Топ-100
 • Typ idealny Typ idealny

  Typ idealny – według Maxa Webera to pewien abstrakcyjny model składający się z cech istotnych danego zjawiska społecznego, jednak w czystej postaci nie wystę...

 • Rozumienie Rozumienie

  Osoba X rozumie przedmiot Y, gdy zna sens przedmiotu Y. W szczególności osoba X rozumie wyrażenie Y, gdy zna sens wyrażenia Y. Zwłaszcza w pierwszym znaczeni...

 • Konstruktywizm społeczny Konstruktywizm społeczny

  Konstruktywizm społeczny, konstrukcjonizm społeczny – kierunek, który wyodrębnił się z socjologii wiedzy i upowszechnił się wraz z rozkwitem teorii postmoder...

 • Efekt teleskopowy Efekt teleskopowy

  Efekt teleskopowy – tendencja do pamiętania niedawnych zdarzeń jako starszych, niż są w rzeczywistości, a zdarzeń odległych jako nowszych, niż są w rzeczywis...

Dyferencjał semantyczny

Dyferencjał semantyczny – format pytania i ilościowa metoda badania oceny wrażenia jakiegoś zjawiska bądź obiektu, jakie wywoływane są u osoby badanej, bądź ...

Efekt teleskopowy

Efekt teleskopowy – tendencja do pamiętania niedawnych zdarzeń jako starszych, niż są w rzeczywistości, a zdarzeń odległych jako nowszych, niż są w rzeczywis...

Konstruktywizm społeczny

Konstruktywizm społeczny, konstrukcjonizm społeczny – kierunek, który wyodrębnił się z socjologii wiedzy i upowszechnił się wraz z rozkwitem teorii postmoder...

Metodologia badań pedagogicznych

Metodologia badań pedagogicznych – nauka o metodach naukowych i działalności naukowej w pedagogice obejmująca sposoby przygotowania i prowadzenia badań nauko...

Nature versus nurture

Nature versus nurture – spór naukowy dotyczący tego, czy w procesie kształtowania się osobowości bardziej istotny jest wpływ środowiska czy biologia. Za twór...

Paradygmat (socjologia)

Podział paradygmatów w naukach społecznych w popularnej typologii Garetha Morgana i Gibsona Burrella z 1979 opiera się na trzech podstawowych pytaniach: czy ...

Pretest

Pretest – w naukach społecznych, pomiar początkowy zmiennej zależnej przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej. Wykonuje się go w celu zaobserwowania ...

Rozumienie

Osoba X rozumie przedmiot Y, gdy zna sens przedmiotu Y. W szczególności osoba X rozumie wyrażenie Y, gdy zna sens wyrażenia Y. Zwłaszcza w pierwszym znaczeni...

Statyka społeczna

Statyka społeczna - zajmuje się badaniem porządku społecznego, czyli wzajemnymi związkami między różnymi częściami społecznego organizmu. Badana pod względem...

Typ idealny

Typ idealny – według Maxa Webera to pewien abstrakcyjny model składający się z cech istotnych danego zjawiska społecznego, jednak w czystej postaci nie wystę...

Wskaźnik (socjologia)

Wskaźnik – w socjologii, zdarzenie, którego wystąpienie pozwala wnioskować o występowaniu jakiegoś innego zdarzenia, zazwyczaj niedostępnego bezpośredniej ob...

Wskaźnik definicyjny

Wskaźnik definicyjny – jeden z rodzajów wskaźników w metodologii badań naukowych, zaproponowanych przez Stefana Nowaka. Jest to taki wskaźnik, który zawiera ...

Wskaźnik inferencyjny

Wskaźnik inferencyjny – pozwala wnioskować o wystąpieniu zjawiska, którego cecha jest trudna do zaobserwowania bądź zdefiniowania. Wskaźnik ten to zdarzenie ...