Топ-100
 • Weksylologia Weksylologia

  Weksylologia – dyscyplina pomocnicza historii. Zajmuje się chorągwiami jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi, or...

 • Gliptografia Gliptografia

  Gliptografia – dziedzina nauki zajmująca się badaniem, klasyfikowaniem i opisywaniem wytworów gliptyki, czyli szlachetnych i półszlachetnych kamieni rżniętyc...

 • Etiologia Etiologia

  Etiologia – nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów. Pojęcie bywa używane w znaczeniu bardziej precyzyjnym. Może oznaczać: w medycynie – przyczyn...

 • Demografia historyczna Demografia historyczna

  Demografia historyczna – dziedzina wiedzy historycznej, w tradycyjnej koncepcji historii pojmowana czasami jako jej nauka pomocnicza, bywa też traktowana jak...

Nauki pomocnicze historii

Nauki pomocnicze historii – nauki wspomagające pracę historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie odrębnymi i samoistnymi gałęziami nauki. Są niezbędne d...

Archeologia prawna

Archeologia prawna – nauka pomocnicza historii państwa i prawa. Zajmuje się wyszukiwaniem i badaniem: obiektów materialnych, które posiadały w przeszłości pr...

Brachygrafia

Brachygrafia – jedna z nauk pomocniczych historii, będąca działem paleografii. Zajmuje się badaniem i rozszyfrowywaniem skrótów. Szczególnie istotna dla hist...

Demografia historyczna

Demografia historyczna – dziedzina wiedzy historycznej, w tradycyjnej koncepcji historii pojmowana czasami jako jej nauka pomocnicza, bywa też traktowana jak...

Etiologia

Etiologia – nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów. Pojęcie bywa używane w znaczeniu bardziej precyzyjnym. Może oznaczać: w medycynie – przyczyn...

Filigranistyka

Filigranistyka - nauka pomocnicza historii, zajmująca się badaniem znaków wodnych dawnych papierni. Rozwinęła się w XIX wieku, na marginesie badań archiwalny...

Gliptografia

Gliptografia – dziedzina nauki zajmująca się badaniem, klasyfikowaniem i opisywaniem wytworów gliptyki, czyli szlachetnych i półszlachetnych kamieni rżniętyc...

Kodykologia

Kodykologia − nauka o księgach pisanych ręcznie, zwłaszcza z czasów późnego antyku i średniowiecza. Przedmiotem badań kodykologii jest materiał, forma i treś...

Kostiumologia

1987 Broń wschodnia. Turcja, Persja, Indie, Japonia 1983, 1986 Kostiumologia 1972 Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa 1982 Dzieje polskiego Zapolskiej pr...

Masonologia

Masonologia – nauka zajmująca się badaniem historii wolnomularskiej i idei wolnomularskich. Termin ten jako pierwszy zaproponował francuski badacz Alec Mello...

Neografia

Neografia – nauka o odręcznym piśmie nowożytnym. Neografia stanowi rozwinięcie paleografii. Pomocna jest przy odczytywaniu nowożytnych tekstów. Neografia jes...

Paleografia

Paleografia – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem rozwoju pisma w procesie historycznym. Paleografia zajmuje się także badaniem środow...

Qumranistyka

Qumranistyka – zespół rozmaitych dyscyplin historycznych i orientalistycznych, których przedstawiciele badają szeroko pojętą kwestię Kumran oraz zwojów z Pus...

Socjotopografia

pisarz w konsystorzu, kleryk w 1489 roku, szlachcic. Tomasz Andrzej Nowak, Socjotopografia Wielunia w pierwszej połowie XVI w., Radomsko 2018, s. 386. histor...

Weksylologia

Weksylologia – dyscyplina pomocnicza historii. Zajmuje się chorągwiami jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi, or...