Топ-100

Lista hetmanów kozackich

Lista hetmanów kozackich Iwan Kuckowicz Іван Куцкович-1602–1603 Paweł Pawluk Павло Павлюк – 1637 Zborowski Зборовський-1606 Krempski Кремпський – 1569 Ignacy...

Alfabetyczna lista astronautów

Lista zawiera nazwiska wszystkich astronautów i kosmonautów, którzy uczestniczyli w locie kosmicznym, bądź wystartowali do lotu w kosmos. Dane dotyczące akty...

Ambasador dobrej woli UNESCO

Ambasadorzy dobrej woli UNESCO to znane osobistości, które wykorzystują swój talent lub sławę, by szerzyć ideały UNESCO. Poniżej znajduje się lista ambasador...

Ambasador dobrej woli UNICEF

Pierwszym ambasadorem dobrej woli był Danny Kaye, który uzyskał ten tytuł w 1954. Po nim tytuł ten zdobywali inni, działając jako międzynarodowi, regionalni ...

Lista finalistów American Idol

American Idol to amerykański talent show, którego pierwszy sezon został wyemitowany w 2002 roku. Do czerwca 2010 wyemitowanych zostało dziewięć sezonów. Podc...

As myśliwski

As myśliwski – tytuł honorowy nadawany pilotom myśliwskim, którzy zestrzelili określoną liczbę samolotów nieprzyjaciela, zwykle co najmniej 5, lub nieoficjal...

Baliwowie Jersey

George Paulett 1587-1591 John Dumaresq 1586-1587 Hostes Nicolle 1561-1564 George Paulett 1594-1614 John Dumaresq 1591-1594 George Paulett 1583-1586 John Duma...

Forbes 25 Under 25

Forbes 25 Under 25 – lista publikowana przez polskie czasopismo "Forbes”, wyróżniająca 25 wpływowych oraz wybitnych osób poniżej 25. roku życia w 5 kategoria...

Forbes 30 Under 30

Forbes "30 Under 30” – seria list publikowanych corocznie od 2011 roku przez amerykańskie czasopismo "Forbes”, wyróżniająca wpływowe osoby poniżej 30. roku ż...

Lista francuskich armii republikańskich

14 grudnia 1791 roku król Ludwik XVI wydał dekret o utworzeniu pierwszych w historii związków armijnych. W kolejnych latach w obronie rewolucyjnej Republiki ...

Generałowie zakonu dominikanów

Poczet generałów zakonu dominikanów Generał zakonu dominikanów wybierany jest przez kapitułę generalną, na którą delegowani są prowincjałowie i definitorzy. ...

Generałowie zakonu franciszkanów

Generałowie franciszkanów – najwyżsi przełożeni zakonu założonego przez Franciszka z Asyżu. Wspólnota, która w ciągu wieków dzieliła się na różne gałęzie, po...

Generałowie zakonu jezuitów

Generałowie zakonu jezuitów – lista przełożonych generalnych Towarzystwa Jezusowego. Generał wybierany jest przez kongregację generalną, w której biorą udzia...

Generałowie zakonu pallotynów

Przełożeni generalni Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – generałowie pallotynów. Generał pallotynów nosi tytuł rektora generalnego i jest wybierany na ...

Generałowie zakonu salezjanów

Poczet generałów zakonu salezjanów – generał zakonu salezjanów wybierany jest przez kapitułę generalną, na którą delegowani są inspektorzy i definitorzy.

Generałowie zakonu salwatorianów

Poczet generałów zakonu salwatorianów – generał zakonu salwatorianów wybierany jest na okres sześciu lat przez kapitułę generalną, która składa się z delegat...

Grupy i oddziały kosmonautów

Wykaz grup i oddziałów kosmonautów zawiera zestawienie nazwisk ludzi, którzy brali udział w misjach kosmicznych lub przygotowywali się do lotów w kosmos, naz...

Gubernatorzy generalni Tuvalu

Generalny gubernator Tuvalu – reprezentant królowej Elżbiety II, formalnej głowy państwa. Zakres jego uprawnień jest w praktyce stosunkowo niewielki, większo...

Kniaziowie Drucka

Rogwołod II Borysowicz 1161-1171 Rogwołod II Borysowicz 1140-1146 Gleb I Rogwołodowicz 1146-1151 Borys II Glebowicz 1180-1196 Gleb II Rościsławicz 1151-1158 ...

Kniaziowie Iziasławia

Linia książąt zasławskich zaczyna się od syna Wsiesława Czarodzieja - Dawida Wsiełsławicza. Dawid Wsiełsławicz 1101-1116 Dawid Wsiełsławicz 1127-1128 Wsiewoł...

Kniaziowie Pskowa

Aleksander Wasylewicz Czartoryski 1443-1447 Iwan Aleksandrowicz Zwenigrodzki 1462-1466 Wsiewołod Aleksandrowicz Chołmski 1337/9-1341 Daniel Aleksandrowicz 14...

Książę Östergötland

Książę Östergötland − tytuł arystokratyczny nadawany niektórym członkom szwedzkiej rodziny królewskiej. Obecnym władcą Östergötland jest Stella, jedyne dziec...

Książęta briańscy

Księstwo briańskie wyodrębniło się w 1246 roku po upadku księstwa czernihowskiego na skutek podbojów tatarskich. W 1246 roku Roman Michajłowicz Stary przenió...

Książęta kurscy

Lista władców księstwa kurskiego Izjasław Monomachowicz 1094-1096 Oleg I Światosławowicz 1096-1115 Iwan Juriejewicz 1146-1147 Gleb Juriejewicz 1148-1151 Świa...

Książęta nowogrodzko-siewierscy

Oleg II Światosławowicz 1164-1180 Wsiewołod I Olegowicz 1115-1139 Włodzimierz II Igorowicz 1211-1212 Światosław II Stary 1158-1164 Oleg IV Światosławowicz 12...

Książęta perejasławscy

Władcy księstwa perejasławskiego Jarosław I Mądry 1036-1054 Włodzimierz Rurykowicz 1206-1213 Światosław I 1073-1076 Włodzimierz I Monomach 1093-1113 Wsiewoło...

Laureaci Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest przyznawana przez Komitet Noblowski. Są to nagrody ufundowane przez Szwedzki Ban...

Lista 72 nazwisk na wieży Eiffla

Lista 72 nazwisk na wieży Eiffla – lista siedemdziesięciu dwóch nazwisk naukowców, inżynierów i przemysłowców, wyryta z inicjatywy Gustawa Eiffela pod pierws...

Lista administratorów NASA

Poniżej znajduje się lista administratorów NASA w kolejności chronologicznej. NASA, czyli Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, jest wydział...

Lista aktorów serialu Burza Uczuć

Lista aktorów serialu Burza Uczuć - lista aktorów występujących niemieckiej telenoweli Burza uczuć. Na liście znajduje się obsada główna, obsada drugoplanowa...

Lista astronautów według daty pierwszego lotu

Poniżej znajduje się lista astronautów według daty pierwszego lotu. Lista obejmuje astronautów, kosmonautów i tajkonautów, którzy opuścili atmosferę ziemską ...

Lista autorów zakazanych w III Rzeszy

Autorzy zakazani w Trzeciej Rzeszy zostali wskazani w oficjalnie wydanych listach: Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums, 31 grudnia 1938 Jahre...

Lista bizantyńskich książąt Neapolu

739 – 755 Grzegorz I 729 – 739 Jerzy 801 – ok. 818 Antymiusz 834 – 840 Andrzej II 832 – 834 Bonus ok. 818 – 821 Teoctistus 666 – 670 Teofilakt I 821 – 832 St...

Lista członków Akademii Szwedzkiej

Hans Forssell 1881-1901 Anders Johan von Höpken 1786-89 Birger Ekeberg 1945-68 Nils Philip Gyldenstolpe 1789-1810 Johan Olof Wallin 1810-39 Birger Wedberg 19...

Lista członków Centralnej Rady Narodowej

Michał Czacki Władysław Czerkawski Franciszek Cywiński ks. Stanisław Czajkowski Ferdynand Cielecki Chądzyński Jan Chojecki Wincenty? Cetnarski Jan Chwalibóg ...

Lista członków Polskiej Akademii Filmowej

Lista członków Polskiej Akademii Filmowej. Wśród członków są zarówno nominowani, laureaci nagród jak i wybitni przedstawiciele polskiej kinematografii.

Lista członków Trybunału Stanu

Lista dyrektorów generalnych CERN

Dyrektorzy generalni CERN wybierani są na 5 lat. Okres ich urzędowania zaczyna się 1 stycznia. W latach 70. XX wieku CERN posiadał dwóch współdyrektorów gene...

Lista feldmarszałków niemieckich (III Rzesza)

Lista feldmarszałków niemieckich III Rzeszy data nadania stopnia feldmarszałka – nazwisko i lata życia 25 kwietnia 1945 – Robert Ritter von Greim 1892–1945 2...

Lista hetmanów w okresie Hetmanatu

Bohdan Chmielnicki Богдан Хмельницький – 1648-1657 Iwan Wyhowski Іван Виговський – 1657-1659 Iwan Bezpały Іван Безпалий, hetman nakaźny – 1659 Jerzy Chmielni...

Lista laureatów konkursu komiksowego na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi

– – Lista laureatów dorocznego konkursu na krótką formę komiksową, który odbywa się podczas Ogólnopolskiego Konwentu Twórców Komiksu, Międzynarodowego Festiw...

Lista laureatów Nagrody Kioto

1996: Mario Capecchi USA, 1937 2012: Yoshinori Ōsumi Japonia, 1945 1992: Yasutomi Nishizuka Japonia, 1932–2004 2016: Tasuku Honjo Japonia, 1942 2004: Alfred ...

Lista mierniczych przysięgłych w Polsce

Lista mierniczych przysięgłych w Polsce. Z uwagi na to, że obecnie zawód mierniczego przysięgłego nie istnieje, lista mierniczych przysięgłych jest zamknięta...

Lista najbardziej wpływowych osób na świecie według magazynu "Forbes”

Od 2009 roku magazyn "Forbes” publikuje coroczną listę najbardziej wpływowych osób na świecie. Liczba miejsc na liście nie jest stała, bowiem jedno przypada ...

Lista najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes

Lista najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes, po angielsku The World’s Billionaires, jest przygotowywana co roku przez amerykański magazyn ekonomiczny Fo...

Lista najbogatszych Ukraińców magazynu Forbes

Lista najbogatszych Ukraińców magazynu Forbes to zestawienie Ukraińców z największym zgromadzonym majątkiem, powyżej 1 mld dolarów amerykańskich. Co roku prz...

Lista najstarszych ludzi w historii

Lista superstulatków uważanych za najstarszych ludzi w historii, którzy osiągnęli wiek co najmniej 114 lat. Dane zostały zweryfikowane przez Gerontologiczną ...

Lista najstarszych ludzi w Japonii

Najstarszym człowiekiem w historii Japonii jest 117-letnia Nabi Tajima. Najstarszym mężczyzną był Jirōemon Kimura, który zmarł w wieku 116 lat i 54 dni. Obec...

Lista najstarszych ludzi w Polsce

Według danych GUS 31 grudnia 2013 w Polsce żyło 4242 stulatków, w tym 3398 kobiet i 844 mężczyzn, ale specjalne świadczenia emerytalne przeznaczone dla tej g...

Lista najstarszych ludzi w Stanach Zjednoczonych

Najstarszą osobą w historii Stanów Zjednoczonych była Sarah Knauss, która przeżyła 119 lat i 97 dni. Najstarszym mężczyzną był Afroamerykanin Mathew Beard, 1...

Lista najstarszych ludzi we Francji

Najstarszą osobą w historii Francji była Jeanne Calment, która przeżyła 122 lata i 164 dni. Jest ona rekordzistką życia ludzkiego. Zaś najdłużej żyjącym mężc...

Lista najstarszych ludzi we Włoszech

Najstarszym człowiekiem w historii Włoch, była Emma Morano-Martinuzzi, która żyła 117 lat i 137 dni. Najstarszym mężczyzną był Antonio Todde ↓, który żył 112...

Lista najstarszych mężczyzn w historii

Lista 100 najstarszych zweryfikowanych mężczyzn w historii według Gerontology Research Group. Przypadki badane oraz kwestionowane są wyłączone z ogólnej nume...

Lista najstarszych mężczyzn w historii Europy

Lista 50 najstarszych zweryfikowanych mężczyzn w historii Europy według Gerontology Research Group stan potwierdzony na 28 grudnia 2019; Przypadki badane ora...

Lista osób skazanych na karę śmierci w Polsce po roku 1945

Lista osób skazanych na karę śmierci w Polsce po roku 1945 – niekompletna lista osób skazanych, ponieważ nie można w sposób dokładny określić, ile osób zosta...

Lista osób straconych na podstawie wyroków inkwizycji rzymskiej

Lista osób straconych na podstawie wyroków inkwizycji rzymskiej – lista osób, które zostały skazane na śmierć przez trybunały inkwizycji rzymskiej i następni...

Lista osób związanych z Los Angeles

Poniżej znajduje się lista znanych ludzi, którzy urodzili się lub mieszkali, albo są w inny sposób związani z miastem Los Angeles. Rodowici mieszkańcy Los An...

Lista pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku

Funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku sprawowali kolejno: Marek Hołdakowski 8 lipca 1988 – styczeń 1...