Топ-100
 • Westalka Westalka

  Westalka – kapłanka rzymskiej bogini domowego ogniska, Westy. Do służby były wybierane dziewczynki w wieku 6 - 10 lat, z rodów patrycjuszowskich wyłącznie ta...

 • Reguła zakonna Reguła zakonna

  Reguła zakonna – zbiór podstawowych przepisów regulujących codzienne życie zakonne, charakterystyczny zwłaszcza dla pierwszych form wspólnot w chrześcijaństw...

 • Reguła Mistrza Reguła Mistrza

  Reguła Mistrza – anonimowa reguła zakonna napisana najprawdopodobniej w pierwszej połowie VI wieku; uważana za jedno ze źródeł, na których oparł się Benedykt...

 • Esseńczycy Esseńczycy

  Esseńczycy – jedno z żydowskich stronnictw religijnych, a w szerszym rozumieniu ruch religijno-społeczny, działający w drugiej połowie tzw. okresu Drugiej Św...

 • Bhikku Bhikku

  Bhikku – nazwa w pełni wyświęconego mnicha buddyjskiego. W różnych krajach buddyjskich nazwa ta może być odmienna: bhikkhu, bhiksiu, bhiksu, bhikszu, śramana...

 • Monastycyzm Monastycyzm

  Monastycyzm – forma życia religijnego, której podstawą jest życie, zgodne z regułą zakonną, we wspólnocie zakonnej ; w chrześcijaństwie, a także m.in. w reli...

Monastycyzm

Monastycyzm – forma życia religijnego, której podstawą jest życie, zgodne z regułą zakonną, we wspólnocie zakonnej ; w chrześcijaństwie, a także m.in. w reli...

Bhikku

Bhikku – nazwa w pełni wyświęconego mnicha buddyjskiego. W różnych krajach buddyjskich nazwa ta może być odmienna: bhikkhu, bhiksiu, bhiksu, bhikszu, śramana...

Esseńczycy

Esseńczycy – jedno z żydowskich stronnictw religijnych, a w szerszym rozumieniu ruch religijno-społeczny, działający w drugiej połowie tzw. okresu Drugiej Św...

Reguła Mistrza

Reguła Mistrza – anonimowa reguła zakonna napisana najprawdopodobniej w pierwszej połowie VI wieku; uważana za jedno ze źródeł, na których oparł się Benedykt...

Reguła zakonna

Reguła zakonna – zbiór podstawowych przepisów regulujących codzienne życie zakonne, charakterystyczny zwłaszcza dla pierwszych form wspólnot w chrześcijaństw...

Westalka

Westalka – kapłanka rzymskiej bogini domowego ogniska, Westy. Do służby były wybierane dziewczynki w wieku 6 - 10 lat, z rodów patrycjuszowskich wyłącznie ta...