Топ-100

Agnomen

Agnomen – część starorzymskiego imienia.
Od czasów republiki rzymskie imię składało się zazwyczaj z trzech członów, ale w wyjątkowych przypadkach mogło zostać wzbogacone poprzez dodanie drugiego obok cognomenu przydomku. Dodatkowym członem imienia mógł być jednak kolejny praenomen lub cognomen.
Agnomen był przyznawany za wyjątkowe zasługi, otrzymywali go m.in. zwycięscy wodzowie, których Senat w ten sposób honorował. Zwyczajem był tworzenie agnomen u od miejsca zwycięskiej bitwy lub nazwy określającej pokonanego wroga. W odróżnieniu od cognomenu znaczenie agnomenu nigdy nie miało negatywnego wydźwięku.
Przykładem agnomenu jest przydomek Africanus pol. Afrykański nadany Publiusowi Corneliusowi Scipio.

zburzeniem Kartaginy w 146 p.n.e. zakończył trzecią wojnę punicką, zyskał agnomen Africanus. Po powrocie do Rzymu celebrował swój triumf. Potem kontynuował
konsula w 158 p.n.e. Marka Emiliusza Lepidusa. Jak świadczy przydomek agnomen został adoptowany do rodu Emiliuszy z rodu Liwiuszy. Był pretorem w 81
społeczeństwa. Czwartym członem imienia, który występował u nielicznych, był agnomen przydomek nadawany przez Senat w uznaniu wybitnych zasług. Czasem do
triumfalnym prowadzono wziętego do niewoli Andriskosa i zyskał przydomek agnomen Macedoński Macedonicus Przeprowadził rekonstrukcję świątyń Junony
najstarszy wnuk Kwintusa Cecyliusza Metellusa Macedońskiego, stąd przydomek agnomen wnuk nepos W 98 p.n.e. został konsulem razem z Tytusem Didiuszem. Byli
do nich, ci przyjęli go jako przyjaciela. Następnie zyskał przydomek agnomen Dalmatyński Dalmaticus Od roku 114 p.n.e. do śmierci w 103 p.n.e.
Cecyliusza Metellusa Numidyjskiego, konsula w 109 p.n.e. Zyskał przydomek agnomen Pius w uznaniu dla uczuć okazywanych ojcu, gdy usilnie zabiegał o odwołanie
powrocie do Rzymu odbył triumf za zwycięstwa w Balearach i zyskał przydomek agnomen Balearyjski Balearicus W 120 p.n.e. był cenzorem. Był ojcem: Kwintusa
Vasari w swym dziele Vite. ornamenta triumphalia bal maskowy procesja balet Agnomen Lukullus poza murami miasta musiał czekać aż trzy lata na decyzję o przyznaniu

dowódca. Po zwycięskiej wojnie ze Związkiem Achajskim otrzymał przydomek agnomen Achaicus. Podporządkował władzy rzymskiej całą Grecję. Był synem Lucjusza
Cezar..Po powrocie do Rzymu odbył triumf w 74 p.n.e. i otrzymał przydomek agnomen Izauryjski. Zwycięstwo Serwiliusza nad piratami nie było jednak ostateczne
do Rzymu odbył triumf z tytułu zwycięstw w Numidii i zyskał przydomek agnomen Numidyjski Numidicus Przyjaźnił się ze znanym retorem i pierwszym
Nazwisko nazwa rodziny, do której dana osoba należy. Wspólnie z imieniem imionami stanowi podstawę identyfikacji osoby w większości kultur i ludów
zwycięzcy zyskali prawo do odbycia triumfu w Rzymie, a Fabiusz otrzymał agnomen Allobrogicus. W 120 roku p.n.e. Domicjusz z powodzeniem kontynuował walki