Топ-100

Financial Times 1000

Financial Times 1000 – zapoczątkowany w 2017 roku, coroczny ranking FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies publikowany przez brytyjski dziennik Financia...

Lista banków działających na Ukrainie

ING Ukraina Khreschatyk Bank Kredobank Citibank Ukrgasbank Idea Bank Crédit Agricole Fidobank Universal Bank Piraeus Bank Pravex Bank Pivdennyi Bank Ukrsotsb...

Lista banków działających w Polsce

Na koniec 2016 roku działalność bankową prowadziły 621 podmiotów, z czego 36 stanowiły banki komercyjne, 27 oddziały instytucji kredytowych, zaś 558 banki sp...

Lista destylarni w Szkocji

Cardhu, Knockando, najważniejszy oddział Johnnie Walker Blends Glen Grant, Rothes Dailuaine, Aberlour, ważny oddział Johnnie Walker Blends Knockando, Knockan...

Lista gatunków whisky

Jim Beam Distilleries, Clermont, Kentucky Wild Turkey Distillery – Lawrenceburg, Kentucky Makers Mark Distillery – Loretto, Kentucky Heaven Hill Distillery, ...

Lista kodów państw według GS1

Lista kodów państw według standardów GS1. Wszystkie państwa europejskie są w GS1, jednak niektóre mniejsze korzystają z kodów sąsiednich państw. Pozostałe pa...

Lista największych przedsiębiorstw w Niemczech

Poniżej znajduje się lista niemieckich przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu pięciuset firm o największym rocznym przychodzie przygotowanym przez ma...

Lista państw świata według PKB (parytet siły nabywczej)

Poniższa lista przedstawia państwa lub terytoria zależne uszeregowane według wielkości PKB w 2017 r. Dane wyrażono w cenach bieżących, a zatem mogą one służy...

Lista państw świata według PKB (parytet siły nabywczej) per capita

Poniższa lista przedstawia państwa lub terytoria zależne uszeregowane według wielkości PKB per capita w latach 1980–2018. Dane wyrażono w cenach bieżących, a...

Lista państw świata według PKB nominalnego

Ten artykuł zawiera listę państw świata według nominalnego produktu krajowego brutto wyrażonego w milionach USD w cenach bieżących. Dane nie uwzględniają róż...

Lista państw świata według PKB nominalnego per capita

Ten artykuł zawiera listę państw świata według nominalnego produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyrażonego w USD w cenach bieżących. Dane...

Lista państw świata według wydatków na wojskowość

Lista państw świata według wydatków na wojskowość – poniżej znajdują się zestawienia państw z największymi wydatkami wojskowymi w 2018 roku. Oparte są na dan...

Lista państw według wskaźników nierównomierności w dystrybucji dochodów

Lista państw według wskaźników nierównomierności w dystrybucji dochodów, w tym współczynnika Giniego, na podstawie danych ONZ i CIA. Legenda: R/P 10%: Stosun...

Lista producentów zegarków

Tabela zawiera zbiór firm zajmujących się produkcją naręcznych oraz kieszonkowych zegarków mechanicznych i obejmuje wyłącznie tradycyjne czasomierze z naciąg...

Lista produktów tradycyjnych

Krajowa lista produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – ministerialna lista produktów, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości w...

Lista przedsiębiorstw kolejowych

Northern Ireland Railways Iarnród Tuaisceart Éireann NIR

Lista przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu S&P 500

Monety okolicznościowe 2 złote (III RP)

Monety okolicznościowe o nominale 2 złote emitowane są przez Narodowy Bank Polski od kwietnia 1995 do kwietnia 2014 roku. Monety były bite stemplem zwykłym i...

Największe przedsiębiorstwa świata

Poniższa lista przedstawia największe publiczne i prywatne przedsiębiorstwa świata ze względu na ich roczny przychód. Na liście przedstawione są jedynie prze...

Lista prywatnych firm przemysłu astronautycznego

Poniższy artykuł zawiera wykaz pozarządowych instytucji i przedsiębiorstw, które obecnie oferują lub zamierzają oferować na rynku sprzęt umożliwiający loty k...