Топ-100
 • Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

  Zagospodarowanie przestrzenne – charakteryzowanie terytorium ze względu na jego obecny lub przyszły wymiar funkcjonalny lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze.

 • Region planowania Region planowania

  Region planowania – obszar w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, na którym są określone zasady i cele planowania regionalnego. Obszar ten jest mniejszy ni...

 • Planowanie regionalne Planowanie regionalne

  Planowanie regionalne dotyczy efektywnego rozmieszczenia i planowania działań związanych z użytkowaniem gruntów, infrastrukturą i osiedlaniem się na większej...

 • Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne

  Planowanie przestrzenne – główny instrument polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych – miasta, regionu i kr...

 • Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna

  Gospodarka przestrzenna – całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem...

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna – całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem...

Geoankieta

Geoankieta – jedna z form prowadzenia konsultacji społecznych on-line, możliwa do zastosowania np. podczas procesu planowania przestrzennego. Odpowiedzi udzi...

Geodyskusja

Geodyskusja - jedna z form prowadzenia konsultacji społecznych on-line, możliwa do zastosowania np. podczas procesu planowania przestrzennego. Jest to intern...

Geoprezentacja

Geoprezentacja - narzędzie internetowe wykorzystywane w procesie planowania przestrzennego. Jest to mapa interaktywna na której jest umieszczony dokument pla...

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – polski instytut badawczy, który powstał z połączenia w 2018 roku Instytutu Rozwoju Miast i Instytu...

August Lösch

August Lösch – niemiecki ekonom i teoretyk kultury, uważany za ojca gospodarki przestrzennej jako samodzielnej dziedziny nauki. Lösch swój doktorat obronił n...

Obszar przestrzeni publicznej

Obszar przestrzeni publicznej - obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kon...

Jerzy Parysek

Jerzy Jan Parysek – polski naukowiec, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne – główny instrument polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych – miasta, regionu i kr...

Planowanie regionalne

Planowanie regionalne dotyczy efektywnego rozmieszczenia i planowania działań związanych z użytkowaniem gruntów, infrastrukturą i osiedlaniem się na większej...

Region planowania

Region planowania – obszar w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, na którym są określone zasady i cele planowania regionalnego. Obszar ten jest mniejszy ni...

Rozwój regionalny

Rozwój regionalny - pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne w gospodarce danego regionu, odbywające się poprzez inspirację samorządu województw...

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne – charakteryzowanie terytorium ze względu na jego obecny lub przyszły wymiar funkcjonalny lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze.