Топ-100
 • Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

  Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina - jeden z trzech wydziałów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Obecnym d...

 • Subvertising Subvertising

  Subvertising – działanie wymierzone najczęściej w reklamę, bywa uznawane za wandalizm jednak za działaniem tym stoi zwykle pewna filozofia. Subvertising pole...

 • Niesamowitość Niesamowitość

  Niesamowitość – czynnik wywołujący uczucia niepokoju i strachu poprzez jednoczesne posiadanie cech obcości i tajemniczości oraz cech zjawiska dobrze znanego....

 • Kulturowy ślad Kulturowy ślad

  W czerwcu 2013 podjęto próbę określenia, czym są ślady kulturowe. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była grupa ekspertów wywodzących się z UNESCO, OECD, Międz...

 • Komunikacja międzykulturowa Komunikacja międzykulturowa

  Komunikacja międzykulturowa – wszelkie oddziaływania między różnymi kulturami mające na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy nimi i wzajemne poznanie. Brak tyc...

 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ – jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prowadząca studia licencjackie i magisterskie na u...

 • Hikikomori Hikikomori

  Hikikomori – słowo w języku japońskim, pochodzące od czasownika hikikomoru oznaczającego "wejście do środka i niewychodzenie na zewnątrz”, "ograniczenie się ...

 • Cyberkultura Cyberkultura

  Cyberkultura cyberculture - gr. kybernetes – "sternik; zarządca"+ kultura Termin wprowadzony przez Alice Hilton w 1963 roku: "w epoce cyberkultury wszystkie ...

 • Culture jamming Culture jamming

  Culture jamming – indywidualistyczna postawa odwrotu od wszelkich form mentalności stadnej – włączając w to wszelkie ruchy kulturowe, polityczne czy społeczn...

 • Buffy studies Buffy studies

  Buffyznawstwo – badania popularnego serialu Buffy: Postrach wampirów oraz w mniejszym stopniu jego spin-offu, serialu Anioł ciemności. Producentem i twórcą o...

 • Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo

  Kulturoznawstwo – dyscyplina nauk humanistycznych zajmująca się badaniem kultury, rozumianej jako aksjologiczno–normatywna sfera regulacji praktyk społecznych.

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo – dyscyplina nauk humanistycznych zajmująca się badaniem kultury, rozumianej jako aksjologiczno–normatywna sfera regulacji praktyk społecznych.

Bobby soxer

Bobby soxer – socjologiczne określenie z lat 40., opisujące bardzo gorliwych fanów tradycyjnej muzyki pop, w szczególności jej twórców, takich jak piosenkarz...

Buffy studies

Buffyznawstwo – badania popularnego serialu Buffy: Postrach wampirów oraz w mniejszym stopniu jego spin-offu, serialu Anioł ciemności. Producentem i twórcą o...

Centre for Contemporary Cultural Studies

Centre for Contemporary Cultural Studies szkoła Birmingham lub brytyjska szkoła kulturoznawcza) – kulturoznawcze centrum badawcze na Uniwersytecie w Birmingh...

Culture jamming

Culture jamming – indywidualistyczna postawa odwrotu od wszelkich form mentalności stadnej – włączając w to wszelkie ruchy kulturowe, polityczne czy społeczn...

Cyberkultura

Cyberkultura cyberculture - gr. kybernetes – "sternik; zarządca"+ kultura Termin wprowadzony przez Alice Hilton w 1963 roku: "w epoce cyberkultury wszystkie ...

Ekskorporacja

Ekskorporacja – proces, w którym grupy podporządkowane tworzą własną kulturę na podstawie zasobów i towarów dostarczanych im przez system rządzący. Jest to k...

Hikikomori

Hikikomori – słowo w języku japońskim, pochodzące od czasownika hikikomoru oznaczającego "wejście do środka i niewychodzenie na zewnątrz”, "ograniczenie się ...

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ – jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prowadząca studia licencjackie i magisterskie na u...

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa UAM – jednostka dydaktyczno-naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powstała w 1976 r. na Wydziale Historycznym UAM, przeniesion...

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa – wszelkie oddziaływania między różnymi kulturami mające na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy nimi i wzajemne poznanie. Brak tyc...

Kulturowy ślad

W czerwcu 2013 podjęto próbę określenia, czym są ślady kulturowe. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była grupa ekspertów wywodzących się z UNESCO, OECD, Międz...

Niesamowitość

Niesamowitość – czynnik wywołujący uczucia niepokoju i strachu poprzez jednoczesne posiadanie cech obcości i tajemniczości oraz cech zjawiska dobrze znanego....

Populizm kulturowy

Populizm kulturowy – pogląd lub założenie badawcze, zgodnie z którym powszechne doświadczenia symboliczne i praktyki mają większe znaczenie niż kultura wysok...

Socjoantropologia

Socjoantropologia – dyscyplina wiedzy humanistycznej powstała ze zbliżenia się perspektyw poznawczych socjologii i antropologii. Choć socjologia bada kulturę...

Subvertising

Subvertising – działanie wymierzone najczęściej w reklamę, bywa uznawane za wandalizm jednak za działaniem tym stoi zwykle pewna filozofia. Subvertising pole...

Tartusko-moskiewska szkoła semiotyki

Tartusko-moskiewska szkoła semiotyki – nieformalna grupa badaczy, działająca mniej więcej w l. 1960-1990, przez którą przewinęły się dziesiątki badaczy. Wiel...

Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina

Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina - jeden z trzech wydziałów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Obecnym d...