Топ-100

Połączenie kształtowo-cierne

Połączenia kształtowo-cierne – sposób łączenia elementów, w celu przenoszenia obciążeń, za pomocą własności geometrycznych elementów łączonych lub elementów dodatkowych oraz sił tarcia.
Wśród połączeń kształtowo-ciernych wyróżnia się m.in. połączenia:
czopowo-cierne
wciskowe bezpośrednie i pośrednie
zaciskowe pośrednie
klinowe

połączenie wielowypustowe połączenie sworzniowe połączenie kołkowe połączenie śrubowe połączenie kształtowo - cierne Antoni Skoć, Jacek Spałek Podstawy konstrukcji
Połączenia gwintowe to połączenia rozłączne bezpośrednie kształtowo - cierne gdyż łącznikami wiążącymi są występy i odpowiadające im wgłębienia, w postaci

obrotowej cierne tarczowe wielopłytkowe cierne promieniowe osiowe obwodowe stożkowe cierne włączane przy równej prędkości obrotowej kształtowe kłowe zębate
części maszyn: połączenia mechaniczne nierozłączne nitowe spawane zgrzewane lutowane klejone skurczowe wtłaczane rozłączne kształtowe wpustowe wypustowe