Топ-100

Duchowość w sporcie

Duchowość w sporcie - ogół przeżyć i doświadczeń podczas uprawiania sportów, które zgodnie z rozumieniem duchowości można odnosić albo do pewnego wymiaru psychiki człowieka albo do nadnaturalnej rzeczywistości. Doświadczenia sportowców można porównać do przeżyć szczytowych Abrahama Maslowa. Wśród duchowych przeżyć sportowców można wyróżnić inne powtarzające się elementy:
brak poczucia płynięcia czasu i związane z tym poczucie "przepływu",
poczucie bliskiej więzi z otaczającą rzeczywistością często nazywanej Absolutem lub przynależenia do większej całości.
lepsze zrozumienie własnej osoby,
doświadczanie przeżyć nieobecnych w codziennym życiu, wznoszących osobę na "inny poziom" rzeczywistości,

1. Duchowość w surfingu
Bron Taylor widzi w surfowaniu tak wiele elementów świadczących o duchowości, że zaproponował wprowadzenie pojęcia "akwatycznej religii”, która miałaby się opierać na szczególnej więzi jaka łączy człowieka z "Oceanem Matką”, jak najczęściej surferzy nazywają ocean.
Samo surfowanie wywodzi się z tradycji hawajskiej, gdzie było sportem silnie związanym z tradycją religijną. Odprawiano specjalne ofiary i modły, by wybłagać jak największe fale. Resztki tych rytuałów przetrwały w niektórych grupach surferów do współczesności. Surferzy często porównują swoje pływanie do chodzenia do Kościoła. Taylor postuluje coś na kształt "religii surferów”. Składać ma się na nią zainteresowanie ochroną środowiska, która wynika ze szczególnej więzi jaką czują surferzy wobec przyrody oraz szczególne duchowe przeżycia, jakie są udziałem surferów. Surfowanie w dużej fali często jest bardzo niebezpieczne i wymaga od sportowca doskonałego skupienia. W sensie dosłownym musi on "żyć chwilą” co jest podobne do ideału stanu umysłu, który chce się osiągnąć w niektórych religiach np. buddyzmie Zen.
W powyższym cytacie łatwo rozpoznać doświadczenie określane jako przepływ. Poniższy zawiera w sobie opis pewnej ponadnaturalnej siły, którą odczuwają niektórzy surferzy:

2. Duchowość w kajakarstwie górskim
Osoby pasjonujące się spływami rwącymi rzekami określają swoje doświadczenia jako przeżycia religijne i/lub duchowe. Jeden z przyjaciół Whitney Sanford, która badała to zagadnienie, zapytany o to, czy przeżycia podczas spływu można nazwać duchowymi odpowiedział: "cóż, oczywiście że tak jest”. Sanford przez całe życie uważała, że jej doświadczenia związane z tym sportem są formą praktyk religijnych. Słuchając wypowiedzi swoich znajomych zauważyła, że opisy ich przeżyć są bliskie języka religijnego i postanowiła sprawdzić czym różnią się od opisów religijności. Postawiła ona tezę, że to nie-zachodni język religijny najlepiej oddaje doświadczenia przeżywane przez osoby uprawiające kajakarstwo oraz, że przeżywanie takich doświadczeń poszerza pole pojęciowe religijności, tak jak obecnie określają ją badacze w Stanach Zjednoczonych tzn. jako religijności indywidualnej i związanej z konkretną denominacją.
Porównuje ona odczucia sportowca do żywiołu wodnego z napięciem jakie istnieje między bóstwem a wiernym. Taką analogie ukazuje XVI wieczny poemat indyjski autorstwa Paramanada, w którym doświadczanie i opisywanie oceanu równa się pojmowaniu miłości Kriszny. Serce wierzącego tonie w głębi istoty Kriszny. Miłość bóstwa ocean może być doświadczona tylko poprzez całkowite zanurzenie się serca i ciała człowieka; intelekt może doświadczyć tylko powierzchni tego zjawiska. Zdaniem Sanford ten hinduski przykład i doświadczenia podczas uprawiania sportu wskazują na budowanie sakralności wykorzystując do tego doświadczenia zdobyte w kontakcie z rzeczywistością. Dlatego nie można tutaj pojmować sacrum w zachodnim sensie – jako radykalnie oddzielonej od rzeczywistości ziemskiej transcendencji.

3. Duchowość w samotnych ekspedycjach sportowych
J. H. Laing i G. I. Crouch analizując przeżycia osób, które podejmowały ekstremalne wyzwania sportowe, jak zdobywanie wysokich szczytów, biegunów czy przemierzania innych trudno dostępnych miejsc, doszli do wniosku, że takie przeżycia odpowiadać muszą na pewne specyficzne potrzeby człowieka we współczesnym świecie. Zadziwiająca popularność ekspedycji poza obszary, gdzie dociera cywilizacja, ma dowodzić chęci przeżywania chwil w samotności i izolacji od innych ludzi, która może pozwolić na zdystansowanie się do swojego życia i przemyślenia własnej skali wartości. Osoby takie określają swoje przeżycia jako "autentyczne”, odróżniając je od codziennego życia, w którym trudno im dostrzec "prawdziwe” zdarzenia. Mają one poczucie, że znajdują się w miejscu czystym, nie skażonym obecnością innych ludzi. Przechodzą niejako przez świętą przestrzeń, której nie posiadł przed nimi nikt inny, co wywołuje w nich poczucie "autentyczności”. Podróżnicy opisują, że w takich przeżyciach przepełnionych samotnością, będą mogli odnowić swoje życie duchowe, wyrwać się z "duchowego odrętwienia” w które wtłoczyło ich życie w społeczeństwie. Duchowość widzą oni także w świadomości bliskiej łączności z naturą i otaczającym krajobrazem, wyzwalającej się dzięki skupieniu, na które pozwala obcowanie z ciszą dzikiej przyrody.

4. Duchowość a sport – badania
Na Muzułmańskim Uniwersytecie w Aligarh S. T. Murtaza, S. Sharif i M. Sharique przeprowadzili badania sprawdzając, czy zaistnieje różnica w wynikach na skali duchowości pomiędzy kobietami a mężczyznami. Przebadano równą grupę dwustu studentów i studentek należących do klubów sportowych. Do zmierzenia duchowości użyto Spirituality Assessment Scale autorstwa H. Beazley’a. Wykazano, że sportsmenki osiągnęły wyższe wyniki na skali duchowości w porównaniu ze sportowcami. Zdaniem autorów jest to zgodne z innymi badaniami, które wskazują na ogólnie wyższy poziom duchowości wśród kobiet. W ich opinii może to być spowodowane większą wrażliwością, opiekuńczością i tym, że kobiety z reguły bardziej angażują się emocjonalnie w wykonywane przez siebie aktywności. Wskazują także, że sportsmenki w wypadku trudności częściej niż mężczyźni zwracają swoją uwagę w kierunku Boga.

 • benedyktyńska Duchowość dominikańska Duchowość ateistyczna Duchowość zielonoświątkowców Duchowość muzułmańska Duchowość w sporcie Migda Andrzej: Mistycyzm pentekostalny
 • Duchowość muzułmańska - dla każdego muzułmanina bardzo ważnym elementem życia jest intymna relacja z Bogiem oraz stałe podtrzymywanie i rozwijanie tej
 • Jego wywiady, reportaże i felietony ukazywały się w Sporcie Sporcie Śląskim Budo Karate Sport Review Rodni World Karate Magazine Panoramie
 • teologii, a także podyplomowe studium duchowości jak również podyplomowe studia zarządzania instytucjami bezpieczeństwa. W ramach politologii Collegium Bobolanum
 • problematykę duchowości i duszpasterstwa osób chorych, wydawany w Katowicach. Czasopismo było wydawane we Lwowie, po II wojnie światowej w Katowicach.
 • bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka. W latach 1980 1981 pracownik i działacz ruchu Oświaty Niezależnej. W latach 1981 1985 współzałożyciel
 • Inuit Laureatami NAAA za rok 2007 w poszczególnych kategoriach są: Alestine Andre Kultura, dziedzictwo i duchowość Bertha Clark Jones Życiowe osiągnięcia
 • zjawiska bazujące na umyśle, duchowości etyce i wartościach. Według nich tendencja mechanicystyczna pseudonauki, jej ślepa wiara w postęp, ewolucję i pozytywny
 • niekonwencjonalne podejście do życia unikanie stereotypów głęboka duchowość głębokie przeżywanie miłości filozoficzne, niezłośliwe poczucie humoru
 • Dogmatycznej Katedra Teologii Fundamentalnej Katedra Teologii Moralnej i Duchowości Katedra Teologii Patrystycznej Katedra Historii Kościoła Katedra Teologii
 • Pedagogiki Wydział Inżynierii II Wydział Inżynierii Wydział Kultury Fizycznej i Sportu Wydział Filologii Obcej i Literatury Wydział Chemii Przemysłowej Wydział
 • znajdują się aikidocy skoncentrowani na duchowości wierzący w fizyczne istnienie ki i możliwość przesyłania go w przestrzeni. Ci często używają pojęć takich
 • szariatu był reżim talibów w Afganistanie, który został obalony w wyniku interwencji wojsk USA. Talibowie zakazywali sportu oraz muzyki i telewizji. Afgańskim
 • Dorota z Cezarei męczennica św. Franciszek Spinelli prezbiter, apostoł duchowości eucharystycznej św. Jakub Kisai męczennik św. Paweł Miki i Towarzysze
 • ziemi Duc in Altum program o duchowości i historii Kościoła prowadzony przez ks. prof. Marka Chmielewskiego, nadawany w czwartki o 22.00. Musicie być
 • kulturę i duchowość miasta, ale także wejść w kontakt z bogatą międzynarodową sztuką. Jednak największym atutem miasta jest jego wysokie położenie w górach
 • kultury europejskiej i twierdzi, że w ich duchu powinna kształtować się duchowość i moralność współczesnych Europejczyków. W 2010 patriarcha Cyryl skrytykował
 • wykazywał zainteresowania duchowością nie miał żadnych mistycznych przeżyć, bardziej się interesował sportem szczególnie krykietem. W wieku 19 lat, jednak
 • Żabotyńskiego również nie istniał rozdział między duchem a fizycznością. Duchowość była odbiciem fizyczności, zatem aby zrozumieć narody należy zrozumieć
 • bardziej niż Żydów i masonerii. Podkreślał, że był przeciwny nie samej duchowości lecz Kościołowi jako instytucji politycznej a za takową go uznawał
 • pisał Jan Paweł II w Liście do artystów 1999 Jako polski poeta i dramatopisarz Papież patronuje Festiwalowi, który łączy duchowość i sztukę. Epifania
 • dla Dorosłych Lykeion w Łodzi ul. Rajdowa 13 Wyższe uczelnie: Studium Duchowości Chrześcijańskiej Instytut Teologiczny w Łodzi ul. Retkińska 127
 • wykorzystywane m.in. w programie Jak oni śpiewają gdy brała w nich udział Marzena Kipiel - Sztuka na galach z okazji wręczenia Telekamer i w reklamie Cyfrowego
 • graficzne. W czasach fascynacji sportem Gitta Mallasz poznała Lili Strausz. Terapia ruchem nie była modna w owych czasach. Jako ostatnie dziecko w licznej
 • czasów współczesnych Zrealizował kilka cyklów opublikowanych w prasie z dziedziny duchowości psychologii i muzyki m.in. rozmowy z Bertem Hellingerem
 • i duchowością i opiera się na przekształceniu praktycznie dowolnego materiału w czystą liczbę, użyciu tej liczby w celu wykrycia czegoś znaczącego w rzeczywistości
 • Anna Maria Cànopi włoska benedyktynka, autorka książek z dziedziny duchowości Zbigniew Frieman polski altowiolista, dyrygent, kameralista, pedagog
 • instrument metodyczny. Sprawnością jest biegłość harcerza w pewnej dziedzinie, wykazana w praktyce. Zdobycie sprawności wskazuje, że dany harcerz wykonał

Kultura i duchowość w sporcie. Wywiad z Katarzyną Deberny Sport.

O duchowych i kulturowych walorach sportu mówił Ojciec Święty, spotykając się z włoskimi zawodnikami i działaczami w ramach obchodów stulecia Włoskiego. W rozwoju duchowym ciało nie ma znaczenia Nic bardziej Opoka. Okazuje się, że ludzie sportu opowiadają o swojej wierze w sposób zupełnie naturalny, wręcz ujmujący, bez skrępowania. My widzimy czasem Следующая Войти Настройки. 10 duchowych działań, które są totalną ściemą Wolne Media. Modlitwa, medytacja, ćwiczenia oddechowe. Naukowcy na nowo odkrywają potęgę duchowości. Okazuje się, że pomaga ona leczyć choroby,. Książka Fitness, wellness a duchowość Oblicza duchowości. Również dzisiaj, tak jak to się działo w ciągu wieków, zwłaszcza w chwilach kryzysu, epokowych przemian Duch poprzez dar swoich charyzmatów sprawia,. Rozwój duchowy Sklep Ezoteryczny. Od 10 stycznia w Galerii Podlaskiej dokonano otwarcia intrygującej wystawy prac Henryka Widelskiego z Bełżyc. Ma ona charakter.

Chrześcijaństwo a sztuki walki e.

Wielu ludzi traktuje karate jako drogę duchowego i fizycznego rozwoju, ale nie wykazują ambicji sportowych. Myślę, że atrakcyjność kyokushin przejawia się w. Duchowość jest jak sport – czyli jak praktykować, żeby nie. Sami fundujemy sobie wiele powodów do cierpienia, a duchowość uważamy za system zasad, wyrzeczeń, a czasem bezkompromisowe. O duchowej sile narodu świadczy dobry sport. Psychologia doświadczeń duchowych Haliny Romanowskiej Łakomy. Nie można bez uszczerbku Zasada ta może być stosowana w badaniu zjawiska duchowości człowieka. Życie duchowe jest trudne Sport i Rekreacja Polska droga do. Piwnica Duchowa Klasztor Karmelitów Bosych. Należy zauważyć, że sam termin duchowość na terenie psychologii zagościł w eksperymentalną, religii, kultury, sztuki, moralności, zdrowia, sportu, pracy,.

Oktawia Nowacka: Holistyczne podejście do sportu Kierunek Tokio.

O duchowej sile narodu świadczy dobry sport – przypomniał bp Marek Solarczyk, cytując słowa bł. Jana Pawła II. Dobrych wyników sportowych. Biała Podlaska: Martyrologia i duchowość wystawa w Galerii. Nikt mnie nigdy nie uprzedził, że duchowość może być podstępną pułapką na ego. Ponad trzy lata spędziłem na poznawaniu duchowych nauk.

Rozwój duchowy i fizyczny Sport.

Piwnica Duchowa Klasztor Karmelitów Bosych 19.30 – Piwnica duchowa z cyklu Galeria spotkań zaprasza na wykład: Wiesna Mond Bachalski Sport Park. Duchowość. Co to jest? Alkoholizm Życie w trzeźwości portal o. Wiara, duchowość Poradniki i albumy na Allegro Najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji.

Inteligencja duchowa Sukces Pisany Szminką.

CAŁY NASZ SPORT Kogo dziś stawiamy w roli przywódców duchowych​? Posłuchaj Nad tym, kogo dziś stawiamy w roli przywódców duchowych oraz jak rozumiemy dziś duchowość i gdzie szukamy inspiracji, aby. Oblicze i dusza sportu Krajowe Duszpasterstwo Sportowców. Wzorem dla duchowości KSM u może być Włoska Akcja Katolicka, która wypracowała 4 elementy We wspólnotach KSM mówi się o sporcie, o turystyce.

Sport i duchowość.pl.

Okazuje się, że ludzie sportu opowiadają o swojej wierze w sposób zupełnie naturalny, wręcz ujmujący, bez skrępowania. My widzimy czasem Следующая Войти Настройки Конфиденциальность Условия. Przebudzenie. Duchowość bez religii. Może to być seksualizm, sport, alkohol, różne widowiska i mogą być tym zjawiskiem pieniądze. Posiadanie pieniędzy i związana z tym możność zaspokajania.

Duchowość a depresja – Centrum Dobrej Terapii.

Ebooki i audiobooki z kategorii Religia i duchowość. Meyer & Meyer Sport języki: 2 Wyczyść. Religia i duchowość. Nie znaleziono wyników. ELEMENTY PSYCHOLOGII W FORMACJI DUCHOWEJ. Zastanawiasz się, jaki sport zacząć uprawiać, żeby poprawić kondycję? A może szukasz sposobu na rozwinięcie swojej praktyki duchowej? Najlepszym. Archiwum Don BOSCO Magazyn Salezjański. Sporty i sztuki walki W przestrzeni duchowej, którą osiągałem, spotykałem istoty duchowe a raczej coś, co określiłbym jako osobową obecność kogoś, nie​. Duchowe zaplecze sportu. Z drugiej strony, nowe pokolenia przemieniły sportowe współzawodnictwo w religię oraz wydają się być niezdolne do odczucia czegoś innego. Duchowość i charakter Witolda Pileckiego – wykład go. Wiara, duchowość Poradniki i albumy na Allegro Najwięcej ofert w jednym miejscu. Wiara, duchowość Wydawnictwo: Wydawnictwo Sport i Turystyka.

Psychologia doświadczeń duchowych ENETEIA Wydawnictwo.

Duchowość w sporcie ogół przeżyć i doświadczeń podczas uprawiania sportów, które zgodnie z rozumieniem duchowości można odnosić albo do pewnego wymiaru psychiki człowieka albo do nadnaturalnej rzeczywistości. Doświadczenia sportowców można porównać do przeżyć szczytowych Abrahama Maslowa. Nie rezygnujmy ze sportu Przymierze z Maryją – dwumiesięcznik. Wszystkich kibiców, piłkarskich i nie tylko, zapraszamy do duchowego wspierania ulubionych drużyn i zawodników a także… samych siebie, jako kibiców.

New York Times o Legii Warszawa: UEFA postąpiła wbrew duchowi.

New York Times o Legii Warszawa: UEFA postąpiła wbrew duchowi sportu. 2014​ 08 11. Piotr Kupisz. Legia Warszawa Górnik Łęczna. Zamek karateków. Słów kilka o duchowości w sporcie MNÓSTWO. EURO 2012 to wielkie wydarzenie w świecie sportu W czerwcu 2012 r przyjedzie do Polski a Organizując Duchowe Zaplecze EURO we Wrocławiu pragniemy.

Julius Evola: Góry, duchowość, przebudzenie Na.

Fitness, wellness a duchowość Oblicza duchowości Willigis J Quarch Ch, intensywnemu przeżywaniu przygody, jaką był dla mnie sport, dziś jestem gotowy. Duchowość – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Badanie duchowości i nowej duchowości w kulturze popularnej. 10 kulturowych alpinisty 11, duchowość sportu sportowca, lub nazywają różne. Papież o duchowych walorach sportu Deon. Książki rozwój duchowy w księgarni internetowej.pl. Szeroki wybór książek, niskie ceny, szybka dostawa. Sprawdź!.

Duchowy półmaraton rozmowa z ks. Łukaszem Zawidzkim.

Duchowy wymiar cierpienia sportowców wyczynowych Korzystając z przeprowadzonych już Społeczno kulturowe uwarunkowania cierpienia i bólu w sporcie. Duchowość w sporcie. Duchowość jest to wola, entuzjazm i zapał w najważniejszych relacjach człowieka, które pozwalają na rozwój Dbam o sprawność fizyczną sport, gimnastyka. Duchowy wymiar cierpienia sportowców wyczynowych Książki. Dla wielu kibiców sport jest swego rodzaju religią. sobie sprawy jak wiele wspólnego mają ich kibicowskie praktyki z praktykami duchowymi.

Duchowy wymiar cierpienia sportowców wyczynowych, Adam.

To miejsce sprzyja takim turniejom, bo karate to też magia, duchowość. Gdzie o nią najłatwiej? Właśnie w zamkach. No, nie licząc może. Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka. Książka. Cena 27.92 Duchowość na co dzień. Ścieżka współczesnego mistyka, ISBN 9788328334281, Maciej Wielobób, Skoro zastanawiasz się nad zagłębieniem się w. Najlepsze obrazy na tablicy duchowość 1249 w 2020 Duchowość. Klucz Pobudki Strzelcy Wrocław serdecznie zaprasza na promocję książki dr Anny Mandreli Duchowość i charakter Witolda Pileckiego oraz. Kiedy widział krew, bił jeszcze mocniej. Mistrzostwo w TVP Sport. Rozwój duchowy w internetowym sklepie. Przeglądaj tysiące produktów, zamów i skorzystaj z darmowej dostawy do salonów Empik w całej Polsce!.