Топ-100

Lista nadajników naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Zawartość MUX-3 jest niekodowana i składa się wyłącznie z programów TVP, a obecnie jest to:
Legenda: H - pozioma; V - pionowa; D - kierunkowa; ND - dookólna

1.1. Multipleksy lokalne 1 Multipleks Lokalny
12 września 2014 roku rozpoczął nadawanie multipleks lokalny naziemnej telewizji cyfrowej, którego operatorem jest Telewizja Łużyce, a operatorem technicznym jest firma Emitel. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 2 programy ogólnopolskie.
Lista stacji, które znajdują się w multipleksie

1.2. Multipleksy lokalne 2 Multipleks Lokalny
20 grudnia 2013 roku rozpoczął nadawanie multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, którego operatorem jest Telewizja TVT Rybnik sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 5 programów ogólnopolskich.
Lista stacji, które znajdują się w multipleksie

1.3. Multipleksy lokalne 3 Multipleks Lokalny
19 grudnia 2013 roku rozpoczął nadawanie multipleks lokalny naziemnej telewizji lokalnej, którego operatorem jest Telewizja NTL radomsko sp.z.o.o., a operatorem technicznym jest firma Emitel. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 4 programy ogólnopolskie.
Lista stacji znajdujących się w multipleksie

1.4. Multipleksy lokalne 4 Multipleks Lokalny
1 września 2015 roku rozpoczął nadawanie multipleks lokalny naziemnej telewizji, którego operatorem jest Telewizja Dolnośląska Echo Sp. z o.o., a od 13 maja 2018 MWE Teleport, a operatorem technicznym jest firma BCAST Sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 7 programów ogólnopolskich.
Lista stacji znajdujących się w multipleksie

1.5. Multipleksy lokalne 7 Multipleks Lokalny
28 września 2015 roku rozpoczął nadawanie multipleks lokalny naziemnej telewizji, którego operatorem jest TVL Sp. z o.o., a operatorem technicznym jest firma EmiTel sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny.
Lista stacji znajdujących się w multipleksie

2. Multipleks 4
Multipleks poza planem cyfryzacji naziemnej telewizji w Polsce, działa na częstotliwościach przeznaczonych początkowo dla telewizji mobilnej w standardzie DVB-H. Zawartość tego multipleksu jest w części kodowana w systemie Irdeto 3.
Lista stacji, które znajdą się w multipleksie
TV kodowane w jakości SD i w niskiej rozdzielczości dla urządzeń mobilnych
TV niekodowane w niskiej rozdzielczości dla urządzeń mobilnych
Radio kodowane
Miasta w których potwierdzono włączenie nadajników TV Mobilnej stan na 1 maja 2012