Топ-100

Wydziały humanistyczne

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – wydział Akademii Górniczo-Hutniczej. Siedziba wydziału znajduje się w ...

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – jeden z czterech i największy z wydziałów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Go...

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – historyczny wydział Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Jagiello...

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden z 16 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w ...

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z siedmiu wydziałów Uniwer...

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego – historyczna jednostka protoplasty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział powstał w 1925 pop...

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Krakowskiej ...

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze są prowadzone studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. dziedzictwo kulturowe...

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego sie...

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydzi...

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z dziewięciu wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła ...

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jeg...

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego – jeden z 13 wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego powstały w 1971 wraz z powołaniem do życia Wyższej S...