Топ-100

Osoba samotna

Osoba samotna – osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. Osobą samotnie gospodarującą jest...