Топ-100

Szara strefa

Szara strefa – finansowy obszar gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp. Jest nielegalnym obrotem legalnymi towarami i usługami. Nie należy jej mylić z czarnym rynkiem, który obejmuje nielegalne towary i usługi.
Jako zjawisko społeczne łączy się z pracą "na czarno”, co wiąże się m.in. z łamaniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. W Polsce często jest to sposób pracodawcy na obniżenie kosztów zatrudnienia, a dla pracownika – lepiej płatna lub jedyna możliwa do znalezienia praca:
Istotnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu szarej strefy jest niska jakość usług publicznych oraz niska kultura prawna administracji publicznej. Czynniki te z jednej strony zmniejszają ryzyko ukarania za prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, a drugiej ograniczają korzyści z prowadzenia jej pod ochroną prawa. Szara strefa przekłada się także na zmniejszenie wpływów podatkowych i wzrost inflacji.
Kolejnym czynnikiem jest błędnie prowadzona pomoc społeczna prowadząca do uzależnienia i dalszego zmniejszenia szans na zatrudnienie w oficjalnym stosunku pracy.
Udział "szarej strefy” w polskim PKB jest szacowany przez Pawła Wójcika na 25%, średnia europejska to 15%. W 2012 roku w badaniach PKPP Lewiatan 33.2% firm zatrudniało pracowników w szarej strefie w porównaniu do 28.9% w 2011 roku. Według GUS w 2010 roku udział pracujących w "szarej strefie” wynosił 4.9% ogółu pracujących, a jako udział w PKB – 13.1% w 2009 roku. Straty dla skarbu państwa szacowane są na ok. 6 mld zł rocznie. Z badań CBOS przeprowadzonych w 2013 roku wynikało, że 47% badanych zna osoby zatrudnione na czarno, 25% zna osoby, które bezpodstawnie pobierają zasiłki z pomocy społecznej, 17% zna osobę wyłudzającą rentę.
W 2015 roku firma EY szacowała wielkość szarej strefy na 12.4% polskiego PKB ogółem, przy czym w niektórych branżach – np. tytoniowej czy paliwowej – sięga ona 23%.
Kwestią sporną jest wliczanie "szarej strefy” do PKB państw.
Szara strefa stymuluje gospodarkę w czasie kryzysu, zwiększając płynność przedsiębiorstw dzięki niższym kosztom obrotu gospodarczego, co miało związek ze spowolnieniem gospodarczym, podniesieniem składki rentowej i podwyżką minimalnej pensji. W niektórych sektorach odsetek ten jest znacznie wyższy – w budownictwie wynosi ponad 60%.
Upraszczanie systemu podatkowego i racjonalizacja stawek skutkuje wychodzeniem objętych nimi form działalności z szarej strefy i zwiększeniem wpływów podatkowych.

Szara strefa org. The Grey Zone amerykański dramat wojenny z 2001 roku w reż. Tima Blake a Nelsona. Film, o czym informują napisy, oparty jest na autentycznych
Olsza szara Alnus incana L. Moench gatunek rośliny należący do rodziny brzozowatych Betulaceae A. Gray Występuje naturalnie na obszarze niemal
podstawie rozprawy Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka - obyczaje - szara strefa - patologie. Pracuje w Zakładzie Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku
plamami. Roczny cykl życia ropuchy szarej dzieli się na 3 okresy: snu zimowego, porę godową i okres żerowania. Ropucha szara pojawia się dość wcześnie. Na
przeznaczonych kradzież ang. theft, podczas załadunku, w sklepie, itp. szara strefa ang. diversion nieautoryzowana produkcja ang. unauthorized production
teatralnej pt. Auschwitz lullaby. W 2001 na jej podstawie powstał film pt. Szara strefa The Grey Zone Miklós Nyiszli: Byłem asystentem doktora Mengele. Tadeusz
strefa każda działalność akceptowana i zatwierdzona przez państwo, szara strefa dobrowolne działania, które ogólnie nie są zabronione, ale w tym konkretnym
narusza istniejących przepisów podatkowych. uchylanie się od podatków szara strefa raj podatkowy N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo
własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych. import równoległy leków szara strefa Elżbieta Duliniec: Marketing międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo
Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej ukr. Зона відчуження Чорнобильської АЭС, zona widczużennja Czornobyl s koji AES, ang. Chernobyl

zagrażającym państwu i społeczeństwu. Zbigniew Galor, Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, 2006, s.15
the Orient Express 2001: Operacja Delta Force 4 jako Zakładnik 2001: Szara strefa jako Halivni 2001: Polowanie na rekina jako Justin French 2001: Miasto
Szary półksiężyc ang. grey crescent słabo pigmentowana strefa jaja płazów. Szary półksiężyc powstaje po około godzinie od zapłodnienia w wyniku rotacji
Szare gleby leśne - gleby występujące w strefie lasostepu, które zajmują miejsce pomiędzy między strefą gleb płowych i czarnoziemów. Są to gleby strefowe
długi ogon z niezbyt dużą płetwą ogonową. Sześć szpar skrzelowych. Barwa szara grzbiet znacznie ciemniejszy z przejściem do brązu. Boki dość jasne. Brak
towarów rejestrowanie firm w rajach podatkowych obchodzenie podatków szara strefa raj podatkowy N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo
Maszyny, Fons Welters Gallery, Amsterdam, Holandia wystawa indywidualna Szara Strefa Bunkier Sztuki, Kraków wystawa indywidualna Łukasz Skąpski. Recent
i Leopold Kate Leopold, 2001 jako Darci Plan B 2001 jako Kaye Szara strefa The Grey Zone, 2001 jako Rosa Straszny film 2 Scary Movie 2, 2001
Szare wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Milówka. Powierzchnia sołectwa wynosi 725 ha, a liczba ludności
Mobilna strefa Filipin ang. Philippine Mobile Belt - obszar położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego, uznawany za część większej płyty filipińskiej
Szara maź ang. grey goo określenie hipotetycznego apokaliptycznego scenariusza, w którym samoreplikujące nanomechanizmy wyrywają się spod kontroli
podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy zatytułowanej Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny. Został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego

czystka szarego lub czystka kreteńskiego Cistus cretica obydwa te gatunki występują bowiem w Palestynie. W krajach o ciepłym klimacie strefy mrozoodporności
jedynym przedstawicielem rodzaju Galeorhinus. We wszystkich ciepłych morzach strefy umiarkowanej na półkuli północnej i południowej. Najczęściej nad dnem żwirowym
Zasięg 17, 5 km Pułap: 7 km Bliższa strefa ognia: 3, 5 km Dalsza strefa ognia: 17, 5 km Dolna strefa ognia: 50 m Górna strefa ognia: 7 km Prędkość lotu: 580 730 m s
Zasięg 24 km Pułap: 10 14 km Bliższa strefa ognia: 3, 5 km Dalsza strefa ognia: 24 km Dolna strefa ognia: 50 m Górna strefa ognia: 10 14 km Prędkość lotu: 580 730
jak np. olsza szara chociaż występuje tu odmiana sosny. Strefa nemoralna zajmuje 0, 5 powierzchni kraju bez Svalbardu i Jan Mayen Strefa hemiborealna
kobierce. Można zauważyć też niewielkie krzewy i krzewinki. Jest to wydma szara jej piasek ma zabarwienie popielate, co świadczy o zawartości materiałów
repetytorium guwernantka ElżbietaE. Putkiewicz ElżbietaE., Korepetycje - szara strefa edukacji . GorettaG. Siadak GorettaG., Tak, korzystam z pomocy korepetytora
atmosferycznego azotu. Dzięki temu poprawiają one jakość gleby szczególnie olsza szara w związku z czym często są uprawiane jako przedplon. Pokrój Zrzucające

 • Szara strefa org. The Grey Zone amerykański dramat wojenny z 2001 roku w reż. Tima Blake a Nelsona. Film, o czym informują napisy, oparty jest na autentycznych
 • Olsza szara Alnus incana L. Moench gatunek rośliny należący do rodziny brzozowatych Betulaceae A. Gray Występuje naturalnie na obszarze niemal
 • podstawie rozprawy Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka - obyczaje - szara strefa - patologie. Pracuje w Zakładzie Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku
 • plamami. Roczny cykl życia ropuchy szarej dzieli się na 3 okresy: snu zimowego, porę godową i okres żerowania. Ropucha szara pojawia się dość wcześnie. Na
 • przeznaczonych kradzież ang. theft, podczas załadunku, w sklepie, itp. szara strefa ang. diversion nieautoryzowana produkcja ang. unauthorized production
 • teatralnej pt. Auschwitz lullaby. W 2001 na jej podstawie powstał film pt. Szara strefa The Grey Zone Miklós Nyiszli: Byłem asystentem doktora Mengele. Tadeusz
 • strefa każda działalność akceptowana i zatwierdzona przez państwo, szara strefa dobrowolne działania, które ogólnie nie są zabronione, ale w tym konkretnym
 • narusza istniejących przepisów podatkowych. uchylanie się od podatków szara strefa raj podatkowy N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo
 • własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych. import równoległy leków szara strefa Elżbieta Duliniec: Marketing międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo
 • Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej ukr. Зона відчуження Чорнобильської АЭС, zona widczużennja Czornobyl s koji AES, ang. Chernobyl
 • zagrażającym państwu i społeczeństwu. Zbigniew Galor, Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, 2006, s.15
 • the Orient Express 2001: Operacja Delta Force 4 jako Zakładnik 2001: Szara strefa jako Halivni 2001: Polowanie na rekina jako Justin French 2001: Miasto
 • Szary półksiężyc ang. grey crescent słabo pigmentowana strefa jaja płazów. Szary półksiężyc powstaje po około godzinie od zapłodnienia w wyniku rotacji
 • Szare gleby leśne - gleby występujące w strefie lasostepu, które zajmują miejsce pomiędzy między strefą gleb płowych i czarnoziemów. Są to gleby strefowe
 • długi ogon z niezbyt dużą płetwą ogonową. Sześć szpar skrzelowych. Barwa szara grzbiet znacznie ciemniejszy z przejściem do brązu. Boki dość jasne. Brak
 • towarów rejestrowanie firm w rajach podatkowych obchodzenie podatków szara strefa raj podatkowy N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo
 • Maszyny, Fons Welters Gallery, Amsterdam, Holandia wystawa indywidualna Szara Strefa Bunkier Sztuki, Kraków wystawa indywidualna Łukasz Skąpski. Recent
 • i Leopold Kate Leopold, 2001 jako Darci Plan B 2001 jako Kaye Szara strefa The Grey Zone, 2001 jako Rosa Straszny film 2 Scary Movie 2, 2001
 • Szare wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Milówka. Powierzchnia sołectwa wynosi 725 ha, a liczba ludności
 • Mobilna strefa Filipin ang. Philippine Mobile Belt - obszar położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego, uznawany za część większej płyty filipińskiej
 • Szara maź ang. grey goo określenie hipotetycznego apokaliptycznego scenariusza, w którym samoreplikujące nanomechanizmy wyrywają się spod kontroli
 • podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy zatytułowanej Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny. Został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego
 • czystka szarego lub czystka kreteńskiego Cistus cretica obydwa te gatunki występują bowiem w Palestynie. W krajach o ciepłym klimacie strefy mrozoodporności
 • jedynym przedstawicielem rodzaju Galeorhinus. We wszystkich ciepłych morzach strefy umiarkowanej na półkuli północnej i południowej. Najczęściej nad dnem żwirowym
 • Zasięg 17, 5 km Pułap: 7 km Bliższa strefa ognia: 3, 5 km Dalsza strefa ognia: 17, 5 km Dolna strefa ognia: 50 m Górna strefa ognia: 7 km Prędkość lotu: 580 730 m s
 • Zasięg 24 km Pułap: 10 14 km Bliższa strefa ognia: 3, 5 km Dalsza strefa ognia: 24 km Dolna strefa ognia: 50 m Górna strefa ognia: 10 14 km Prędkość lotu: 580 730
 • jak np. olsza szara chociaż występuje tu odmiana sosny. Strefa nemoralna zajmuje 0, 5 powierzchni kraju bez Svalbardu i Jan Mayen Strefa hemiborealna
 • kobierce. Można zauważyć też niewielkie krzewy i krzewinki. Jest to wydma szara jej piasek ma zabarwienie popielate, co świadczy o zawartości materiałów
 • repetytorium guwernantka ElżbietaE. Putkiewicz ElżbietaE., Korepetycje - szara strefa edukacji . GorettaG. Siadak GorettaG., Tak, korzystam z pomocy korepetytora
 • atmosferycznego azotu. Dzięki temu poprawiają one jakość gleby szczególnie olsza szara w związku z czym często są uprawiane jako przedplon. Pokrój Zrzucające

Szara strefa: szara strefa 2019, szara strefa pdf, szara strefa filmweb, szara strefa w polsce 2019, szara strefa 2018, szara strefa w polsce 2018, szara strefa slang, szara strefa praca licencjacka

Szara strefa pdf.

Szara strefa nowiny24.pl. Szara strefa znalazła luki? Sprzedaż benzyny w Polsce rośnie dużo szybciej niż oleju napędowego. Ale w tym roku sprzedaż głównych paliw silnikowych była. Szara strefa filmweb. Szara strefa na Ukrainie wytwarza ponad 47 proc. PKB Puls Biznesu. Szara strefa informacje na tematy związane z gospodarką, przemysłem, biznesem, finansami w portalu.

Szara strefa w polsce 2019.

Szara strefa w Polsce. Nie każdy się przyznaje. Szara strefa to obszar gospodarki państwa, w której funkcjonują firmy prowadzące legalną działalność. Aby nie płacić podatków dochodowych, ukrywają jednak. Szara strefa slang. Polska szara strefa. Czy jest możliwe zlikwidowanie gospodarki. Szara strefa pracy, rynku tytoniowego, rynku alkoholowego i rynku paliwowego stanowią kluczowe obszary funkcjonowania tzw. aktywności nierejestrowanych,. Szara strefa w polsce 2018. Szara strefa w przewozach osób kolejne działania Wiadomości z. W tym roku 18 procent produktu krajowego brutto wytworzone zostanie w szarej strefie gospodarczej – szacuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Szara strefa praca licencjacka.

Szara strefa w Polsce. Udział w polskiej gospodarce Business Insider. Szara strefa Podręczniki akademickie podręczniki akademickie już od 18.12 zł, porównanie cen w sklepach internetowych. Polecamy Szara strefa gospodarki,. Mniej szarej strefy w gospodarce – to więcej pieniędzy na usługi. Szara strefa. W serwisie znajdziesz najciekawsze wiadomości, zdjęcia i wideo związane z: szara strefa.

Szara strefa w budownictwie w roku 2019. Jaki jest udział szarej.

Wśród negatywnych skutków szarej strefy, płynących dla gospodarki można wymienić między innymi zmniejszenie dochodów państwa. Szara strefa gaz. Szara strefa Неформальная экономика. Kurczy się szara strefa Gospodarka Kraj. Szara strefa w polskiej gospodarce, według wyliczeń Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych IPAG, w 2019 roku udział szarej strefy w. Raport Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce Global Compact. Zobacz listę audycji, które zawierają temat szara strefa. Posłuchaj m.in. Informacje TOK FM, Raport Gospodarczy, Raport Gospodarczy, EKG Ekonomia, Kapitał. Szara strefa Najnowsze informacje WP Finanse. Prawie co piąta złotówka w polskiej gospodarce powstała w szarej strefie. W tym roku wyniesie ona 18% PKB. Z raportu na temat szarej strefy w Polsce. Szara strefa Rynek Pracy. Choć dzięki działaniom uszczelniającym PiS szara strefa w Polsce przez ostatnie 3 lata zmalała, to najnowsze obietnice obozu rządzącego mogą odwrócić.

Szara strefa wyrobów tytoniowych porta.

Zakopane oblegają tłumy turystów. I kwitnie szara strefa, Umowa o pracę: na piśmie, przed podjęciem zatrudnienia?, Dane GUS. Spada zatrudnienie na. Szara strefa gospodarki Wydawnictwo UŁ. Szara strefa jest częścią gospodarki w której produkcja oraz sprzedaż dóbr i usług nie są objęte systemem ewidencji statystycznej. Obejmuje. Szara strefa informacje gospodarka: przemysł, biznes, finanse. Walka z szarą strefą i wyłudzeniami podatkowymi – czy przestępcy są już w odwrocie? to hasło dyskusji, w której wzięli udział przedstawiciele strony rządowej,.

SZARA STREFA Gazeta Wyborcza.

Raport Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce został zainaugurowany 7 kwietnia podczas odbywającej się w siedzibie Ministerstwa Finansów konferencji​. Szara strefa w branży odpadowej ma się wciąż dobrze. Szara strefa. W serwisie gaz znajdziesz najciekawsze wiadomości, zdjęcia i wideo związane z: szara strefa. Szara strefa – rynek pracy – integracja społeczna Repozytorium UwB. E mail: ipag@.pl. SZARA STREFA 2019. WYDANIE I. Skład zespołu autorskiego: Jacek Fundowicz. Krzysztof Łapiński. Opracowania tematyczne – SZARA STREFA – Biblioteka. Zwiększenie popularności płatności elektronicznych i ograniczenie płatności gotówkowych mogą się przyczynić do znacznego obniżenia szarej strefy w Polsce.

Szara strefa, wynagrodzenia najnowsze informacje.

Prezentowane opracowanie jest poświęcone analizie wpływu szarej strefy na rynek pracy i Szara strefa jest traktowana w literaturze jako istotny element życia. Szara strefa kurczy się i ewoluuje Obserwator Finansowy. Szara strefa w gospodarce odpadami nadal ma się dobrze, choć podjęte działania przeciwdziałające patologii zaczynają przynosić efekty. Szara strefa Hasła Banko Bankomania. Luki w prawie i brak odpowiednich narzędzi kontrolnych zrobiły swoje: udział szarej strefy w odpadach wzrósł z 2 mld zł 2013 r. do obecnie. Szara strefa z Ukrainy ma się dobrze w Polsce Praca tymczasowa. Szara strefa to z definicji transakcje nierejestrowane. Działalność jawnie przestępcza to wyłudzenia, czyli rejestrowane transakcje, w ramach których. Udział szarej strefy w gospodarce spadnie do 17.2 proc. Prognoza. 3.4 mld zł na tyle przedsiębiorcy pogrzebowi szacują szarą strefę w swojej branży podaje dzisiejsza Rzeczpospolita. Jak podkreśla, szara strefa może się​.

Szara strefa w gospodarce odpadami. Trudna walka z przestępcami.

Według GUS, szara strefa w Polsce to około 13 procent PKB. IBnGR wyszedł z założenia, że rozmiary szarej strefy w Polsce są większe niż szacuje to GUS i. Raport: szara strefa w Polsce jest warta tyle, co połowa. Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, składek. Szara Strefa 2019 Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. Sięgający wciąż prawie 11 proc. PKB udział szarej strefy przekłada się na konkretne straty dla budżetu państwa. Te w postaci utraconych.

Szara strefa NBP Portal Edukacji Ekonomicznej.

Zwalczaj szarą strefę! Skutki istnienia zjawiska szarej strefy odczuwalne są we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i ekonomicznego. Szara strefa Podręczniki akademickie. Wynagrodzenia przelewane na konto, a nie dawane do ręki to recepta ministerstwa rozwoju na zwalczanie szarej strefy – pisze poniedziałkowy Puls Biznesu. Podcasty na temat: szara strefa Podcasty TOK FM. Nasi wschodni sąsiedzi stanowią największą grupę spośród wszystkich narodowości, które w Polsce działają w szarej strefie – w wielu. Szara strefa FOR. Wielkość szarej strefy w 2018 roku szacuje się na nieco ponad 280 mld PLN, ale jej odsetek w relacji do PKB w ostatnich 3 latach zmniejszył. Pierwszy Raport Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce Global. Szara strefa kurczy się i ewoluuje. 16.04.2019. Jedna szósta polskiego PKB jest wytwarzana w szarej strefie gospodarki. Sprzyjają jej m.in. nadmierne regulacje.

Szara strefa Wiadomości.

Blem ograniczania rozmiarów szarej strefy ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa: podejmowanie aktywności poza oficjalnym. Szara strefa wciąż pączkuje, dlatego trudno ją ścigać Budżet i. Największe sukcesy w walce z oszustami są w branży paliw płynnych, najmniejsze w odpadowej – wynika z raportu Global Compact Network. Płatności elektroniczne a szara strefa EY Polska. Szara strefa w Polsce to według najnowszych badań wciąż ponad 14 proc. PKB, czyli nieco ponad 280 mld zł. Wysokość danin publicznych i. Szara strefa w doradztwie podatkowym kidp. Wszystko o szara strefa w Po. Najnowsze informacje, muzyka, kultura, nauka, historia. szara strefa. Szara strefa w Polsce 2018. Raport EY Polska Z kraju TVN24 BiS. Wszędzie, oprócz Szwecji szara strefa na rynku dóbr spadła. Na rynku pracy liczba osób pozostających w szarej strefie jest niezmienna – to ok. 10 proc.

Zwalczaj szarą strefę.

Wynalazca musi stawić czoła konkurencji. Szary, tajemniczy właściciel zakładu pogrzebowego, nie dość, że oferuje pracownikom znacznie korzystniejsze. Dyskusja XXVI Forum Ekonomicznego: Jak walczyć z szarą strefą. Foto: thanawut kannika Shutterstock Udział szarej strefy w polskiej gospodarce wyniesie w tym roku 17.2 proc. – szacuje Instytut Analiz i. Szara strefa Gazeta Prawna wiadomości, podatki, prawo, biznes i. Agenda ONZ Global Compact już po raz czwarty przygotowała raport na temat przeciwdziałania szarej strefie w Polsce. Jak wynika z.

Szara strefa czytaj więcej na temat szara strefa w.

Szara strefa w Polsce w 2017, 2018, 2019 roku rozmiar, procent PKB, obszary. Gospodarka nierejestrowana w Polsce od lat jest sporym. Szara strefa w Polsce Polski Instytut Ekonomiczny. Całkowita wartość szarej strefy w Polsce w 2018 roku wyniosła 10.8 procent Produktu Krajowego Brutto, czyli 229 miliardów złotych. Szara strefa Tag. Szara strefa niezarejestrowana działalność gospodarcza lub działalność niezgodna z obowiązującymi przepisami też: osoby lub firmy prowadzące taką. Szara strefa w Polsce ZPP. Szara strefa wytwarza ponad 47 proc. PKB Ukrainy Paliwowa szara strefa coraz mniejsza. Gorzej z Szara strefa rośnie w mieszkaniach na wynajem.

szara strefa praca licencjacka, szara strefa w polsce 2018, szara strefa 2018, szara strefa w polsce 2019, szara strefa 2019