Топ-100

Etiologia

Etiologia – nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów.
Pojęcie bywa używane w znaczeniu bardziej precyzyjnym. Może oznaczać:
w medycynie – przyczyny choroby zob. etiologia schizofrenii, etiologia pogranicznego zaburzenia osobowości
w rolnictwie – dział fitopatologii zajmujący się badaniem przyczyn chorób roślin,
w prawie – przyczyny przestępczości.
Termin "etiologia” bywa stosowany zamiennie z terminem "ajtiologia” – "wyjaśnianie w formie mitów lub legend przyczyn powstania tradycji, obrzędów itp.”.

image

Etiologie biblijne mityczne, przyczynowe wyjaśnienia faktów i zdarzeń, których używali autorzy biblijni. Etiologie pojawiają się najczęściej w pierwszych
Ajtiologia, etiologia wyjaśnienie w formie mitu lub legendy przyczyny gr. aitia powstania tradycji, zwyczajów, instytucji społecznych, kultów religijnych
Etiologia kryminalna w kryminologii dziedzina nauki zajmująca się badaniem czynników kryminogennych przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznej
odbytu Rzadziej: pęcherza moczowego macicy pochwy powrózka nasiennego Etiologia żylaków jest różna w zależności od umiejscowienia. Zapoznaj się z zastrzeżeniami
lub nadmiar np. składnika pokarmowego lub elementu środowiska życia. etiologia choroba wyznaczniki zdrowia Wirusy klasyfikowane są poza światem żywym
promieniowanie jonizujące, przedawkowania używek. Osobny artykuł: Wymioty Etiologia Andrzej Szczeklik red Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2010
termin najczęściej oznacza proces o etiologii infekcyjnej infekcyjne zapalenie wsierdzia W przypadku innej etiologii zapalenia jest to zwykle element
dział medycyny weterynaryjnej. Zajmuje się badaniami nad przyczynami etiologia mechanizmami patogeneza i skutkami chorób zwierząt poszczególnych
wykształcone palce ryzyko wystąpienia izolowanej syndaktylii jest małe. Etiologia jest różnorodna. Lech Korniszewski: Dziecko z zespołem wad wrodzonych
Zapalenie wątroby łac. hepatitis grupa chorób wątroby o różnej etiologii których wspólnym mianownikiem jest stan zapalny tego narządu. Osobny artykuł:
tzw. miorytmie mioklonie rdzeniowe mioklonie idiopatyczne nieznana etiologia choroby, w której mioklonie stanowią objaw główny. AntoniA. Prusiński AntoniA

się profilaktyczne badanie poziomu enzymu konwertującego angiotensynę. Etiologia choroby jest nieznana. Uznaje się ją za chorobę interdyscyplinarną okulistyczno
przewlekły bądź ostry wyróżnia się stąd dwie postaci schorzenia, różniące się etiologią symptomatologią i sposobem leczenia. Osobny artykuł: Przewlekłe zapalenie
uznawanego za ojca współczesnej onkologii w Polsce: onkologia jest nauką o etiologii patologii, epidemiologii, zapobieganiu, rozpoznawaniu, wielospecjalistycznym
zajętej okolicy. Zniesiony jest odruch odbytniczy. Nieobecne są niedowłady. Etiologia jest najczęściej urazowa, niekiedy naczyniowa tętniak aorty lub związana
grupa chorób mięśnia sercowego powodowanych różnorodnymi przyczynami etiologia heterogenna prowadzących do nieprawidłowego działania dysfunkcji serca
akomodacją oka. Występuje anizokoria. Objawy występują częściej u kobiet. Etiologia choroby nie jest do końca znana, prawdopodobnie występuje uszkodzenie
świądu objawami są lichenifikacja i przebarwienie drapanego obszaru skóry. Etiologia schorzenia nie jest wyjaśniona. Schorzenie jako pierwszy opisał i nazwał
Chorobę opisał Jeremy Allgrove i wsp. w artykule w Lancet w 1978 roku. Etiologia nie jest poznana, locus zmutowanego genu w AAAS to 12q13. Allgrove J
się badaniem mechanizmu powstawania i rozwoju choroby. W odróżnieniu od etiologii nie zajmuje się określeniem czynnika, który wywołuje chorobę, ale mechanizmów
Pierre a Robina mikrognacja, glossoptosis, rozszczep podniebienia Etiologia zespołu jest nieznana. Opisany został przez Hermanna Manzkego i Wernera

chorób i ich opisem. Główny podział klasyfikacji chorób opiera się na ich etiologii patogenezie oraz objawach chorobowych. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób
oprócz powyższych cech stwierdza się liczne przetoki tętniczo - żylne. Etiologia choroby nie jest znana. Podejrzewane jest tło genetyczne. W diagnostyce
proces chorobowy, w którym proces zapalny obejmuje nerki. W zależności od etiologii i pierwotnej lokalizacji procesu zapalnego wyróżnia się trzy główne typy
określonych grup mięśni oraz typowymi zmianami w obrazie histopatologicznym. Etiologia jest nieznana i nie ma skutecznego leczenia. Częstość występowania wykazuje
współdziałanie między czynnikiem chorobotwórczym i porażoną rośliną. etiologia identyfikacja, opisywanie i klasyfikacja ustalanie przyczyn czynników
Leśniowskiego - Crohna ChL - C zapalna choroba jelita o niewyjaśnionej etiologii zaliczana do grupy nieswoistych zapaleń jelit IBD Opisana została
medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkich informacjach z zakresu etiologii chorób zwierzęcych ich podłoża czy też patogenezy procesów chorobowych
ichthyosis hystrix grupa rzadkich, genetycznie uwarunkowanych chorób skóry. Etiologia i sposób dziedziczenia nie są poznane. Wyróżniono kilka typów rybiej łuski
towarzyszącą dysfagią z powodu skurczu przełyku w okolicy zapierściennej. Etiologia zespołu nie jest znana, podejrzewanym czynnikiem sprawczym jest proces