Топ-100
 • Zdrada Zdrada

  Zdrada – świadome złamanie przysięgi lub odstępstwo od przyjętych norm czy wartości, działanie przeciwko tym normom i wartościom, zaparcie się ich, a także j...

 • Zażyłość Zażyłość

  Zażyłość – zwykle pozytywne relacje międzyludzkie, charakteryzujące się ciepłym i życzliwym wzajemnym odnoszeniem się do siebie, zaufaniem i skłonnością do w...

 • Zakochanie Zakochanie

  Zakochanie – stan związania emocjonalnego z drugą osobą. Charakteryzuje się nieustającymi myślami o tej osobie i pragnieniem przebywania z nią. W przypadku n...

 • Sympatia Sympatia

  Sympatia – społeczne powinowactwo, w którym jedna osoba blisko rozumie uczucia drugiej osoby. Wyraz "sympatia" pochodzi od łac. sympatha ; od gr. συμπάθεια t...

 • Odpowiedzialność społeczna Odpowiedzialność społeczna

  Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Jest to ...

 • Chrystianofobia Chrystianofobia

  Chrystianofobia – lęk lub nienawiść, odczuwane wobec chrześcijan. Niechęć do chrześcijaństwa może wynikać z pobudek religijnych bądź ideologicznych. Chrystia...

 • Bromance Bromance

  Bromance – bliska, emocjonalna, nieseksualna relacja pomiędzy dwoma lub więcej mężczyznami, głębsza i bardziej intymna niż przyjaźń. Rosnąca popularność tego...

 • Braterstwo (więź osobowa) Braterstwo (więź osobowa)

  Braterstwo – idea więzi osobowej nawiązująca do uczucia, jakie naturalnie występują między braćmi: przyjaźń, bliskość, jedność, solidarność, koleżeństwo. Bra...

Relacje społeczne

Braterstwo (więź osobowa)

Braterstwo – idea więzi osobowej nawiązująca do uczucia, jakie naturalnie występują między braćmi: przyjaźń, bliskość, jedność, solidarność, koleżeństwo. Bra...

Bromance

Bromance – bliska, emocjonalna, nieseksualna relacja pomiędzy dwoma lub więcej mężczyznami, głębsza i bardziej intymna niż przyjaźń. Rosnąca popularność tego...

Chrystianofobia

Chrystianofobia – lęk lub nienawiść, odczuwane wobec chrześcijan. Niechęć do chrześcijaństwa może wynikać z pobudek religijnych bądź ideologicznych. Chrystia...

Cyberflirt

Cyberflirt – flirtowanie w Internecie lub cyberprzestrzeni oparte na posługiwaniu się tekstem z wyłączeniem opcji wideo i głosowej. Powtarzający się za pomoc...

Nienawiść

Nienawiść – bardzo silne uczucie niechęci wobec kogoś lub czegoś, często połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego. Nienawiść bywa prz...

Nieśmiałość miłosna

Nieśmiałość miłosna – rodzaj nieśmiałości wobec drugiej płci, opisany po raz pierwszy w 1979 przez psychologa Briana G. Gilmartina. Jest to nieśmiałość chron...

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Jest to ...

Przyjaźń między kobietą i mężczyzną

Przyjaźń między kobietą i mężczyzną lub przyjaźń międzypłciowa – przyjaźń łącząca kobietę i mężczyznę; osobisty związek pomiędzy kobietą i mężczyzną o charak...

Pułapka komunikacyjna (socjologia)

Pułapka komunikacyjna – zjawisko społeczne polegające na pozostawaniu przedstawicieli poszczególnych grup społecznych w uświęconych tradycją układach w sposó...

Sympatia

Sympatia – społeczne powinowactwo, w którym jedna osoba blisko rozumie uczucia drugiej osoby. Wyraz "sympatia" pochodzi od łac. sympatha ; od gr. συμπάθεια t...

Zakochanie

Zakochanie – stan związania emocjonalnego z drugą osobą. Charakteryzuje się nieustającymi myślami o tej osobie i pragnieniem przebywania z nią. W przypadku n...

Zażenowanie

Zażenowanie – rodzaj silnej emocji podobnej do wstydu z tą różnicą, że odczuwana jest w momencie niestosownego zachowania lub wypowiedzenia niestosownych słó...

Zażyłość

Zażyłość – zwykle pozytywne relacje międzyludzkie, charakteryzujące się ciepłym i życzliwym wzajemnym odnoszeniem się do siebie, zaufaniem i skłonnością do w...

Zdrada

Zdrada – świadome złamanie przysięgi lub odstępstwo od przyjętych norm czy wartości, działanie przeciwko tym normom i wartościom, zaparcie się ich, a także j...