Топ-100
 • Społeczeństwo sieciowe Społeczeństwo sieciowe

  Społeczeństwo sieciowe – jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizac...

 • Społeczeństwo przemysłowe Społeczeństwo przemysłowe

  Społeczeństwo przemysłowe – specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności – po rewolucji przemysłowej. Społeczeństwa przemy...

 • Społeczeństwo otwarte Społeczeństwo otwarte

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henriego Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej...

 • Społeczeństwo masowe Społeczeństwo masowe

  Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania procesów związanych z industria...

 • Społeczeństwo globalne Społeczeństwo globalne

  Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w...

Typologia społeczeństw

Cywilizacja medialna

Cywilizacja medialna - termin, którym medioznawcy określają obecną cywilizację, opartą na społeczeństwie informacyjnym i wszechobecności mediów i przekazów m...

Horda

Horda – grupa ludzi koczujących na określonym terenie; wczesna forma organizacji społecznej, typowa dla ludów zbieracko-łowieckich, ze słabo rozwiniętą hiera...

Społeczeństwo acefaliczne

Społeczeństwo acefaliczne – spójna grupa o znacznym rozproszeniu, nie posiadająca stałych ośrodków decyzyjnych. Najczęściej spotykane wśród społeczeństw mały...

Społeczeństwo cywilne

Społeczeństwo cywilne – sfera prywatno-cywilnej aktywności jednostek, której głównym celem jest zaspokajanie ich potrzeb. Całokształt stosunków społeczno-eko...

Społeczeństwo globalne

Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w...

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze n...

Społeczeństwo kapitalistyczne

Nowożytny kapitalizm zaczął się formować w XVI wieku, zasadniczy jednak zwrot w jego rozwoju nastąpił wraz z rewolucją przemysłową. Gospodarka kapitalistyczn...

Społeczeństwo konsumpcyjne

Społeczeństwo konsumpcyjne – choć trudno tu o jednoznaczną definicję, z powodu wielości opinii i ekstensywności tematu, to można przyjąć, że jest to społecze...

Społeczeństwo masowe

Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania procesów związanych z industria...

Społeczeństwo militarne

Społeczeństwo militarne – społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność antago...

Społeczeństwo nowoczesne

Społeczeństwo nowoczesne – określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw, kształtujących się wraz z transformacją zacofanych systemów spo...

Społeczeństwo otwarte

Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henriego Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej...

Społeczeństwo pierwotne

Społeczeństwo pierwotne – termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących w...

Społeczeństwo polityczne

Społeczeństwo polityczne to sfera politycznej aktywności jednostek, w ramach której kształtowane są relacje pomiędzy obywatelami oraz rządem, zarówno central...

Społeczeństwo produkcyjne

Społeczeństwo produkcyjne – to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność n...

Społeczeństwo przemysłowe

Społeczeństwo przemysłowe – specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności – po rewolucji przemysłowej. Społeczeństwa przemy...

Społeczeństwo regionalne

Społeczeństwo regionalne - ludzie zamieszkujący pewien obszar administracyjny lub gospodarczy, często powstających w sposób naturalny, w ramach których powst...

Społeczeństwo rolnicze

Typ społeczeństwa tradycyjnego. Społeczeństwo rolnicze rozwinęło się dzięki "rewolucji rolniczej" uprawa ziemi na dużą skalę za pomocą zwierząt pociągowych i...

Społeczeństwo sieciowe

Społeczeństwo sieciowe – jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizac...

Społeczeństwo tradycyjne

Społeczeństwo tradycyjne – każde społeczeństwo, które nie osiągnęło jeszcze etapu społeczeństwa przemysłowego, a więc zarówno społeczeństwo rolnicze jak i sp...

Społeczeństwo zbieracko-myśliwskie

Społeczeństwo zbieracko myśliwskie – pierwotny typ społeczeństwa ludzkiego, który dominował na Ziemi do około 10 000 lat p.n.e., a następnie zdominowany zost...