Топ-100

Srebrna gospodarka

Srebrna gospodarka, również gospodarka senioralna – system wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i starzejących się oraz zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne. Srebrna gospodarka jest analizowana na gruncie gerontologii społecznej nie jako istniejący system gospodarczy lecz jako instrument polityki publicznej i idea polityczna dotycząca formowania potencjalnego systemu gospodarczego zorientowanego na potrzeby starzejącej się populacji. Jej główny element stanowi gerontechnologia jako nowy paradygmat naukowo-badawczy i wdrożeniowy. Przyjmuje się, że srebrna gospodarka nie jest pojedynczym sektorem, lecz raczej zbiorem produktów i usług z wielu istniejących już sektorów, w tym informatyki, telekomunikacji, sektora finansowego, mieszkalnictwa, transportu, energii, turystyki, kultury, infrastruktury i usług lokalnych oraz opieki długoterminowej.

1. Pojęcie
Tzw. "srebrna gospodarka” stanowi formalną ekwiwalencję angielskiego pojęcia "silver economy”. Jest to częste określenie dla sektora gospodarki ukierunkowanego na osoby starsze
W tekstach w języku polskim pojęcie "silver economy” cytuje się zarówno bez tłumaczenia, jak i w mieszanej formie "tzw. silver economy” lub też tłumaczy się na język polski – "srebrna gospodarka”, "rynek seniorów”, "gospodarka senioralna”. Zarówno "rynek seniorów” jak i "gospodarkę senioralną” można uznać, jako dynamiczne ekwiwalencje pojęcia "silver economy”.
W innych językach także różnie tłumaczy się pojęcie "silver economy” stosując ekwiwalencję formalną lub dynamiczną: w języku francuskim używa się pojęcia "silver économie" srebrna gospodarka, "économie des seniors” gospodarka seniorów oraz "économie vermeille” gospodarka pozłacanego srebra, a w języku niemieckim stosuje się pojęcie "Seniorenwirtschaft” gospodarka senioralna.
Określenie tego sektora gospodarki w języku polskim może jeszcze zostać poddane dyskusji w związku z rozwojem polityki senioralnej w Polsce i w związku z ewolucją języka mówienia o starości.
Zwrot "srebrna gospodarka” jest niekiedy zamiennie stosowany z określeniem "srebrny rynek”, które jest pojęciem o węższym znaczeniu. Sformułowanie "srebrny rynek” powstało na początku lat siedemdziesiątych XXw. w Japonii w kontekście wzrostu dostępności udogodnień dla seniorów i obejmuje m.in. dobra, wartości i usługi dla zamożnych osób starszych; specjalne rozwiązania w handlu między podmiotami gospodarczymi, umożliwiające dostosowania do starzejących się zasobów pracy; idee "projektowania uniwersalnego” i "międzypokoleniowego”, których celem jest adaptacja dóbr i usług do osób o różnym wieku, kondycji fizycznej i możliwościach poznawczych, co może skutkować integracją społeczną.

 • Gospodarka Rosji gospodarka mieszana zaliczana do rozwijających się, a zarazem należąca do światowej czołówki w kontekście potencjału gospodarczego
 • Srebrna Góra niem. Silberberg, dial. Selberbarg dawne miasto, obecnie wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim
 • którą obroniła w wieku 27 lat oraz współautorką poradnika dla gmin Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski Laureatka Nagrody Naukowej Polityki w 2014
 • Gospodarka Grecji jest społeczną gospodarką rynkową, od 2002 r. środkiem płatniczym jest euro. Kołem napędowym rozwoju gospodarki były inwestycje związane
 • głównie ceramika lecz też miedziane sztylety, motyki i szydła oraz srebrne ozdoby. Gospodarka koczownicza związana z hodowlą koni. Znane są pochówki wodzów
 • Gospodarka starożytnego Egiptu system ekonomiczny starożytnego Egiptu, stanowiący przykład gospodarki opartej na magazynowaniu i redystrybucji. Administracja
 • porozumienia o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą NAFTA w 1994 gospodarka Meksyku wkroczyła na ścieżkę dynamicznego rozwoju gospodarczego. W 2000
 • zarządzaniu obronnym 1974 Wydatki wojskowe we współczesnym świecie 1980 Gospodarka pokojowa a wojna 1984 Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego
 • przestrzennego Urbanizacja wsi w województwie opolskim, Opole 1973 gospodarka - kształtowanie i funkcjonowanie infrastruktury i przemysłu w skali regionu
 • której wzniesiono największą zaporę i elektrownię wodną Hoover Dam. Gospodarka oparta na złożach rud miedzi, manganu, rtęci, srebra i złota. Rozwinięte
 • czego 90 przypadało na sektor prywatny. Pierwszoplanowe znaczenie w gospodarce miasta mają usługi i przemysł. Jego struktura jest zdywersyfikowana, lecz
 • Gulden austro - węgierski floren, złoty reński srebrna moneta Cesarstwa Austriackiego, a następnie Austro - Węgier, ważąca 12, 34 grama próba srebra 900
 • 219 z dnia 15 października 1971. Odznaka posiadała trzy stopnie: złota, srebrna i brązowa. Uchwała ta została uchylona 7 grudnia 1990 uchwałą Rady Ministrów
 • zawieszoną u dołu błękitna wstęgą, na której srebrnymi literami w języku rosyjskim widnieje napis Jugra Srebrna korona użyta w herbie pochodzi z tradycji
 • dolinie górnej Bzury 1962 Zastosowanie badań potrzeb nawozowych gleb w gospodarce łąkowo - pastwiskowej 1962 Studia nad dynamiką związków azotowych i wykorzystaniem
 • roku 1857 i składa się z trzech pasów: czarnego, srebrnego i niebieskiego, na których znajduje się srebrna wieża symbolizująca dawną twierdzę. Obszar miasta
 • Krajcar, grajcar moneta srebrna Bita od XIII wieku początkowo w Tyrolu. Od XVI wieku moneta zdawkowa w krajach habsburskich równa 1 60 złotego reńskiego
 • była gospodarka leśna, handel i tkactwo. U schyłku XIX w. Jodłownik odegrał pewne znaczenie turystyczne, ponieważ prowadziły tędy trasy do Srebrnej Góry
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej Nagroda Ministra
 • orograficznym przedłużeniem Gór Sowich, od których dzieli je Przełęcz Srebrna ale w przeciwieństwie do nich są zbudowane ze skał sfałdowanych w orogenezie
 • Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 1984 gospodarkę terenową zastąpiono w nazwie komisji gospodarką przestrzenną W latach 1958 1981 członek Prezydium
 • na tarczy umieszczono pionowy pas z trzema statkami reprezentującymi gospodarkę morską oraz imigracyjne pochodzenie mieszkańców. Tarczę herbową podtrzymują
 • międzypokoleniowych. Dyskryminacja ze względu na wiek Emerytura Polityka publiczna Srebrna gospodarka Ubezpieczenia społeczne Andrzej Klimczuk, Economic Foundations for
 • mieszkańca wynosi 21, 765 dolarów amerykańskich 2014 Istotną rolę w gospodarce odgrywają przekazy pieniężne od pracujących za granicą emigrantów portugalskich
 • nr 31 814 3 sierpnia 1969, s. 3. biogram Stanisława Blaschke. AGH. Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 5, zeszyt 3. Kraków: Wydawnictwo Instytutu GSMiE
 • W rozważaniach teoretycznych na temat optymalnej ilości pieniędzy w gospodarce funkcjonuje teza, że całkowita wartość nominalna pieniędzy w obiegu powinna
 • Komendant kieruje pracą komendy hufca i działalnością hufca, prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika hufca. Wydaje też rozkazy i reprezentuje
 • pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny
 • dwukrotnie Złoty Medal za Pracę w Gospodarce ZSRR Srebrny Medal za Pracę w Gospodarce ZSRR Brązowy Medal za Pracę w Gospodarce ZSRR I wiele medali wojskowych
 • talara rigsdaler in specie Ponadto srebrna korona równa była 4 markom lub 64 szylingom kronskilling Ponieważ srebrna korona w przybliżeniu równa była

Srebrna gospodarka: srebrna gospodarka pdf, zielona biała srebrna gospodarka, zielona gospodarka

Srebrna gospodarka pdf.

Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju Repozytorium PK. Rejestracji na seminarium można dokonać w terminie do 17 października 2019 r. włącznie. Udział w seminarium jest bezpłatny. Srebrna gospodarka Polityka Senioralna. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych organizuje seminarium pt. Seniorzy a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania,. Seminarium Seniorzy a srebrna gospodarka… – Uniwersytet Śląski. SREBRNA GOSPODARKA szansą dla Małopolski PORADNIK. Animated publication. To maximize your viewing experience of this digital magazine, we. Jak dobrze wycisnąć srebrnego seniora dla gospodarki? srebrna. Nazwany srebrną gospodarką polega na ukierunkowaniu podaży odpowiednio do zmieniających się potrzeb różnych grup osób starszych, aby stały się źródłem​.

Srebrna gospodarka – jak wciągnąć w nią seniorów Gospodarka.

Artykuł prezentuje aspekt starzejącego się społeczeństwa oraz rozwój srebrnej gospodarki jako impuls i wyzwanie do poszukiwania nowych. Srebrna gospodarka podczas II Forum Wizja Rozwoju Forum Wizja. Srebrna gospodarka – szansa dla Wielkopolski tym stwierdzeniem europosłanka Krystyna Łybacka rozpoczęła I Europejską Konferencję Seniorów​. Seminarium OPMiM Seniorzy w mieście a srebrna gospodarka. Że srebrna gospodarka – a więc rynek usług dla seniorów – może stać się prawdziwą szansą dla przedsiębiorczości. Do rozwijania tej srebrnej gałęzi.

Srebrna gospodarka cejsh.

Srebrna gospodarka ang. silver economy coraz mocniej przyciąga uwagę nie tylko biznesu i przedsiębiorców, ale także odpowiedzialnych. Srebrna Gospodarka Seniorzy N. Srebrna gospodarka podczas II Forum Wizja Rozwoju. 13 marca 2019. Tegoroczna edycja Forum Wizja Rozwoju to debaty w ramach 19 różnych bloków​.

Srebrna gospodarka.

Niedawno w Pałczynie odbyła się konferencja Srebrne na złote poświęcona m.​in. zagadnieniom gospodarki senioralnej. Temat przedstawili prof. Grażyna. Srebrna gospodarka odpowiedzią na potrzeby seniorów. W grudniu 2015 r. ukazała się niezwykła publikacja. poradnik Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski. wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa. PROJEKT Silver SMEs Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka. Srebrna gospodarka, zwana także gospodarką senioralną, to – według Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej szeroko pojęty system. Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP BazHum. Tytuł: Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego koncepcja i regionalne przykłady zastosowania. Twórca: Golinowska, Stanisława 1947.

Kierunki rozwoju srebrnej gospodarki Pracodawcy.

Z początkiem 2018 roku po raz 10 SilverEco i SilverNight ogłosiły kolejna edycję konkursów srebrnej gospodarki. W bieżącym roku po raz pierwszy wręczano. Atuty,srebrnej gospodarki, Magazyn Fundacji Polskiego Godła. Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa. 27 maja 2013. Autor: Andrzej Klimczuk. Tematyka starzenia się.

Dyskusja Nieodkryty Potencjał Srebrnej Gospodarki RELACJA.

Rosnąca populacja osób starszych stanowi istotny element rynku konsumentów dóbr i usług. Tag: Srebrna Gospodarka Portal Kolejowy. 1 Srebrna gospodarka silver economy to system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby. Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie Gmina Rzgów. Tymczasem taka szansa istnieje, na imię ma srebrna gospodarka. Termin ten obejmuje wszelką działalność gospodarczą mającą na celu.

Temat numeru: Banki a gospodarka senioralna: Aby srebrna.

Srebrna gospodarka odpowiedzią na potrzeby seniorów Srebrna gospodarka – to termin ściśle nawiązujący z pierwszą edycją. SREBRNA GOSPODARKA szansą dla Małopolski PORADNIK. Firmy, które nie wdrażają cyfrowej transformacji, mogą wkrótce zniknąć z rynku – uważa Szymon Włochowicz, członek zarządu firmy Hicron.

Program Srebrna Gospodarka Radio Plus.

Wspieramy rozwój gospodarki senioralnej – gospodarka senioralna, także zwana srebrną gospodarką, stanowi centrum działalności Instytut. Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa. Serdecznie zapraszamy na konferencję Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski, której współorganizatorem jest Głos Seniora. Spotkanie. Srebrna gospodarka. Tak się zarabia na seniorach Prawo. Dologii badania gospodarki senioralnej srebrnej gospodarki – silver nego w celu określenia wielkości i struktury srebrnej gospodarki od strony podażowej. Srebrna gospodarka na Forum Wizja Rozwoju M. Ną wizję pozwala dostrzec koncepcja rozwoju srebrnej gospodarki,1 Srebrna gospodarka silver economy to system ekonomiczny ukierunkowany na. Archiwa: srebrna gospodarka Life Science Open Space. Srebrna gospodarka to nic innego jak produkty i usługi adresowane wyłącznie lub przede wszystkim do osób starszych. Powinny one.

Srebrna gospodarka: problemy i wyzwania Powiat Wrzesiński.

AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz Panfil. TYTUŁ: Konsekwencje starzenia się ludności srebrna gospodarka i jej ograniczenia. Srebrna gospodarka. Srebrna gospodarka strona poświęcona tekstom związanym z tematem w portalu Rynek Seniora.

Srebrna gospodarka nowy paradygmat rozwoju starzejącej się.

Srebrna gospodarka silver economy najogólniej oznacza działalność go spodarczą mającą na celu zaspokajanie potrzeb wynikających z procesu demogra. EKSPERTYZA 70.pdf Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. PROGRAM WYDARZENIA: 9.00 9.30 Rozpoczęcie wydarzenia – rejestracja i powitanie uczestników. 9.30 9.40 DZIEŃ ORGANIZACJI – Srebrna gospodarka​. Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec. To zmusza gospodarkę do szukania alternatywnych przestrzeni do rozwoju. Jedną z ciekawych opcji jest rozwijanie tzw. srebrnej gospodarki. Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Srebrna gospodarka podczas II Forum Wizja Rozwoju: Rynek produktów i usług dedykowanych seniorom rośnie 27 maja 2019 Facebook Twitter Google.

Popyt na pracę w obszarze srebrnej gospodarki. Analiza dla.

Spotkania SIG – Srebrna gospodarka podsumowanie. 8. Fot. Organizator. Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno gospodarczego jest. Srebrnej gospodarki Regionalny Program Operacyjny. Atuty,srebrnej gospodarki. Fot. Archiwum Autora. Starość nie radość – powiada dawne przysłowie. A żyjemy coraz dłużej. Zwłaszcza kobiety. Podobno. Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz: Mówimy, że Polska jest. Identyfikacja i wdrażanie polityk regionalnych mających na celu wzmocnienie sektora Srebrnej Gospodarki poprzez zaangażowanie MŚP w rozwój i ducha. Srebrna gospodarka Sprawy Nauki. Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych.

Spotkania SIG – Srebrna gospodarka podsumowanie Zdrowy.

Srebrna gospodarka Silver economy. Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski – Głos Seniora. Uniwersytet Łódzki pies@.pl. Srebrna gospodarka. Czy starzenie się ludności jest tylko zagrożeniem społecznym? Tradycyjnie zwiększanie się udziału. Zaproszenie na konferencję pt. Srebrna Gospodarka szansą dla. Srebrna gospodarka w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Silver economy in the Context of Corporate Social Responsibility. Corporate social.

zielona biaa srebrna gospodarka