Топ-100
 • Joseph Wittig Joseph Wittig

  Joseph Wittig – niemiecki profesor teologii, filozof, ekskomunikowany ksiądz katolicki, poeta, kronikarz związany z ziemią kłodzką, o której pisał, że jest "...

 • Wilhelm IX Trubadur Wilhelm IX Trubadur

  Wilhelm IX Trubadur, oksytański Guilhèm IX duc dAquitània de Gasconha i Guilhèm VII comte de Peitieus – książę Akwitanii i Gaskonii, hrabia Poitiers, syn ksi...

 • George Tyrrell George Tyrrell

  George Tyrrell – teolog irlandzki, w 1879 roku nawrócił się z anglikanizmu na katolicyzm. Zwolennik modernizmu katolickiego. Ekskomunikowany przez papieża Pi...

 • Stanisław Stojałowski Stanisław Stojałowski

  Stanisław Stojałowski, herbu Sternberg – polski duchowny katolicki, polityk, poseł na sejm galicyjski i do parlamentu austriackiego, zwolennik panslawizmu i ...

 • Girolamo Savonarola Girolamo Savonarola

  Hieronim Savonarola – florencki reformator religijno-polityczny, dominikanin, bohater wiary wielu wspólnot protestanckich, święty Kościoła anglikańskiego i m...

 • Johannes Ronge Johannes Ronge

  Johannes Ronge – niemiecki ekskomunikowany ksiądz katolicki, współzałożyciel Kościoła niemieckokatolickiego, który stał się później częścią Ruchu Wolnoreligi...

 • Robert I Bruce Robert I Bruce

  W 1295 Robert poślubił Izabelę of Mar ur. ok. 1277 i zm. 1296, córkę Domhnalla I, earla Mar. Mieli jedynie córkę: Marjorie Bruce, która poślubiła Waltera Ste...

 • Mikołaj Rej Mikołaj Rej

  Mikołaj Rej z Nagłowic herbu Oksza – polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz, a także polityk i teolog ewangelicki, wójt urzędowski, poseł na Sejm I Rzec...

 • Tomasz Polak Tomasz Polak

  Tomasz Polak, do 30 kwietnia 2008 Tomasz Węcławski – polski teolog specjalizujący się w teologii dogmatycznej i fundamentalnej, profesor zwyczajny Uniwersyte...

 • Josef Plojhar Josef Plojhar

  Josef Plojhar – czechosłowacki ksiądz rzymskokatolicki i polityk, przywódca Czechosłowackiej Partii Ludowej w okresie reżimu komunistycznego. Wywodził się z ...

 • Stanisław Orzechowski (pisarz) Stanisław Orzechowski (pisarz)

  Stanisław Orzechowski łac. Orichovius herbu Oksza – ksiądz katolicki, kanonik przemyski, historyk, autor pism politycznych i religijnych okresu renesansu, id...

 • William Ockham William Ockham

  William Ockham, ang. William of Occam – filozof, teolog franciszkański z nurtu woluntarystycznego, twórca teorii teologicznych, które postawiły go w konflikc...

 • Bertrada de Montfort Bertrada de Montfort

  Bertrada de Montfort – córka Szymona I de Montfort. W 1089, gdy miała ok. 19 lat została wydana za mąż za Fulka IV – hrabiego Andegawenii. W 1092 urodziła sy...

 • Michał z Ceseny Michał z Ceseny

  Michał z Ceseny lub Michał Fuschi – włoski franciszkanin, szesnasty generał założonego przez św. Franciszka z Asyżu zakonu, stróż pieczęci zakonu franciszkań...

 • Marsyliusz z Padwy Marsyliusz z Padwy

  Marsyliusz z Padwy, Marsilio da Padova, Marsilio Mainardini – włoski średniowieczny filozof, pisarz polityczny i teoretyk państwa laickiego.

 • Mateusz Manterys Mateusz Manterys

  Mateusz Manterys – polski chłop, żołnierz, polityk, działacz społeczny, poseł do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego i na Sejm II RP.

 • Marcin Luter Marcin Luter

  Marcin Luter – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, tłumacz Biblii, współtwórca luteranizmu. A...

 • Bernardino Lopez de Carvajal Bernardino Lopez de Carvajal

  Studiował teologię na uniwersytecie w Salamance od 1466, uzyskując tytuł magistra 21 grudnia 1480. Rektor uniwersytetu 1481. Studiował także w Plasencia i we...

 • Alfred Loisy Alfred Loisy

  Alfred Firmin Loisy – francuski katolicki ksiądz, profesor i teolog, który stał się sztandarową postacią modernizmu katolickiego. Był gorącym zwolennikiem bi...

 • Antoni Kozłowski Antoni Kozłowski

  Antoni Stanisław Kozłowski, ang. Anthony Stanislaus Kozlowski – biskup starokatolicki, zwierzchnik Diecezji Starokatolickiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 • Maria Franciszka Kozłowska Maria Franciszka Kozłowska

  Feliksa Magdalena Maria Franciszka Kozłowska − założycielka i duchowa opiekunka mariawityzmu, przez wyznawców nazywana Mateczką i uznana za świętą w Kościoła...

 • Maria Michał Kowalski Maria Michał Kowalski

  Jan Maria Michał Kowalski, właściwie Jan Kowalski – polski duchowny, arcybiskup mariawicki, minister generalny Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, zwierzchnik ...

 • Hugo Kołłątaj Hugo Kołłątaj

  Hugo Stumberg Kołłątaj herbu Kotwica, inna forma nazwiska: Kołłontay, ps. i krypt.: Anonim; Jeden Obywatel; H. K.; X. H. K. – polski polityk, mąż stanu, publ...

 • Henryk z Wierzbna (zm. 1319) Henryk z Wierzbna (zm. 1319)

  Henryk z Wierzbna także Henryk z Wierzbnej – biskup wrocławski w latach 1302–1319. Organizator trybunału inkwizycyjnego na Śląsku.

 • Grzegorz VIII (antypapież) Grzegorz VIII (antypapież)

  Z pochodzenia Francuz, benedyktyn z Cluny, od 1099 sprawował urząd biskupa Coimbry. Po odbyciu pielgrzymki do Ziemi Świętej został arcybiskupem Bragi w 1109....

 • Florian Geyer Florian Geyer

  W czasie wybuchu wojny chłopskiej w 1525 Florian Geyer działał jako konsultant i negocjator na rzecz chłopów regionu doliny Tauber. Oprócz jego pomocy w orga...

 • Andrea Fortebraccio Andrea Fortebraccio

  Andrea Fortebraccio, także Braccio da Montone − włoski kondotier. Był gubernatorem Bolonii, rektorem Rzymu, panem Perugii i szeregu innych miast, księciem Ka...

 • Jan Dzierżon Jan Dzierżon

  Jan Dzierżon, także Dzierżoń niem. Johann Dzierzon – górnośląski pszczelarz, ksiądz i uczony. Nazywany jest "ojcem współczesnego pszczelarstwa”. Urodził się ...

 • Ignaz von Döllinger Ignaz von Döllinger

  Johann Joseph Ignaz von Döllinger, zwany Ignazem, pseudonimy Janus, Quirinus – niemiecki teolog i historyk, duchowy ojciec starokatolicyzmu.

 • Manwel Dimech Manwel Dimech

  Manwel Dimech – maltański dziennikarz, filozof, poeta, prozaik, działacz nacjonalistyczny i socjalistyczny, przeciwnik Kościoła katolickiego oraz rządu kolon...

 • Giordano Bruno Giordano Bruno

  Giordano Bruno – włoski filozof renesansowy oraz teolog, dominikanin, humanista, filozof hermetyczny, poeta; jego teorie wyprzedzały ówczesne czasy i zapowia...

 • Bolesław Bierut Bolesław Bierut

  Bolesław Bierut – polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD, Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej, prezydent KRN i zastępujący Prezydenta Rzeczypo...

 • John Ball (duchowny) John Ball (duchowny)

  John Ball – angielski kaznodzieja ludowy, lollard, ideolog powstania chłopskiego Wata Tylera w 1381, zwany szalonym księdzem z Kentu. Wyświęcony na kapłana w...

 • Baldwin II Łysy Baldwin II Łysy

  Baldwin II, zwany Calvus, drugi hrabia Flandrii od 879 r. i dziedziczny opat St. Bertin od 892 r., najstarszy syn Baldwina I Flandryjskiego i Judyty Martel, ...

 • Arnold II (biskup poznański) Arnold II (biskup poznański)

  Prawdopodobnie już od 1196 data śmierci jego poprzednika był biskupem poznańskim, jednak pierwszy raz wspominany jest na tym urzędzie dopiero w bulli papieża...

 • Aribert, arcybiskup Mediolanu Aribert, arcybiskup Mediolanu

  Aribert, arcybiskup Mediolanu, Ariberto dIntimiano – arcybiskup Mediolanu od 1018 roku. Sojusznik cesarza Henryka II przeciwko Arduinowi z Ivrei. Obrońca pre...

Ekskomunikowani przez Kościół katolicki

Anaklet II

Anaklet II – włoski duchowny katolicki, benedyktyn, antypapież w okresie od 14 lutego 1130 do 25 stycznia 1138.

Anastazy (antypapież)

Był kuzynem biskupa Orte Arseniusza. W 847 roku został mianowany kardynałem-prezbiterem, przez papieża Leona IV. Skonfliktowany z papieżem, zyskał poparcie u...

Aribert, arcybiskup Mediolanu

Aribert, arcybiskup Mediolanu, Ariberto dIntimiano – arcybiskup Mediolanu od 1018 roku. Sojusznik cesarza Henryka II przeciwko Arduinowi z Ivrei. Obrońca pre...

Arnold II (biskup poznański)

Prawdopodobnie już od 1196 data śmierci jego poprzednika był biskupem poznańskim, jednak pierwszy raz wspominany jest na tym urzędzie dopiero w bulli papieża...

Baldwin II Łysy

Baldwin II, zwany Calvus, drugi hrabia Flandrii od 879 r. i dziedziczny opat St. Bertin od 892 r., najstarszy syn Baldwina I Flandryjskiego i Judyty Martel, ...

John Ball (duchowny)

John Ball – angielski kaznodzieja ludowy, lollard, ideolog powstania chłopskiego Wata Tylera w 1381, zwany szalonym księdzem z Kentu. Wyświęcony na kapłana w...

Bolesław Bierut

Bolesław Bierut – polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD, Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej, prezydent KRN i zastępujący Prezydenta Rzeczypo...

Bolko V Husyta

Bolko V Husyta – koregent w księstwie opolskim w latach 1422–1424, książę głogówecki i prudnicki od 1424, książę niemodliński i strzelecki od 1450, na Oleśni...

Marek Bożek

W grudniu 2009 roku w związku z rozwiązaniem struktur unii kościelnej, jaką był Reformowany Kościół Katolicki, Marek Bożek przestał być jego duchownym. Od te...

Giordano Bruno

Giordano Bruno – włoski filozof renesansowy oraz teolog, dominikanin, humanista, filozof hermetyczny, poeta; jego teorie wyprzedzały ówczesne czasy i zapowia...

Manwel Dimech

Manwel Dimech – maltański dziennikarz, filozof, poeta, prozaik, działacz nacjonalistyczny i socjalistyczny, przeciwnik Kościoła katolickiego oraz rządu kolon...

Ignaz von Döllinger

Johann Joseph Ignaz von Döllinger, zwany Ignazem, pseudonimy Janus, Quirinus – niemiecki teolog i historyk, duchowy ojciec starokatolicyzmu.

Jan Drohojowski (biskup włocławski)

Syn Jana Parysa i Katarzyny Orzechowskiej ciotki pisarza Stanisława Orzechowskiego. Po odbyciu studiów na Akademii Krakowskiej, przebywał kilka lat na dworze...

Jan Dzierżon

Jan Dzierżon, także Dzierżoń niem. Johann Dzierzon – górnośląski pszczelarz, ksiądz i uczony. Nazywany jest "ojcem współczesnego pszczelarstwa”. Urodził się ...

Andrea Fortebraccio

Andrea Fortebraccio, także Braccio da Montone − włoski kondotier. Był gubernatorem Bolonii, rektorem Rzymu, panem Perugii i szeregu innych miast, księciem Ka...

Florian Geyer

W czasie wybuchu wojny chłopskiej w 1525 Florian Geyer działał jako konsultant i negocjator na rzecz chłopów regionu doliny Tauber. Oprócz jego pomocy w orga...

Grzegorz VIII (antypapież)

Z pochodzenia Francuz, benedyktyn z Cluny, od 1099 sprawował urząd biskupa Coimbry. Po odbyciu pielgrzymki do Ziemi Świętej został arcybiskupem Bragi w 1109....

Henryk z Wierzbna (zm. 1319)

Henryk z Wierzbna także Henryk z Wierzbnej – biskup wrocławski w latach 1302–1319. Organizator trybunału inkwizycyjnego na Śląsku.

Hugo Candidus

Urodził się w Lotaryngii, w szlacheckiej rodzinie, prawdopodobnie nie później niż na początku lat 20. XI wieku. Został mnichem w należącym do kongregacji klu...

Hugo z Vermandois

Hugo – arcybiskup Reims w latach 925-931 i 940-946. Przedstawiciel dynastii Herbertynów, wywodzącej się od Bernarda Longobardzkiego, nieślubnego syna Pepina....

Jowinian

Jowinian – rzymski mnich, pod wpływem stoicyzmu wystąpił przeciw formalnemu porządkowi praktyk ascetycznych Kościoła. Według niego post ma taką samą wartość,...

Franciszek Kołaszewski

Antoni Franciszek Kołaszewski, Franciszek Rademacher, Franciszek Coyle – ksiądz rzymskokatolicki, działacz ruchu polskokatolickiego w Stanach Zjednoczonych A...

Hugo Kołłątaj

Hugo Stumberg Kołłątaj herbu Kotwica, inna forma nazwiska: Kołłontay, ps. i krypt.: Anonim; Jeden Obywatel; H. K.; X. H. K. – polski polityk, mąż stanu, publ...

Maria Michał Kowalski

Jan Maria Michał Kowalski, właściwie Jan Kowalski – polski duchowny, arcybiskup mariawicki, minister generalny Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, zwierzchnik ...

Maria Franciszka Kozłowska

Feliksa Magdalena Maria Franciszka Kozłowska − założycielka i duchowa opiekunka mariawityzmu, przez wyznawców nazywana Mateczką i uznana za świętą w Kościoła...

Antoni Kozłowski

Antoni Stanisław Kozłowski, ang. Anthony Stanislaus Kozlowski – biskup starokatolicki, zwierzchnik Diecezji Starokatolickiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Alfred Loisy

Alfred Firmin Loisy – francuski katolicki ksiądz, profesor i teolog, który stał się sztandarową postacią modernizmu katolickiego. Był gorącym zwolennikiem bi...

Bernardino Lopez de Carvajal

Studiował teologię na uniwersytecie w Salamance od 1466, uzyskując tytuł magistra 21 grudnia 1480. Rektor uniwersytetu 1481. Studiował także w Plasencia i we...

Marcin Luter

Marcin Luter – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, tłumacz Biblii, współtwórca luteranizmu. A...

Mateusz Manterys

Mateusz Manterys – polski chłop, żołnierz, polityk, działacz społeczny, poseł do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego i na Sejm II RP.

Marsyliusz z Padwy

Marsyliusz z Padwy, Marsilio da Padova, Marsilio Mainardini – włoski średniowieczny filozof, pisarz polityczny i teoretyk państwa laickiego.

Michał z Ceseny

Michał z Ceseny lub Michał Fuschi – włoski franciszkanin, szesnasty generał założonego przez św. Franciszka z Asyżu zakonu, stróż pieczęci zakonu franciszkań...

Emmanuel Milingo

Od 2006 r. Emmanuel Milingo jako przełożony prałatury Married Priests Now i bez zgody papieża wyświęcił kilkudziesięciu duchownych dla różnych parafii i wspó...

Bertrada de Montfort

Bertrada de Montfort – córka Szymona I de Montfort. W 1089, gdy miała ok. 19 lat została wydana za mąż za Fulka IV – hrabiego Andegawenii. W 1092 urodziła sy...

Nowacjan

Był człowiekiem wykształconym, zarówno pod względem literackim jak i filozoficznym. Po śmierci papieża Fabiana, kościołem rządziła hierarchia kościelna, wśró...

William Ockham

William Ockham, ang. William of Occam – filozof, teolog franciszkański z nurtu woluntarystycznego, twórca teorii teologicznych, które postawiły go w konflikc...

Olaf Haraldsen

Olaf Haraldsen – antykról Danii w latach 1139-1143 w opozycji do Eryka III Jagnię, obwołany królem jako Olaf II. Był synem Haralda Włóczni 1180-1135, nieślub...

Stanisław Orzechowski (pisarz)

Stanisław Orzechowski łac. Orichovius herbu Oksza – ksiądz katolicki, kanonik przemyski, historyk, autor pism politycznych i religijnych okresu renesansu, id...

Josef Plojhar

Josef Plojhar – czechosłowacki ksiądz rzymskokatolicki i polityk, przywódca Czechosłowackiej Partii Ludowej w okresie reżimu komunistycznego. Wywodził się z ...

Tomasz Polak

Tomasz Polak, do 30 kwietnia 2008 Tomasz Węcławski – polski teolog specjalizujący się w teologii dogmatycznej i fundamentalnej, profesor zwyczajny Uniwersyte...

Mikołaj Rej

Mikołaj Rej z Nagłowic herbu Oksza – polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz, a także polityk i teolog ewangelicki, wójt urzędowski, poseł na Sejm I Rzec...

Robert I Bruce

W 1295 Robert poślubił Izabelę of Mar ur. ok. 1277 i zm. 1296, córkę Domhnalla I, earla Mar. Mieli jedynie córkę: Marjorie Bruce, która poślubiła Waltera Ste...

Johannes Ronge

Johannes Ronge – niemiecki ekskomunikowany ksiądz katolicki, współzałożyciel Kościoła niemieckokatolickiego, który stał się później częścią Ruchu Wolnoreligi...

Girolamo Savonarola

Hieronim Savonarola – florencki reformator religijno-polityczny, dominikanin, bohater wiary wielu wspólnot protestanckich, święty Kościoła anglikańskiego i m...

Aleksander Sculteti

Aleksander Sculteti – kanonik i kanclerz kapituły warmińskiej, uznawany za ateistę i oskarżony o herezję, historyk oraz kartograf.

Hieronim Stano

Hieronim był synem mieszczanina Stanisława Stano i matki z domu Tyczyńska, dlatego Balowie 28 lutego 1545 przyjęli go do swojego rodu. Jego bratem był Feliks...

Stanisław Stojałowski

Stanisław Stojałowski, herbu Sternberg – polski duchowny katolicki, polityk, poseł na sejm galicyjski i do parlamentu austriackiego, zwolennik panslawizmu i ...

Leonard Świderski

Leonard Świderski – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor filozofii i teologii, działacz ruchu księży patriotów, autor dzienników, w których zarzuca klero...

George Tyrrell

George Tyrrell – teolog irlandzki, w 1879 roku nawrócił się z anglikanizmu na katolicyzm. Zwolennik modernizmu katolickiego. Ekskomunikowany przez papieża Pi...

Wilhelm IX Trubadur

Wilhelm IX Trubadur, oksytański Guilhèm IX duc dAquitània de Gasconha i Guilhèm VII comte de Peitieus – książę Akwitanii i Gaskonii, hrabia Poitiers, syn ksi...

Joseph Wittig

Joseph Wittig – niemiecki profesor teologii, filozof, ekskomunikowany ksiądz katolicki, poeta, kronikarz związany z ziemią kłodzką, o której pisał, że jest "...