Топ-100
 • Żywoty świętych Żywoty świętych

  Żywoty świętych – element hagiografii, na który składają się zarówno pisma zawierające anegdoty, elementy narracji, jak i wartościowe opracowania biografisty...

 • Złota legenda Złota legenda

  Złota legenda – jeden z najpopularniejszych średniowiecznych zbiorów żywotów świętych, legend hagiograficznych i opowiadań apokryficznych ułożonych w porządk...

 • Wyznawca Wyznawca

  Wyznawca – termin stosowany w chrześcijaństwie dla określenia postaci otoczonej pośmiertnym kultem, która zmarła śmiercią naturalną. Ewolucję semantyczną okr...

 • Vitae Patrum Vitae Patrum

  Vitae Patrum – jest encyklopedią zawierającą zbiór pism hagiograficznych poświęconych Ojcom pustyni i Matkom pustyni powstałym w okresie wczesnego chrześcija...

 • Translacja (kult świętych) Translacja (kult świętych)

  Translacja - łac. Translatio corporis – procedura kościelna poprzedzająca kanonizację. Stosowana była od początku VII wieku. Było to uroczyste przeniesienie ...

 • Święty Święty

  Święty – stosowane przez chrześcijan określenie człowieka, który "przebywa z Bogiem w niebie”. W Nowym Testamencie słowo święty lub święci używane jest pod a...

 • Ojcowie Kościoła Ojcowie Kościoła

  Ojcowie Kościoła – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, aż do czasów średniowiecza. Pierwszymi oj...

 • Narzędzia Męki Pańskiej Narzędzia Męki Pańskiej

  Narzędzia Męki Pańskiej lub broń Chrystusa – w ikonografii przedmioty, którymi żołnierze rzymscy zadawali ból i rany Jezusowi Chrystusowi oraz niektóre sceny...

 • Miracula Miracula

  Miracula – rodzaj piśmiennictwa hagiograficznego łączący treści związane z kultem oraz informacje historyczne. Utwory zawierały relacje z niezwykłych epizodó...

 • Męczeństwo świętej Szuszanik Męczeństwo świętej Szuszanik

  Męczeństwo świętej Szuszanik – pierwszy oryginalny utwór literatury gruzińskiej, napisany przez spowiednika świętej Szuszanik Jakuba Curtawelego. Autor opowi...

 • Męczennik Męczennik

  Męczennik – osoba, która zginęła lub cierpi albo cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań. W chrześcijaństwie, określenie to funkcjonuje w stosunku d...

 • Męczennicy wczesnochrześcijańscy Męczennicy wczesnochrześcijańscy

  Męczennicy chrześcijańscy – święci i błogosławieni Kościoła katolickiego i prawosławnego, którzy ponieśli męczeńską śmierć ze względu na bycie chrześcijanami...

 • Menologium Menologium

  Menologium – w Kościele prawosławnym księga liturgiczna zawierająca zbiór krótkich opisów żywotów świętych w układzie kalendarza kościelnego, przeznaczona do...

 • Martyrologium Martyrologium

  Martyrologium – w Kościele katolickim i w prawosławiu, uporządkowana chronologicznie księga liturgiczna zawierająca informacje o męczennikach, świętych, błog...

 • Legendarz Legendarz

  Legendarz, legendarium – w średniowiecznej literaturze hagiograficznej najczęściej uporządkowany chronologicznie zbiór pism zawierających pasje, żywoty, opis...

 • Legendarium andegaweńskie Legendarium andegaweńskie

  Legendarium andegaweńskie – bogato zdobiona księga przygotowana około roku 1337 dla Andrzeja, młodszego syna króla węgierskiego Karola Roberta, wywodzącego s...

 • Kanonizacja równoważna Kanonizacja równoważna

  Kanonizacja równoważna – dekret papieski, zezwalający na kult w całym Kościele osoby, która nie została kanonizowana. Dotyczy to osób, których proces kanoniz...

 • Kanonizacja Kanonizacja

  Kanonizacja – oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z r...

 • Historia o translacji św. Mikołaja Wielkiego Historia o translacji św. Mikołaja Wielkiego

  Historia o translacji św. Mikołaja Wielkiego, także Translacja św. Mikołaja, pełen tytuł Historia o translacji św. Mikołaja Wielkiego, sławnego cudami na mor...

 • Doktor Kościoła Doktor Kościoła

  Tytuł doktora w Kościele katolickim określa tych świętych, którzy "wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bog...

 • Beatyfikacja Beatyfikacja

  Beatyfikacja – akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokal...

 • Hagiografia Hagiografia

  Hagiografia – dział piśmiennictwa religijnego zapoczątkowany w starożytności, który obejmuje żywoty świętych, legendy z nimi związane oraz opisy cudów, a tak...

Hagiografia

Hagiografia – dział piśmiennictwa religijnego zapoczątkowany w starożytności, który obejmuje żywoty świętych, legendy z nimi związane oraz opisy cudów, a tak...

Acta martyrum

Akta męczenników, Acta martyrum – antyczne, sztandarowe dla hagiografii chrześcijańskiej pierwotne dokumenty opisujące okoliczności aresztowania i męczeńskie...

Analecta Bollandiana

Analecta Bollandiana − czasopismo założone w 1882 roku C. de Smetta. Zawiera studia przygotowawcze do publikacji Acta sanctorum. Wydaje artykuły naukowe, kom...

Anniversarium

Anniversarium – rzymski zwyczaj wspominania śmierci bliskich zmarłych, które zmieniło znaczenie pod wpływem chrześcijaństwa. Anniversarium zmieniło swój char...

Aprobata kultu

Aprobata kultu, aprobatio cultus – termin stosowany w chrześcijaństwie dla potwierdzenia kultu postaci. W okresie wczesnochrześcijańskim spontanicznie otacza...

Beatyfikacja

Beatyfikacja – akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokal...

Błogosławiony

Błogosławiony – w Kościele katolickim osoba zmarła, która za życia odznaczała się szczególnymi cnotami inspirowanymi doświadczeniem religijnym lub też która ...

Bollandyści

Bollandyści – grupa współpracowników jezuitów, którzy kontynuują prace hagiograficzne zapoczątkowane w XVII wieku przez ojca Jeana Bollanda w Antwerpii, pośw...

Christos Paschon

Christos Paschon, Χριστὸς Πάσχων) – bizantyjski dramat przedstawiający historię męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Utwór sceniczny, przeznaczony do in...

Chronicon Paschale

Chronicon Paschale – anonimowa kronika bizantyńska, powstała między 631 a 641 rokiem opisująca wydarzenia od początku świata, za który przyjęto po raz pierws...

Commune sanctorum

Commune sanctorum – w liturgii chrześcijańskiej termin odnoszący się do tych części brewiarza i mszału, które zawierają teksty dla wspólnych wspomnień liturg...

Dies natalis

Dies natalis – obyczaj wywodzący się od rzymskich przyjęć organizowanych z okazji narodzin natalicia i zwyczaju wspominania śmierci bliskich zmarłych, przeję...

Doktor Kościoła

Tytuł doktora w Kościele katolickim określa tych świętych, którzy "wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bog...

Elewacja (kult świętych)

Elewacja – podniesienie relikwii w celu umieszczenia ich w godniejszym miejscu. Jednym z elementów oddawania czci Słudze Bożemu jest przeniesienie jego szczą...

Exempla

Exempla – gatunek piśmiennictwa hagiograficznego ilustrujący "budujące przykłady” z życia świętych. Za inspirację dla tego elementu żywotopisarstwa uznawany ...

Heortologia

Heortologia - nauka systematyczna o roku kościelnym. Jest jednym z najważniejszych działów liturgiki. Heortologia zajmuje się rokiem liturgicznym nie tylko p...

Historia o translacji św. Mikołaja Wielkiego

Historia o translacji św. Mikołaja Wielkiego, także Translacja św. Mikołaja, pełen tytuł Historia o translacji św. Mikołaja Wielkiego, sławnego cudami na mor...

Ikonografia chrześcijańska

Ikonografia chrześcijańska – nauka pomocnicza archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki badająca treści i formy ogółu wyobrażeń plastycznych dotyczących...

Inwencja (kult świętych)

Inwencja inventio, heuresis – określenie stosowane w odniesieniu do odkrycia nieznanego dotąd miejsca w którym znajdowały się relikwie. Opisy inwencji znajdu...

Kanonizacja

Kanonizacja – oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z r...

Kanonizacja równoważna

Kanonizacja równoważna – dekret papieski, zezwalający na kult w całym Kościele osoby, która nie została kanonizowana. Dotyczy to osób, których proces kanoniz...

Legendarium andegaweńskie

Legendarium andegaweńskie – bogato zdobiona księga przygotowana około roku 1337 dla Andrzeja, młodszego syna króla węgierskiego Karola Roberta, wywodzącego s...

Legendarz

Legendarz, legendarium – w średniowiecznej literaturze hagiograficznej najczęściej uporządkowany chronologicznie zbiór pism zawierających pasje, żywoty, opis...

Martyrologium

Martyrologium – w Kościele katolickim i w prawosławiu, uporządkowana chronologicznie księga liturgiczna zawierająca informacje o męczennikach, świętych, błog...

Menologium

Menologium – w Kościele prawosławnym księga liturgiczna zawierająca zbiór krótkich opisów żywotów świętych w układzie kalendarza kościelnego, przeznaczona do...

Męczennicy wczesnochrześcijańscy

Męczennicy chrześcijańscy – święci i błogosławieni Kościoła katolickiego i prawosławnego, którzy ponieśli męczeńską śmierć ze względu na bycie chrześcijanami...

Męczennik

Męczennik – osoba, która zginęła lub cierpi albo cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań. W chrześcijaństwie, określenie to funkcjonuje w stosunku d...

Męczeństwo Polikarpa

Męczeństwo Polikarpa – zabytek literatury wczesnochrześcijańskiej, zawierający opis męczeńskiej śmierci biskupa Smyrny Polikarpa, jednego z Ojców Apostolskic...

Męczeństwo świętej Szuszanik

Męczeństwo świętej Szuszanik – pierwszy oryginalny utwór literatury gruzińskiej, napisany przez spowiednika świętej Szuszanik Jakuba Curtawelego. Autor opowi...

Miracula

Miracula – rodzaj piśmiennictwa hagiograficznego łączący treści związane z kultem oraz informacje historyczne. Utwory zawierały relacje z niezwykłych epizodó...

Narzędzia Męki Pańskiej

Narzędzia Męki Pańskiej lub broń Chrystusa – w ikonografii przedmioty, którymi żołnierze rzymscy zadawali ból i rany Jezusowi Chrystusowi oraz niektóre sceny...

Ojcowie Kościoła

Ojcowie Kościoła – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, aż do czasów średniowiecza. Pierwszymi oj...

Pasjonał

Pasjonał Passionales – w hagiografii zbiór tekstów hagiograficznych ; księga liturgiczna, zawierająca teksty ewangelicznych opisów Męki Pańskiej, które odczy...

Passiones

Pasja – literatura hagiograficzna będąca, obok Acta martyrum, świadectwem wczesnego kultu męczenników i zawierająca opisy naocznych świadków męki. Za H. Dele...

Proprium de sanctis

Proprium de sanctis, albo Proprium sanctorum – w liturgii chrześcijańskiej części ksiąg liturgicznych zawierające wspomnienia liturgiczne postaci otoczonych ...

Sulpicjusz Sewer

Sulpicjusz Sewer – prawnik, historyk i hagiograf łaciński, pochodzący z rzymskiej Galii, w wieku około 30 lat nawrócony na chrześcijaństwo. Uważa się go pows...

Synaksarion

Synaksarion, synaksariusz – księga liturgiczna zawierająca krótkie życiorysy świętych na każdy dzień roku liturgicznego. Używana w kościele prawosławnym i ko...

Święty

Święty – stosowane przez chrześcijan określenie człowieka, który "przebywa z Bogiem w niebie”. W Nowym Testamencie słowo święty lub święci używane jest pod a...

Translacja (kult świętych)

Translacja - łac. Translatio corporis – procedura kościelna poprzedzająca kanonizację. Stosowana była od początku VII wieku. Było to uroczyste przeniesienie ...

Vita poshuma

Vita poshuma – literatura hagiograficzna wchodząca w skład żywotopisarstwa i będąca świadectwem pośmiertnego kultu świętych. Vita poshuma zawiera opis kultu ...

Vitae Patrum

Vitae Patrum – jest encyklopedią zawierającą zbiór pism hagiograficznych poświęconych Ojcom pustyni i Matkom pustyni powstałym w okresie wczesnego chrześcija...

Wybrał ich Bóg

Wybrał ich Bóg – książka przedstawiająca życiorysy świętych i błogosławionych redemptorystów. Wydana została w 1998 roku przez wydawnictwo Homo Dei, związane...

Wyznawca

Wyznawca – termin stosowany w chrześcijaństwie dla określenia postaci otoczonej pośmiertnym kultem, która zmarła śmiercią naturalną. Ewolucję semantyczną okr...

Złota legenda

Złota legenda – jeden z najpopularniejszych średniowiecznych zbiorów żywotów świętych, legend hagiograficznych i opowiadań apokryficznych ułożonych w porządk...

Życiorys pierwszy świętego Franciszka z Asyżu

Życiorys pierwszy świętego Franciszka z Asyżu – biografia św. Franciszka z Asyżu napisana przez Tomasza z Celano na przełomie lat 1228-1229.

Żywoty świętych

Żywoty świętych – element hagiografii, na który składają się zarówno pisma zawierające anegdoty, elementy narracji, jak i wartościowe opracowania biografisty...