Топ-100
 • Zegar atomowy Zegar atomowy

  Koncepcje budowy zegarów używających własności atomów pochodzą od Lorda Kelvina z 1879 roku. Pierwszy zegar atomowy był urządzeniem wykorzystującym linię spe...

 • Wirówka wzbogacająca Wirówka wzbogacająca

  Wirówka wzbogacająca – szybkoobrotowa wirówka, w której pod wpływem sił odśrodkowych następuje rozdzielenie izotopów uranu związanego w postaci gazowego fluo...

 • Uszkodzenie w kierunku bezpiecznym Uszkodzenie w kierunku bezpiecznym

  Uszkodzenie w kierunku bezpiecznym – zasada projektowania układu, aby po uszkodzeniu samoczynnie przechodził w stan bezpieczniejszy. Przykładem zastosowania ...

 • Uran zubożony Uran zubożony

  Uran zubożony – przetworzony uran, składający się głównie z izotopu o liczbie masowej 238, w znacznej mierze pozbawiony radionuklidu U-235. Stosowany jest m....

 • Tlenek plutonu(IV) Tlenek plutonu(IV)

  Tlenek plutonu, PuO 2 – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek plutonu na IV stopniu utlenienia. W normalnych warunkach w postaci rozdrobnionej jest brązowy...

 • Stabilizator parowy Stabilizator parowy

  Stabilizator parowy – urządzenie techniki reaktorowej służące zabezpieczeniu chłodziwa w reaktorach ciśnieniowych przed osiągnięciem wrzenia oraz służące do ...

 • Rozdzielanie izotopów Rozdzielanie izotopów

  Rozdzielanie izotopów – proces mający na celu uzyskanie czystego izotopu pierwiastka lub wzbogacenie pierwiastka w dany izotop. W procesie tym największe zna...

 • Reflektor neutronów Reflektor neutronów

  Reflektor neutronów – materiał o własnościach powodujących odrzucenie neutronów powstających w reaktorze jądrowym i skierowanie ich z powrotem w kierunku rdz...

 • Paliwo mieszane Paliwo mieszane

  Paliwo mieszane – rodzaj paliwa jądrowego stanowiącego mieszaninę odzyskanego plutonu i zubożonego uranu. Jest stosowane najpowszechniej w Europie i Japonii....

 • Nóż gamma Nóż gamma

  Nóż gamma – urządzenie medyczne wykorzystywane w radiochirurgii, odmianie radioterapii stereotaktycznej – trójwymiarowej radioterapii, wykorzystującej wysoki...

 • Materiał paliworodny Materiał paliworodny

  Materiał paliworodny - materiał zawierający jądra atomowe, które nie ulegają wymuszonemu rozszczepieniu przez powolne neutrony, ale w wyniku pochłaniania neu...

 • Maksymalna awaria projektowa Maksymalna awaria projektowa

  Maksymalna awaria projektowa − najgroźniejsza awaria rozpatrywana w projekcie elektrowni jądrowej. Projekt elektrowni musi udowadniać urzędowi dozoru jądrowe...

 • ISIS (źródło neutronów) ISIS (źródło neutronów)

  ISIS – brytyjskie źródło neutronów i mionów znajdujące się w Rutherford Appleton Laboratory w Oxfordshire, wykorzystywane w eksperymentach dotyczących rozpra...

 • Irański program nuklearny Irański program nuklearny

  Irański program nuklearny – został uruchomiony w 1957 roku, kiedy to USA i Iran podpisały porozumienie o cywilnej współpracy atomowej. Program nabrał rozpędu...

 • FBR FBR

  FBR - typ reaktora prędkiego powielającego, chłodzonego ciekłym sodem, będący w stanie wytwarzać więcej materiału rozszczepialnego niż zużywa. Reaktor FBR wy...

 • Era atomu Era atomu

  Wiek atomu, in. era atomu – okres w historii powszechnej, który upłynął od zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki, pod koniec wojny na Pacyfiku. Za...

 • Element paliwowy Element paliwowy

  Element paliwowy - podstawowa jednostka paliwa jądrowego, którą używa się i którą się manipuluje w rdzeniu reaktora jądrowego. Zwykle ma postać prętów wypełn...

 • Detektor dymu Detektor dymu

  Detektor dymu – urządzenie do wykrywania i lokalizowania zadymienia w budynkach, pomieszczeniach i urządzeniach. Z uwagi na metodę działania można podzielić ...

 • Deflektor (akcelerator) Deflektor (akcelerator)

  Deflektor – element akceleratora służący do kierowania i odchylania wiązki cząstek. Odchylanie odbywa się zwykle za pomocą dodatkowego pola elektrycznego lub...

 • Convair X-6 Convair X-6

  W 1946 roku rozpoczęto prace projektowe w ramach programu NEPA skrót od ang. - Nuclear Energy Propulsion for Aircraft, energia nuklearna do napędu samolotów,...

 • Tlenek dideuteru Tlenek dideuteru

  Ciężka woda, HDO lub D 2 O – woda, w której znaczącą część atomów wodoru stanowi izotop 2 H, czyli deuter, którego jądro zbudowane jest z protonu i neutronu ...

 • Ciepło powyłączeniowe Ciepło powyłączeniowe

  Ciepło powyłączeniowe – energia cieplna wytwarzana w reaktorze jądrowym po jego wyłączeniu, w stanie niekrytycznym, w wyniku przemian jądrowych zachodzących ...

 • Bomba kobaltowa Bomba kobaltowa

  Bomba kobaltowa – urządzenie do teleradioterapii lub napromieniowywania przedmiotów promieniami gamma o energiach 1.17 i 1.33 MeV, emitowanymi przez izotop k...

 • BN-350 BN-350

  Reaktor BN-350 był zlokalizowany w EJ Aktau w Kazachstanie, na brzegu morza Kaspijskiego. Budowę tego FBR rozpoczęto w 1964, a od 1973 r. zaczął on produkcję...

Technika jądrowa

Barytomierz izotopowy

Izotopowy Barytomierz – przyrząd do oznaczania zawartości siarczek baru, który ma bardzo silnego pochłaniania promieni gamma przez bar, na przykład, w rudach i produktach bar zwierających.
Nazwa urządzenia pochodzi od barytu – zazwyczaj występuje minerał, który zawiera bar.

Diwertor

Diwertor urządzenia do oczyszczania osocza z zanieczyszczeń, które zwykle są częścią tokamaków. Składa się z kilku elementów, na pola magnetyczne przeciwsobnych, spłukując niepotrzebne jony. Przechwytywanie dzieje się na krawędzi przewodu osocza i zrobione jony są wyrzucane na zewnątrz urządzenia.
Diwertory służy do usuwania z osocza, głównie z ciężkimi jonami, które zmniejszają jego temperaturę, i, że, zderzając się ze ścianami urządzenia, plazmowy przyczyną ich aktywacji i degradacji.

image

Jodek cezu aktywowany talem

Jodku cezu aktywowanego Талем, kryminolog − jodek cezu domieszką Талем niehigroskopijny luminoforu, który scyntylator promieniowania gamma, SPRAWNOŚĆ 75%.

Advanced Simulation and Computing Program

Advanced Simulation and Computing Program – program rządu USA mający na celu rozwój superkomputerów na potrzeby armii, w szczególności do przeprowadzania sym...

Aktywacja jądra

Aktywacja – proces przemiany trwałego jądra atomowego w jądro nietrwałe w wyniku pochłonięcia przez nie cząstki elementarnej. Aktywacje uzyskuje się poprzez ...

Zakład wzbogacania uranu w Almelo

Zakład wzbogacania uranu w Almelo – zakład do wzbogacania uranu należący do firmy URENCO Nederland. Utworzony w roku 1970. Korzysta z metody wirówki gazowej....

Analiza impulsów

Analiza impulsów – badanie sygnałów, impulsów, poprzez ich segregowanie i zliczanie według cech charakterystycznych: amplitudy lub czasu ich rejestracji. Ana...

Anniling

Anniling – proces usuwania zmian powstałych w ciele stałym na skutek pochłonięcia promieniowania jonizującego. Najczęściej wywołuje się go poprzez ogrzanie s...

Beta-2

Beta-2 – generator radioizotopowy konstrukcji radzieckiej wykorzystujący rozpad promieniotwórczy strontu-90 i itru-90, o mocy do 1 kW. Skonstruowane w 1964 o...

BN-350

Reaktor BN-350 był zlokalizowany w EJ Aktau w Kazachstanie, na brzegu morza Kaspijskiego. Budowę tego FBR rozpoczęto w 1964, a od 1973 r. zaczął on produkcję...

Bomba kobaltowa

Bomba kobaltowa – urządzenie do teleradioterapii lub napromieniowywania przedmiotów promieniami gamma o energiach 1.17 i 1.33 MeV, emitowanymi przez izotop k...

Boral

Boral - spiek aluminium z węglikiem boru B 4 C. Bardzo silnie pochłania neutrony nie wytwarzając przy tym wtórnego promieniowania gamma. Z tego powodu używa ...

Boroksal

Boroksal - spiek aluminium z tlenkiem boru, B 2 O 3. Z uwagi na dużą zawartość pochłaniającego neutrony boru stosowany do budowy prętów regulacyjnych i kompe...

Ciepło powyłączeniowe

Ciepło powyłączeniowe – energia cieplna wytwarzana w reaktorze jądrowym po jego wyłączeniu, w stanie niekrytycznym, w wyniku przemian jądrowych zachodzących ...

Tlenek dideuteru

Ciężka woda, HDO lub D 2 O – woda, w której znaczącą część atomów wodoru stanowi izotop 2 H, czyli deuter, którego jądro zbudowane jest z protonu i neutronu ...

Convair X-6

W 1946 roku rozpoczęto prace projektowe w ramach programu NEPA skrót od ang. - Nuclear Energy Propulsion for Aircraft, energia nuklearna do napędu samolotów,...

Cykl neutronowy

Cykl neutronowy – zbiór procesów jakim neutron podlega od chwili powstania w procesie rozszczepienia do jego wychwytu lub ucieczki z rozpatrywanego układu. P...

Deflektor (akcelerator)

Deflektor – element akceleratora służący do kierowania i odchylania wiązki cząstek. Odchylanie odbywa się zwykle za pomocą dodatkowego pola elektrycznego lub...

Detektor aktywacyjny

Detektor aktywacyjny – urządzenie do pośredniego wykrywania neutronów. Rodzaj detektora promieniowania służący do pomiaru strumienia neutronów poprzez pomiar...

Detektor dymu

Detektor dymu – urządzenie do wykrywania i lokalizowania zadymienia w budynkach, pomieszczeniach i urządzeniach. Z uwagi na metodę działania można podzielić ...

Element paliwowy

Element paliwowy - podstawowa jednostka paliwa jądrowego, którą używa się i którą się manipuluje w rdzeniu reaktora jądrowego. Zwykle ma postać prętów wypełn...

Era atomu

Wiek atomu, in. era atomu – okres w historii powszechnej, który upłynął od zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki, pod koniec wojny na Pacyfiku. Za...

FBR

FBR - typ reaktora prędkiego powielającego, chłodzonego ciekłym sodem, będący w stanie wytwarzać więcej materiału rozszczepialnego niż zużywa. Reaktor FBR wy...

Generator izotopowy

Generator izotopowy – urządzenie zawierające określony izotop promieniotwórczy, w wyniku rozpadu którego powstaje inny izotop pochodny. Ten ostatni może być ...

Irański program nuklearny

Irański program nuklearny – został uruchomiony w 1957 roku, kiedy to USA i Iran podpisały porozumienie o cywilnej współpracy atomowej. Program nabrał rozpędu...

ISIS (źródło neutronów)

ISIS – brytyjskie źródło neutronów i mionów znajdujące się w Rutherford Appleton Laboratory w Oxfordshire, wykorzystywane w eksperymentach dotyczących rozpra...

Jodek sodu aktywowany talem

Jodek sodu aktywowany talem, NaI − jodek sodu domieszkowany talem; jeden z najważniejszych luminoforów stanowiących scyntylatory do rejestracji promieniowani...

Katalityczny rekombinator wodoru

Rekombinator − urządzenie do katalitycznej rekombinacji tlenu i wodoru. Stosowany w źródłach i przetwornikach energii z uwagi na wydzielający się wodór, np. ...

Maksymalna awaria projektowa

Maksymalna awaria projektowa − najgroźniejsza awaria rozpatrywana w projekcie elektrowni jądrowej. Projekt elektrowni musi udowadniać urzędowi dozoru jądrowe...

Materiał paliworodny

Materiał paliworodny - materiał zawierający jądra atomowe, które nie ulegają wymuszonemu rozszczepieniu przez powolne neutrony, ale w wyniku pochłaniania neu...

Materiał rozszczepialny

Materiał rozszczepialny - materiał zawierający jądra atomowe, które w wyniku zderzeń z neutronami ulegają łatwemu rozszczepieniu z emisją dodatkowych neutron...

Moderator (fizyka)

Moderator – substancja służąca do zmniejszenia energii kinetycznej neutronów, aż do osiągnięcia przez nie stanu tzw. neutronów termicznych. Powolne neutrony ...

Nóż gamma

Nóż gamma – urządzenie medyczne wykorzystywane w radiochirurgii, odmianie radioterapii stereotaktycznej – trójwymiarowej radioterapii, wykorzystującej wysoki...

Obrona w głąb

Obrona w głąb zakłada trzy poziomy bezpieczeństwa: prewencję zapobieganie usterkom, nadzór wykrywanie i przewidywanie awarii oraz minimalizację skutków. Na p...

Osłona biologiczna

Osłona biologiczna – struktura wokół reaktora jądrowego, lub innego źródła promieniowania jonizującego lub neutronowego, mająca na celu obniżenie intensywnoś...

Paliwo mieszane

Paliwo mieszane – rodzaj paliwa jądrowego stanowiącego mieszaninę odzyskanego plutonu i zubożonego uranu. Jest stosowane najpowszechniej w Europie i Japonii....

Reaktor prędki

Reaktor prędki, reaktor na prędkich neutronach – reaktor jądrowy, w którym nie ma moderatora, ponieważ reakcje rozszczepienia wywoływane są przez neutrony pr...

Reflektor neutronów

Reflektor neutronów – materiał o własnościach powodujących odrzucenie neutronów powstających w reaktorze jądrowym i skierowanie ich z powrotem w kierunku rdz...

Rozdzielanie izotopów

Rozdzielanie izotopów – proces mający na celu uzyskanie czystego izotopu pierwiastka lub wzbogacenie pierwiastka w dany izotop. W procesie tym największe zna...

Selektor neutronów

Selektor neutronów – urządzenie do przerywania wiązki neutronów w celu pomiaru jej energii za pomocą analizatora czasowego. Selektor składa się z walca wykon...

Stabilizator parowy

Stabilizator parowy – urządzenie techniki reaktorowej służące zabezpieczeniu chłodziwa w reaktorach ciśnieniowych przed osiągnięciem wrzenia oraz służące do ...

Strumień neutronów

Strumień neutronów – ilość stosowana w fizyce reaktorów jądrowych, jest to strumień objętości neutronów definiowany jako iloczyn gęstości neutronów w jednost...

Tlenek plutonu(IV)

Tlenek plutonu, PuO 2 – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek plutonu na IV stopniu utlenienia. W normalnych warunkach w postaci rozdrobnionej jest brązowy...

Ulepszony reaktor chłodzony gazem

Uran wzbogacony

Wzbogacony uran – uran, który zawiera znacznie większą ilość izotopu 235 U niż uran występujący naturalnie, uzyskuje się go w procesie rozdzielania izotopów ...

Uran zubożony

Uran zubożony – przetworzony uran, składający się głównie z izotopu o liczbie masowej 238, w znacznej mierze pozbawiony radionuklidu U-235. Stosowany jest m....

Uszkodzenie w kierunku bezpiecznym

Uszkodzenie w kierunku bezpiecznym – zasada projektowania układu, aby po uszkodzeniu samoczynnie przechodził w stan bezpieczniejszy. Przykładem zastosowania ...

Wirówka wzbogacająca

Wirówka wzbogacająca – szybkoobrotowa wirówka, w której pod wpływem sił odśrodkowych następuje rozdzielenie izotopów uranu związanego w postaci gazowego fluo...

Tlenek ditrytu

Określenie jej właściwości jest trudne ze względu na ryzyko dla zdrowia i rozpad promieniotwórczy trytu T ½ wynosi ok. 12 lat. Temperatura topnienia T 2 O wy...

Współczynnik powielania neutronów

Współczynnik powielania neutronów – jedna z fundamentalnych wartości liczbowych opisujących stan reaktora jądrowego i reakcji łańcuchowej. Oznaczany zazwycza...

Zaawansowany generator radioizotopowy Stirlinga

Zaawansowany generator radioizotopowy Stirlinga – obecnie opracowywany system zasilania jądrowego, w którym źródłem energii jest rozpad izotopu promieniotwór...

Zasilacz izotopowy

Zasilacz izotopowy – generator energii elektrycznej wykorzystujący rozpad pierwiastków promieniotwórczych jako źródło energii. Zasilacz taki wykorzystuje sam...

Zatrucie ksenonowe

Zatrucie ksenonowe – zmniejszenie reaktywności, a nawet dezaktywacja, reaktora jądrowego w wyniku gromadzenia się w rdzeniu reaktora izotopu ksenonu-135, któ...

Zegar atomowy

Koncepcje budowy zegarów używających własności atomów pochodzą od Lorda Kelvina z 1879 roku. Pierwszy zegar atomowy był urządzeniem wykorzystującym linię spe...