Топ-100
 • Wielka msza h-moll Wielka msza h-moll

  Wielka msza h-moll BWV 232 uważana jest przez krytyków za najdoskonalsze dzieło muzyki religijnej Johanna Sebastiana Bacha. Msza h-moll w historii literatury...

 • Ułożenie soborowe Ułożenie soborowe

  Po śmierci cara Iwana Groźnego w 1584 roku bojarstwo rosyjskie zdobywało coraz większe wpływy na politykę państwową. W XVII wieku car rosyjski używał tytułu ...

 • Traktat z Tordesillas Traktat z Tordesillas

  Traktat z Tordesillas – umowa dotycząca podziału sfer wpływów w Nowym Świecie, podpisana przez władców Portugalii i Hiszpanii 7 czerwca 1494. Traktat zapobie...

 • Traktat Waitangi Traktat Waitangi

  Traktat Waitangi – traktat podpisany 6 lutego 1840 roku w Waitangi przez przedstawicieli Korony Brytyjskiej oraz różnych wodzów maoryskich, uważany przez his...

 • Tkanina z Bayeux Tkanina z Bayeux

  Tkanina z Bayeux – ręcznie haftowane płótno przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę i bitwę pod Hastings w 1066 roku; dzieło sztuki świeckiej...

 • The Story of the Kelly Gang The Story of the Kelly Gang

  The Story of the Kelly Gang – australijski film pełnometrażowy z 1906 w reżyserii Charlesa Taita. Film jest powszechnie uważany za pierwszy w dziejach kina p...

 • The Battle of the Somme The Battle of the Somme

  The Battle of the Somme – brytyjski propagandowy film niemy z 1916 w reżyserii Geoffreya H. Malinsa o początkowej fazie bitwy nad Sommą w czasie I wojny świa...

 • Tabula Peutingeriana Tabula Peutingeriana

  Tabula Peutingeriana – mapa pokazująca wojenne połączenia drogowe imperium rzymskiego. Była starożytną "mapą turystyczną”. Oryginalna mapa jest datowana na I...

 • Tabula Hungariae Tabula Hungariae

  Tabula Hungariae – mapa sporządzona około 1515 roku, będąca najstarszą zachowaną mapą przedstawiającą teren Królestwa Węgier. Drukowana kopia tej mapy pochod...

 • Srebrna Biblia Srebrna Biblia

  Srebrna Biblia – pochodzący z VI wieku, pisany srebrnym tuszem, kodeks purpurowy, zawierający tekst czterech Ewangelii w języku gockim według przekładu dokon...

 • Rygweda Rygweda

  Rygweda – jedna z sanhit wchodząca w skład wed, najstarszy zabytek literacki indoaryjski, niejednolity treściowo i chronologicznie. W roku 2007 wpisana na li...

 • Rycerz w tygrysiej skórze Rycerz w tygrysiej skórze

  Rycerz w tygrysiej skórze – średniowieczny gruziński epos narodowy, którego autorstwo tradycyjnie przypisuje się Szocie Rustawelemu, poecie, ministrowi skarb...

 • Raport Stroopa Raport Stroopa

  Raport Stroopa – oficjalny raport napisany w maju 1943 przez Jürgena Stroopa, dowódcę niemieckich sił likwidacyjnych w getcie warszawskim przygotowany dla He...

 • Punkt etapowy Punkt etapowy

  Punkt etapowy – jeden z pięciu rysunków pokazujących życie na terenie getta warszawskiego i losy zamkniętych w nim dzieci. Ich autorem jest bliżej nieznany t...

 • Psałterz utrechcki Psałterz utrechcki

  Psałterz utrechcki – iluminowany manuskrypt powstały na początku IX wieku, zawierający łaciński psałterz. Jego nazwa pochodzi od miejsca przechowywania w bib...

 • Psałterz moguncki Psałterz moguncki

  Psałterz moguncki – inkunabuł z 1457 roku zawierający łaciński psałterz, pierwsza drukowana książka w Europie opatrzona datą wydania i sygnaturą wydawcy. Zac...

 • Pieśń o Nibelungach Pieśń o Nibelungach

  Pieśń o Nibelungach lub Niedola Nibelungów – średniowieczny germański epos bohaterski, napisany w języku średnio-wysoko-niemieckim ok. 1200 roku przez niezna...

 • Papirus z Derveni Papirus z Derveni

  Papirus z Derveni – najstarszy znany zachowany manuskrypt w dziejach literatury europejskiej, zapisany na papirusie. Został znaleziony w 1962 niedaleko Salon...

 • Opis Królestwa Gruzji Opis Królestwa Gruzji

  Opis Królestwa Gruzji – dzieło Wachusztiego Bagrationiego, które powstało w latach 1743-1755. Pełna nazwa dzieła to "Opis Królestwa Gruzji, jego zwyczajów i ...

 • Oneg Szabat Oneg Szabat

  Oneg Szabat – kryptonim podziemnej organizacji społecznej, założonej przez historyka Emanuela Ringelbluma w getcie warszawskim. Oneg Szabat tworzyło kilkudzi...

 • Napisy na kościach wróżebnych Napisy na kościach wróżebnych

  Napisy na kościach wróżebnych – najstarsza zachowana forma pisma chińskiego. Są to inskrypcje, które ryto na skorupach żółwi i kościach zwierzęcych podczas p...

 • Metropolis (film) Metropolis (film)

  Metropolis – niemiecki ekspresjonistyczny film science fiction z 1927 roku w reżyserii Fritza Langa. Scenariusz został napisany przez Fritza Langa i Theę von...

 • Mapa z Hereford Mapa z Hereford

  Mapa z Hereford – średniowieczna mapa świata stworzona około 1300 roku w schemacie O i T. Autorstwo przypisywane jest "Richardowi z Haldingham i Lafford". W ...

 • Magna Charta Libertatum Magna Charta Libertatum

  Magna Charta Libertatum, czyli Wielka Karta Swobód lub Wielka Karta Wolności – akt wydany w Anglii 15 czerwca 1215 przez króla Jana bez Ziemi pod naciskiem m...

 • Latopis Ławrientiewski Latopis Ławrientiewski

  Latopis Ławrientiewski, Latopis Laurentego, Latopis Suzdalski – zbiór kronik zawierający najstarszą wersję Powieści minionych lat i jej kontynuację zwaną Lat...

 • La Galigo La Galigo

  La Galigo także Sureq Galigo – indonezyjski epos stworzenia pochodzący z południowej części Celebesu, spisany w starej formie języka bugijskiego w ok. XIV w....

 • Księga z Kells Księga z Kells

  Księga z Kells, znana również pod nazwą Ewangeliarz z Kells lub Ewangeliarz świętego Kolumby – manuskrypt z około 800 roku, bogato iluminowany przez celtycki...

 • Konfederacja warszawska (1573) Konfederacja warszawska (1573)

  Konfederacja warszawska – określenie uchwały podjętej 28 stycznia 1573 r. na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, zawierającej postanowienia dotyczące zapewnien...

 • Kodeks z Aleppo Kodeks z Aleppo

  Kodeks z Aleppo – jeden z dwóch najważniejszych rękopisów Starego Testamentu z tekstem masoreckim. Przez wiele wieków stanowił punkt odniesienia jako najdokł...

 • Kodeks supraski Kodeks supraski

  Kodeks supraski, właśc. Mineja četia, na mart – pochodzący z początku XI w. rękopis spisany w języku staro-cerkiewno-słowiańskim na pergaminie; zbiór żywotów...

 • Jikji Jikji

  Jikji – antologia tekstów buddyzmu zen, wydrukowana w 1377, najstarsza książka drukowana z użyciem ruchomych czcionek metalowych – powstała ponad 75 lat prze...

 • Inskrypcja na dzwonie pagody Szwezigon Inskrypcja na dzwonie pagody Szwezigon

  Inskrypcja na dzwonie pagody Szwezigon – wielojęzyczna inskrypcja umieszczona na dzwonie ufundowanym przez króla Bayinnaunga z Taungngu i znajdującym się na ...

 • Hikayat Hang Tuah Hikayat Hang Tuah

  Hikayat Hang Tuah – epos malajski opowiadający o losach Hanga Tuaha, legendarnego bohatera żyjącego w czasach świetności sułtanatu w Malakce, w XV wieku. Han...

 • Ewangelie z Rossano Ewangelie z Rossano

  Ewangelie z Rossano – kodeks majuskułowy Nowego Testamentu, przekazujący tekst dwóch pierwszych Ewangelii. Rękopis przechowywany jest w katedrze, w Rossano w...

 • Ewangeliarz Ostromira Ewangeliarz Ostromira

  Ewangeliarz Ostromira – jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa staroruskiego powstały w latach 1056–1057. Spisana w języku staro-cerkiewno-słowiański...

 • Ewangeliarz Mirosława Ewangeliarz Mirosława

  Ewangeliarz Mirosława – pisany cyrylicą manuskrypt, zawierający wybór tekstów z czterech Ewangelii, uważany za najstarszy zachowany do dzisiaj zabytek piśmie...

 • Ewangeliarz Archangielski Ewangeliarz Archangielski

  Ewangeliarz Archangielski – pergaminowy manuskrypt z 1092 roku, sporządzony rękoma dwóch kopistów. Zawiera wybór fragmentów czterech Ewangelii w przekładzie ...

 • Dziennik Anne Frank Dziennik Anne Frank

  Dziennik Anne Frank – książka powstała na podstawie obszernych fragmentów pamiętnika napisanego przez Anne Frank podczas ponad dwuletniego pobytu w ukryciu j...

 • Dysk z Nebry Dysk z Nebry

  Dysk z Nebry – brązowy dysk z epoki brązu, pochodzący z miejscowości Nebra w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech. Został odkryty wraz z kilkoma inny...

 • Deklaracja praw człowieka i obywatela Deklaracja praw człowieka i obywatela

  Deklaracja praw człowieka i obywatela – dokument programowy rewolucji francuskiej, uchwalony 26 sierpnia 1789 przez Konstytuantę. Wywodziła się z filozoficzn...

 • Codex Beratinus Codex Beratinus

  Codex Beratinus – pochodzący z VI wieku grecki rękopis Nowego Testamentu; pisany uncjałą na nasączonym purpurą welinie. Zawiera Ewangelię Mateusza i Ewangeli...

 • Bibliotheca Corviniana Bibliotheca Corviniana

  Bibliotheca Corviniana, Biliotheca Corvina, Corvinae – biblioteka króla Macieja Korwina założona przy współudziale jego drugiej małżonki Beatrycze Aragońskie...

 • Bibliotheca Bodmeriana Bibliotheca Bodmeriana

  Bibliotheca Bodmeriana – mieści się w Cologny, dokładnie poza Genewą. Biblioteka została założona przez bibliofila z Genewy Martina Bodmera.

 • Biblioteka Polska w Paryżu Biblioteka Polska w Paryżu

  Biblioteka Polska w Paryżu – polska placówka kulturalna, założona w 1838 m.in. przez Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Karola Sienkie...

 • Biblia Gutenberga Biblia Gutenberga

  Biblia Gutenberga – pierwsze wydawnictwo dziełowe w Europie wykonane za pomocą druku. Jest kompletnym wydaniem Pisma Świętego. Została przygotowana do druku ...

 • Baśnie braci Grimm Baśnie braci Grimm

  Baśnie braci Grimm – zbiór baśni spisanych przez niemieckich pisarzy i językoznawców, braci Wilhelma i Jacoba Grimmów i opublikowany w roku 1812 i w roku 181...

 • Bałtycki łańcuch Bałtycki łańcuch

  Bałtycki łańcuch – masowy protest mieszkańców trzech tzw. krajów bałtyckich zorganizowany 23 sierpnia 1989. Około 2 milionów osób utworzyło żywy łańcuch o dł...

 • Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika

  Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika – rękopis sześciu ksiąg De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika spisany w latach 1520–1541, od 1...

 • Archiwa terroru Archiwa terroru

  Archiwa terroru – archiwalne dokumenty znalezione 22 grudnia 1992 roku przez prawnika Martína Almada oraz sędziego José Fernandeza na posterunku policji na p...

 • Apostoł eniński Apostoł eniński

  Apostoł eniński – pisany cyrylicą manuskrypt z XI wieku, będący najstarszym znanym lekcjonarzem Nowego Testamentu w przekładzie na język staro-cerkiewno-słow...

 • Alfabet fenicki Alfabet fenicki

  Alfabet fenicki – najstarszy zachowany linearny alfabet świata, modyfikacja istniejącego wcześniej alfabetu protokananejskiego. Powstał około XIII wieku p.n....

 • Codex Beratinus 2 Codex Beratinus 2

  Codex Beratinus 2, znany także jako Minuskuł 1143, ε 1035 – purpurowy rękopis Nowego Testamentu pisany minuskułą na pergaminie w języku greckim, datowany na ...

 • 21 postulatów MKS 21 postulatów MKS

  21 postulatów MKS – lista postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związkó...

 • IX symfonia Beethovena IX symfonia Beethovena

  IX Symfonia d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena – ostatnia ukończona symfonia tego kompozytora i zarazem jedno z najsłynniejszych i najwybitniejszych dzieł...

Obiekty z listy Pamięć Świata

Biblioteca Malatestiana

Biblioteca malatestiana – biblioteka założona w 1452 roku we włoskim mieście Cesena przez Dominika Malatesta Novello.
To była pierwsza powstała nowoczesna biblioteka, dostępne dla publiczności. W 2004 roku było 404 000 woluminów, w tym 287 inkunabułów, 3200 drukowanych materiałów, pochodzących z XVI wieku i 341 kody.
W 2005 roku zbiory biblioteca Malatestiana wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO "Pamięć świata".

image

"Solidarność”– Narodziny Ruchu

Kolekcja archiwalna "Solidarność – Narodziny Ruchu” – kolekcja archiwalna, przechowywana w Archiwum Ośrodka KARTA, wpisana na Listę UNESCO "Pamięć Świata”. W...

IX symfonia Beethovena

IX Symfonia d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena – ostatnia ukończona symfonia tego kompozytora i zarazem jedno z najsłynniejszych i najwybitniejszych dzieł...

21 postulatów MKS

21 postulatów MKS – lista postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związkó...

Codex Beratinus 2

Codex Beratinus 2, znany także jako Minuskuł 1143, ε 1035 – purpurowy rękopis Nowego Testamentu pisany minuskułą na pergaminie w języku greckim, datowany na ...

Alfabet fenicki

Alfabet fenicki – najstarszy zachowany linearny alfabet świata, modyfikacja istniejącego wcześniej alfabetu protokananejskiego. Powstał około XIII wieku p.n....

Altan tobczi

Altan tobczi – mongolska kronika anonimowego autora, ukończona w latach dwudziestych XVII wieku lub nieco później, zawierająca historię chanów mongolskich i ...

Apostoł eniński

Apostoł eniński – pisany cyrylicą manuskrypt z XI wieku, będący najstarszym znanym lekcjonarzem Nowego Testamentu w przekładzie na język staro-cerkiewno-słow...

Archiwa terroru

Archiwa terroru – archiwalne dokumenty znalezione 22 grudnia 1992 roku przez prawnika Martína Almada oraz sędziego José Fernandeza na posterunku policji na p...

Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika

Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika – rękopis sześciu ksiąg De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika spisany w latach 1520–1541, od 1...

Bałtycki łańcuch

Bałtycki łańcuch – masowy protest mieszkańców trzech tzw. krajów bałtyckich zorganizowany 23 sierpnia 1989. Około 2 milionów osób utworzyło żywy łańcuch o dł...

Baśnie braci Grimm

Baśnie braci Grimm – zbiór baśni spisanych przez niemieckich pisarzy i językoznawców, braci Wilhelma i Jacoba Grimmów i opublikowany w roku 1812 i w roku 181...

Biblia Gutenberga

Biblia Gutenberga – pierwsze wydawnictwo dziełowe w Europie wykonane za pomocą druku. Jest kompletnym wydaniem Pisma Świętego. Została przygotowana do druku ...

Biblioteka Polska w Paryżu

Biblioteka Polska w Paryżu – polska placówka kulturalna, założona w 1838 m.in. przez Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Karola Sienkie...

Bibliotheca Bodmeriana

Bibliotheca Bodmeriana – mieści się w Cologny, dokładnie poza Genewą. Biblioteka została założona przez bibliofila z Genewy Martina Bodmera.

Bibliotheca Corviniana

Bibliotheca Corviniana, Biliotheca Corvina, Corvinae – biblioteka króla Macieja Korwina założona przy współudziale jego drugiej małżonki Beatrycze Aragońskie...

Codex Beratinus

Codex Beratinus – pochodzący z VI wieku grecki rękopis Nowego Testamentu; pisany uncjałą na nasączonym purpurą welinie. Zawiera Ewangelię Mateusza i Ewangeli...

Deklaracja praw człowieka i obywatela

Deklaracja praw człowieka i obywatela – dokument programowy rewolucji francuskiej, uchwalony 26 sierpnia 1789 przez Konstytuantę. Wywodziła się z filozoficzn...

Dysk z Nebry

Dysk z Nebry – brązowy dysk z epoki brązu, pochodzący z miejscowości Nebra w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech. Został odkryty wraz z kilkoma inny...

Dziennik Anne Frank

Dziennik Anne Frank – książka powstała na podstawie obszernych fragmentów pamiętnika napisanego przez Anne Frank podczas ponad dwuletniego pobytu w ukryciu j...

Edykt Karakalli

Edykt Karakalli, znany także jako Constitutio Antoniniana – dokument wydany w 212 roku, przyznający wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium Rzymskiego prawa ob...

Ewangeliarz Archangielski

Ewangeliarz Archangielski – pergaminowy manuskrypt z 1092 roku, sporządzony rękoma dwóch kopistów. Zawiera wybór fragmentów czterech Ewangelii w przekładzie ...

Ewangeliarz Mirosława

Ewangeliarz Mirosława – pisany cyrylicą manuskrypt, zawierający wybór tekstów z czterech Ewangelii, uważany za najstarszy zachowany do dzisiaj zabytek piśmie...

Ewangeliarz Ostromira

Ewangeliarz Ostromira – jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa staroruskiego powstały w latach 1056–1057. Spisana w języku staro-cerkiewno-słowiański...

Ewangelie z Rossano

Ewangelie z Rossano – kodeks majuskułowy Nowego Testamentu, przekazujący tekst dwóch pierwszych Ewangelii. Rękopis przechowywany jest w katedrze, w Rossano w...

Hikayat Hang Tuah

Hikayat Hang Tuah – epos malajski opowiadający o losach Hanga Tuaha, legendarnego bohatera żyjącego w czasach świetności sułtanatu w Malakce, w XV wieku. Han...

Inskrypcja Myazedi

Inskrypcja Myazedi – dwa niemal identyczne kamienne bloki pokryte z czterech stron pismem. Zostały odnalezione w latach 1886–1887 w pobliżu pagody Myazedi we...

Inskrypcja na dzwonie pagody Szwezigon

Inskrypcja na dzwonie pagody Szwezigon – wielojęzyczna inskrypcja umieszczona na dzwonie ufundowanym przez króla Bayinnaunga z Taungngu i znajdującym się na ...

Jikji

Jikji – antologia tekstów buddyzmu zen, wydrukowana w 1377, najstarsza książka drukowana z użyciem ruchomych czcionek metalowych – powstała ponad 75 lat prze...

Kodeks supraski

Kodeks supraski, właśc. Mineja četia, na mart – pochodzący z początku XI w. rękopis spisany w języku staro-cerkiewno-słowiańskim na pergaminie; zbiór żywotów...

Kodeks z Aleppo

Kodeks z Aleppo – jeden z dwóch najważniejszych rękopisów Starego Testamentu z tekstem masoreckim. Przez wiele wieków stanowił punkt odniesienia jako najdokł...

Konfederacja warszawska (1573)

Konfederacja warszawska – określenie uchwały podjętej 28 stycznia 1573 r. na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, zawierającej postanowienia dotyczące zapewnien...

Księga dróg i królestw

Księga dróg i królestw – pochodząca z XI wieku kronika geograficzna spisana przez arabskiego historyka, geografa i kronikarza Abu Abdullaha al-Bakriego. Zost...

Księga henrykowska

Księga henrykowska, właśc. Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow – kronika założenia i uposażenia opactwa cystersów w Henrykowie, ...

Księga z Kells

Księga z Kells, znana również pod nazwą Ewangeliarz z Kells lub Ewangeliarz świętego Kolumby – manuskrypt z około 800 roku, bogato iluminowany przez celtycki...

La Galigo

La Galigo także Sureq Galigo – indonezyjski epos stworzenia pochodzący z południowej części Celebesu, spisany w starej formie języka bugijskiego w ok. XIV w....

Latopis Ławrientiewski

Latopis Ławrientiewski, Latopis Laurentego, Latopis Suzdalski – zbiór kronik zawierający najstarszą wersję Powieści minionych lat i jej kontynuację zwaną Lat...

Madin al-asrar fi ilm al-bihar

Madin al-asrar fi ilm al-bihar – manuskrypt sporządzony przez omańskiego kapitana Nasira ibn Alego ibn Nasira al-Chadduriego, wpisany w 2017 roku na listę Pa...

Magna Charta Libertatum

Magna Charta Libertatum, czyli Wielka Karta Swobód lub Wielka Karta Wolności – akt wydany w Anglii 15 czerwca 1215 przez króla Jana bez Ziemi pod naciskiem m...

Mapa z Hereford

Mapa z Hereford – średniowieczna mapa świata stworzona około 1300 roku w schemacie O i T. Autorstwo przypisywane jest "Richardowi z Haldingham i Lafford". W ...

Metropolis (film)

Metropolis – niemiecki ekspresjonistyczny film science fiction z 1927 roku w reżyserii Fritza Langa. Scenariusz został napisany przez Fritza Langa i Theę von...

Międzynarodowa Służba Poszukiwań

Międzynarodowa Służba Poszukiwań – centrum dokumentacji losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego oraz osób ocalałych. Z ponad 30 milionów dokumentów zgrom...

Napisy na kościach wróżebnych

Napisy na kościach wróżebnych – najstarsza zachowana forma pisma chińskiego. Są to inskrypcje, które ryto na skorupach żółwi i kościach zwierzęcych podczas p...

Oneg Szabat

Oneg Szabat – kryptonim podziemnej organizacji społecznej, założonej przez historyka Emanuela Ringelbluma w getcie warszawskim. Oneg Szabat tworzyło kilkudzi...

Opis Królestwa Gruzji

Opis Królestwa Gruzji – dzieło Wachusztiego Bagrationiego, które powstało w latach 1743-1755. Pełna nazwa dzieła to "Opis Królestwa Gruzji, jego zwyczajów i ...

Papirus z Derveni

Papirus z Derveni – najstarszy znany zachowany manuskrypt w dziejach literatury europejskiej, zapisany na papirusie. Został znaleziony w 1962 niedaleko Salon...

Phonogrammarchiv

Phonogrammarchiv – archiwum fonograficzne, instytut Austriackiej Akademii Nauk z siedzibą w Wiedniu. Założone w 1899 roku, jest najstarszym archiwum tego typ...

Pieśń o Nibelungach

Pieśń o Nibelungach lub Niedola Nibelungów – średniowieczny germański epos bohaterski, napisany w języku średnio-wysoko-niemieckim ok. 1200 roku przez niezna...

Psałterz moguncki

Psałterz moguncki – inkunabuł z 1457 roku zawierający łaciński psałterz, pierwsza drukowana książka w Europie opatrzona datą wydania i sygnaturą wydawcy. Zac...

Psałterz utrechcki

Psałterz utrechcki – iluminowany manuskrypt powstały na początku IX wieku, zawierający łaciński psałterz. Jego nazwa pochodzi od miejsca przechowywania w bib...

Punkt etapowy

Punkt etapowy – jeden z pięciu rysunków pokazujących życie na terenie getta warszawskiego i losy zamkniętych w nim dzieci. Ich autorem jest bliżej nieznany t...

Raport Stroopa

Raport Stroopa – oficjalny raport napisany w maju 1943 przez Jürgena Stroopa, dowódcę niemieckich sił likwidacyjnych w getcie warszawskim przygotowany dla He...

Roczniki dynastii Joseon

Roczniki dynastii Joseon – kronika rządzącej Koreą w latach 1392-1910 dynastii Joseon, jeden z najważniejszych zabytków koreańskiego piśmiennictwa historiogr...

Rycerz w tygrysiej skórze

Rycerz w tygrysiej skórze – średniowieczny gruziński epos narodowy, którego autorstwo tradycyjnie przypisuje się Szocie Rustawelemu, poecie, ministrowi skarb...

Rygweda

Rygweda – jedna z sanhit wchodząca w skład wed, najstarszy zabytek literacki indoaryjski, niejednolity treściowo i chronologicznie. W roku 2007 wpisana na li...

Srebrna Biblia

Srebrna Biblia – pochodzący z VI wieku, pisany srebrnym tuszem, kodeks purpurowy, zawierający tekst czterech Ewangelii w języku gockim według przekładu dokon...

Tabula Hungariae

Tabula Hungariae – mapa sporządzona około 1515 roku, będąca najstarszą zachowaną mapą przedstawiającą teren Królestwa Węgier. Drukowana kopia tej mapy pochod...

Tabula Peutingeriana

Tabula Peutingeriana – mapa pokazująca wojenne połączenia drogowe imperium rzymskiego. Była starożytną "mapą turystyczną”. Oryginalna mapa jest datowana na I...

The Battle of the Somme

The Battle of the Somme – brytyjski propagandowy film niemy z 1916 w reżyserii Geoffreya H. Malinsa o początkowej fazie bitwy nad Sommą w czasie I wojny świa...

The Story of the Kelly Gang

The Story of the Kelly Gang – australijski film pełnometrażowy z 1906 w reżyserii Charlesa Taita. Film jest powszechnie uważany za pierwszy w dziejach kina p...

Tkanina z Bayeux

Tkanina z Bayeux – ręcznie haftowane płótno przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę i bitwę pod Hastings w 1066 roku; dzieło sztuki świeckiej...

Traktat Waitangi

Traktat Waitangi – traktat podpisany 6 lutego 1840 roku w Waitangi przez przedstawicieli Korony Brytyjskiej oraz różnych wodzów maoryskich, uważany przez his...

Traktat z Tordesillas

Traktat z Tordesillas – umowa dotycząca podziału sfer wpływów w Nowym Świecie, podpisana przez władców Portugalii i Hiszpanii 7 czerwca 1494. Traktat zapobie...

Ułożenie soborowe

Po śmierci cara Iwana Groźnego w 1584 roku bojarstwo rosyjskie zdobywało coraz większe wpływy na politykę państwową. W XVII wieku car rosyjski używał tytułu ...

Wielka msza h-moll

Wielka msza h-moll BWV 232 uważana jest przez krytyków za najdoskonalsze dzieło muzyki religijnej Johanna Sebastiana Bacha. Msza h-moll w historii literatury...