Топ-100
  • Mendel Mendel

    Mendel – nieużywane już powszechnie inne określenie 15 sztuk, czyli 1/4 kopy, stosowane w Polsce od XIV wieku. Gdzieniegdzie mendel liczył 16. Określenie sto...

  • Kopa (liczba) Kopa (liczba)

    Kopa – w Polsce w XVII-XIX w. liczba 60 sztuk = 4 mendle = 5 tuzinów, była stosowana do obliczania zbiorów rolnych. Niekiedy stanowiła 50 sztuk – stopa piętn...

  • Bezmian Bezmian

    Bezmian, inaczej przezmian, waga rzymska – waga składająca się z ramienia posiadającego na jednym końcu haczyk do zawieszenia ważonego przedmiotu, na drugim ...

Metrologia historyczna

Metrologia historyczna – nauka o stosowanych w przeszłości systemach miar i wag. Przedmiotem metrologii są zarówno jednostki miar, jak i systemy mierzenia.

Bezmian

Bezmian, inaczej przezmian, waga rzymska – waga składająca się z ramienia posiadającego na jednym końcu haczyk do zawieszenia ważonego przedmiotu, na drugim ...

Gros

Gros - Morne góra na Gwadelupie Gros - Morne miasto w Haiti Gros - Morne miasto na Martynice Gros - Morne góra na Reunionie Gros - Morne góra w Kanadzie Park...

Kopa (liczba)

Kopa – w Polsce w XVII-XIX w. liczba 60 sztuk = 4 mendle = 5 tuzinów, była stosowana do obliczania zbiorów rolnych. Niekiedy stanowiła 50 sztuk – stopa piętn...

Mendel

Mendel – nieużywane już powszechnie inne określenie 15 sztuk, czyli 1/4 kopy, stosowane w Polsce od XIV wieku. Gdzieniegdzie mendel liczył 16. Określenie sto...

Tuzin

Tuzin – inna nazwa liczby dwanaście, zwykle używana w kontekście liczby sztuk. Samo słowo pochodzi od łacińskiego duodecim. Pięć tuzinów 60 to kopa, zaś dwan...