Топ-100
 • Zwornik (geografia) Zwornik (geografia)

  Zwornik, punkt zwornikowy – miejsce zbiegu przynajmniej trzech wypukłych form ukształtowania terenu jak: grzbiet, grań, żebro, czy też filar. Najczęściej jes...

 • Pion (kierunek) Pion (kierunek)

  Pion – linia pokrywająca się z kierunkiem działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu. Jest prostopadła do powierzchni geoidy, lokalnie jes...

 • Orografia Orografia

  Orografia to: dział geografii zajmujący się rozmieszczeniem, opisem i klasyfikacją gór. dział geomorfologii zajmujący się charakterystyką form rzeźby powierz...

 • Lesistość Lesistość

  Lesistość – wskaźnik dotyczący stopnia pokrycia lasem określonej powierzchni; jest to stosunek procentowy powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powier...

 • Gazeter Gazeter

  Gazeter – spis nazw obiektów geograficznych: miejscowości i obiektów fizjograficznych. Oficjalny gazeter opracowany przez powołaną w każdym państwie do tego ...

Terminologia geograficzna

Katena (geologia)

Catena – toposekwencja, prawidłowej kolejności geokompleksów w profilu rzeźby pokazujące wpływ takie czynniki, jak: geograficzne podstawy, formy stoku, relacje микроклиматического zbiorowisk roślinnych i ich siedlisk, analiza skutków geokompleksów pozwala na wyjaśnienie lub nauka ich związku i znajomość sposobu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, pojęcie Catena jest głównie dla geologów, geomorfologów i gleboznawców.

Gazeter

Gazeter – spis nazw obiektów geograficznych: miejscowości i obiektów fizjograficznych. Oficjalny gazeter opracowany przez powołaną w każdym państwie do tego ...

Lesistość

Lesistość – wskaźnik dotyczący stopnia pokrycia lasem określonej powierzchni; jest to stosunek procentowy powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powier...

Orografia

Orografia to: dział geografii zajmujący się rozmieszczeniem, opisem i klasyfikacją gór. dział geomorfologii zajmujący się charakterystyką form rzeźby powierz...

Pasowość

Pasowość – jeden z porządków przestrzennych środowiska geograficznego kuli ziemskiej, polega na występowaniu równoległych do siebie pasów krajobrazowych, z k...

Pion (kierunek)

Pion – linia pokrywająca się z kierunkiem działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu. Jest prostopadła do powierzchni geoidy, lokalnie jes...

Przestrzeń geograficzna

Przestrzeń geograficzna reprezentuje powierzchnię Ziemi w jej fizycznym, przyrodniczym, złożonym zróżnicowaniu. Za jej umowne granice określające jednocześni...

Przewyższenie (różnica wysokości)

Przewyższenie – różnica wysokości między dwoma punktami. Wielkości tej używa się np. w narciarstwie do określenia rozciągłości pionowej stoku narciarskiego, ...

Rektyfikacja mapy

Rektyfikacja lub kalibracja – proces określania i przypisywania wprowadzonego do komputera skanu mapy, określonych współrzędnych geograficznych lub prostokąt...

Zwornik (geografia)

Zwornik, punkt zwornikowy – miejsce zbiegu przynajmniej trzech wypukłych form ukształtowania terenu jak: grzbiet, grań, żebro, czy też filar. Najczęściej jes...