Топ-100
 • Debra Fischer Debra Fischer

  Debra Fischer – amerykańska astronomka i astrofizyczka, profesor astronomii na Uniwersytecie Yale’a. Zajmuje się głównie poszukiwaniem i charakterystyką plan...

 • William Watson (naukowiec) William Watson (naukowiec)

  William Watson – angielski lekarz i fizyk, badacz elektryczności. Był członkiem Royal Society w Londynie. Niezależnie od Benjamina Franklina propagował teori...

 • Margaret Hamilton Margaret Hamilton

  Margaret Heafield Hamilton – informatyczka, inżynier oprogramowania i przedsiębiorca. Była dyrektorką ds. inżynierii oprogramowania w Laboratorium Instrument...

 • Robert Burton Robert Burton

  Robert Burton – angielski humanista, autor erudycyjnego traktatu The Anatomy of Melancholy, w którym wywody medyczno-psychologiczne na temat rodzajów depresj...

 • Siergiej Abramow (programista) Siergiej Abramow (programista)

  Siergiej Abramow – radziecki i rosyjski programista i cybernetyk, członek Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest specjalistą w dziedzinie programowania systemów i te...

Naukowiec

Naukowiec, uczony – człowiek pracujący naukowo, ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe, osoba "poszukująca odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nikt nie odpowiedział, za pomocą metod umożliwiających udowodnienie odpowiedzi”.
Zawód naukowca charakteryzuje się "wnikliwością w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, zdolnością kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą nie związanych oraz krytycyzmem w rozpoznawaniu prawd i fałszów mających pozory prawd. Zamiłowanie towarzyszące takiemu talentowi przejawia się jako pasja badawcza, na którą składają się niepokój wobec niewiadomego oraz pragnienie uzyskania najtrafniejszych odpowiedzi i najracjonalniejszych rozwiązań”. Pasji badawczej nie można zamówić, zaplanować czy nakazać. Jest stanem psychicznym, który nie opuszcza naukowca w żadnej godzinie.

image

1. Etymologia
Angielski wyraz scientist odpowiednik polskiego "naukowiec” został wymyślony w 1833 roku przez Williama Whewella na prośbę poety Samuela Coleridgea. Wcześniej posługiwano się zwrotami "filozof przyrody” ang. natural philosopher lub "człowiek nauki” ang. man of science.

2. Archetyp
Naukowcy – według pozytywnego archetypu – to ludzie zmotywowani, często od dzieciństwa, chęcią zrozumienia dlaczego świat jest taki, jakim go widzimy, i jak do tego doszło. Cechują się wrodzoną ciekawością natury rzeczy. Prestiż, reputacja i uznanie w środowisku naukowym są dla nich często cenniejsze niż dobrobyt. Nauka i technika stale zmieniają ludzką egzystencję i działalność naukowców jest dziś powszechnie znana.
Podstawowe dwie klasy naukowców to teoretycy i eksperymentatorzy. Pierwsi budują modele wyjaśniające doświadczenia, drudzy przeprowadzają doświadczenia sprawdzające modele. W praktyce podział ten nie jest jednak ostry i wielu naukowców zajmuje się i jednym, i drugim.

3. Naukowcy i inżynierowie
W przypadku nauk ścisłych może nie być ostrej granicy między naukowcem a inżynierem, chociaż inżynier stawia sobie cele praktyczne, a naukowiec bada głównie zjawiska podstawowe, uniwersalne. Często jednak podobny jest sposób pracy: od nowego problemu do nieznanego wcześniej rozwiązania, co angażuje wyobraźnię i kreatywność. Wiele dziedzin nauki nie ma jednak charakteru praktycznego i nie zajmuje się rozwiązywaniem doraźnych problemów ludzkich – choć w dłuższej perspektywie ma na nie istotny wpływ.
Naukowcy często projektują aparaturę badawczą wykonując prototypy, inżynierowie nierzadko prowadzą zaawansowane badania naukowe.
Zdarza się, że inżynierowie z wykształcenia zostają naukowcami, jak to było w przypadku noblistów Petera Debye i Paula Diraca. Inżynier teoretyk Claude Shannon jest znany głównie jako twórca teorii informacji.

Siergiej Abramow (programista)

Siergiej Abramow – radziecki i rosyjski programista i cybernetyk, członek Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest specjalistą w dziedzinie programowania systemów i te...

Robert Burton

Robert Burton – angielski humanista, autor erudycyjnego traktatu The Anatomy of Melancholy, w którym wywody medyczno-psychologiczne na temat rodzajów depresj...

Margaret Hamilton

Margaret Heafield Hamilton – informatyczka, inżynier oprogramowania i przedsiębiorca. Była dyrektorką ds. inżynierii oprogramowania w Laboratorium Instrument...

Mark Overmars

Markus Hendrik Overmars – holenderski informatyk, nauczyciel programowania, twórca programu GameMaker. Wykłada na Uniwersytecie w Utrechcie, w Holandii. Kate...

Aleksandr Iwanowicz Tichonow

Aleksandr Iwanowicz Tichonow – ukraiński naukowiec, doktor nauk farmaceutycznych, honorowy profesor Państwowego Uniwersytetu Farmacji w Charkowie, Akademik U...

William Watson (naukowiec)

William Watson – angielski lekarz i fizyk, badacz elektryczności. Był członkiem Royal Society w Londynie. Niezależnie od Benjamina Franklina propagował teori...

Debra Fischer

Debra Fischer – amerykańska astronomka i astrofizyczka, profesor astronomii na Uniwersytecie Yale’a. Zajmuje się głównie poszukiwaniem i charakterystyką plan...