Топ-100
 • Zabójstwo z miłości Zabójstwo z miłości

  Zabójstwo z miłości – zabójstwo, w którym ofiarę i zabójcę łączyła wzajemna relacja oparta w jakiś sposób na seksie lub uczuciu miłości, dokonane w stanie ek...

 • Zabójstwo honorowe Zabójstwo honorowe

  Zabójstwo honorowe – zabójstwo popełnione przez rodzinę, motywowane chęcią "zmycia hańby” spowodowanej uznawanym za rzekomo niewłaściwe zachowanie jej członk...

 • Yuppie Yuppie

  Yuppie – określenie pokolenia młodzieży z USA, które rozpoczęło pracę zawodową w latach 80. XX w., a także grup kierujących się podobnymi wartościami i style...

 • Wilk w kulturze Wilk w kulturze

  Wilk jest obecny w wierzeniach i kulturze wszystkich narodów zamieszkujących tereny, na których występuje. Obecny jest w imionach i nazwiskach, nazwach miejs...

 • VIP (osoba) VIP (osoba)

  VIP – osoba o szczególnym statusie związanym z wykonywaną funkcją lub posiadanym majątkiem. Za VIP-ów uznawane są takie osoby jak np. politycy, ważne osobist...

 • Trzecie miejsce Trzecie miejsce

  Trzecie miejsce – termin używany w określaniu miejsca w przestrzeni publicznej, które oddziela środowisko życia w domu i pracy. Pojęcie to użyte zostało po r...

 • Tradycja Tradycja

  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.

 • Tożsamość kulturowa Tożsamość kulturowa

  Tożsamość kulturowa – jedna z odmian tożsamości społecznej. Względnie trwała identyfikacja grupy ludzi i pojedynczych jej członków z określonym układem kultu...

 • Third Culture Kid Third Culture Kid

  Third Culture Kids, zwani inaczej dziećmi trzeciej kultury albo globalnymi nomadami, to osoby, które spędziły znaczącą część swojego wieku rozwojowego w kult...

 • Światopogląd Światopogląd

  Światopogląd – względnie stały zespół przekonań i opinii na temat otaczającego świata, czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki, sztuki, rel...

 • Symulakr Symulakr

  Symulakr, symulakrum – obraz, który jest czystą symulacją, pozorującą rzeczywistość albo tworzącą własną rzeczywistość. Również obiekt materialny wyobrażając...

 • Styl życia Styl życia

  Styl życia – zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, specyficzne dla ich usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne oraz...

 • Stalking Stalking

  Stalking – termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza "podchody” lub "skradanie się”. Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negat...

 • Relatywizm socjologiczny Relatywizm socjologiczny

  Relatywizm socjologiczny – w etyce względność pojęć moralnych w zależności od społeczności, grupy społecznej, do której odnosi się ocena moralna. Istnieją no...

 • Przyjęcie weselne Przyjęcie weselne

  Przyjęcie weselne – zwyczajowa forma przyjęcia okolicznościowego, określanego potocznie jako wesele, organizowanego z okazji ślubu. Zwyczaje towarzyszące zaw...

 • Pokolenie Z Pokolenie Z

  Pokolenie Z, in. generacja Z, Post-Millennials, pokolenie internetowe, Pokolenie C – pokolenie ludzi urodzonych w drugiej połowie lat 90. i po 2000 roku, dop...

 • Pokolenie Y Pokolenie Y

  Pokolenie Y, in. milenialsi – pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku. Nazywane jest również "pokoleniem Milenium”, "następną generacją”, a ta...

 • Obrzęd przejścia Obrzęd przejścia

  Obrzęd przejścia – obrzęd, którego charakterystyczną cechą jest zmiana jakiejś właściwości poddanego mu człowieka. Często służy do zaznaczenia przełomowych o...

 • Minimalizm (filozofia) Minimalizm (filozofia)

  Minimalizm to ograniczenie do minimum wymagań, potrzeb, dążeń. W ujęciu szerszym minimalizm sprowadza się do przewartościowania priorytetów, tak aby pozbyć s...

 • Kult Che Kult Che

  Kult Che – określenie mody na umieszczanie uproszczonego wizerunku Ernesto Guevary, noszącego przydomek Che na elementach ubioru, plakatach, w formie graffit...

 • Krytyczna teoria reklamy Krytyczna teoria reklamy

  Krytyczna teoria reklamy – teoria, która zakłada, że reklama jest instrumentem nacisku na odbiorcę indywidualnego ze strony rynku i systemu społeczeństwa kon...

 • Konsumpcjonizm Konsumpcjonizm

  Konsumpcjonizm – postawa polegająca na nieusprawiedliwionym zdobywaniu dóbr materialnych i usług, lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznac...

 • Homo ludens Homo ludens

  Homo ludens – monografia Johana Huizingi wydana w 1938 roku. Homo ludens z łaciny w dosłownym tłumaczeniu "człowiek bawiący się” to koncepcja człowieka, prze...

 • Gwiazda filmowa Gwiazda filmowa

  Gwiazda filmowa – określenie aktora lub aktorki, odznaczających się nie tylko dokonaniami artystycznymi, ale głównie z powodu nieprzeciętnego uznania środowi...

 • Grywalizacja Grywalizacja

  Grywalizacja – wykorzystywanie schematów i mechanizmów znanych z gier poza kontekstem gier, zwłaszcza w różnych działaniach grupowych, w celu zwiększenia zaa...

 • Groupie Groupie

  Groupie – zapalona miłośniczka zespołu muzycznego, podążająca za nim podczas trasy koncertowej. Słowo groupie wywodzi się z angielskiego group właśnie w odni...

 • Fan Fan

  Fan – osoba podziwiająca człowieka, grupę ludzi, dzieło sztuki bądź ideę. Jest to skrót od słowa fanatyk, jednak jest mniej pejoratywny, a nawet ma pozytywny...

 • Etos Etos

  Etos – realizowany i obowiązujący w grupie społecznej, społeczności czy kategorii społecznej zbiór idealnych wzorów kulturowych, jasno określonych. Dzięki za...

 • Ceremonia Ceremonia

  Ceremonia – termin z obszaru nauk o kulturze związany z takimi pojęciami, jak rytuał i obrzęd. Ceremonia stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź ob...

 • Socjologia kultury Socjologia kultury

  Socjologia kultury – nauka o strukturze i prawach rozwoju społeczeństwa zajmująca się przede wszystkim sferą kultury symbolicznej. W polu zainteresowań tej d...

Socjologia kultury

Proskineza

Proskineza – kult, przyklęknięcie lub pochylenie głowy, który jest częścią rytuału kultu władcy lub bóstwa.
Istnieją różne rodzaje proskinezy przeciwko władcy, w zależności, w szczególności, utrzymany jest raczej nabożeństwa, uroczystości i stanowisko osoby oddającej cześć.

image

Yuccie

Yuccie – nazwa całego pokolenia młodych ludzi, żyjących w dużych miastach, nadążających w zakresie projektowania zdigitalizowanym świecie, którzy dorastali w czasach powszechnego dostępu do sieci Internet. Następca milenialsów. Autorem koncepcji jest David Infante.

Socjologia kultury

Socjologia kultury – nauka o strukturze i prawach rozwoju społeczeństwa zajmująca się przede wszystkim sferą kultury symbolicznej. W polu zainteresowań tej d...

Bariera kulturowa

Bariera kulturowa – wszelkie oddziaływania o charakterze kulturowym czy językowym, które ograniczają komunikację i interakcję grup kulturowych. Przeszkodami ...

Biała księga dialogu międzykulturowego

Biała księga dialogu międzykulturowego – dokument Rady Europy przyjęty podczas posiedzenia tej rady w dniach 6–7 maja 2008 przez ministrów spraw zagranicznyc...

Ceremonia

Ceremonia – termin z obszaru nauk o kulturze związany z takimi pojęciami, jak rytuał i obrzęd. Ceremonia stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź ob...

Cyfrowy tubylec

Cyfrowy tubylec – pojęcie oznaczające człowieka urodzonego w czasach powszechnego stosowania w życiu codziennym i zawodowym Internetu, komputerów i innych ur...

Dobrowolna bezdzietność

Dobrowolna bezdzietność, bezdzietność z wyboru – decyzja o nieposiadaniu potomstwa podyktowana wpływem różnych czynników, głównie społeczno-ekonomicznych. Zj...

Etos

Etos – realizowany i obowiązujący w grupie społecznej, społeczności czy kategorii społecznej zbiór idealnych wzorów kulturowych, jasno określonych. Dzięki za...

Fala (wojsko)

Fala – zjawisko tworzenia się nieformalnej hierarchii i subkultury w Wojsku Polskim okresu Polski Ludowej i w pierwszych latach III Rzeczypospolitej wśród od...

Fan

Fan – osoba podziwiająca człowieka, grupę ludzi, dzieło sztuki bądź ideę. Jest to skrót od słowa fanatyk, jednak jest mniej pejoratywny, a nawet ma pozytywny...

Fanatyzm

Fanatyzm – postawa oraz zjawisko społeczne polegające na silnej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub społecznych występujące w p...

Groupie

Groupie – zapalona miłośniczka zespołu muzycznego, podążająca za nim podczas trasy koncertowej. Słowo groupie wywodzi się z angielskiego group właśnie w odni...

Grywalizacja

Grywalizacja – wykorzystywanie schematów i mechanizmów znanych z gier poza kontekstem gier, zwłaszcza w różnych działaniach grupowych, w celu zwiększenia zaa...

Gwałt symboliczny

Gwałt symboliczny - pojęcie odnoszące się do sytuacji narzucania siłą jednostce lub społeczeństwu norm i wartości niezgodnych z ich systemem aksjonormatywnym...

Gwiazda filmowa

Gwiazda filmowa – określenie aktora lub aktorki, odznaczających się nie tylko dokonaniami artystycznymi, ale głównie z powodu nieprzeciętnego uznania środowi...

Homo ludens

Homo ludens – monografia Johana Huizingi wydana w 1938 roku. Homo ludens z łaciny w dosłownym tłumaczeniu "człowiek bawiący się” to koncepcja człowieka, prze...

Klasa próżniacza

Klasa próżniacza – określenie wprowadzone przez Thorsteina Veblena na zbiorowość ludzi nastawionych na ostentacyjną konsumpcję. Veblen swoje obserwacje odnos...

Kompetencje kulturowe

Kompetencje kulturowe – zespół nabytych cech, zdolności umożliwiających swobodne uczestnictwo w kulturze zgodne z normami, wartościami, jest to zdolność do r...

Kompetencje międzykulturowe

Kompetencje międzykulturowe – różnie definiowany zespół umiejętności wykorzystywanych w obszarze zarządzania międzykulturowego, komunikacji międzykulturowej,...

Konfiguracjonizm

Przedstawiciele konfiguracjonizmu postrzegali kulturę jako pewną całość, rządzącą się odrębna logiką. Nie jest to zbiór przypadkowych cech, ale określona kon...

Konsumpcjonizm

Konsumpcjonizm – postawa polegająca na nieusprawiedliwionym zdobywaniu dóbr materialnych i usług, lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznac...

Konwersja (socjologia)

Pojęcie konwersji – trudności definicyjne Nie istnieją chyba w naukach społecznych pojęcia mające doniosłe znaczenie, które byłyby jednoznaczne i nie nastręc...

Krytyczna teoria reklamy

Krytyczna teoria reklamy – teoria, która zakłada, że reklama jest instrumentem nacisku na odbiorcę indywidualnego ze strony rynku i systemu społeczeństwa kon...

Ksenocentryzm

Ksenocentryzm – termin używany w socjologii i psychologii do opisania konkretnych skłonności etycznych. Według profesora Williama Grahama Sumnera z Uniwersyt...

Kult Che

Kult Che – określenie mody na umieszczanie uproszczonego wizerunku Ernesto Guevary, noszącego przydomek Che na elementach ubioru, plakatach, w formie graffit...

Medycyna anty-aging

Medycyna anti-ageing – zjawisko kultury popularnej społeczeństwa zorientowanego na młodość, w którym jednostki angażują się w poszukiwanie środków do zwalnia...

Minimalizm (filozofia)

Minimalizm to ograniczenie do minimum wymagań, potrzeb, dążeń. W ujęciu szerszym minimalizm sprowadza się do przewartościowania priorytetów, tak aby pozbyć s...

Obrzęd

Obrzęd – zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczysto...

Obrzęd przejścia

Obrzęd przejścia – obrzęd, którego charakterystyczną cechą jest zmiana jakiejś właściwości poddanego mu człowieka. Często służy do zaznaczenia przełomowych o...

Obrzędowość doroczna

Obrzędowość doroczna - termin używany do określenia wszelkich nieinstyktownych, prowadzonych w sposób nieracjonalny ludzkich, indywidualnych bądź zbiorowych ...

Obyczaj

Obyczaj – forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją. Obyczaj jest elementem kontroli społecznej...

Ostentacyjna konsumpcja

Ostentacyjna konsumpcja – publiczne demonstrowanie nabytych dóbr przez jednostki lub grupy społeczne w celu zwrócenia na siebie uwagi oraz zdobycia prestiżu,...

Pluralizm (socjologia)

Pluralizm – w życiu społecznym jest to taka sytuacja w funkcjonowaniu państwa lub innej organizacji, gdy różne grupy mają prawo wyrażać swoje interesy, w tym...

Pluralizm kulturowy

Pluralizm kulturowy – sytuacja społeczna, w której grupy mniejszościowe uczestniczą w pełni w dominującym społeczeństwie, zachowując przy tym swoje kulturowe...

Pokolenie JP2

Pokolenie Jana Pawła II – nazwa mająca określać fenomen pokolenia katolików, skupionych wokół postaci i nauczania papieża Jana Pawła II. O pokoleniu JP2 zacz...

Pokolenie Y

Pokolenie Y, in. milenialsi – pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku. Nazywane jest również "pokoleniem Milenium”, "następną generacją”, a ta...

Pokolenie Z

Pokolenie Z, in. generacja Z, Post-Millennials, pokolenie internetowe, Pokolenie C – pokolenie ludzi urodzonych w drugiej połowie lat 90. i po 2000 roku, dop...

Postawa ludyczna

Postawa ludyczna – psychologiczne nastawienie, wymagane od graczy grających w grę. Polega ono na dobrowolnej akceptacji reguł gry. Termin ten został wprowadz...

Postmaterializm

Postmaterializm – to według Ronalda Ingleharta ewolucja systemu wartości od wartości materialnych do wartości postmaterialnych. Manifestuje się to m.in. rozw...

Przyjęcie weselne

Przyjęcie weselne – zwyczajowa forma przyjęcia okolicznościowego, określanego potocznie jako wesele, organizowanego z okazji ślubu. Zwyczaje towarzyszące zaw...

Pytacka

Pytacka – staropolski zwyczaj zapraszania gości na uroczystość wesela. Ceremonia przybierała różne nazwy i formy w zależności od regionu. Nazwa pytacka, inac...

Relatywizm socjologiczny

Relatywizm socjologiczny – w etyce względność pojęć moralnych w zależności od społeczności, grupy społecznej, do której odnosi się ocena moralna. Istnieją no...

Socjologia muzyki

Socjologia muzyki – dyscyplina badawcza z pogranicza muzykologii i socjologii, której zainteresowanie skupia się na związkach muzyki z wszelkimi aspektami ży...

Stalking

Stalking – termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza "podchody” lub "skradanie się”. Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negat...

Styl życia

Styl życia – zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, specyficzne dla ich usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne oraz...

Symulakr

Symulakr, symulakrum – obraz, który jest czystą symulacją, pozorującą rzeczywistość albo tworzącą własną rzeczywistość. Również obiekt materialny wyobrażając...

Światopogląd

Światopogląd – względnie stały zespół przekonań i opinii na temat otaczającego świata, czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki, sztuki, rel...

Teoria pokoleń

Teoria pokoleń – koncepcja historii, według której dzieje zachodniego kręgu kulturowego powtarzają się w mniej więcej osiemdziesięcioletnich cyklach, dzieląc...

Third Culture Kid

Third Culture Kids, zwani inaczej dziećmi trzeciej kultury albo globalnymi nomadami, to osoby, które spędziły znaczącą część swojego wieku rozwojowego w kult...

Tożsamość kulturowa

Tożsamość kulturowa – jedna z odmian tożsamości społecznej. Względnie trwała identyfikacja grupy ludzi i pojedynczych jej członków z określonym układem kultu...

Tradycja

Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.

Transmisja kulturowa

Model wywodzący się z pedagogiki głęboko zagłębionej w filozofii. Herbart w XIX wieku nadał pedagogice rangę naukową. Definicja pedagogiki wobec teorii Herba...

Trzecie miejsce

Trzecie miejsce – termin używany w określaniu miejsca w przestrzeni publicznej, które oddziela środowisko życia w domu i pracy. Pojęcie to użyte zostało po r...

Twarz (socjologia)

Twarz – klasa zachowań i obyczajów obowiązujących w Chinach i innych krajach Dalekiego Wschodu, związana z moralnością i autorytetem danej jednostki oraz jej...

VIP (osoba)

VIP – osoba o szczególnym statusie związanym z wykonywaną funkcją lub posiadanym majątkiem. Za VIP-ów uznawane są takie osoby jak np. politycy, ważne osobist...

Wilk w kulturze

Wilk jest obecny w wierzeniach i kulturze wszystkich narodów zamieszkujących tereny, na których występuje. Obecny jest w imionach i nazwiskach, nazwach miejs...

Wulgaryzmy i przekleństwa w języku angielskim

Przekleństwa w języku angielskim – grupa wyrazów i zwrotów powszechnie uważanych za obsceniczne, dotykających przekonań religijnych, funkcji cielesnych, seks...

Wulgaryzmy i przekleństwa w języku polskim

Wulgaryzmy i przekleństwa w języku polskim – grupa wyrazów i zwrotów w języku polskim powszechnie uważanych za obsceniczne, dotykających przekonań religijnyc...

Yuppie

Yuppie – określenie pokolenia młodzieży z USA, które rozpoczęło pracę zawodową w latach 80. XX w., a także grup kierujących się podobnymi wartościami i style...

Zabójstwo honorowe

Zabójstwo honorowe – zabójstwo popełnione przez rodzinę, motywowane chęcią "zmycia hańby” spowodowanej uznawanym za rzekomo niewłaściwe zachowanie jej członk...

Zabójstwo z miłości

Zabójstwo z miłości – zabójstwo, w którym ofiarę i zabójcę łączyła wzajemna relacja oparta w jakiś sposób na seksie lub uczuciu miłości, dokonane w stanie ek...

Znak (semiotyka)

Znak – w semiotyce: obserwowalny element rzeczywistości, który nie jest istotny ze względu na swoje własne cechy, ale na swoją relację do innego elementu rze...

Zwyczaj

Zwyczaj – w języku popularnym określenie to funkcjonuje jako synonim słowa "obyczaj”, jednak w niektórych naukach terminom tym nadaje się różne znaczenie. Dl...