Топ-100

Przegląd Pediatryczny

Przegląd Pediatryczny – czasopismo specjalistyczne o tradycjach sięgających 1908 roku, wydawane nieprzerwanie od 1970 roku. Jest organem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wydawanym przez wydawnictwo Cornetis.
Jednym z założycieli i pierwszym redaktorem naczelnym był pediatra Józef Polikarp Brudziński. Czasopismo publikuje głównie artykuły o charakterze przeglądowym i edukacyjnym.

1. Redaktorzy naczelni
Jerzy Bodalski 2001–2010
prof. Wojciech Młynarski 2011
Barbara Dębiec 1977–2001
Kaziemirz Sroczyński 1971–1976
Redaktorzy pierwszego numeru Przeglądu Pediatrycznego z 1908 r.:
dr Bolesław Krysiewicz
prof. Ksawery Lewkowicz
prof. Jan Rudolf Raczyński
dr Ludwik Anders
dr Józef Polikarp Brudziński