Топ-100

Szkoły geograficzne

Szkoły geograficzne

Szkoły geograficzne – szkoły naukowe legitymujące się wybitnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie geografii, reprezentowane przez mistrza i skupionych wo...

Amerykańska szkoła geograficzna

Amerykańska szkoła geograficzna – szkoła naukowa rozwinięta w USA dzięki pracom geologów, którzy wykonując zdjęcie geologiczne, zwrócili uwagę na wpływ czynn...

Brytyjska szkoła geograficzna

Brytyjska szkoła geograficzna – szkoła naukowa, której powstanie wiązało się eksploracją terenów Imperium Brytyjskiego, choć równie owocny był udział geograf...

Francuska szkoła geograficzna

Francuska szkoła geograficzna – szkoła naukowa stworzona przez Paul Vidal de la Blache’a. Zasłynęła ze studiów regionalnych na terenie Francji. Wysoki poziom...

Niemiecka szkoła geograficzna

Niemiecka szkoła geograficzna – najstarsza narodowa geograficzna szkoła naukowa. Została stworzona przez K. Rittera. Początkowo zasłynęła z geografii ogólnej...

Rosyjska szkoła geograficzna

Rosyjska szkoła geograficzna – szkoła naukowa stworzona przez M.W. Łomonosowa. Zasłynęła głównie z badań gleboznawczych W.W. Dokuczajewa, krajobrazowych S.W....