Топ-100

Jan Pediazym

Jan Pediazym również Pediasimos – filolog bizantyński z przełomu XII i XIII wieku.
Jan Pediazym żył na przełomie XII i XIII wieku. Był diakonem i chartofylaksem. Zaznaczył się na polu filologii jako autor komentarzy do Tarczy i Teogonii Hezjoda oraz Syryngi Teokryta. Komentował również pisma Arystotelesa.

znanych chartofylaksów w historii Bizancjum należą: Jerzy Pizydes, Jan Pediazym Jan XI Bekkos. Świat Bizancjum 2011 s. 121 - 123. O. Jurewicz: Historia

XIII w. Nicefor Chumnos ok. 1250 - 1327 Teodor Metochita 1270 - 1332 Jan Pediazym zm. 1341 Barlaam z Kalabrii ok. 1290 - ok. 1350 Nicefor Gregoras 1295 - 1359 - 1360

Manuel Moschopul, Tomasz Magister, Demetriusz Trykliniusz, Jan Pediazym i patriarcha Jan XIII Glykys. W retoryce za panowania Andronika II zaznaczył