Топ-100
 • Nagroda Shawa Nagroda Shawa

  Nagroda Shawa – nagroda naukowa przyznawana od 2004 roku. Została ustanowiona przez potentata medialnego z Hongkongu i filantropa Run Shawa. Laureaci są wyła...

 • Medal Fieldsa Medal Fieldsa

  Medal Fieldsa – nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki dwóm, trzem lub czterem uczonym za wyniki, które miały największy wpływ na jej rozwój. Związana z...

 • Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

  Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla – osoby i organizacje, którym za działalność na rzecz światowego pokoju została przyznana przez Norweski Komitet Noblowski P...

 • Czasopismo naukowe Czasopismo naukowe

  Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest ...

 • Nauki przyrodnicze Nauki przyrodnicze

  Nauki przyrodnicze – mało precyzyjne określenie dziedzin nauki zajmujących się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zwy...

 • Nauki społeczne Nauki społeczne

  Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk...

 • Filozofia nauki Filozofia nauki

  Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki, m.in. jej metod, struktury i założeń, a także różnicy między nauką i n...

 • Metoda naukowa Metoda naukowa

  Metoda naukowa – sposoby intersubiektywnego poznawania i komunikowania wiedzy, oparte o prawa logiki i prawdopodobieństwa, posługujące się dedukcją i systema...

 • Naukowiec Naukowiec

  Naukowiec, uczony – człowiek pracujący naukowo, ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe...

 • Paleontologia Paleontologia

  Paleontologia – nauka z pogranicza biologii i geologii, zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności...

 • Numerologia Numerologia

  Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem. Numerologia uważana j...

 • Medycyna weterynaryjna Medycyna weterynaryjna

  Medycyna weterynaryjna – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się...

 • Zoologia Zoologia

  Zoologia – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się, a także ich zachowaniach i budowie. W skład...

 • Zaratusztrianizm Zaratusztrianizm

  Zaratusztrianizm – religia irańska wywodząca się od Zaratusztry. Zaratusztrianizm wywodzi się z dawnych wierzeń ludów indoeuropejskich, żyjących na terenach ...

Nagroda Carla Friedricha Gaussa

Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków.
Pierwszy laureat otrzymał medal oraz 10 000 euro ufundowane z nadwyżki budżetowej Międzynarodowego Kongresu Matematyków w 1998 roku.
Oficjalne ogłoszenie nagrody miało miejsce 30 kwietnia 2002 roku, w 225 rocznicę urodzin Gaussa. Nagroda ta została stworzona aby dać rozgłos matematykom, gdyż pomimo że mają oni wpływ na świat poza swoją dziedziną, często ich badania nie są powszechnie znane.
Celem tej nagrody jest uhonorowanie tych, którzy wpłynęli na takie obszary jak biznes, technologia czy codzienne życie.

1998 Nagroda Kioto w dziedzinie nauk podstawowych 2006 Nagroda Carla Friedricha Gaussa 2008 Order Kultury KiyosiK. Itō KiyosiK., On the Probability
odkryciach dwóch wielkich naukowców: Alexandra von Humboldta i Carla Friedricha Gaussa a jednocześnie traktuje o narodzinach nowoczesnej nauki, ale i

dla metody najmniejszych kwadratów po raz pierwszy użytej przez Carla Friedricha Gaussa do estymacji orbit planet. Filtr Kalmana stanowi naturalne rozszerzenie

Kiyoshi Itō

Kiyoshi Itō – japoński matematyk zajmujący się głównie procesami stochastycznymi, twórca rachunku różniczkowego Itō, laureat Nagrody Kioto, Nagrody Wolfa i N...

Edmond Nicolas Laguerre

Edmond Nicolas Laguerre był francuskim matematykiem oraz członkiem Akademii Francuskiej. Jego prace dotyczyły analizy, algebry i geometrii.

László Fejes Tóth

László Fejes Tóth – węgierski matematyk, który zajmował się głównie geometrią, a dokładniej zbiorami wypukłymi, sferami i Teorią ograniczonych brył powstałyc...