Топ-100
  • Towarzystwo Miłośników Historii Towarzystwo Miłośników Historii

    Utworzone w 1906 r. w Warszawie w celu popierania rozwoju badań historycznych oraz ich krzewienia ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskich. Towarzystwo...

  • Polskie Towarzystwo Historii Techniki Polskie Towarzystwo Historii Techniki

    Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, p...

  • Centrum Badań Historycznych w Berlinie Centrum Badań Historycznych w Berlinie

    Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie – powołana 11 października 2006 placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk.

Biuro Historyczne Centralnej Rady Zrzeszenia Związku Związków Zawodowych

Biuro Historyczne Centralnej Rady Zrzeszenia Związku Związków Zawodowych – instytucja istniejąca od 1959 roku zajmująca się historia ruchu zawodowego. Biuro ...

Centralne Archiwum KC PZPR

Centralne Archiwum KC PZPR – jednostka istniejąca w latach 1971–1990 przy KC PZPR. Powstała w miejsce zlikwidowanego w wyniku wydarzeń marcowych Zakładu Hist...

Centrum Badań Historycznych w Berlinie

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie – powołana 11 października 2006 placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk.

Historiografia PRL

Głównym zadaniem nowej historiografii stało się przewartościowanie jej dotychczasowych teoretyczno-metodologicznych podstaw. Rezultatem tych przemian stało s...

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (III RP)

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski – stowarzyszenie zajmujące się szeroko pojętą działalnością edukacyjno-badawczą na...

Instytut Pamięci Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów

Formalnie powołano ją w listopadzie 1944 przez PKWN. Była podporządkowana resortowi oświaty. Instytucja działała pod tą nazwą do lipca 1948, gdy przekształco...

Instytut Polsko-Radziecki

Placówkę otwarto 31 stycznia 1952. Instytut miał na celu pomagać w wychowaniu kadr wykładowców, pogłębiać znajomość literatury rosyjskiej, ukraińskiej i biał...

Instytut Ruchu Robotniczego

Instytut Ruchu Robotniczego – jednostka istniejąca w latach 1975-1990 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR i następnie w Akademii Nauk Społecznych ...

IX Olimpiada Historyczna

IX Olimpiada Historyczna – olimpiada historyczna, której finały odbyły się w dniach 10-14 kwietnia 1983 w Warszawie. Olimpiada dotyczyła roku szkolnego 1982/...

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim

Czesław Ogórek Włodzimierz Rudź Andrzej Krzysztof Łuczak Małgorzata Pakuła Antoni Woskowski Stanisław Zakrzewski Marian Witek Ryszard Kotewicz Jan Piotr Deko...

Marksistowskie Zrzeszenie Historyków

Marksistowskie Zrzeszenie Historyków – zrzeszenie powołane na VII Zjeździe Historyków Polskich we Wrocławiu we wrześniu 1948 roku. Reaktywowane w 1950 roku.

Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie”

Olimpiada o losach Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku – nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organiz...

Polska Misja Historyczna

Polska Misja Historyczna – zagraniczna placówka naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizacyjnie związana z Wydziałem Nauk Historycznych tej ...

Polskie Towarzystwo Historii Techniki

Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, p...

Towarzystwo Miłośników Historii

Utworzone w 1906 r. w Warszawie w celu popierania rozwoju badań historycznych oraz ich krzewienia ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskich. Towarzystwo...

Wydział Historii Partii

Wydział Historii Partii – jednostka organizacyjna istniejąca w latach 1946-1957 przy Komitecie Centralnym Polskiej Partii Robotniczej, następnie KC Polskiej ...

Zakład Historii Partii

Zakład Historii Partii – instytucja istniejąca w latach 1957–1971 przy KC PZPR. Zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego. Powstał jako kontynuacja W...

Zakład Historii Ruchu Ludowego

Poprzednikami instytucji były Wydział Historyczny PSL 1948-1949 i Komisja Historyczna ZSL 1949-1950, reaktywowana w 1956. Zakład został powołany z inicjatywy...