Топ-100

Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy – cykliczne wydarzenie odbywające się w Katowicach. Pomysłodawcą i organizatorem Kongresu od pierwszej edycji jest grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl. Honorowym Przewodniczącym Rady Patronackiej – Komitetu Organizacyjnego Kongresu jest Jerzy Buzek. EEC w krótkim czasie stał się najważniejszą imprezą biznesową w Europie Centralnej. Uczestniczy w niej duża liczba osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii i mediów. Z każdą kolejną edycją wzrasta skala wydarzenia.
Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Ideą Kongresu jest integracja europejskich przedsiębiorców, budowanie wśród nich świadomości wartości wspólnoty oraz nakreślenie kierunku działań Europy. Tematyka EEC obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

image

1.1. Edycje Europejski Kongres gospodarczy 2009
EEC 2009 odbywał się w dniach 15-17 kwietnia 2009 r. W pierwszej edycji wzięło udział ponad trzy tysiące gości, ponad 300 prelegentów, 14 reprezentantów polskiego rządu oraz pięciu komisarzy unijnych. Na Kongresie obecni byli m.in. Donald Tusk, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Leszek Balcerowicz oraz, za pośrednictwem multimediów, José Manuel Durão Barroso. Pierwszego dnia rozmawiano o kryzysie gospodarczym i pakiecie klimatyczno-energetycznym. Tematami drugiego dnia były innowacje, partnerstwo publiczno-prywatne i poszczególne sektory gospodarki europejskiej. Najważniejszym wydarzeniem ostatniego dnia była inauguracja programu Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego. Media uznały EEC 2009 za największą imprezę biznesową Europy Środkowej.

1.2. Edycje Europejski Kongres gospodarczy 2010
Druga edycja początkowo miała mieć miejsce w dniach 14-16 kwietnia, jednak została przeniesiona na dni 31 maja - 2 czerwca, ze względu na katastrofę smoleńską. Wydarzenie gospodarcze zgromadziło ponad 4000 uczestników, a w 60 sesjach tematycznych wzięło udział niemal 700 panelistów. Debaty, sesje, a także liczne imprezy towarzyszące odbywały się w 10 katowickich lokalizacjach. Wydarzenia i tematy z Kongresu były relacjonowane przez ponad 300 przedstawicieli mediów. Rozmawiano m.in. o problemach globalnej gospodarki, wyzwaniach stojących przed Europą i Polską oraz rozwoju technologicznym. Wydarzenie uświetnili: Bronisław Komorowski, Jerzy Buzek, Michał Boni, Johannes Hahn, Lech Wałęsa.

1.3. Edycje Europejski Kongres gospodarczy 2011
III Europejski Kongres Gospodarczy zgromadził 6 tys. gości i 900 panelistów, którzy między 16. a 18. maja debatowali o europejskiej ekonomii. W tej edycji wzięło udział m.in czterech premierów krajów Europy Środkowej: Donald Tusk, Jadranka Kosor, Petr Nečas, Viktor Orbán; Komisarze UE: Antonio Tajani, Janusz Lewandowski, Danuta Hübner, Peter Mandelson, Günter Verheugen; a także czterech polskich ministrów: Elżbieta Bieńkowska, Aleksander Grad, Andrzej Kraszewski, Barbara Kudrycka. Najważniejszymi wątkami wydarzenia były konkurencyjna gospodarka Europy oraz polityka energetyczna i pakiet klimatyczny. Dyskutowano również o wszystkich najważniejszych branżach przemysłu.
Zorganizowanie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w roku 2011 kosztowało 5.5 miliona złotych, z czego z pieniędzy publicznych wydanych zostało 500 tysięcy złotych.

1.4. Edycje Europejski Kongres gospodarczy 2012
Europejski Kongres Gospodarczy 2012 odbył się w dniach 14-16 maja 2012 r., w Katowicach. Uczestniczyło w nim około 6 tys. gości i 900 prelegentów. Wydarzenie komentowało pół tysiąca przedstawicieli mediów. Kongres uroczyście zainaugurował Bronisław Komorowski, a w sesji inauguracyjnej głos zabrali ponadto Waldemar Pawlak, Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka, Jerzy Buzek, a także przedstawiciele polskiego rządu i najwyższe władze województwa śląskiego. W IV edycji Kongresu udział wzięli również m.in.: Zoltán Cséfalvay - Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Węgry; Mikuláš Dzurinda, Joschka Fischer, Ivo Hlaváč - Wiceminister, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Czechy.
Wiodącymi tematami EEC 2012 były "Europa 2020” czyli unijna strategia, która ma odpowiedzieć na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego, tzw. Mapa drogowa europejskiej energetyki 2050, określająca drogę dojścia do gospodarki niskoemisyjnej, zagadnienia z obszaru innowacyjności, Unia Europejska i kraje Europy Centralnej wobec spowolnienia gospodarczego czy forum współpracy gospodarczej Europy i Chin. Nie zabrakło specjalistycznych dyskusji na tematy m.in.: energetyki, finansów, transportu, górnictwa, hutnictwa, ciepłownictwa, rynku gazu czy budownictwa jak również Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

2. Najważniejsze Wydarzenia Towarzyszące Relacje gospodarcze Polska – Czechy
Wydarzenie odbyło się 29 marca 2012 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Zapowiadało ono IV Europejski Kongres Gospodarczy. Jego celem było omówienie polskich i czeskich interesów. Wymiana poglądów podczas forum pozwala na stwierdzenie, że stosunki gospodarcze między Polską i Czechami są bardzo dobre. Kraje przedstawiły identyczne stanowisko ws. polityki klimatycznej.
Antykongres
W roku 2011 Federacja Anarchistyczna zorganizowała protest przeciwko Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Skutkiem tego była analiza kosztów społecznych i finansowych EKG. Protest był kontynuowany w roku 2012.

 • ur. 28 lutego 1974 polski przedsiębiorca, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego Prezes Grupy PTWP S.A. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
 • doliną zamiast dachu, w którym odbywają się liczne kongresy m.in. Europejski Kongres Gospodarczy konferencje i spotkania nie tylko o charakterze biznesowym
 • Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju odbył się w dniach 25 28 sierpnia 1948 roku w Auli Politechniki we Wrocławiu brało w nim udział 400
 • Kongres Nowej Prawicy Nowa Prawica, KNP polska prawicowa partia polityczna o charakterze konserwatywno - liberalnym i eurosceptycznym. Powołana została
 • Nr 4 111 73 - - 87 Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych EFPSNT - Abstrakt prezentacji na V Kongresie Polskich Towarzystw
 • 2003. Pozycja 26208. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 53 2003, 17 marca 2003. Pozycja 491. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 12 2004, 19 stycznia 2004. Serwis
 • wydarzenia takie, jak Gala Nagród Lewiatana, Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Gospodarczy czy regionalne spotkania z polskimi przedsiębiorcami
 • zrównoważony rozwój. Powstała na kongresie założycielskim w dniach 6 7 września 2003. Zarejestrowana sądownie 23 lutego 2004. Do kongresu który odbył się w dniach
 • Kongres Polonii Amerykańskiej KPA, ang. The Polish American Congress jest ogólnokrajową federacją, będącą przedstawicielem politycznym Amerykanów
 • i Gospodarczy nr 249 2005, 23 grudnia 2005. Bogdan Pęk prezesem Forum Polskiego. wp.pl, 4 marca 2006. Pozycja 13292. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr
 • Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego obserwator Forum Południowego Pacyfiku dialog Komitet Zanggera obserwator Europejski Bank Centralny:
 • Nierówności społeczne 20 I 2018. 2018 - 01 - 30, s. 12. Prelegenci - X Europejski Kongres Gospodarczy - Katowice 14 16 maja 2018 r. Jacek Szołtysek. Grupa PTWP SA
 • Mazowiecki obaj zasiadają we władzach UED 12 listopada 2016, podczas kongresu nadzwyczajnego pozaparlamentarnej Partii Demokratycznej, doszło do połączenia
 • krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, takich jak Europejski Kongres Gospodarczy 2012. Był również organizatorem kilku sympozjów międzynarodowych
 • Catadau hiszpański polityk, działacz gospodarczy dyplomata i inżynier, poseł do Parlamentu Europejskiego III kadencji, poseł i senator krajowy. Odbył
 • konsultatywnego. Federaliści odnieśli sukces na Kongresie Europy. Głównym jego osiągnięciem było utworzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Wien 1923, s. 168. R. Coudenhove - Kalergi, Naród europejski Toruń 1998, s. 65, 69. Pierwszy kongres odbył się w Wiedniu w 1926 roku, gdzie uchwalono
 • Polsce na kongresie partii Naprzód Polsko której kilku kandydatów startowało z list KW Libertas Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 głównym
 • Nacional. Podczas kongresu przyjęto postulaty programowe. 7 stycznia 2014 Ruch Narodowy ogłosił start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku
 • Pozycja 1086. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 19 2010, 28 stycznia 2010. Pozycja 4921. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 80 2010, 26 kwietnia 2010. Wyniki
 • Republikańska kontrolowała obie izby Kongresu Partii Demokratycznej sprzyjał największy w amerykańskiej historii boom gospodarczy którego autorem była administracja
 • Sądowy i Gospodarczy nr 54 2010, 18 marca 2010. Wyniki głosowania do sejmików województw według komitetów wyborczych i województw. pkw.gov.pl. Kongres Partii
 • Onyszkiewicz został wybrany na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Na kongresie w dniach 7 8 maja 2005 partia została przekształcona w Partię
 • Zaprezentowaliśmy program europejski Gowin wystartuje do PE. pjg.org.pl, 1 lutego 2014. Pozycja 3918. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 64 2014, 2 kwietnia
 • na historycznych powiązaniach gospodarczych 3 maja 1960 z inicjatywy Wielkiej Brytanii doszło do powołania Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 • września 2011 . Serwis PKW Wybory 2011 Pozycja 7608, Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 111 2014, 10 czerwca 2014 . Serwis PKW Wybory 2014 Serwis PKW
 • środowiska Stronnictwa Narodowo - Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego. I kongres LPR miał miejsce 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich
 • samego roku JN została zarejestrowana jako partia. 16 maja odbył się jej I Kongres Krajowy, na którym wybrano władze. Prezesem partii został Paweł Połaniecki
 • 100 tys. zł za oszustwo. 28 kwietnia w Warszawie odbył się Europejski Szczyt Gospodarczy Media ujawniły, iż w więzieniu Abu Ghurajb amerykańscy żołnierze
 • krajów europejskich które dołączyły do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej OEEC Bezpośredni wpływ planu na tempo wzrostu gospodarczego gospodarek

Europejski Kongres Gospodarczy: europejski kongres gospodarczy 2020, europejski kongres gospodarczy katowice 2020, xii europejski kongres gospodarczy 2020, europejski kongres gospodarczy 2018, xi europejski kongres gospodarczy agenda, europejski kongres gospodarczy organizator, europejski kongres gospodarczy 15 maja program, europejski kongres gospodarczy małych i średnich przedsiębiorstw

Europejski kongres gospodarczy 2020.

Europejski Kongres Gospodarczy. 7 tysięcy ludzi zjechało do. Europejski Kongres Gospodarczy pozostaje największym tego typu wydarzeniem na gospodarczej scenie Europy Centralnej. Ponad 12 tysięcy uczestników. Europejski kongres gospodarczy organizator. Europejski Kongres Gospodarczy 2019 z udziałem UE Katowice. XI Europejski Kongres Gospodarczy EEC – European Economic Congress to największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej. Europejski kongres gospodarczy małych i średnich przedsiębiorstw. Europejski Kongres Gospodarczy czas zacząć! Wprost. Przez trzy dni przedstawiciele świata biznesu, eksperci, politycy i samorządowcy w sumie ponad 11 tys. osób brało udział w dziesiątej, jubileuszowej edycji. Europejski kongres gospodarczy 2018. W Katowicach rozpoczął się X Europejski Kongres Gospodarczy. VII Europejski Kongres Gospodarczy. Publiczne. Organizatorzy: NES EuroCon Sp z oo. Zainteresowany a. clock. Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 o PDT.

Europejski kongres gospodarczy 15 maja program.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – coraz dojrzalszy. Panelem zatytułowanym Nasza nowa Europa rozpoczął się w poniedziałek w Katowicach dziesiąty Europejski Kongres Gospodarczy. XI Europejski Kongres Gospodarczy Bilety na spotkanie Katowice. Przyszłoroczna XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC połączy tradycję z innowacją. Będzie jak dotychczas solidnie,. Zakończył się Europejski Kongres Gospodarczy. Rekordowa Śląsk. Serdecznie zapraszamy na XI edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największą konferencję gospodarczą w Europie Centralnej, odbywającą się w. XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zdominują. W Katowicach zakończył się XI Europejski Kongres Gospodarczy. Przez trzy dni politycy, eksperci i przedsiębiorcy dyskutowali o kierunkach i.

Europejski Kongres Gospodarczy Gazeta Prawna wiadomości.

Najważniejszymi tematami, które będą poruszane podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego EKG w Katowicach będą kierunki. XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach Aktualności. 15 maja zakończyła się XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC​ – największej imprezy gospodarczej w Europie Centralnej. Podczas trzech. XI Europejski Kongres Gospodarczy Z.P. Sektora Kosmicznego. XII Europejski Kongres Gospodarczy EEC European Economic Congress, największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach.

Europejski Kongres Gospodarczy Katowice Moje@Giżycko.

15 tys. osób wzięło udział w 11. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i czwartej edycji European Start up Days. Wystartował Europejski Kongres Gospodarczy. Samorządowcy. XII Europejski Kongres Gospodarczy EEC – European Economic Congress, największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej,. XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. 11. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, która zaczęła się w poniedziałek 13 maja 2019 w Katowicach, to nie tylko okazja do dyskusji na tematy.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach Jet Line Jet Line.

Polski rząd na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach reprezentowali m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Teresa. Europejski Kongres Gospodarczy XII edycja maj 2020. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wziął udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, gdzie wystąpił w dyskusji nt. funkcjonowania. XII Europejski Kongres Gospodarczy w dniach 18 20 maja 2020 r. Wszystko o Europejski Kongres Gospodarczy w Po. Najnowsze informacje, muzyka, kultura, nauka, historia. Europejski Kongres Gospodarczy.

10. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach TVN24 BiS.

XI Europejski Kongres Gospodarczy. 13 15 maja 2019. Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek. Katowice. UDZIAŁ BEZPŁATNY. XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach: rekomendacje. XII Europejski Kongres Gospodarczy. 18 20 MAJA 2020. Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek. NAJWIĘKSZA IMPREZA BIZNESOWA.

XI Europejski Kongres Gospodarczy był pod wieloma względami.

Europejski Kongres Gospodarczy. Prezydent Świętochłowic, przewodniczący GZM Dawid Kostempski wraz z Wojewodą Śląskim, Marszałkiem Województwa. Europejski Kongres Gospodarczy w Po. Wystartował Europejski Kongres Gospodarczy. Samorządowcy licznie obecni. Katowice. Widok na Spodek i Międzynarodowe Centrum. IX Europejski Kongres Gospodarczy Regionalna Izba Gospodarcza. Parę słów o kongresie. Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych. Europejski Kongres Gospodarczy Puls Biznesu pb.pl. XI Europejski Kongres Gospodarczy EEC – European Economic Congress, największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie. XI Europejski Kongres Gospodarczy od poniedziałku w Katowicach. Rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. 13.05.2019. Dziś w 13 maja 2019 w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku.

Europejski Kongres Gospodarczy Portal miasta Sławków.

Trzy dni obrad, ponad 110 debat i wiele imprez towarzyszących siódma edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego za nami. Jak co roku, w dyskusjach o. Europejski Kongres Gospodarczy. XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach EEC 2019 rozpoczął się 13 maja br., o godz. 10.00, od debaty pt.: Nowa Unia – młoda. Europejski Kongres Gospodarczy dobiega końca Radio Katowice. Wszystko o Europejski Kongres Gospodarczy 2019 w Po. Najnowsze informacje, muzyka, kultura, nauka, historia. Europejski Kongres. Podcasty zawierające tag: Europejski Kongres Gospodarczy. Bilety i informacje o spotkaniu: XI Europejski Kongres Gospodarczy 13.05.2019 Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice. Europejski Kongres Gospodarczy – Katowice24. Kup subskrypcję zaloguj się Twoje konto Ustawienia subskrypcji Twoja półka Archiwum wydań Treści Premium Wyloguj się.

EEC XII Europejski Kongres Gospodarczy Kalendarium IGMNiR.

XI Europejski Kongres Gospodarczy od poniedziałku w Katowicach poniedziałek w Katowicach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Europejski Kongres Gospodarczy UM Świętochłowice. Europejski kongres gospodarczy Tagi Katowice. XI Europejski Kongres Gospodarczy był pod wieloma względami rekordowy. 15 tys. osób wzięło udział w.

Europejski Kongres Gospodarczy 2020: możesz współtworzyć.

Polskie firmy dalej będą inwestować w dywersyfikację dostaw i odnawialne źródła energii. Eksperci spodziewają się, że te działania będą bardziej efektywne po. XI Europejski Kongres Gospodarczy EEC – European CRIDO. W Katowicach rozpoczął się w poniedziałek Europejski Kongres Gospodarczy jedno z największych wydarzeń biznesowych w Europie. Rozpoczął się XI Europejski Kongres Gospodarczy w. Europejski Kongres Gospodarczy w stosunkowo krótkim czasie stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Środkowej – miejscem dialogu o​.

Europejski Kongres Gospodarczy Konferencje Polskie.

XI Europejski Kongres Gospodarczy, największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach 13 15 maja 2019 r. w Międzynarodowym. IV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Najważniejsza impreza gospodarcza w Europie Środkowej – trzydniowy cykl Kongresu jest Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w.

Europejski Kongres Gospodarczy. Przemysł w Europie Europejski.

Zobacz listę audycji, które zawierają tag Europejski Kongres Gospodarczy. Posłuchaj m.in. Informacje TOK FM, Magazyn Miasta, EKG Ekonomia, Kapitał,. Europejski Kongres Gospodarczy Biuro prasowe Enea. IX Europejski Kongres Gospodarczy. 600x300. IX edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się w Katowicach w dniach 10 12 maja br. W blisko.

xii europejski kongres gospodarczy 2020, europejski kongres gospodarczy 2018, xi europejski kongres gospodarczy agenda, europejski kongres gospodarczy organizator, europejski kongres gospodarczy 15 maja program, europejski kongres gospodarczy maych i rednich przedsibiorstw, europejski kongres gospodarczy katowice 2020, europejski kongres gospodarczy 2020, europejski kongres gospodarczy maja program, europejski kongres gospodarczy katowice