Топ-100

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – coroczne spotkania biznesowe sektora MŚP odbywające się w Katowicach. Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Wydarzenie jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP zainaugurowanego w 2011 roku, a dotychczasowe edycje dowiodły, że jest on najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym dedykowanym sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.
Przewodniczącym Komitetu Honorowego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest Jerzy Buzek, współprzewodniczącym Jarosław Gowin, a Radzie Programowej przewodzi Tadeusz Donocik.

image

1. Obszary dyskusji
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach stanowi doskonałą okazję do refleksji na temat zaangażowania firm z sektora MŚP w budowę modelu polskiej gospodarki opartego na wiedzy oraz rozwoju innowacyjności. Podczas prowadzonych paneli eksperci oraz praktycy – doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm – przedstawiają aktualne trendy i kierunki w wielu obszarach. Dyskusje podczas Kongresu dotykają tematów, które od wielu lat uznawane są przez przedsiębiorców jako najbardziej newralgiczne, a mianowicie: współpraca nauki z biznesem, dostęp do kapitału, kształcenie kadr dla gospodarki, system stanowienia stabilnego i przyjaznego prawa i wiele innych.

2. Uczestnicy
Uczestnicy Kongresu to przede wszystkim przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów, władz rządowych i innych.

3. Rekomendacje
Efektem końcowym debat prowadzonych w ramach każdej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw są zgłaszane postulaty uczestników dyskusji, opracowywane w formie Rekomendacji. Zbiór ten to wskazówki niezwykle przydatne podczas tworzenia lepszych warunków rozwoju największego sektora gospodarki i zniwelowania barier uniemożliwiających wejście MŚP na zagraniczne rynki. Corocznie rekomendacje są przekazywane Przedstawicielom Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Parlamentowi RP, Rządowi RP, samorządu terytorialnego, środowisk naukowo-twórczych, samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorcom.

4.1. Edycje I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
W ramach I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyło się 12 sesji tematycznych i 30 paneli dyskusyjnych w ciągu dwóch dni eksperckich debat, w których wzięło udział 100 panelistów, 2.5 tys. uczestników z Polski i zagranicy, a w tym aż dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne.

4.2. Edycje II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
W II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzięło udział blisko 3 tys. uczestników i 250 ekspertów. Podczas 4 dni debat odwiedziło 27 delegacji zagranicznych z 21 krajów m.in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Portugalii, Azerbejdżanu. W dniach 24-27 września 2012 r. w 8 lokalizacjach Katowic odbyło się 68 paneli dyskusyjnych.

4.3. Edycje III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się w dniach od 16 do 18 września w Katowicach. Najważniejsze wydarzenie sektora MŚP w ciągu trzech dni zgromadziło najbardziej wpływowe osoby z kraju i z zagranicy. Wśród Gości Honorowych znaleźli się Prezydent RP – Bronisław Komorowski, Antonio Tajani – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Jerzy Buzek – Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. W ramach Kongresu obyło się 56 wydarzeń, w których wzięło udział 190 panelistów, 170 gości zagranicznych z 35 krajów i łącznie ponad 3000 uczestników!

4.4. Edycje IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się w Katowicach w dniach 22-25 września 2014 r. Hasłem przewodnim Kongresu było "10 lat przedsiębiorczości bez granic”. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Parlament Europejski.

4.5. Edycje V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Katowicach w dniach 12-14 października 2015 r. Hasłem przewodnim Kongresu jest "Nauka - Biznes - Samorząd - Razem dla gospodarki”. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Parlament Europejski.

 • RIG w Katowicach organizowany jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Od 1990 roku prezesem i współzałożycielem Regionalnej Izby Gospodarczej
 • Przedsiębiorstw i Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Phare. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach
 • efektywności działań marketingowych oraz strategii marketingowych małych i średnich firm na rynkach zagranicznych oraz transformacjach w polskim handlu
 • stworzenie podstaw prawnych, instytucjonalnych i finansowych dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
 • Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw MŚP Natomiast w czerwcu 2001 roku podczas Kongresu wybrano go na zastępcę prezesa
 • kilkudziesięciu przedsiębiorców z szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych. Powołanie koalicji zainicjowali Borys Musielak
 • Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w sprawie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw umowy z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji o obsługę
 • rękach małych i średnich przedsiębiorstw chłopskich, duży przemysł natomiast był kontrolowany przez państwo. W 1922 roku, czwarty kongres Międzynarodówki
 • około 6 tysięcy złotych rocznie PiS deklaruje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez m.in. obniżanie pozapłacowych kosztów pracy tzw.
 • niepełnosprawnych i starszych. Czołowym przedsięwzięciem lewicowego samorządu było tworzenie obiektów łączących cechy przedsiębiorstw i budynków publicznej
 • Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy
 • Trwający od 1814 do 1815 kongres wiedeński ustanowił Maltę kolonią brytyjską. Wyspa stała się brytyjskim niezatapialnym lotniskowcem i bazą okrętów podwodnych
 • wcieleniu ziem regionu do obcych organizmów państwowych. W wyniku kongresu wiedeńskiego zachodnią i północną część regionu włączono do Prus, zaś część wschodnia
 • miejskie, jednak najwyższy przyrost procentowy ludności dotyczy szeregu małych i średnich miast. W połowie lat 80. kraj posiadał ponad sto ośrodków miejskich
 • powierzchnię 357 578 km² i panuje w nim klimat umiarkowany. Z około 83 milionami mieszkańców jest najludniejszym państwem Unii Europejskiej Stanowi czołowe pod
 • ubywa przedsiębiorstw a co za tym idzie i wpływów z podatków, Offenbach am Main na tym zyskuje, gdyż wiele średnich i małych przedsiębiorstw przenosi
 • zachodu na wschód przez wiele europejskich krain geograficznych, z których największe to Wyżyna Bawarska, Kotlina Panońska i Nizina Wołoska. Jej dorzecze
 • Od lat 70. FILP skupił się na finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, projektów infrastrukturalnych
 • Kresowy Kaziuki, Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt oraz Dni Morza. Szczecin był kandydatem do tytułu Europejska Stolica Kultury w roku 2016. Logo
 • szeregu małych i średnich przedsiębiorstw dających nowe miejsca pracy. Inwestycja ta współfinansowana jest przez struktury Unii Europejskiej w ramach
 • spółek zależnych i 2 biura przedstawicielskie. Industrial Bank of Korea powstał w 1961 roku jako bank małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem 200
 • osadnictwa, wysiedlania Niemców i intensywnej odbudowy miasta ze zniszczeń. W 1948 odbyły się dwa ważne wydarzenia: Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie
 • się kongres w sprawie ustawy o pieczęciach zgromadzenie przedstawicieli trzynastu kolonii, które dało początek Kongresowi Kontynentalnemu. Kongres w sprawie
 • siłą polityczną i byli w stanie wywierać skuteczną presję na rząd w celu zwiększenia płac i polepszenia warunków pracy. W 1936 Kongres meksykański uchwalił
 • na kilka miesięcy. Aresztowanie i artykuły potępiające wojnę przysporzyły mu jednak sławy w partii. Podczas kongresu Włoskiej Partii Socjalistycznej wygłosił
 • znacjonalizowanych przedsiębiorstw została znacjonalizowana dlatego, gdyż jej prywatni właściciele nie mogli zapewnić normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw Jednym
 • licznych młynów wodnych, pomp odwadniających, magazynów, siedzib małych przedsiębiorstw ale również używano w działalności rzemieślniczej. Rzeka miała
 • działalność w Solcu Kujawskim. W gminie funkcjonują trzy duże i około 110 małych i średnich przedsiębiorstw Trzy czwarte podmiotów gospodarczych stanowią firmy
 • przede wszystkim z tzw. klasy średniej miejskiej i wiejskiej, po drobnomieszczaństwo i małych oraz średnich przedsiębiorców ale również z niższych klas
 • osób, 152 przedsiębiorstw Szwederowo 1600 ha, 49 tys. osób, 60 przedsiębiorstw Zachód 1740 ha, 49 tys. osób, 41 przedsiębiorstw i Wschód 2500

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw: europejski kongres małych i średnich przedsiębiorstw 2019 katowice, europejski kongres małych i średnich przedsiębiorstw 2019 program, europejski kongres małych i średnich przedsiębiorstw 2020, kongres katowice październik 2019, kongres małych i średnich przedsiębiorstw katowice 2019 program, europejski kongres gospodarczy, ekmśp 2019, europejski kongres mśp 2019

Europejski kongres gospodarczy.

VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Zabrze. Trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących to stały scenariusz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który co​.

Kongres katowice październik 2019.

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rozpoczął się coroczny Europejski Kongres Przedsiębiorstw. Zobacz fotoreportaż zdjęcie 24. Kongres małych i średnich przedsiębiorstw katowice 2019 program. VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw RPO. Miasto Katowice, Współgospodarz 9. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, po raz kolejny stworzy okazję do. Europejski kongres mśp 2019. IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Urząd. Najnowsze wiadomości ze świata showbiznesu i polityki. Plotki i potwierdzone newsy. Oglądaj filmy i zdjęcia: wywiady i fotogalerie.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw AGENCJA.

W dniach 18 20 października już po raz siódmy Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościć będzie organizowany przez. 8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – merytorycznie, wartościowo, bezpłatnie! 10 07 2018. 17 19 października 2018 r. w.

Do Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w.

17 września br. w Katowicach rozpocznie się trwający do 19 września Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Regionalna Izba. VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw WSZOP. W dniach 16 – 18 września 2013 roku w Katowicach odbędzie się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw zdjęcie 24. By wziąć udział w Kongresie wystarczy się zarejestrować na: Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, po raz kolejny. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Bilety na. VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się 18 ​20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum.

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw OIPH w.

Katowice stolicą nowoczesnych technologii. Ruszył Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Biznes, technologia i gospodarka w. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warmińsko. Bilety i informacje o wydarzeniu: Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 17.10.2018 MCK, Katowice. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W dniach 16 18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 9. Europejski Kongres Małych i.

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw www.

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w. Małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. To w nich powstają nowatorskie pomysły, które mogą być wykorzystane przed duże​. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKF Polska. Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Energia i. IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dodano: 2014 08 21. IV Europejski Kongres Ma& 322 ych i & 346 rednich Przedsi&.

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fakt.

Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP – IV Europejski Kongres Małych i Średnich. PODSUMOWANIE: 8. Europejski Kongres Małych i Średnich. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to także znakomita okazja do rozmowy z reprezentantami tych firm, które już.

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w. Zapraszamy do udziału w VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach 10 12 października 2016 r., pod. VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 18 20. Politechnika Śląska Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Europejski Kongres Małych i Europejska Karta Naukowca Historia Inspektor​. V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Na Ratunek. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają do udziału w VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dn.18 20.

9. Europejski Kongres MŚP – skorzystaj z bezcennej dawki wiedzy.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się 17 19 października br. w MCK w Katowicach! Technologie, człowiek, odpowiedzialność to. 7 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 24 27 września 2012 roku w Katowicach. Wydarzeniu towarzyszą Targi​. 9. EUROPEJSKI KONGRES Małych i Średnich Przedsiębiorstw. VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 10 – 12 października 2016. Trzy dni dla innowacji to hasło wiodące VI Europejskiego Kongresu.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 17 19.

PARĘ SŁÓW O KONGRESIE Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat. V Europejski Kongres dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw GWSH. Europejski Kongres MŚP odbędzie się 17 19 października 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach! To największe wydarzenie. III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw UDT. Od 18 paźdzernika trwa VII Europejski Kongres Średnich i Małych Przedsiębiorstw w Katowicach organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w. VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 17 october 2018, środa, godz. 09.00 19 october 2018, piątek, godz. 17.00. Europejski Kongres MŚP.

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Platforma.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwa Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas paneli. 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw HR w. Niejedno imię przedsiębiorczości – V Europejski Kongres MŚP już w październiku! V Europejski Kongres dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – to wydarzenie.

Europejski Kongres Małych i Średnich przedsiębiorstw.

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to cykliczna impreza skierowana do biznesmenów i przyszłych przedsiębiorców z sektora MŚP. VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Krajowy. Trzy dni dla innowacji to hasło wiodące VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największego w Europie wydarzenia dla firm tego. Europejski Kongres MŚP Strona główna Facebook. Kongres jest jednym z największych spotkań sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Każda z dotychczasowych edycji wydarzenia była objęta.

Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw, europejski kongres maych i rednich przedsibiorstw 2019 program, europejski kongres mp 2019, ekmp 2019, kongres maych i rednich przedsibiorstw katowice 2019 program, kongres katowice padziernik 2019, europejski kongres maych i rednich przedsibiorstw 2020, europejski kongres maych i rednich przedsibiorstw 2019 katowice, europejski kongres maych i rednich przedsibiorstw program, kongres maych i rednich przedsibiorstw katowice program, europejski kongres maych i rednich przedsibiorstw, europejski kongres maych i rednich przedsibiorstw katowice