Топ-100
 • Sobór Stu Rozdziałów Sobór Stu Rozdziałów

  Sobór Stu Rozdziałów – sobór zwołany w Moskwie w roku 1551 w celu uporządkowania zasad dotyczących tworzenia ikon z przedstawieniami religijnymi. Uczestnicy ...

 • Piękny kącik Piękny kącik

  Piękny kącik albo paradny róg, święty kącik, jasny kącik, ikonostas domowy – w prawosławiu miejsce w domu, w którym ustawia się rodzinne ikony domowe. W pięk...

 • Ikonostas Ikonostas

  Ikonostas – ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi, która znajduje się między miejscem ołtarzowym a nawą, przeznaczoną dla wiernych. Według nauki ...

 • Ikonoklazm Ikonoklazm

  Ikonoklazm lub obrazoburstwo – ruch szerzący się w łonie chrześcijaństwa w VIII–IX wieku na terenach Bizancjum i państwa Franków oraz w Niderlandach w XVI w....

 • Ikonografia Ikonografia

  Ikonografia – dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyt...

Ikonografia

Androkefalizm

Androkefalizm pokazać zwierzę z ludzką głową.
Grał w sztuce Starożytnego Egiptu Sfinks, asyryjskie i perskie, na przykład, firmy Lamassu, starogrecki harpie, Indie i Chiny, a także w sztuce koptyjskiej i średniowiecznej Europy.

Ikonografia

Ikonografia – dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyt...

Iconclass

Iconclass – system ikonograficznej klasyfikacji różnego rodzaju przedstawień, stosowany przede wszystkim wobec dzieł sztuki. Zapoczątkowany w latach 50. XX w...

Ikonoklazm

Ikonoklazm lub obrazoburstwo – ruch szerzący się w łonie chrześcijaństwa w VIII–IX wieku na terenach Bizancjum i państwa Franków oraz w Niderlandach w XVI w....

Ikonostas

Ikonostas – ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi, która znajduje się między miejscem ołtarzowym a nawą, przeznaczoną dla wiernych. Według nauki ...

Kogut (symbolika)

Kogut – jako samiec kury domowej – w symbolice i ikonografii jest wieloznacznie interpretowany. Symbolizujący nadejście światła, zwiastujący początek dnia, o...

Kowczeg

Kowczeg – w ikonopisarstwie płytkie wgłębienie w środkowej części przedniej strony deski. W języku cerkiewnosłowiańskim słowo kowczeg oznacza arkę i nawiązuj...

Piękny kącik

Piękny kącik albo paradny róg, święty kącik, jasny kącik, ikonostas domowy – w prawosławiu miejsce w domu, w którym ustawia się rodzinne ikony domowe. W pięk...

Podlinnik

Podlinnik, zwany również hermeneją – podręcznik zawierający reguły pisania ikon. Przepisy dotyczyły zarówno ikonografii, schematów przedstawień akceptowanych...

Pole ikony

Pole ikony – obramowanie środkowej, pogłębionej części ikony od której oddzielone jest tzw. łuzgą, wyróżniające się odcieniem barwy. Czasem na polu umieszcza...

Sobór Stu Rozdziałów

Sobór Stu Rozdziałów – sobór zwołany w Moskwie w roku 1551 w celu uporządkowania zasad dotyczących tworzenia ikon z przedstawieniami religijnymi. Uczestnicy ...