Топ-100
 • Ucho zapaśnika Ucho zapaśnika

  Ucho zapaśnika, inaczej ucho kalafiorowate – nabyte zniekształcenie małżowiny usznej powstałe w wyniku następstw urazu mechanicznego ucha zewnętrznego.

 • Test Coopera Test Coopera

  Test Coopera – próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutow...

 • Światowa Agencja Antydopingowa Światowa Agencja Antydopingowa

  Światowa Agencja Antydopingowa – niezależna fundacja prawa szwajcarskiego utworzona pod przewodnictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 10 listopada 1...

 • Suplement (kulturystyka) Suplement (kulturystyka)

  Suplementy sportowe są uzupełnieniem diety. Sprzedawane w sklepach posiadają status "dietetycznych środków spożywczych", potwierdzony specjalnymi atestami. G...

 • Stretching Stretching

  Stretching – zestaw ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu mięśni celem ich rozciągnięcia i uelastycznienia, a także poprawieniu ukrwienia układu motor...

 • Stosunek obwodu talii do obwodu bioder Stosunek obwodu talii do obwodu bioder

  Stosunek obwodu talii do obwodu bioder – współczynnik wynikający podzielenia obwodu talii przez obwód bioder. Stanowi on wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczo...

 • Stłuczenie Stłuczenie

  Stłuczenie, kontuzja – jest to zamknięte uszkodzenie wewnętrznej struktury tkanki powstałe w wyniku urazu mechanicznego polegające na zgnieceniu komórek, roz...

 • Sporty niepełnosprawnych Sporty niepełnosprawnych

  Sport niepełnosprawnych lub sport adaptacyjny lub parasport – dyscypliny sportowe uprawiane przez zawodników niepełnosprawnych z adaptacją zasad i sprzętu ad...

 • Spiroergometria Spiroergometria

  Spiroergometria – badanie medyczne służące do diagnostyki odpowiedzi na wysiłek fizyczny układów krążenia i oddechowego oraz metabolizmu układu mięśniowego. ...

 • Skręcenie Skręcenie

  Skręcenie, dystorsja – uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie. Na skutek skręcenia może dojść do uszkodzenia torebki stawowe...

 • Serce sportowca Serce sportowca

  Serce sportowca – potoczne określenie fizjologicznych zmian sercowych u osób uprawiających wyczynowo wytrzymałościowe dyscypliny sportowe, takie jak kolarstw...

 • Rozgrzewka Rozgrzewka

  Rozgrzewka – seria prostych ćwiczeń fizycznych o narastającej intensywności służąca rozgrzaniu i uelastycznieniu mięśni i przygotowaniu organizmu do wysiłku....

 • Plastrowanie dynamiczne Plastrowanie dynamiczne

  Plastrowanie dynamiczne – metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, jest jedną z metod plast...

 • Orteza Orteza

  Orteza – aparat ortopedyczny stabilizujący stawy lub odcinek ciała, zwykle zastępujący opatrunek gipsowy. Jego głównym zadaniem jest unieruchomienie stawów k...

 • Napięcie mięśniowe Napięcie mięśniowe

  Napięcie mięśniowe − zdolność mięśni do przeciwdziałania skurczom biernym na rozciąganie. W warunkach stałego utrzymywania postawy i przy czynnościach codzie...

 • Metoda McKenziego Metoda McKenziego

  Metoda McKenziego – metoda fizjoterapeutyczna opracowana przez Robina McKenziego, przeznaczona pierwotnie do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłup...

 • Maskulinizacja Maskulinizacja

  Maskulinizacja, wirylizacja – rozwój cech fizycznych typowych dla dorosłych mężczyzn u kobiet lub młodych chłopców. Większość zmian wirylizacyjnych jest powo...

 • Katabolizm Katabolizm

  Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki. Przeciwieństwo anabolizmu. Rea...

 • Ginekomastia Ginekomastia

  Ginekomastia, przerost sutka u mężczyzn – powiększenie się sutka u mężczyzny, w wyniku rozrostu tkanki gruczołowej, włóknistej i tłuszczowej. Gruczoł piersio...

 • Gibkość Gibkość

  Gibkość – zdolność człowieka do osiągania dużej amplitudy w wykonywanych ruchach. Ćwiczenie gibkości ma za zadanie przygotowanie aparatu ruchu do realizacji ...

 • Euforia biegacza Euforia biegacza

  Euforia biegacza – fenomen stanu euforycznego, pojawiający się podczas biegu długodystansowego lub innej długotrwałej aktywności fizycznej, powodujący zwięks...

 • Ergometr rowerowy Ergometr rowerowy

  Ergometr rowerowy, rower stacjonarny – stacjonarne urządzenie treningowe wykorzystywane w testach wysiłkowych, umożliwiające wykonywanie treningów mięśni nóg...

 • Entezopatie Entezopatie

  Entezopatie - to bolesne zmiany chorobowe przyczepów ścięgnistych mięśni do kośćca. Są one wynikiem działania nadmiernych naprężeń i obciążeń. Istotą choroby...

 • Dysmorfia mięśniowa Dysmorfia mięśniowa

  Dysmorfia mięśniowa – zaburzenie psychiczne polegające na subiektywnym niedostatku estetyki własnego ciała pod postacią uczucia posiadania niewystarczającej ...

 • Dekompresja (nurkowanie) Dekompresja (nurkowanie)

  Dekompresja – zmiana ciśnienia z wysokiego na niskie w trakcie którego następuje proces usuwania gazów nagromadzonych w organizmie nurka podczas oddychania w...

 • Cutman Cutman

  Cutman – osoba odpowiedzialna za zapobieganie i leczenie urazów, uszkodzeń zawodnika podczas przerw między rundami pełnego kontaktu takich jak boks, kick-box...

 • Choroba wysokościowa Choroba wysokościowa

  Choroba wysokościowa – zespół chorobowy spowodowany hipoksją będącą skutkiem przebywania na dużej wysokości i niedotlenienia. Z reguły pojawia się na wysokoś...

 • Biomechanika Biomechanika

  Biomechanika – bada właściwości mechaniczne tkanek, narządów, układów oraz ruch mechaniczny żywych organizmów - jego przyczyny i skutki. Przyczynami ruchu są...

 • Aminokwasy rozgałęzione Aminokwasy rozgałęzione

  Aminokwasy rozgałęzione – aminokwasy posiadające rozgałęziony boczny łańcuch alifatyczny. W grupie aminokwasów białkowych istnieją 3 spełniające ten warunek:...

 • Aklimatyzacja Aklimatyzacja

  Aklimatyzacja – rodzaj adaptacji; spowodowane zmianą miejsca pobytu, zachodzące w naturalnych warunkach, przystosowanie się do nowych dla danego organizmu wa...

 • Medycyna sportowa Medycyna sportowa

  Medycyna sportowa – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności...

Medycyna sportowa

Pliometryka

Pliometryka tego rodzaju ćwiczenia mające na celu zwiększenie prędkości i przepływu energii i poprawia funkcje układu nerwowego, głównie w celu zwiększenia szybkości reakcji mięśni.
Trening pliometryczny, w której mięśnie tak, a potem, skurczony w szybkiej sekwencji ruchu wykorzystuje siłę, elastyczność i unerwienie mięśni i tkanek otaczających, aby poprawić następujące osiągnięcia: wysokość skoku, prędkość biegu, rzutu lub uderzenia. W tym celu, pracujemy, aby poprawić szybkość i siłę skurczu mięśni.

Triada O’Donoghue

Triada O Donoghue – skomplikowane urazy stawu kolanowego w ludzkim ciele, powstające zazwyczaj w wyniku urazu, polegająca na jednoczesnym zniszczeniu przedniego więzadła, łąkotki i przyśrodkowej więzadła pobocznego piszczelowego.

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności...

Aklimatyzacja

Aklimatyzacja – rodzaj adaptacji; spowodowane zmianą miejsca pobytu, zachodzące w naturalnych warunkach, przystosowanie się do nowych dla danego organizmu wa...

Aminokwasy rozgałęzione

Aminokwasy rozgałęzione – aminokwasy posiadające rozgałęziony boczny łańcuch alifatyczny. W grupie aminokwasów białkowych istnieją 3 spełniające ten warunek:...

Anabolizm

Anabolizm – grupa reakcji chemicznych, w wyniku których z prostych substratów powstają związki złożone, gromadzące energię. Jest to ta część metabolizmu, któ...

Anoksemia

Anoksemia – niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania. Niektóre z możliwych przyczyn anoksemii: Wysiłek fizyczny – anoksemia występuje w początkow...

Biomechanika

Biomechanika – bada właściwości mechaniczne tkanek, narządów, układów oraz ruch mechaniczny żywych organizmów - jego przyczyny i skutki. Przyczynami ruchu są...

Choroba wysokościowa

Choroba wysokościowa – zespół chorobowy spowodowany hipoksją będącą skutkiem przebywania na dużej wysokości i niedotlenienia. Z reguły pojawia się na wysokoś...

Cutman

Cutman – osoba odpowiedzialna za zapobieganie i leczenie urazów, uszkodzeń zawodnika podczas przerw między rundami pełnego kontaktu takich jak boks, kick-box...

Ćwiczenia redresyjne

Ćwiczenia redresyjne – rodzaj ćwiczeń stosowanych w fizjoterapii w celu powiększenia zakresu ruchu w stawie. Charakterystyczna dla tych ćwiczeń jest konieczn...

Ćwiczenia w odciążeniu

Ćwiczenia w odciążeniu – rodzaj ćwiczeń fizycznych, służących zmniejszeniu obciążenia na stawy lub mięśnie, a przez to umożliwiających pacjentowi zrobienie r...

Dekompresja (nurkowanie)

Dekompresja – zmiana ciśnienia z wysokiego na niskie w trakcie którego następuje proces usuwania gazów nagromadzonych w organizmie nurka podczas oddychania w...

Dysmorfia mięśniowa

Dysmorfia mięśniowa – zaburzenie psychiczne polegające na subiektywnym niedostatku estetyki własnego ciała pod postacią uczucia posiadania niewystarczającej ...

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne - oznacza ilość energii, którą należy dostarczyć każdego dnia organizmowi w pożywieniu, aby pokryć wydatki energetyczne ...

Encefalopatia bokserska

Encefalopatia bokserska, ang. traumatic encephalopathy, CTE, chronic boxer’s encephalopathy, traumatic boxer’s encephalopathy, boxers dementia, punch-drunk s...

Entezopatie

Entezopatie - to bolesne zmiany chorobowe przyczepów ścięgnistych mięśni do kośćca. Są one wynikiem działania nadmiernych naprężeń i obciążeń. Istotą choroby...

Ergometr

Ergometr – rodzaj przyrządu pomiarowego, który służy do pomiaru ilości wykonywanej pracy przez mięśnie. Najczęściej używane ergometry to: ergometr rowerowy, ...

Ergometr rowerowy

Ergometr rowerowy, rower stacjonarny – stacjonarne urządzenie treningowe wykorzystywane w testach wysiłkowych, umożliwiające wykonywanie treningów mięśni nóg...

Euforia biegacza

Euforia biegacza – fenomen stanu euforycznego, pojawiający się podczas biegu długodystansowego lub innej długotrwałej aktywności fizycznej, powodujący zwięks...

Fizjoterapia

Fizjoterapia - usługi świadczone przez fizjoterapeutów osobom i populacjom w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania ich maksymalnej sprawności oraz pop...

Gibkość

Gibkość – zdolność człowieka do osiągania dużej amplitudy w wykonywanych ruchach. Ćwiczenie gibkości ma za zadanie przygotowanie aparatu ruchu do realizacji ...

Gimnastyka izometryczna

Gimnastyka izometryczna – specyficzna forma treningu siłowego metodą skurczów izometrycznych, podczas którego mięśnie są napięte, ale nie zmienia się ich dłu...

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna − część wychowania fizycznego, obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Mimo to gimnastyka korekcyjna jest specyficzną ...

Ginekomastia

Ginekomastia, przerost sutka u mężczyzn – powiększenie się sutka u mężczyzny, w wyniku rozrostu tkanki gruczołowej, włóknistej i tłuszczowej. Gruczoł piersio...

Hipoksemia

Hipoksemia, potocznie niedotlenienie – stan zbyt niskiej zawartości tlenu we krwi tętniczej zaburzający procesy metaboliczne w tkankach organizmu. Bywa także...

Katabolizm

Katabolizm – ogół reakcji chemicznych metabolizmu prowadzący do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze cząsteczki. Przeciwieństwo anabolizmu. Rea...

Kinezjologia

Kinezjologia jest gałęzią nauki zajmującą się ruchem ciała człowieka. Główne cele kinezjologii to: poznanie różnych form adaptacji organizmu ludzkiego na chr...

Kolano biegacza

Kolano biegacza – bolesność w stawie kolanowym, jest bardzo częstym urazem występującym u sportowców. W wielu przypadkach nie udaje się ustalić żadnej przycz...

Komora niskich ciśnień

Komora niskich ciśnień – szczelne pomieszczenie z układem pomp do obniżania ciśnienia atmosferycznego do bardzo niskich wartości stosowane w astronautyce i m...

Konsekwencje nadmiernego wysiłku

Organizm ludzki zdolny jest do bardzo dużego wysiłku, jednak nie bez konsekwencji dla zdrowia. Dlatego też istnieją różne mechanizmy zabezpieczające, takie j...

Maskulinizacja

Maskulinizacja, wirylizacja – rozwój cech fizycznych typowych dla dorosłych mężczyzn u kobiet lub młodych chłopców. Większość zmian wirylizacyjnych jest powo...

Metoda McKenziego

Metoda McKenziego – metoda fizjoterapeutyczna opracowana przez Robina McKenziego, przeznaczona pierwotnie do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłup...

Mialgia

Mialgia, inaczej mięśnioból lub ból mięśniowy to objaw chorobowy polegający na ostrym lub przewlekłym bólu, który odczuwany jest miejscowo lub w sposób uogól...

Motoryczność

Motoryczność człowieka – całokształt zachowań, możliwości i potrzeb ruchowych człowieka. Główne cele związane z motorycznością: zastosowanie ruchu jako środk...

Napięcie mięśniowe

Napięcie mięśniowe − zdolność mięśni do przeciwdziałania skurczom biernym na rozciąganie. W warunkach stałego utrzymywania postawy i przy czynnościach codzie...

Orteza

Orteza – aparat ortopedyczny stabilizujący stawy lub odcinek ciała, zwykle zastępujący opatrunek gipsowy. Jego głównym zadaniem jest unieruchomienie stawów k...

Plastrowanie dynamiczne

Plastrowanie dynamiczne – metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, jest jedną z metod plast...

Podologia

Podologia, podiatria – dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy i stawu skokowo-goleniowego. Zabiegi podologiczne mają różnor...

Prawidłowa postawa ciała

Prawidłowa postawa ciała – taki układ poszczególnych odcinków ciała niedotkniętych zmianami, który zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymag...

Próg beztlenowy

Próg beztlenowy, próg anaerobowy – intensywność wysiłku fizycznego powodująca szybką, nieliniową akumulację mleczanu we krwi. Proces jest związany z rekrutac...

Przystanki dekompresyjne

Przystanki dekompresyjne – określone głębokości, na których nurek zatrzymuje się podczas wynurzania, w celu usunięcia nadmiaru gazów nagromadzonych w organiz...

Pułap tlenowy

Pułap tlenowy - zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tleno...

Rozgrzewka

Rozgrzewka – seria prostych ćwiczeń fizycznych o narastającej intensywności służąca rozgrzaniu i uelastycznieniu mięśni i przygotowaniu organizmu do wysiłku....

Rozwój fizyczny

Rozwój fizyczny – nierównomiernie i skokowo przebiegający proces prowadzący do dojrzałości organizmu. W toku rozwoju fizycznego człowieka obserwuje się przew...

Serce sportowca

Serce sportowca – potoczne określenie fizjologicznych zmian sercowych u osób uprawiających wyczynowo wytrzymałościowe dyscypliny sportowe, takie jak kolarstw...

Skręcenie

Skręcenie, dystorsja – uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie. Na skutek skręcenia może dojść do uszkodzenia torebki stawowe...

Spiroergometria

Spiroergometria – badanie medyczne służące do diagnostyki odpowiedzi na wysiłek fizyczny układów krążenia i oddechowego oraz metabolizmu układu mięśniowego. ...

Sporty niepełnosprawnych

Sport niepełnosprawnych lub sport adaptacyjny lub parasport – dyscypliny sportowe uprawiane przez zawodników niepełnosprawnych z adaptacją zasad i sprzętu ad...

Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna – umiejętność rozwiązywania przez człowieka zadań ruchowych lub zdolność do efektywnego i ekonomicznego wykonania pracy mięśniowej. Pojęci...

Sprawność ruchowa

Sprawność ruchowa - umiejętność władania swoim aparatem ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych. Wzrost sprawności ruchowej uzależniony jest ...

Stłuczenie

Stłuczenie, kontuzja – jest to zamknięte uszkodzenie wewnętrznej struktury tkanki powstałe w wyniku urazu mechanicznego polegające na zgnieceniu komórek, roz...

Stosunek obwodu talii do obwodu bioder

Stosunek obwodu talii do obwodu bioder – współczynnik wynikający podzielenia obwodu talii przez obwód bioder. Stanowi on wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczo...

Stretching

Stretching – zestaw ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu mięśni celem ich rozciągnięcia i uelastycznienia, a także poprawieniu ukrwienia układu motor...

Suplement (kulturystyka)

Suplementy sportowe są uzupełnieniem diety. Sprzedawane w sklepach posiadają status "dietetycznych środków spożywczych", potwierdzony specjalnymi atestami. G...

Światowa Agencja Antydopingowa

Światowa Agencja Antydopingowa – niezależna fundacja prawa szwajcarskiego utworzona pod przewodnictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 10 listopada 1...

Teoria konstytucjonalna Kretschmera

Ernst Kretschmer wykorzystał wiele znanych podziałów na typy fizyczne. W 450 roku p.n.e. grecki lekarz Hipokrates wyodrębnił dwa podstawowe typy budowy ciała...

Test Coopera

Test Coopera – próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutow...

Test Cramptona

Test Cramptona – próba służąca do oceny wpływu autonomicznego układu nerwowego na układ krążenia, pośrednio wskazujący na wydolność fizyczną organizmu. Test ...

Test Lachmana

Test Lachmana jest testem medycznym wykorzystywanym do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w stawie kolanowym. Te...

Test Ruffiera

Test Ruffiera – test oceniający wydolność fizyczną człowieka. Test polega na oznaczeniu tętna spoczynkowego, a następnie wykonaniu 30 przysiadów w ciągu 1 mi...

Typologia Sheldona

Typologia Sheldona – konstytucjonalna teoria temperamentu autorstwa Williama Sheldona. Bazuje na podobnych podstawach, co typologia Kretschmera, jest jednak ...

Ucho pływaka

Ucho pływaka – określany również "uchem dżungli" to medyczna nazwa zapalenia ucha zewnętrznego, spowodowanego długotrwałą ekspozycją przewodu słuchowego na w...

Ucho zapaśnika

Ucho zapaśnika, inaczej ucho kalafiorowate – nabyte zniekształcenie małżowiny usznej powstałe w wyniku następstw urazu mechanicznego ucha zewnętrznego.

Udar cieplny

Udar cieplny – potencjalnie śmiertelny stan chorobowy wywołany nagłym wzrostem temperatury ciała powyżej 40 °C, co prowadzi do dysfunkcji układu nerwowego i ...

Uraz powysiłkowy

Uszkodzenia powysiłkowe powstają na skutek przeciążenia układu ruchu, w tym nadmiernego naciągnięcia mięśni, często w wyniku treningu sportowego. Termin obej...