Топ-100
 • Watażka Watażka

  Watażka – dowódca watahy, czyli zbrojnej grupy ludzi, czeredy, często o charakterze rozbójniczym. Określenie to było również popularne na Ukrainie w czasach ...

 • Sir Sir

  Sir – angielski tytuł honorowy, wywodzący się ze średniowiecznego angielskiego sire oznaczającego lorda. Etymologicznie słowo to wywodzi się z łacińskiego se...

 • Sekretarz generalny Sekretarz generalny

  Sekretarz generalny – tytuł przywódcy partii politycznej, a także urzędnika administracyjnego w różnego typu organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach...

 • Primabalerina Primabalerina

  Primabalerina – tytuł nadawany kiedyś przez władców, także przez niektórych prezydentów lub ministrów kultury, a nawet przez dyrektorów poszczególnych teatró...

 • Prezydent Prezydent

  Prezydent – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, zazwyczaj jednoznaczny z pełnieniem funkcji jednoosobowej głowy państwa. Wyjątki od tej zasady poni...

 • Oficer dyplomowany Oficer dyplomowany

  Oficer dyplomowany – tytuł wojskowy przysługujący oficerowi Wojska Polskiego po ukończeniu odpowiedniej uczelni. Pisany jest bezpośrednio po stopniu wojskowy...

 • Jarl Jarl

  Jarl – średniowieczny tytuł nadawany skandynawskim wodzom, wojownikom lub powiernikom króla. Używali go również niezależni władcy mniejszych terytoriów. Pier...

 • Gringo Gringo

  Gringo – pierwotnie mianem tym w krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Hiszpanii określano cudzoziemca oraz osoby niemówiące po hiszpańsku. Z czasem nabrało ...

 • Führer Führer

  Führer – tytuł używany przez Adolfa Hitlera, przywódcę nazistowskich Niemiec po przejęciu władzy w kraju. Sam Hitler nie przyznawał się do autorstwa tytułu, ...

 • Efendi Efendi

  Efendi – turecki tytuł oznaczający pana, władcę. Pierwotnie odnosił się do sułtana, potem do urzędników wysokiego szczebla jak bej lub pasza, następnie do os...

 • Duce Duce

  Duce – tytuł, jaki przyjął w 1925 r. przywódca włoskich faszystów, Benito Mussolini i który podkreślał jego autorytarny, pozakonstytucyjny charakter rządów j...

 • Caudillo Caudillo

  Caudillo – hiszpański termin oznaczający przywódcę politycznego, używany w Hiszpanii i krajach Ameryki Południowej. Posiada także portugalski odpowiednik – c...

 • Ataman Ataman

  Ataman, ukr. отаман - kozacki przywódca pełniący funkcje polityczne i wojskowe. Także dowódca wojskowy oddzielnego pododdziału, mający władzę wojskową lub ad...

Tytuły i zwroty honorowe

Tytuł – godność nadawana określonej osobie/grupie osób, podkreślająca jej: pozycję w hierarchii, pełnioną funkcję, czy też urząd, określony zawód, zdobyte wy...

Ataman

Ataman, ukr. отаман - kozacki przywódca pełniący funkcje polityczne i wojskowe. Także dowódca wojskowy oddzielnego pododdziału, mający władzę wojskową lub ad...

Caudillo

Caudillo – hiszpański termin oznaczający przywódcę politycznego, używany w Hiszpanii i krajach Ameryki Południowej. Posiada także portugalski odpowiednik – c...

Duce

Duce – tytuł, jaki przyjął w 1925 r. przywódca włoskich faszystów, Benito Mussolini i który podkreślał jego autorytarny, pozakonstytucyjny charakter rządów j...

Efendi

Efendi – turecki tytuł oznaczający pana, władcę. Pierwotnie odnosił się do sułtana, potem do urzędników wysokiego szczebla jak bej lub pasza, następnie do os...

Führer

Führer – tytuł używany przez Adolfa Hitlera, przywódcę nazistowskich Niemiec po przejęciu władzy w kraju. Sam Hitler nie przyznawał się do autorstwa tytułu, ...

Gringo

Gringo – pierwotnie mianem tym w krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Hiszpanii określano cudzoziemca oraz osoby niemówiące po hiszpańsku. Z czasem nabrało ...

Jarl

Jarl – średniowieczny tytuł nadawany skandynawskim wodzom, wojownikom lub powiernikom króla. Używali go również niezależni władcy mniejszych terytoriów. Pier...

Kniaź (prawo wołoskie)

Kniaź – urzędnik w prawie wołoskim, odpowiednik sołtysa. Pojawienie się w dokumentach tytułu kniazia świadczy jednoznacznie o wołoskim charakterze danej wsi....

Magnificencja

Jej/Jego Magnificencja – tytuł przysługujący rektorom wyższych uczelni. Pochodzi z łacińskiego z magnificentia. Używany w sytuacjach oficjalnych. W zwyczajne...

Oficer dyplomowany

Oficer dyplomowany – tytuł wojskowy przysługujący oficerowi Wojska Polskiego po ukończeniu odpowiedniej uczelni. Pisany jest bezpośrednio po stopniu wojskowy...

Prezydent

Prezydent – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, zazwyczaj jednoznaczny z pełnieniem funkcji jednoosobowej głowy państwa. Wyjątki od tej zasady poni...

Primabalerina

Primabalerina – tytuł nadawany kiedyś przez władców, także przez niektórych prezydentów lub ministrów kultury, a nawet przez dyrektorów poszczególnych teatró...

Primaballerina assoluta

Primaballerina assoluta - tytuł przyznawany jest niezwykłym tancerkom, które wniosły ogromny wkład w rozwój i promocję baletu na świecie. Zaledwie kilka razy...

Sekretarz generalny

Sekretarz generalny – tytuł przywódcy partii politycznej, a także urzędnika administracyjnego w różnego typu organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach...

Sir

Sir – angielski tytuł honorowy, wywodzący się ze średniowiecznego angielskiego sire oznaczającego lorda. Etymologicznie słowo to wywodzi się z łacińskiego se...

Watażka

Watażka – dowódca watahy, czyli zbrojnej grupy ludzi, czeredy, często o charakterze rozbójniczym. Określenie to było również popularne na Ukrainie w czasach ...