Топ-100
 • Związek Pisarzy ZSRR Związek Pisarzy ZSRR

  Związek Pisarzy ZSRR – związek zawodowych pisarzy w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, działał w latach 1934–1991. Powstał w 1934 w wyniku decyzj...

 • Sowinformbiuro Sowinformbiuro

  Sowinformbiuro, Radzieckie Biuro Informacyjne, – w latach 1941–1961 najważniejsza sowiecka agencja prasowa.

 • Przytulisko w Warszawie Przytulisko w Warszawie

  Przytulisko, Warszawski Dom Schronienia, Towarzystwo Pielęgnowania Chorych św. Józefa - Przytulisko – nieistniejący warszawski zakład dobroczynny świadczący ...

 • National Advisory Committee for Aeronautics National Advisory Committee for Aeronautics

  NACA – amerykański komitet doradczy do spraw aeronautyki powołany 3 marca 1915 roku w celu prowadzenia, wspierania i promowania prac badawczych z dziedziny a...

 • Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

  Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, pełna nazwa Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – była instytucja naukowa w Niemczech. Została ustanowi...

Akademia Bezpieczeństwa, Obrony i Praworządności

Akademia Bezpieczeństwa, Obrony i Praworządności, ros.: Академия проблем безопасности, обороны и правопорядк – funkcjonująca od 10 lipca 2000 do 10 grudnia 2...

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, pełna nazwa Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – była instytucja naukowa w Niemczech. Została ustanowi...

Komitet Słowiański w Polsce

Komitet Słowiański w Polsce – organizacja społeczno-polityczna powstała w 1945 roku, koncentrowała się na organizowaniu głównie działalności propagandowej, c...

Komitet Wszechsłowiański

Komitet Wszechsłowiański – występujący początkowo pod nazwą Wszechsłowiańskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, formalnie organizacja społeczna o charakterze d...

Londyńskie Towarzystwo Szerzenia Chrześcijaństwa wśród Żydów

Londyńskie Towarzystwo Szerzenia Chrześcijaństwa wśród Żydów – organizacja anglikańska, składająca się głównie z przechrzczonych żydów, którą założył w 1809 ...

National Advisory Committee for Aeronautics

NACA – amerykański komitet doradczy do spraw aeronautyki powołany 3 marca 1915 roku w celu prowadzenia, wspierania i promowania prac badawczych z dziedziny a...

Przytulisko w Warszawie

Przytulisko, Warszawski Dom Schronienia, Towarzystwo Pielęgnowania Chorych św. Józefa - Przytulisko – nieistniejący warszawski zakład dobroczynny świadczący ...

Sowinformbiuro

Sowinformbiuro, Radzieckie Biuro Informacyjne, – w latach 1941–1961 najważniejsza sowiecka agencja prasowa.

Święta Drużyna

Święta Drużyna – tajna organizacja założona pod protektoratem carskiego dworu przez rosyjską arystokrację dworską najpóźniej latem 1881. do walki z ruchem re...

Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy

Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy – nieistniejąca polska organizacja samopomocowa zrzeszająca pisarzy i dziennikarzy. Funkcj...

Zjednoczenie Zawodowe Polskie

Zjednoczenie Zawodowe Polskie – organizacja związkowa powstała jako centrala polskich związków zawodowych w 1902 roku w Bochum w Westfalii. Początkowo organi...

Związek Pisarzy ZSRR

Związek Pisarzy ZSRR – związek zawodowych pisarzy w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, działał w latach 1934–1991. Powstał w 1934 w wyniku decyzj...

Związek Zawodowy Literatów Polskich

Związek Zawodowy Literatów Polskich – polskie stowarzyszenie twórcze i związek zawodowy literatów założone w 1920 w Warszawie z inicjatywy Stefana Żeromskieg...