworzonych w języku kornijskim
Literatura polska oświecenia epoka w historii literatury polskiej przypadająca na lata 1740 - 1822. Osobny artykuł: Historia Polski 1697 1763 Początek
Literatura polska w okresie średniowiecza epoka w historii literatury polskiej przypadająca na okres od X wieku do XV wieku. Literatura polska epoki

Literatura przedmiotu obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych
terminem literatura niemieckojęzyczna należy rozumieć dzieła literackie, które zostały napisane w języku niemieckim. Należą więc do niej literatury narodowe
Literatura szwedzkojęzyczna termin odnoszący się do dzieł literackich stworzonych w języku szwedzkim w samej Szwecji oraz w tym języku w Finlandii i
pozytywizm warszawski okres literacki i prąd literacki w historii literatury polskiej obejmujący twórczość wychowanków Szkoły Głównej Warszawskiej
Literatura amerykańska ogół dzieł literackich stworzonych na terenach byłych kolonii brytyjskich obecnie należących do Stanów Zjednoczonych oraz po
Literatura Wyspy Man także: literatura mańska termin odnosi się do tekstów pisanych i mówionych tworzonych w języku manx. Najwcześniejszym znanym
Literatura polska w okresie baroku epoka w historii literatury polskiej obejmująca okres od lat osiemdziesiątych XVI wieku do lat trzydziestych XVIII
Literatura sowizdrzalska termin ten określa pewien typ literatury polskiej z końca XVI i 1 poł. XVII wieku, której immanentną cechą była humorystyka
Literatura faktu ang. non - fiction formy literackie, które przedstawiają autentyczne postacie i wydarzenia, jak np. reportaż relacja, raport dziennik
Literatura polska okresu romantyzmu epoka w historii literatury polskiej, w latach 1822 1863, odpowiadająca europejskiemu nurtowi późnego romantyzmu
Literatury indyjskie zespół powiązanych literatur istniejących na terenie Indii pisanych w językach Indii indoaryjskich, drawidyjskich oraz w językach

Literatura angielska literatura piękna w języku angielskim w samej Anglii. W ramy tego pojęcia włącza się zwykle też twórczość literacką w języku staroangielskim
literatura użytkowa Zakres literatury pięknej jest zależny od kryteriów obowiązujących w danej epoce historycznej. Granice między taką literaturą a
Literatura francuska ogół dzieł literackich stworzonych we Francji, przez autorów francuskiego pochodzenia lub twórców innych narodowości posługujących
Literatura kaszubska literatura piękna tworzona w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej. Pierwszymi tekstami kaszubsko pomorskojęzycznymi były
Literatura austriacka niemieckojęzyczna literatura Austrii. Ze względu na swą specyfikę językową jest ściśle związana z literaturą niemieckojęzyczną
Literatura albańska alb. Letërsia shqipe literatura tworzona przez autorów narodowości albańskiej lub posługujących się językiem albańskim. Obejmuje
Literatura obrachunków inteligenckich, in. literatura obrachunkowa pojęcie wprowadzone przez krytyka literackiego Kazimierza Wykę na określenie pewnego
Literatura hebrajska literatura żydowska w języku hebrajskim. Narodziny literatury hebrajskiej wiążą się ze starożytnym Izraelem. Wtedy to, na przestrzeni
Literatura rosyjska ros. ру сская литерату ра jedna ze słowiańskich literatur europejskich, powstała na przełomie X - XI wieku w związku z rozwojem

 • Literatura dla dzieci i młodzieży literatura tworzona z myślą o dzieciach i młodzieży, jak i literatura wybierana przez nią do lektury. Literatura taka
 • Polska literatura współczesna epoka literacka w historii literatury polskiej, która trwa do chwili obecnej. Początkowy okres polskiej literatury współczesnej
 • Literatura polska XX - lecia międzywojennego jest to epoka w historii polskiej literatury przypadająca na lata od odzyskania niepodległości w roku 1918
 • Literatura na Świecie LnŚ miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wydawany od 1971 w Warszawie. Od 1972 zespół redakcyjny przyznaje Nagrodę Literatury
 • Literatura polska doby renesansu epoka literacka w dziejach literatury polskiej przypadająca na okres od 1500 do 1629 roku. W okresie renesansu, zwanego
 • Literatura stosowana literatura użytkowa termin teoretycznoliteracki utworzony w 1932, potem upowszechniony, przez Stefanię Skwarczyńską. Literatura
 • Literatura polska literatura piękna spisana w języku polskim i jego dialektach na ziemiach polskich od średniowiecza, choć zalicza się tu także teksty
 • Literatura kornijska także: literatura kornicka, literatura kornwalijska - termin odnosi się do tekstów pisanych i mówionych tworzonych w języku kornijskim
 • Literatura polska oświecenia epoka w historii literatury polskiej przypadająca na lata 1740 - 1822. Osobny artykuł: Historia Polski 1697 1763 Początek
 • Literatura polska w okresie średniowiecza epoka w historii literatury polskiej przypadająca na okres od X wieku do XV wieku. Literatura polska epoki
 • Literatura przedmiotu obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych
 • terminem literatura niemieckojęzyczna należy rozumieć dzieła literackie, które zostały napisane w języku niemieckim. Należą więc do niej literatury narodowe
 • Literatura szwedzkojęzyczna termin odnoszący się do dzieł literackich stworzonych w języku szwedzkim w samej Szwecji oraz w tym języku w Finlandii i
 • pozytywizm warszawski okres literacki i prąd literacki w historii literatury polskiej obejmujący twórczość wychowanków Szkoły Głównej Warszawskiej
 • Literatura amerykańska ogół dzieł literackich stworzonych na terenach byłych kolonii brytyjskich obecnie należących do Stanów Zjednoczonych oraz po
 • Literatura Wyspy Man także: literatura mańska termin odnosi się do tekstów pisanych i mówionych tworzonych w języku manx. Najwcześniejszym znanym
 • Literatura polska w okresie baroku epoka w historii literatury polskiej obejmująca okres od lat osiemdziesiątych XVI wieku do lat trzydziestych XVIII
 • Literatura sowizdrzalska termin ten określa pewien typ literatury polskiej z końca XVI i 1 poł. XVII wieku, której immanentną cechą była humorystyka
 • Literatura faktu ang. non - fiction formy literackie, które przedstawiają autentyczne postacie i wydarzenia, jak np. reportaż relacja, raport dziennik
 • Literatura polska okresu romantyzmu epoka w historii literatury polskiej, w latach 1822 1863, odpowiadająca europejskiemu nurtowi późnego romantyzmu
 • Literatury indyjskie zespół powiązanych literatur istniejących na terenie Indii pisanych w językach Indii indoaryjskich, drawidyjskich oraz w językach
 • Literatura angielska literatura piękna w języku angielskim w samej Anglii. W ramy tego pojęcia włącza się zwykle też twórczość literacką w języku staroangielskim
 • literatura użytkowa Zakres literatury pięknej jest zależny od kryteriów obowiązujących w danej epoce historycznej. Granice między taką literaturą a
 • Literatura francuska ogół dzieł literackich stworzonych we Francji, przez autorów francuskiego pochodzenia lub twórców innych narodowości posługujących
 • Literatura kaszubska literatura piękna tworzona w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej. Pierwszymi tekstami kaszubsko pomorskojęzycznymi były
 • Literatura austriacka niemieckojęzyczna literatura Austrii. Ze względu na swą specyfikę językową jest ściśle związana z literaturą niemieckojęzyczną
 • Literatura albańska alb. Letërsia shqipe literatura tworzona przez autorów narodowości albańskiej lub posługujących się językiem albańskim. Obejmuje
 • Literatura obrachunków inteligenckich, in. literatura obrachunkowa pojęcie wprowadzone przez krytyka literackiego Kazimierza Wykę na określenie pewnego
 • Literatura hebrajska literatura żydowska w języku hebrajskim. Narodziny literatury hebrajskiej wiążą się ze starożytnym Izraelem. Wtedy to, na przestrzeni
 • Literatura rosyjska ros. ру сская литерату ра jedna ze słowiańskich literatur europejskich, powstała na przełomie X - XI wieku w związku z rozwojem

Literatura: literatura podział, literatura wydawnictwo, literatura gatunki, literatura piękna, literatura polska, literatura faktu, literatura pwn, literatura dla dzieci

Literatura podział.

Działania ESK Literatura. Literatura. Redakcja poleca. Stanisław Ignacy Sasin o Tokarczuk: to nie jest literatura, która mnie jakoś szczególnie pociąga. Poseł PiS o laudacji na cześć. Literatura pwn. Literatura na każdą okazję Muzeum Pałacu Króla Jana III. Powieści historyczne, religijne, opowiadania, fantastyka, poezja i klasyka literatury.

Literatura dla dzieci.

Literatura. Specjalizacja magisterska: Literatura i kultura amerykańska jest nowatorskim, interdyscyplinarnym programem przygotowanym wspólnie przez. Literatura gatunki. Literatura piękna, Książki wyda. Literatura we Wrocławiu. Spotkania autorskie, dyskusyjne kluby książki i inne wydarzenia z kategorii: literatura Wrocław. Literatura polska. Literatura na krawędzi świata Puls Biznesu pb.pl. Historia polskiej literatury, sylwetki autorów, opisy książek, współczesny rynek literacki.

Literatura faktu.

Literatura i przyjemności. Szkice o literaturze XX Wydawnictwo. Seria Inna Europa Inna Literatura to egzotyczna podróż po nieznanej Europie to literackie safari w krainach, o których prawie nic nie wiadomo. Seria Inna. Literatura piękna. Kurs Literatura i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wiele stron literatury. Dziedzictwo Kazimierza Wyki Dwukropek. Literatura fantasy. Atrakcyjne stwarzanie światów Czytelnia. Ciemność i literatura.

Literatura na Widoku European Commission Europa EU.

Literatura piękna taniej na Najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. Kup Teraz!. Literatura piękna na Allegro Sklep internetowy. 2 w sensie żywotnym od 2. połowy XVIII w. literatura piękna, dział piśmiennictwa obejmujący wypowiedzi o dominującej funkcji estetycznej, w opozycji do. Inna Europa, Inna Literatura Wydawnictwo Czarne. Młodzieży Lektury Edukacyjne O regionie łódzkim Serie wydawnicze Książki nagrodzone Promocje Newsletter. © 2016 Wydawnictwo Literatura by Dynamite​.

Literatura Artykuły Polskatimes Plus.

Literatura to wszystkie dzieła artystyczne zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym. W kategorii tej i jej podkategoriach umieszczamy hasła. Literatura piękna Książki w.pl. Działalność krytyczna, której sporą próbkę otrzymujemy w tomie Opis nieszczęścia, jest dla Sebalda działaniem na pograniczu kryminalnego śledztwa i poezji. Literatura i beletrystyka nieP Księgarnia internetowa. Europejska Noc Literatury we Wrocławiu zawsze jest świętem. Świętem czytelników, którzy w jeden wieczór mogą wysłuchać dziesięciu wybitnych interpretacji.

Literatura Książki Księgarnia as.pl.

Wyjątkowe kolekcje książek, prenumeraty czasopism, unikatowe publikacje. bezpieczne zakupy w PayU. Podsumowanie 2019: Literatura Vogue Polska. Miesięcznik Literatura na Świecie powstał w roku 1971. Pierwszym redaktorem naczelnym był Wacław Kubacki. Od początku roku 1994. Tokarczuk: literatura może zmieniać świat Niemiecka kultura DW. Literatura. Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie. Literatura w sieci Tygodnik Powszechny. Jesteś fanem polskiej fantastyki? Lubisz zrelaksować się przy dobrej komedii kryminalnej? Czytasz literaturę obyczajową? Uwielbiasz romanse? Bardzo dobrze.

Literatura OTK.

Poznawaj nowe historie i daj się porwać wciągającej fabule. Beletrystyka to jedna z najbardziej rozbudowanych i zróżnicowanych kategorii w naszej księgarni. Literatura Dwójka po. Sprawdź dostępne produkty z kategorii Literatura dla dzieci 6 12 lat w. Atrakcyjne ceny i szybka dostawa, zapraszamy!.

Wydawnictwo Literatura księgarnia Ta Tania książka.

Tom Literatura i przyjemności. Szkice o literaturze XX i XXI wieku jest dziewiątym zbiorem z serii Literatura i Tym razem w centrum uwagi badawczej. Literatura potrzebna do dydaktyki STREFA PRACOWNIKA NAUKI. Zarobił 4 mln złotych na samodzielnie wydanej książce. Michał Szafrański apeluje do innych Zarobił 4 mln złotych na samodzielnie wydanej książce. Michał. Książki z kategorii literatura piękna Lubimyczytać.pl. Czytam bez przerwy, obecnie głównie na Kindleu, przede wszystkim literaturę faktu i eseje. Książki papierowe kupuję, gdy sądzę, że mogą.

Literatura Plaster Łódzki.

20 lutego w Domu Literatury w Łodzi odbyło się spotkanie z Pawłem Piotrem Reszką o książce Płuczki. Poszukiwacza żydowskiego złota …. WIĘCEJ. Literatura Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Jedno z największych dzieł literatury polskiej XX wieku, prezentujemy w NINATECE w znakomitej interpretacji Jerzego Radziwiłowicza Ciemno, prawie noc. Literatura Encyklopedia PWN źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy. Zarejestruj się Zaloguj się. W koszyku produktów: 0. Przejdź do koszyka. Logo. Szukaj wyszukiwarka zaawansowana. Beletrystyka i literatura piękna księgarnia Tania Książka. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler red. ISBN: 978 83 7865 824 ​5Rok wydania: 2019Liczba stron: 434Format: 140 x 210 mm.

Literatura Kultura.

Zobacz tytuły z literatura piękna w i wybierz lekturę dla siebie. Wybieraj spośród nowości i bestsellerów w formie ebooka lub audiobooka. Literatura ECDL. Zamiast szukać naj mijającego roku, dobrze jest nadrobić czytelnicze zaległości​, wrócić do klasyki albo do autorki lub autora, których kiedyś. Literatura rp.pl. Przewodnikiem widza jest sama literatura – wybrane utwory literackie, których bohaterem tematem tłem akcji jest blok.

Słuchowiska Katalog NINATEKA.

Zamów książki z kategorii biografia i dokument. Skorzystaj z najlepszych promocji i darmowej dostawy do salonu przez cały czas! Zapraszamy na stronę. Beletrystyka i literatura piękna kultu. Wydawnictwo Literatura istnieje na polskim rynku wydaniczym od 1990 roku. Autorzy i ilustratorzy, których prace można podziwiać w książkach wydanycb. Literatura piękna Księgarnia internetowa. Witamy fanów literatury pięknej w księgarni Wydawnictwa literackiego ​Bernardinum! Prowadzimy wysyłkową sprzedaż książek beletrystycznych – powieści,. Literatura fachowa Sklep. Literatura krok po kroku, tekst po tekście przenosi się do internetu. Młodzi i nie tylko młodzi twórcy umieszczają swoje utwory na licznych. Literatura stare książki do 1950. Kurs Literatura i psychoanaliza XI edycja: 2019 2020 zapisy od 18 maja 2019​. ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, 00 330 Warszawa tel.: 530 064 008.

Wydawnictwo Literatura.

Literatura kobieca zyskała sobie sporą sympatię płci pięknej i gdy w 2011 roku ukazała się pierwsza część Pięćdziesięciu twarzy Greya E. L. Jones, sprzedała​. E - Literatura na świecie 9 2019. Tokarczuk: literatura może zmieniać świat. Głosowanie za demokracją to głosowanie za społeczeństwem, z którego nikt nie jest wykluczony. Literatura Książki - beletrystyka z najwyższej półki. Информация об этой е недоступна. Literatura piękna ebook. Editio Blue to książki z gatunku literatury pięknej dla tych, którzy oczekują od dobrej książki chwili wytchnienia i zanurzenia się w innym świecie. Literaturę.

Czasopismo

Czasopismo – wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a ta...

Książka

Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwał...

Powieść

Powieść – gatunek literatury pięknej, utwór narracyjny, opisujący zwykle rozbudowany ciąg zdarzeń. Klasyczna powieść jest pisana prozą, w której występują li...

Nowela

Nowela – krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzujący się wyraźnie zarysowaną i sprawnie skrojoną akcją główną, mocno udramatyzowaną, która zmierza...

Historia literatury

Historia literatury – jeden z podstawowych działów literaturoznawstwa zajmujący się przekształceniami w literaturze określonego kręgu językowego dokonywanymi...

Gazeta

Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego. Ukazuje się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.

Krytyka literacka

Krytyka literacka – działalność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dzieł literackich i ogólnie literatury. Krytyka literacka z z...

Literatura szwedzkojęzyczna

Literatura szwedzkojęzyczna – termin odnoszący się do dzieł literackich stworzonych w języku szwedzkim w samej Szwecji oraz w tym języku w Finlandii i na Wys...

Literatura japońska

We wczesnych dziełach literatury japońskiej widać duży wpływ kultury chińskiej oraz literatury chińskiej, często zapisanej w klasycznym języku chińskim. Wido...

Literatura niemieckojęzyczna

Pod terminem literatura niemieckojęzyczna należy rozumieć dzieła literackie, które zostały napisane w języku niemieckim. Należą więc do niej literatury narod...

Literatura czeska

Literatura czeska – literatura, która powstawała i powstaje na terenie historycznych Czech i jest pisana przez osoby, które tradycyjnie związane są z kulturą...