Топ-100
 • Wojna na pędzle Wojna na pędzle

  Wojna na pędzle – konflikt pomiędzy Oddziałem Babiogórskim Towarzystwa Tatrzańskiego a niemiecką organizacją turystyczną Beskidenverein z Bielska, rozpoczęty...

 • Wiadomości Turystyczne Wiadomości Turystyczne

  Wiadomości Turystyczne – specjalistyczny dwutygodnik branży turystycznej. Opisując wydarzenia turystyczne w Polsce i na świecie, gazeta dostarcza informacji ...

 • Turystyka w Toruniu Turystyka w Toruniu

  Turystyka w Toruniu – charakterystyka i dane statystyczne turystyki w Toruniu. Toruń jest ośrodkiem turystycznym. Obok Krakowa jednym z najlepiej zachowanych...

 • Szlak Batorego Szlak Batorego

  Szlak Batorego – szlak wodny stworzony przez Stefana Batorego w końcu XVI wieku. Szlak zaczyna się na Wiśle w Warszawie i prowadzi przez Jezioro Zegrzyńskie ...

 • Polski System Informacji Turystycznej Polski System Informacji Turystycznej

  Początki organizacji systemu informacji turystycznej na ziemiach polskich wiążą się z pierwszymi organizacjami turystycznymi jakie tworzyli Polacy na przełom...

 • Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

  OIT powstał na początku lat 90. XX w., a jego siedzibą stała się zabytkowa kamienica przy Rynku Staromiejskim 25. Zajmuje się on bezpłatnie udzielaniem infor...

 • Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki” Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki”

  Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki honorowej, nadawane przez ministra właściwego do spraw ...

 • Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki” Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki”

  Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki nadawanej w latach 1960–1996. Ta jednostopniowa odznaka zost...

 • Marsz Śledzia Marsz Śledzia

  Marsz Śledzia − odbywający się z inicjatywy dra Radosława Tyślewicza od 2002 roku marsz pieszy o długości ok. 12 km, biegnący po Rybitwiej Mieliźnie w Zatoce...

 • Korona Gór Polski Korona Gór Polski

  Korona Gór Polski – lista 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski. W założeniu miała to być lista zawierająca najwyższy szczyt każdego pasma. Różnica...

 • Budzówka (Kościelisko) Budzówka (Kościelisko)

  Budzówka – część wsi Kościelisko w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko. W latach 1975–1998 Budzówka administracyj...

 • Blachówka (Kościelisko) Blachówka (Kościelisko)

  Blachówka – część wsi Kościelisko w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, siedziba gminy Kościelisko. Blachówka położona 4 km od centrum...

 • Bacówka (schronisko) Bacówka (schronisko)

  Bacówka – stawiane w latach 70. i 80. XX w. małe górskie schroniska turystyczne, zapewniające około 30 miejsc noclegowych na łóżkach. Koncepcja budowy bacówe...

Bacówka (schronisko)

Bacówka – stawiane w latach 70. i 80. XX w. małe górskie schroniska turystyczne, zapewniające około 30 miejsc noclegowych na łóżkach. Koncepcja budowy bacówe...

Beskidy Huculskie

Beskidy Huculskie – funkcjonujące przed II wojną światową określenie z zakresu geografii turystycznej obejmujące tereny górskie położone na południowym wscho...

Blachówka (Kościelisko)

Blachówka – część wsi Kościelisko w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, siedziba gminy Kościelisko. Blachówka położona 4 km od centrum...

Budzówka (Kościelisko)

Budzówka – część wsi Kościelisko w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko. W latach 1975–1998 Budzówka administracyj...

Turystyka w Bydgoszczy

W Bydgoszczy rozgrywanych jest corocznie szereg imprez sportowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu, w których uczestniczą tysiące zawodników i kibiców. D...

Gazeta Górska

"Gazeta Górska” – kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krakowie od 1993 roku. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym reda...

ISIT

Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski – system informacji turystycznej prezentujący atrakcje turystyczne Polski: polskie regiony, inte...

Kanon Krajoznawczy Polski

Kanon Krajoznawczy Polski – wykaz najciekawszych w skali kraju obiektów krajoznawczych, położonych w poszczególnych regionach Polski. Opracowany przez Komisj...

Korona Gór Polski

Korona Gór Polski – lista 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski. W założeniu miała to być lista zawierająca najwyższy szczyt każdego pasma. Różnica...

Marsz Śledzia

Marsz Śledzia − odbywający się z inicjatywy dra Radosława Tyślewicza od 2002 roku marsz pieszy o długości ok. 12 km, biegnący po Rybitwiej Mieliźnie w Zatoce...

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna Besky(i)dy

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna Beskydy dy, cz. Mezinárodní turistický odznak Beskydy) – odznaka ustanowiona 24 marca 2008 jako wspólna inicjatywa organiz...

N.p.m. (czasopismo)

Magazyn Turystyki Górskiej "n.p.m.” – miesięcznik poświęcony turystyce górskiej, którego pierwszy numer ukazał się w kwietniu 2001. Pismo przeznaczone było z...

Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki”

Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki nadawanej w latach 1960–1996. Ta jednostopniowa odznaka zost...

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki”

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki honorowej, nadawane przez ministra właściwego do spraw ...

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj”

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj” – odznaka ustanowiona w 2008 roku i nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Wars...

Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

OIT powstał na początku lat 90. XX w., a jego siedzibą stała się zabytkowa kamienica przy Rynku Staromiejskim 25. Zajmuje się on bezpłatnie udzielaniem infor...

Polski System Informacji Turystycznej

Początki organizacji systemu informacji turystycznej na ziemiach polskich wiążą się z pierwszymi organizacjami turystycznymi jakie tworzyli Polacy na przełom...

Poznaj swój kraj

Poznaj swój kraj – polski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny, stawiający sobie za cel promocję różnych regionów Polski, odkrywanie nieznanych atrakcyjnych ...

Rok Szlaków Turystycznych PTTK

Rok Szlaków Turystyczych PTTK - uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK z 2005 r. - jest nim rok 2007 w związku z przypadającą 120 rocznicą oznakowania przez Walereg...

Rowertour

Rowertour – ogólnopolski miesięcznik rowerowo-turystyczny, ukazujący się od marca 2008 r. do grudnia 2019 r. Wydawcą był Dom Wydawniczy "Kruszona" z Poznania...

Szlak Batorego

Szlak Batorego – szlak wodny stworzony przez Stefana Batorego w końcu XVI wieku. Szlak zaczyna się na Wiśle w Warszawie i prowadzi przez Jezioro Zegrzyńskie ...

Turystyka - wspólna sprawa

Turystyka – wspólna sprawa – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współ...

Turystyka w Toruniu

Turystyka w Toruniu – charakterystyka i dane statystyczne turystyki w Toruniu. Toruń jest ośrodkiem turystycznym. Obok Krakowa jednym z najlepiej zachowanych...

Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej

Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej – 32 wzniesienia wznoszące się w pasmach górskich położonych na obszarze ziemi kłodzkiej, których szczyty osiągają wysokość powyż...

Wędrowiec (czasopismo)

Wędrowiec – polski ilustrowany tygodnik o tematyce podróżniczo-geograficznej a następnie społeczno-kulturalnej, wydawany w Warszawie od czerwca 1863 do 1906 ...

Wiadomości Turystyczne

Wiadomości Turystyczne – specjalistyczny dwutygodnik branży turystycznej. Opisując wydarzenia turystyczne w Polsce i na świecie, gazeta dostarcza informacji ...

Wierchy Polskie 100

Wierchy Polskie 100 - kompleks zlotów i pieszych rajdów górskich, objętych wspólnym programem i hasłem, zorganizowany przez Zarząd Główny PTTK w 1973 z okazj...

Wojna na pędzle

Wojna na pędzle – konflikt pomiędzy Oddziałem Babiogórskim Towarzystwa Tatrzańskiego a niemiecką organizacją turystyczną Beskidenverein z Bielska, rozpoczęty...