Топ-100
 • Znak sprawy Znak sprawy

  Znak sprawy – stała cecha rozpoznawcza całości akt danej sprawy. Nadawany jest dokumentacji tworzącej akta sprawy, która została przyporządkowana do sprawy. ...

 • Zakład pogrzebowy Zakład pogrzebowy

  Zakład pogrzebowy – firma świadcząca usługi związane z pochówkiem zmarłych. Kompleksowe usługi zakładu pogrzebowego obejmują: handel trumnami lub urnami, zał...

 • Yelp Yelp

  Yelp – amerykański agregator opinii z siedzibą w San Francisco, w Kalifornii. Właściciel aplikacji mobilnej pod tą samą nazwą, a także serwisu oferującego re...

 • Wypożyczalnia wideo Wypożyczalnia wideo

  Wypożyczalnia wideo – punkt usługowy oferujący początkowo wypożyczanie kaset wideo, a następnie innych nośników danych z filmami, muzyką oraz popularnymi pro...

 • Wypożyczalnia rowerów Wypożyczalnia rowerów

  Wypożyczalnia rowerów – punkt usługowy oferujący na zasadzie czasowego wypożyczenia za kaucją, po określonej cenie, pojazdy rowerowe, takie jak rower tradycy...

 • Wirtualne biuro Wirtualne biuro

  Wirtualne biuro, inaczej e-biuro – usługa polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym mi...

 • Wavelo Wavelo

  Wavelo – publiczny system wypożyczania rowerów funkcjonujący w latach 2008–2019 roku w Krakowie. W skład systemu wchodziło 169 bezobsługowych stacji oraz 150...

 • Usługa finansowa Usługa finansowa

  Usługa finansowa – usługa świadczona przez podmiot działający w sektorze finansowym, która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, ...

 • Sourcing Sourcing

  Sourcing – to kompleksowa strategia przedsiębiorstwa definiująca, w jaki sposób i przez kogo obsługiwane będą poszczególne procesy biznesowe, bądź obszary fu...

 • Solarium Solarium

  Solarium – punkt usługowy udostępniający odpłatnie urządzenia do opalania się, za pomocą promieni UV. Solarium jest to urządzenie elektryczne, zbudowane z la...

 • Self storage Self storage

  Self storage – najem powierzchni w specjalnie do tego przygotowanym magazynie samoobsługowym. Służy on do przechowywania różnych dóbr i materiałów. Klientami...

 • Przewoźnik Przewoźnik

  Przewoźnik – osoba fizyczna lub prawna oferująca ogółowi społeczeństwa transport w ramach usług regularnych lub okazjonalnych. W Polsce to przedsiębiorca upr...

 • Pro bono Pro bono

  Pro bono – określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym. Usługi pro bono świadczą głównie przedsię...

 • Outsourcing Outsourcing

  Outsourcing – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania...

 • Original Equipment Manufacturer Original Equipment Manufacturer

  Original Equipment Manufacturer, OEM – przedsiębiorstwo wytwarzające produkty, które mogą być sprzedawane przez innego producenta.

 • Online outsourcing Online outsourcing

  Online outsourcing – internetowa wersja outsourcingu. Proces ten zachodzi gdy jeden dział lub cały obszar działalności biznesowej, oddaje innemu przedsiębior...

 • Offshoring Offshoring

  Offshoring dotyczy zarówno produkcji, jak i usług. Jego głównym celem jest obniżenie kosztów, stąd też beneficjentami offshoringu są najczęściej kraje o niżs...

 • Nowoczesna usługa biznesowa Nowoczesna usługa biznesowa

  Według definicji stosowanej przez największą polską organizację branżową, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, oraz Polskiej Agencji Inwestycji i ...

 • Kancelaryjny system tradycyjny Kancelaryjny system tradycyjny

  System tradycyjny – system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci n...

 • Kancelaria prawna Kancelaria prawna

  Kancelaria prawna – miejsce wykonywania zawodu przez prawnika oraz zespół osób tam zatrudnionych. Oprócz doradztwa w zakresie praw i obowiązków prawnych, kan...

 • Kafejka internetowa Kafejka internetowa

  Kafejka internetowa – miejsce, w którym można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Za korzystanie z komputerów w kafejce internetowej zazwyczaj p...

 • Inshoring Inshoring

  Inshoring – zjawisko będące przeciwieństwem offshoringu. Polega na przeniesieniu na teren danego państwa działalności prowadzonej poprzednio w innym kraju.

 • Doradztwo informatyczne Doradztwo informatyczne

  Doradztwo informatyczne – działalność usługowa w zakresie zastosowań technologii informatycznych. Obejmuje planowanie i projektowanie systemów komputerowych,...

 • Centrum usług wspólnych Centrum usług wspólnych

  Centrum usług wspólnych – wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która świadczy usługi na rzecz innych jednostek wieloodziałowego przedsiębiorstwa. Są to zwy...

 • Catering Catering

  Catering, katering – usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć np., imprez, bankietów i ko...

 • Bilet Bilet

  Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi), za którą uiściło się opłatę przy jego nabyciu. W publicznym transporcie zbi...

 • Automat sprzedający Automat sprzedający

  Automat sprzedający – urządzenie służące do sprzedaży samoobsługowej. Można wyróżnić automaty sprzedające towary i usługi.

 • Agencja zatrudnienia Agencja zatrudnienia

  Agencja zatrudnienia – niepubliczna jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców z...

 • Agencja towarzyska Agencja towarzyska

  Agencja towarzyska – firma oficjalnie zajmująca się pośrednictwem w wynajmie osób do towarzystwa. Nazwy agencja towarzyska, w eufemistycznym znaczeniu, używa...

 • Abonament Abonament

  Abonament – opłacone prawo do korzystania z określonego świadczenia, zazwyczaj wykupione przedterminowo przez abonenta na pewien okres. Najczęściej spotykany...

 • Usługi Usługi

  Usługi – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki. Polega na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia ...

 • Działalność usługowa Działalność usługowa

  Działalność usługowa – działalność gospodarcza mająca na celu zaspokajanie bezpośrednich potrzeb ludzkich, ich rezultaty przeważnie nie przyjmują postaci rze...

Usługi

Flatrate

Złącze do tego jest jednorazowa płatność za korzystanie z usług komunikacji. Zwykle taka metoda obliczania przez Internet na stałe.
Jest to rozwiązanie stosowane w większości firm zajmujących się sprzedażą usług internetowych w polsce i na świecie. W wielu krajach europejskich od wielu lat, można użyć flatrateu stacjonarny i telefon komórkowy.

image

Działalność usługowa

Działalność usługowa – działalność gospodarcza mająca na celu zaspokajanie bezpośrednich potrzeb ludzkich, ich rezultaty przeważnie nie przyjmują postaci rze...

Usługi

Usługi – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki. Polega na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia ...

Sektor usług

Sektor usług – sektor gospodarki grupujący wszystkie formy działalności poza rolnictwem, przemysłem wydobywczym i przemysłem przetwórczym, czyli te, które wy...

Abonament

Abonament – opłacone prawo do korzystania z określonego świadczenia, zazwyczaj wykupione przedterminowo przez abonenta na pewien okres. Najczęściej spotykany...

Abonament filatelistyczny

Abonament filatelistyczny – dostarczanie ukazujących się walorów pocztowych w ustalonych ilościach i rodzajach za uzgodnioną opłatą. Abonament obejmuje: cało...

Agencja towarzyska

Agencja towarzyska – firma oficjalnie zajmująca się pośrednictwem w wynajmie osób do towarzystwa. Nazwy agencja towarzyska, w eufemistycznym znaczeniu, używa...

Agencja zatrudnienia

Agencja zatrudnienia – niepubliczna jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców z...

Akonadi

Akonadi jest usługą przechowywania oraz zarządzania informacjami osobistymi, danymi i metadanymi. Jest to jeden z "filarów" projektu KDE4, jednak jest ona pr...

Automat sprzedający

Automat sprzedający – urządzenie służące do sprzedaży samoobsługowej. Można wyróżnić automaty sprzedające towary i usługi.

Autoryzowana stacja obsługi

Autoryzowana stacja obsługi – usługodawca świadczący usługi naprawy i konserwacji pojazdów, który działa w systemie dystrybucji utworzonym przez dostawcę poj...

Bilans usług

Bilans usług - zestawienie płatności z tytułu obrotów usługami między rezydentami krajowymi a zagranicą wchodzące w skład bilansu obrotów bieżących. Najważni...

Bilet

Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi), za którą uiściło się opłatę przy jego nabyciu. W publicznym transporcie zbi...

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe – przedsiębiorstwo uprawnione do prowadzenia ksiąg, które na podstawie umowy zawartej z podatnikiem świadczy usługi w tym zakresie. Przedmio...

Biuro tłumaczeń

Biuro tłumaczeń, agencja tłumaczeń – przedsiębiorstwo usługowe wykonujące tłumaczenia z języka źródłowego na docelowy oraz inne pokrewne usługi. Do standardo...

Catering

Catering, katering – usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć np., imprez, bankietów i ko...

Centrum usług wspólnych

Centrum usług wspólnych – wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która świadczy usługi na rzecz innych jednostek wieloodziałowego przedsiębiorstwa. Są to zwy...

Co-sourcing

Co-sourcing – rodzaj outsourcingu, w którym wzajemne oddziaływanie dostawcy i odbiorcy usług jest silniejsze niż w zwykłym outsourcingu. Zwykle co-sourcing o...

Czarter

Czarter – umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków bądź osób w żegludze, transporcie kolejowym lub lotnictwie, cechująca się nieregularnością l...

Czarter na czas

Czarter na czas – jeden z rodzajów umowy o używanie statku cudzego, zaliczany do umów czarterowych. Najczęściej znajduje zastosowanie przy zawieraniu umów pr...

Usługi detektywistyczne w Polsce

Usługi detektywistyczne w Polsce – forma aktywności gospodarczej agencji detektywistycznej działających na polskim rynku. Ustawa o usługach detektywistycznyc...

Doradztwo informatyczne

Doradztwo informatyczne – działalność usługowa w zakresie zastosowań technologii informatycznych. Obejmuje planowanie i projektowanie systemów komputerowych,...

Dyrektywa 2014/67/UE

Dyrektywa 2014/67/UE – dyrektywa Unijna powszechnie nazywana "dyrektywą wdrożeniową”. Treść dyrektywy systematyzuje zasady dotyczącej delegowania pracowników...

Dyrektywa usługowa

Dyrektywa usługowa) – przyjęta 12 grudnia 2006 roku dyrektywa umożliwiająca częściową liberalizację przepływu usług w Unii Europejskiej.

Geografia usług

Geografia usług – dział geografii ekonomicznej, zajmujący się działalnością nieprodukcyjną związaną z usługami w aspekcie przestrzennym. Rozpatruje się je z ...

Inshoring

Inshoring – zjawisko będące przeciwieństwem offshoringu. Polega na przeniesieniu na teren danego państwa działalności prowadzonej poprzednio w innym kraju.

Insourcing

Insourcing – przekazanie procesów lub działań biznesowych jednostki, realizowanych w ramach działalności gospodarczej przez zewnętrznych usługodawców/dostawc...

Instant office

Instant Office znana także jako biuro serwisowane - usługa polegająca na wynajmowaniu w pełni wyposażonych i gotowych do pracy gabinetów biurowych, będących ...

Kafejka internetowa

Kafejka internetowa – miejsce, w którym można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Za korzystanie z komputerów w kafejce internetowej zazwyczaj p...

Kancelaria

Kancelaria – termin określający samodzielny urząd bądź instytucję wytwarzającą własną dokumentację. W terminologii archiwalnej kancelaria jest terminem wielo...

Kancelaria prawna

Kancelaria prawna – miejsce wykonywania zawodu przez prawnika oraz zespół osób tam zatrudnionych. Oprócz doradztwa w zakresie praw i obowiązków prawnych, kan...

Kancelaryjny system tradycyjny

System tradycyjny – system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci n...

Konsulting

Konsulting – dziedzina zarządzania zajmująca się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, najczęściej dużym organizacjom. Osoba pracująca w konsul...

Książka skarg i wniosków

Książka skarg i wniosków – stanowiła w Polsce Ludowej obowiązkowe wyposażenie uspołecznionych placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i usługowych, kt...

Nowoczesna usługa biznesowa

Według definicji stosowanej przez największą polską organizację branżową, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, oraz Polskiej Agencji Inwestycji i ...

Offshoring

Offshoring dotyczy zarówno produkcji, jak i usług. Jego głównym celem jest obniżenie kosztów, stąd też beneficjentami offshoringu są najczęściej kraje o niżs...

Online outsourcing

Online outsourcing – internetowa wersja outsourcingu. Proces ten zachodzi gdy jeden dział lub cały obszar działalności biznesowej, oddaje innemu przedsiębior...

Original Equipment Manufacturer

Original Equipment Manufacturer, OEM – przedsiębiorstwo wytwarzające produkty, które mogą być sprzedawane przez innego producenta.

Outsourcing

Outsourcing – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania...

Overbooking

Overbooking, nadsprzedaż – sytuacja, planowana bądź przypadkowa, w której to przedsiębiorstwo sprzedające usługi turystyczne, np. hotel sprzedaje, świadomie ...

Payrolling

Payrolling – w outsourcingu wydzielenie z działalności gospodarczej i przekazanie zewnętrznemu partnerowi obsługi kadr i płac. Jedna z najmłodszych i najdyna...

Pośrednictwo

Pośrednictwo – umowa, często odpłatna, w której jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej doprowadzić do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczyć przy za...

Pro bono

Pro bono – określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym. Usługi pro bono świadczą głównie przedsię...

Przewoźnik

Przewoźnik – osoba fizyczna lub prawna oferująca ogółowi społeczeństwa transport w ramach usług regularnych lub okazjonalnych. W Polsce to przedsiębiorca upr...

Recruitment Process Outsourcing

Outsourcing procesów rekrutacyjnych – usługa procesu pozyskiwania pracowników dla zleceniodawcy, który zleca ją na zewnątrz na zasadzie outsourcingu. Dostawc...

Rzeczoznawstwo

Rzeczoznawstwo - ocena stanu technicznego lub wartości obiektu. Wynikiem oceny jest tak zwany operat. Zobacz też: rzeczoznawca, rzeczoznawca majątkowy

Self storage

Self storage – najem powierzchni w specjalnie do tego przygotowanym magazynie samoobsługowym. Służy on do przechowywania różnych dóbr i materiałów. Klientami...

Serwicyzacja

Serwicyzacja – termin określający zwiększenie proporcji usług w strukturze badanego zjawiska. Przykłady serwicyzacji: serwicyzacja konsumpcji gospodarstw dom...

Solarium

Solarium – punkt usługowy udostępniający odpłatnie urządzenia do opalania się, za pomocą promieni UV. Solarium jest to urządzenie elektryczne, zbudowane z la...

Sourcing

Sourcing – to kompleksowa strategia przedsiębiorstwa definiująca, w jaki sposób i przez kogo obsługiwane będą poszczególne procesy biznesowe, bądź obszary fu...

Usługa finansowa

Usługa finansowa – usługa świadczona przez podmiot działający w sektorze finansowym, która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, ...

Usługa prawna

Usługa prawna – według rozporządzenia UE usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokume...

Usługi informatyczne

Usługi informatyczne – usługi związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz usługi przetwarzania danych. Kategoria ta obejmuje również usługi kons...

Usługi turystyczne

Usługi turystyczne – usługi oferowane podróżnym, spośród których największe znaczenie mają usługi noclegowe, usługi wyżywieniowe oraz usługi transportowe. We...

Wavelo

Wavelo – publiczny system wypożyczania rowerów funkcjonujący w latach 2008–2019 roku w Krakowie. W skład systemu wchodziło 169 bezobsługowych stacji oraz 150...

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro, inaczej e-biuro – usługa polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym mi...

Wypożyczalnia rowerów

Wypożyczalnia rowerów – punkt usługowy oferujący na zasadzie czasowego wypożyczenia za kaucją, po określonej cenie, pojazdy rowerowe, takie jak rower tradycy...

Wypożyczalnia wideo

Wypożyczalnia wideo – punkt usługowy oferujący początkowo wypożyczanie kaset wideo, a następnie innych nośników danych z filmami, muzyką oraz popularnymi pro...

Yelp

Yelp – amerykański agregator opinii z siedzibą w San Francisco, w Kalifornii. Właściciel aplikacji mobilnej pod tą samą nazwą, a także serwisu oferującego re...

Zakład pogrzebowy

Zakład pogrzebowy – firma świadcząca usługi związane z pochówkiem zmarłych. Kompleksowe usługi zakładu pogrzebowego obejmują: handel trumnami lub urnami, zał...

Znak sprawy

Znak sprawy – stała cecha rozpoznawcza całości akt danej sprawy. Nadawany jest dokumentacji tworzącej akta sprawy, która została przyporządkowana do sprawy. ...