Топ-100
 • Połączenie wpustowe Połączenie wpustowe

  Połączenie wpustowe – połączenie rozłączne, pośrednie, ruchowe. Połączenia wpustowe służą do osadzania piast na czopach wałów. Wpust umieszczany jest w rowku...

 • Połączenie wielowypustowe Połączenie wielowypustowe

  Połączenie wielowypustowe – połączenie rozłączne ruchowe bez elementów pośredniczących. Używane do osadzania piast na wałach. Połączenie wielowypustowe nie p...

 • Połączenie śrubowe Połączenie śrubowe

  Połączenie śrubowe – rozłączne połączenie kształtowe elementów, połączonych dodatkowymi elementami złącznymi. Połączenie to należy do połączeń pośrednich, po...

 • Połączenie sworzniowe Połączenie sworzniowe

  Połączenie sworzniowe – połączenie rozłączne ruchowe, w którym elementem pośredniczącym jest walcowy sworzeń. Połączenie sworzniowe zwykle wykorzystywane jes...

 • Połączenie kołkowe Połączenie kołkowe

  Połączenie kołkowe – rodzaj połączenia rozłącznego spoczynkowego. Służy do ustalania wzajemnego położenia dwóch lub więcej elementów. Kołek może mieć kształt...

 • Połączenie klinowe Połączenie klinowe

  Połączenia klinowe – połączenia rozłączne spoczynkowe pośrednie, w których elementem pośrednim jest klin. Wyróżnia się dwa typy połączeń klinowych: połączeni...

Połączenia rozłączne

Połączenie gwintowe

Połączenia gwintowe to połączenia rozłączne bezpośrednie kształtowo-cierne, gdyż łącznikami wiążącymi są występy i odpowiadające im wgłębienia, w postaci gwi...

Połączenie klinowe

Połączenia klinowe – połączenia rozłączne spoczynkowe pośrednie, w których elementem pośrednim jest klin. Wyróżnia się dwa typy połączeń klinowych: połączeni...

Połączenie kołkowe

Połączenie kołkowe – rodzaj połączenia rozłącznego spoczynkowego. Służy do ustalania wzajemnego położenia dwóch lub więcej elementów. Kołek może mieć kształt...

Połączenie rurowe

Połączenie rurowe – przewody rurowe połączone łącznikami oraz zaworami, przez które przesyłany jest czynnik roboczy. Dzielimy je na: gwintowe Stosowane są w ...

Połączenie sprężyste

Połączenie sprężyste – połączenie rozłączne ruchowe, w którym łącznikiem jest element sprężysty. Stosuje się je ze względu na możliwość wzajemnych przesunięć...

Połączenie sworzniowe

Połączenie sworzniowe – połączenie rozłączne ruchowe, w którym elementem pośredniczącym jest walcowy sworzeń. Połączenie sworzniowe zwykle wykorzystywane jes...

Połączenie śrubowe

Połączenie śrubowe – rozłączne połączenie kształtowe elementów, połączonych dodatkowymi elementami złącznymi. Połączenie to należy do połączeń pośrednich, po...

Połączenie wielowypustowe

Połączenie wielowypustowe – połączenie rozłączne ruchowe bez elementów pośredniczących. Używane do osadzania piast na wałach. Połączenie wielowypustowe nie p...

Połączenie wpustowe

Połączenie wpustowe – połączenie rozłączne, pośrednie, ruchowe. Połączenia wpustowe służą do osadzania piast na czopach wałów. Wpust umieszczany jest w rowku...