Топ-100
 • Aglomeracja wrocławska Aglomeracja wrocławska

  Aglomeracja wrocławska – aglomeracja monocentryczna w południowo-zachodniej części Polski w województwie dolnośląskim, na którą składa się miasto Wrocław ora...

 • Warszawski Zespół Miejski Warszawski Zespół Miejski

  Warszawski Zespół Miejski – zespół miejski, specyficzna jednostka administracyjna na obszarze rozciągającym się wokół Warszawy. Nieistniejący już dziś Warsza...

 • Warszawski Okręg Stołeczny Warszawski Okręg Stołeczny

  Warszawski Okręg Stołeczny – nazwa jaką miał nosić nowy powiat powstały w wyniku połączenia Warszawy i gmin sąsiednich w jedną jednostkę administracyjną. Pow...

 • Aglomeracja warszawska Aglomeracja warszawska

  Aglomeracja warszawska – aglomeracja monocentryczna w środkowo-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, na Nizinie Środkowomazowieckiej; obejmuje Warsz...

 • Aglomeracja tarnowska Aglomeracja tarnowska

  Aglomeracja tarnowska – aglomeracja w województwie małopolskim obejmująca miasto centralne Tarnów oraz okoliczne zurbanizowane gminy. W skład aglomeracji wch...

 • Aglomeracja szczecińska Aglomeracja szczecińska

  Aglomeracja szczecińska – obszar aglomeracji monocentrycznej, który ukształtował się wokół stolicy województwa zachodniopomorskiego – Szczecina, jest najwięk...

 • Aglomeracja rzeszowska Aglomeracja rzeszowska

  Aglomeracja rzeszowska – aglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa podkarpackiego, która obejmuje miasto centralne Rzeszów oraz okoliczne zur...

 • Aglomeracja rybnicka Aglomeracja rybnicka

  Aglomeracja rybnicka – aglomeracja policentryczna w zachodniej części województwa śląskiego, której obszary śródmiejskie stanowią duże miasta na prawach powi...

 • Aglomeracja poznańska Aglomeracja poznańska

  Aglomeracja poznańska – aglomeracja monocentryczna w zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, obejmująca miasto centralne Poznań oraz okoliczne zurba...

 • Aglomeracja łódzka Aglomeracja łódzka

  Aglomeracja łódzka – aglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa łódzkiego, z miastem centralnym Łodzią. W zależności od koncepcji i przyjętych...

 • Aglomeracja lubelska Aglomeracja lubelska

  Aglomeracja lubelska – aglomeracja monocentryczna we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, obejmująca miasto centralne Lublin oraz okoliczne zurbanizo...

 • Aglomeracja trójmiejska Aglomeracja trójmiejska

  Aglomeracja trójmiejska – aglomeracja na północy Polski nad Zatoką Gdańską. Centralną część tworzy Trójmiasto, czyli policentryczny obszar miast Gdańsk, Sopo...

 • Aglomeracja bydgosko-toruńska Aglomeracja bydgosko-toruńska

  Aglomeracja bydgosko-toruńska – aglomeracja bicentryczna w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, obejmująca dwa główne miasta: Bydgoszcz i Toruń...

 • Aglomeracja białostocka Aglomeracja białostocka

  Aglomeracja białostocka – aglomeracja w środkowej części województwa podlaskiego, obejmujące miasto centralne Białystok oraz okoliczne gminy. Do aglomeracji ...

Aglomeracje w Polsce

Aglomeracje w Polsce

W Polsce znajduje się kilka większych aglomeracji. Według większości źródeł, największą aglomeracją, obszarem metropolitalnym jak i zespołem miejskim w Polsc...

Aglomeracja białostocka

Aglomeracja białostocka – aglomeracja w środkowej części województwa podlaskiego, obejmujące miasto centralne Białystok oraz okoliczne gminy. Do aglomeracji ...

Aglomeracja bielska

Aglomeracja bielska – rozwijająca się monocentryczna aglomeracja, której centralnym punktem jest miasto Bielsko-Biała, będące również miastem węzłowym strefy...

Aglomeracja bydgosko-toruńska

Aglomeracja bydgosko-toruńska – aglomeracja bicentryczna w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, obejmująca dwa główne miasta: Bydgoszcz i Toruń...

Aglomeracja częstochowska

Aglomeracja częstochowska – aglomeracja w północnej części województwa śląskiego, której miasto centralne stanowi Częstochowa a strefę podmiejską część gmin ...

Aglomeracja trójmiejska

Aglomeracja trójmiejska – aglomeracja na północy Polski nad Zatoką Gdańską. Centralną część tworzy Trójmiasto, czyli policentryczny obszar miast Gdańsk, Sopo...

Konurbacja górnośląska

Konurbacja górnośląska – konurbacja we wschodniej części Śląska oraz w zachodniej Małopolsce, obecnie w województwie śląskim, położona w większości na Wyżyni...

Aglomeracja jeleniogórska

Aglomeracja jeleniogórska – Subregionalny Obszar Funkcjonalny obejmujący teren 18 gmin w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, utworzony...

Aglomeracja kalisko-ostrowska

Aglomeracja kalisko-ostrowska – aglomeracja bicentryczna w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, na Wysoczyźnie Kaliskiej. W zależności o...

Aglomeracja kielecka

Aglomeracja kielecka – aglomeracja w środkowej części województwa świętokrzyskiego, którego miasto centralne stanowią Kielce. Pozostałymi miastami aglomeracj...

Aglomeracja krakowska

Aglomeracja krakowska – aglomeracja monocentryczna w południowej Polsce, w województwie małopolskim, obejmująca miasto centralne Kraków oraz okoliczne zurban...

Aglomeracja lubelska

Aglomeracja lubelska – aglomeracja monocentryczna we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, obejmująca miasto centralne Lublin oraz okoliczne zurbanizo...

Aglomeracja łódzka

Aglomeracja łódzka – aglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa łódzkiego, z miastem centralnym Łodzią. W zależności od koncepcji i przyjętych...

Aglomeracja olsztyńska

Aglomeracja olsztyńska – aglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, która obejmuje miasto centralne Olsztyn oraz niektó...

Aglomeracja opolska

Aglomeracja opolska – obszar o intensywnej zabudowie i dużym zagęszczeniu ludności w centralnej części województwa opolskiego, którego miasto centralne stano...

Aglomeracja poznańska

Aglomeracja poznańska – aglomeracja monocentryczna w zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, obejmująca miasto centralne Poznań oraz okoliczne zurba...

Aglomeracja rybnicka

Aglomeracja rybnicka – aglomeracja policentryczna w zachodniej części województwa śląskiego, której obszary śródmiejskie stanowią duże miasta na prawach powi...

Aglomeracja rzeszowska

Aglomeracja rzeszowska – aglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa podkarpackiego, która obejmuje miasto centralne Rzeszów oraz okoliczne zur...

Aglomeracja szczecińska

Aglomeracja szczecińska – obszar aglomeracji monocentrycznej, który ukształtował się wokół stolicy województwa zachodniopomorskiego – Szczecina, jest najwięk...

Aglomeracja tarnowska

Aglomeracja tarnowska – aglomeracja w województwie małopolskim obejmująca miasto centralne Tarnów oraz okoliczne zurbanizowane gminy. W skład aglomeracji wch...

Aglomeracja wałbrzyska

Aglomeracja wałbrzyska – aglomeracja w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, obejmujące ośrodek ponadregionalny Wałbrzych oraz okoliczne...

Aglomeracja warszawska

Aglomeracja warszawska – aglomeracja monocentryczna w środkowo-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, na Nizinie Środkowomazowieckiej; obejmuje Warsz...

Warszawski Okręg Stołeczny

Warszawski Okręg Stołeczny – nazwa jaką miał nosić nowy powiat powstały w wyniku połączenia Warszawy i gmin sąsiednich w jedną jednostkę administracyjną. Pow...

Warszawski Zespół Miejski

Warszawski Zespół Miejski – zespół miejski, specyficzna jednostka administracyjna na obszarze rozciągającym się wokół Warszawy. Nieistniejący już dziś Warsza...

Aglomeracja wrocławska

Aglomeracja wrocławska – aglomeracja monocentryczna w południowo-zachodniej części Polski w województwie dolnośląskim, na którą składa się miasto Wrocław ora...