Топ-100
 • Jesień średniowiecza Jesień średniowiecza

  Jesień średniowiecza – monografia Johana Huizingi wydana w 1919; w Polsce wydana w 1961 przez Państwowy Instytut Wydawniczy w serii wydawniczej "Rodowody Cyw...

 • Inskrypcja Inskrypcja

  Inskrypcja – napis wyryty w twardym materiale. Występuje najczęściej na nagrobkach, tablicach i monetach. Popularnym przykładem inskrypcji są inskrypcje nagr...

 • II wojna stuletnia II wojna stuletnia

  II wojna stuletnia – termin historiograficzny używany przez niektórych historyków na łączne określenie serii konfliktów między Francją a Anglią/Wielką Brytan...

 • Historia cyfrowa Historia cyfrowa

  Historia cyfrowa, historia digitalna – praktyka badań i edukacji historycznej wykorzystująca narzędzia i zasoby cyfrowe; także kierunek teoretyczny w histori...

 • Gramota Gramota

  Gramota ros. грамота – dokument o charakterze oficjalnym bądź prywatnym na Rusi w X–XVII wieku. Termin został zapożyczony z Bizancjum, gdzie grammata oznacza...

 • Nagroda im. Jerzego Giedroycia Nagroda im. Jerzego Giedroycia

  Nagroda im. Jerzego Giedroycia – nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 20...

 • Getica Getica

  Getica - napisana ok. 551 r. kronika "O pochodzeniu i czynach Gotów”, która jest skróconą wersją większej pracy Kasjodora Historia Gotów w 12 księgach, która...

 • Gender history Gender history

  Gender history, studia nad kobietami lub herstory – nurt badawczy w naukach humanistycznych, niekiedy traktowany jako odrębna dyscyplina naukowa z pogranicza...

 • Eurazjatyzm Eurazjatyzm

  Eurazjatyzm – ruch polityczny powstały na początku XX wieku w środowisku rosyjskiej "białej emigracji". Współcześnie do takich poglądów nawiązuje Aleksandr D...

 • Epigraf Epigraf

  Epigraf – inskrypcja, napis umieszczony na rzeźbie, wykuty w kamieniu albo wyryty w metalu lub drewnie. Element architektoniczny, umieszczony na pomniku, gro...

 • Encomium Emmae Reginae Encomium Emmae Reginae

  Encomium Emmae Reginae - Pochwała Królowej Emmy ; utwór biograficzny napisany ok. 1041-1042, prawdopodobnie przez mnicha z klasztoru Saint-Bertin w Saint-Ome...

 • Dzieje Polski (cykl książek Andrzeja Nowaka) Dzieje Polski (cykl książek Andrzeja Nowaka)

  Dzieje Polski – seria książek autorstwa historyka prof. Andrzeja Nowaka opisująca całą historię Polski. Seria ukazuje się nakładem krakowskiego wydawnictwa B...

 • Dzieje (Herodot) Dzieje (Herodot)

  Dzieje – dzieło historyczne Herodota, napisane w dialekcie jońskim. Podział na dziewięć ksiąg, nazwanych imionami muz jest dziełem gramatyków aleksandryjskic...

 • De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum

  De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum, XVI-wieczny łaciński traktat Michalona Litwina. Praca przetrwała tylko częściowo. Pierwszy raz wydał ją w 161...

 • Dagome iudex Dagome iudex

  Dagome iudex – incipit pochodzącego z końca X wieku regestu kopii dokumentu donacyjnego władcy identyfikowanego z księciem Polski Mieszkiem I, darowującego p...

 • Człowiek człowiekowi wilkiem Człowiek człowiekowi wilkiem

  Człowiek człowiekowi wilkiem: przeżyłem Gułag – wspomnienia Janusza Bardacha napisane przy pomocy Kathleen Gleeson, absolwentki Studium Pisarstwa Dokumentaln...

 • Czarna Ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie Czarna Ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie

  Monografia jest nowym spojrzeniem i wyjaśnieniem zjawiska Holocaustu. Snyder opisuje zjawiska, które doprowadziły do Zagłady Żydów. Uwzględnia także perspekt...

 • Comité international des sciences historiques Comité international des sciences historiques

  Comité international des sciences historiques) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające historyków z całego świata.

 • Braunbuch Braunbuch

  Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik. Staat, Wirtschaft, Armee, Verwaltung, Justiz, Wissenschaft – książka autorstwa Alberta Nordena, ...

 • Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy

  Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy – wydana w 2016 książka amerykańskiej historyk Heather Ann Thompson poświęcona rebelii ...

 • Banderia Prutenorum Banderia Prutenorum

  Banderia Prutenorum – rękopis w języku łacińskim pochodzący z 1448 roku, autorstwa Jana Długosza, zawierający ilustracje i opisy 56 chorągwi krzyżackich. Ban...

 • Antropologia historyczna Antropologia historyczna

  Antropologia historyczna a. antropologia historii - dziedzina brytyjskiej antropologii społecznej zajmująca się etnograficznym odczytywaniem historii, która ...

 • Anonimowa kronika Szprotawy Anonimowa kronika Szprotawy

  Anonimowa kronika Szprotawy, spisana w XVIII wieku przez nieznanego autora. Pierwszy wpis rozpoczyna się datą z roku 1000. Składała się z kilku osobno oprawi...

 • Annały Annały

  Annały – inaczej roczniki, najwcześniejsza forma piśmiennictwa historiograficznego pod postacią mniej lub bardziej rozbudowanych zapisków rejestrujących w po...

 • Historiografia Historiografia

  Historiografia – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne. Historiografia to inaczej określenie całokształtu pracy historyka razem z jej rezultatem...

Historia historiografii

Historia historiografii – obejmuje dzieje piśmiennictwa historycznego od jego początków do dnia dzisiejszego. Jej badaniem zajmuje się odrębny dział historii.

Historiografia

Historiografia – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne. Historiografia to inaczej określenie całokształtu pracy historyka razem z jej rezultatem...

Acta Nuntiaturae Polonae

Acta Nuntiaturae Polonae – seria źródłowa wydawana od 1990 roku. Ukazują się w niej akta nuncjuszów apostolskich w Polsce. Inicjatorem serii był Henryk Damia...

Acta Tomiciana

Acta Tomiciana – obszerny zbiór dokumentów źródłowych i akt urzędowych, zwłaszcza dokumentów i korespondencji kancelarii królewskiej zebranych przez historyk...

Akme

Akme – okres największego rozkwitu władz umysłowych człowieka. Według Apollodora z Aten przypada na 40 rok życia. Jednak nie zawsze tak było, ponieważ pod ty...

Aleksjada

Aleksjada − dzieło historyczne obejmujące wydarzenia poprzedzające dojście do władzy i panowania cesarza Aleksego I Komnena, stanowiąca również cenne źródło ...

Szkoła Annales

Annales, in. szkoła "Annales” – francuska historyczna szkoła naukowa założona w 1929 przez Marca Blocha i Luciena Febvrea; nazwa odnosząca się do nurtu badaw...

Annały

Annały – inaczej roczniki, najwcześniejsza forma piśmiennictwa historiograficznego pod postacią mniej lub bardziej rozbudowanych zapisków rejestrujących w po...

Anonimowa kronika Szprotawy

Anonimowa kronika Szprotawy, spisana w XVIII wieku przez nieznanego autora. Pierwszy wpis rozpoczyna się datą z roku 1000. Składała się z kilku osobno oprawi...

Antropologia historyczna

Antropologia historyczna a. antropologia historii - dziedzina brytyjskiej antropologii społecznej zajmująca się etnograficznym odczytywaniem historii, która ...

Association internationale des études byzantines

Association internationale des études byzantines – międzynarodowe stowarzyszenie założone w 1948 w Paryżu przez narodowe komitety bizantynologiczne.

Banderia Prutenorum

Banderia Prutenorum – rękopis w języku łacińskim pochodzący z 1448 roku, autorstwa Jana Długosza, zawierający ilustracje i opisy 56 chorągwi krzyżackich. Ban...

Biblioteka Klasyki Historiografii

Biblioteka Klasyki Historiografii – seria książek historycznych wydawana od 2013 roku przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie i Muzeum Historii Polski w W...

Bibliotheca Tessinensis

Bibliotheca Tessinensis – seria wydawnicza, ukazująca się od 2004. Obejmuje źródła do dziejów Śląska Cieszyńskiego. Wydawcą podserii Series Polonica jest Ksi...

Biograf

Biograf – autor biografii, czyli szczegółowego i kompletnego opisu życia jakiejś znaczącej postaci, który oprócz przedstawienia życiorysu wniósł także istotn...

Biskupi Kościoła w Polsce

Biskupi Kościoła w Polsce – polski słownik biograficzny autorstwa Piotra Niteckiego, wydany przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie w 19...

Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy

Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy – wydana w 2016 książka amerykańskiej historyk Heather Ann Thompson poświęcona rebelii ...

Blue Smoke

Blue Smoke: The Lost Dawn of New Zealand Popular Music 1918-1964 to nagrodzona książka autorstwa Chrisa Bourkea na temat wczesnej historii muzyki w Nowej Zel...

Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)

Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce – dwutomowa książka Marka Kornata będąca ...

Braunbuch

Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik. Staat, Wirtschaft, Armee, Verwaltung, Justiz, Wissenschaft – książka autorstwa Alberta Nordena, ...

Chronica Gallica z 452 roku

Chronica Gallica 452 - źródło historyczne napisane w formie rocznika, wywodzące się z późnej starożytności. Jest to najstarsze zachowane dzieło historyczne, ...

Comité international des sciences historiques

Comité international des sciences historiques) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające historyków z całego świata.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae zwany Corpus Bonnense – edycja źródeł bizantyńskich. Serię zapoczątkował ją Barthold Georg Niebuhr przez swoje wydanie...

Czarna księga komunizmu

Czarna księga komunizmu – książka wydana w 1997 roku, napisana przez francuskich autorów związanych z Centre national de la recherche scientifique. Polskie w...

Czarna Ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie

Monografia jest nowym spojrzeniem i wyjaśnieniem zjawiska Holocaustu. Snyder opisuje zjawiska, które doprowadziły do Zagłady Żydów. Uwzględnia także perspekt...

Człowiek człowiekowi wilkiem

Człowiek człowiekowi wilkiem: przeżyłem Gułag – wspomnienia Janusza Bardacha napisane przy pomocy Kathleen Gleeson, absolwentki Studium Pisarstwa Dokumentaln...

Dagome iudex

Dagome iudex – incipit pochodzącego z końca X wieku regestu kopii dokumentu donacyjnego władcy identyfikowanego z księciem Polski Mieszkiem I, darowującego p...

De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum

De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum, XVI-wieczny łaciński traktat Michalona Litwina. Praca przetrwała tylko częściowo. Pierwszy raz wydał ją w 161...

Dokument Schechtera

Dokument Schechtera – dokument odkryty w genizie kairskiej przez Salomona Schechtera. Obok Listu króla Józefa, jeden z dwóch przetrwałych do dziś zabytków pi...

Dzieje (Herodot)

Dzieje – dzieło historyczne Herodota, napisane w dialekcie jońskim. Podział na dziewięć ksiąg, nazwanych imionami muz jest dziełem gramatyków aleksandryjskic...

Dzieje głupoty w Polsce

Książka zawiera szkice dotyczące historyków polskich przełomu XIX i XX wieku, którzy zajmowali się historią Polski końca XVIII i XIX wieku. Jest to spojrzeni...

Dzieje Polski (cykl książek Andrzeja Nowaka)

Dzieje Polski – seria książek autorstwa historyka prof. Andrzeja Nowaka opisująca całą historię Polski. Seria ukazuje się nakładem krakowskiego wydawnictwa B...

Emeis oi Ellines

Emeis oi Ellines – trzytomowa praca z zakresu najnowszej historii Grecji, obejmująca okres historyczny od wojny grecko-tureckiej 1897 roku, do inwazji wojsk ...

Encomium Emmae Reginae

Encomium Emmae Reginae - Pochwała Królowej Emmy ; utwór biograficzny napisany ok. 1041-1042, prawdopodobnie przez mnicha z klasztoru Saint-Bertin w Saint-Ome...

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku – dwutomowa, ilustrowana polska encyklopedia pod redakcją Antoniego Mączaka, dotycząca historii gospod...

Encyklopedia powstań śląskich

Publikacja wydana w Opolu w 1982 była owocem pracy naukowców z Instytutu Śląskiego w Opolu. W opracowaniu materiału uczestniczył 62 osobowy zespół autorów. B...

Encyklopedia Solidarności

Encyklopedia "Solidarności”. Opozycja w PRL 1976-1989 – praca zbiorowa wydawana od 2010 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Pokolenie. Ency...

Epigraf

Epigraf – inskrypcja, napis umieszczony na rzeźbie, wykuty w kamieniu albo wyryty w metalu lub drewnie. Element architektoniczny, umieszczony na pomniku, gro...

Eurazjatyzm

Eurazjatyzm – ruch polityczny powstały na początku XX wieku w środowisku rosyjskiej "białej emigracji". Współcześnie do takich poglądów nawiązuje Aleksandr D...

Federation des Societes Historiques de l’Europe Orientale

Féderation des Sociétes Historiques de l’Europe Orientale – federacja towarzystw naukowych z Polski, Węgier i Czechosłowacji i innych krajów regionu istnieją...

Gender history

Gender history, studia nad kobietami lub herstory – nurt badawczy w naukach humanistycznych, niekiedy traktowany jako odrębna dyscyplina naukowa z pogranicza...

Genealogia (1959)

Genealogia – podręcznik genealogii autorstwa Włodzimierza Dworzaczka. Składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi właściwy podręcznik, drugi zawiera 183 tabl...

Getica

Getica - napisana ok. 551 r. kronika "O pochodzeniu i czynach Gotów”, która jest skróconą wersją większej pracy Kasjodora Historia Gotów w 12 księgach, która...

Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia – nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 20...

Gramota

Gramota ros. грамота – dokument o charakterze oficjalnym bądź prywatnym na Rusi w X–XVII wieku. Termin został zapożyczony z Bizancjum, gdzie grammata oznacza...

Historia antropologiczna

Historia antropologiczna - dziedzina historiografii wykorzystująca metody i perspektywę badawczą antropologii kulturowej. W odróżnieniu od tradycyjnej histor...

Historia Augusta

Historia Augusta jest zbiorem biografii cesarzy, następców i uzurpatorów od Hadriana, który władał od 117 r. n.e. do śmierci Numeriana w 284 r. n.e. Określen...

Historia cyfrowa

Historia cyfrowa, historia digitalna – praktyka badań i edukacji historycznej wykorzystująca narzędzia i zasoby cyfrowe; także kierunek teoretyczny w histori...

Historia historiografii (dyscyplina naukowa)

Historia historiografii – dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem dziejów piśmiennictwa historycznego. Ze względu na autorefleksyjny charakter jest spokrewni...

Historia Polski (1492–1795)

Historia Polski 1492–1795 – synteza historii Polski autorstwa Mariusza Markiewicza. Historia Polski 1492–1795 jest drugim tomem pięciotomowej syntezy dziejów...

Historia powszechna: wiek XVIII (podręcznik akademicki)

Historia powszechna: wiek XVIII – podręcznik akademicki do historii powszechnej XVIII w. autorstwa prof. dr. hab. Emanuela Rostworowskiego. W latach 60. Pańs...

Historiografia arabska

Powstawać zaczęły biografie kolejnych pokoleń tradentów przekazicieli hadisów, towarzyszy ashab Proroka, ich następców tabi’un, następców ich następców tabi’...

Historiografia Czampy

Historiografia nieistniejącego już państwa Czamów położonego na wschodnim wybrzeżu półwyspu indochińskiego na terytorium dzisiejszego Wietnamu Środkowego. Hi...

Idee w Rosji

Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski – praca zbiorowa wydana w języku polskim, angielskim i rosyjskim od 1999 r...

II wojna stuletnia

II wojna stuletnia – termin historiograficzny używany przez niektórych historyków na łączne określenie serii konfliktów między Francją a Anglią/Wielką Brytan...

Inskrypcja

Inskrypcja – napis wyryty w twardym materiale. Występuje najczęściej na nagrobkach, tablicach i monetach. Popularnym przykładem inskrypcji są inskrypcje nagr...

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej – wschodnioznawczy i sowietologiczny ośrodek naukowo-badawczy działający w latach 1930–1939 w Wilnie przy Uniwers...

Instytut Wschodni w Warszawie

Instytut Wschodni w Warszawie – polska instytucja naukowa z siedzibą w Warszawie. Jeden z pierwszych na świecie ośrodków badań sowietologicznych, kluczowy el...

Jesień średniowiecza

Jesień średniowiecza – monografia Johana Huizingi wydana w 1919; w Polsce wydana w 1961 przez Państwowy Instytut Wydawniczy w serii wydawniczej "Rodowody Cyw...

Kitab Futuh al-Buldan

Kitab Futuh al-Buldan – napisana w języku arabskim książka perskiego historyka o imieniu Ahmad Ibn Jahja al-Balazuri opisująca historię Islamu. "Kitab futuh ...

Klasycy Historiografii Polskiej

Klasycy Historiografii Polskiej - seria książek historycznych wydawana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w latach 1972-1991. Seria od 1979 miała zmieniony ...

Klasycy Historiografii Warszawskiej

Klasycy Historiografii Warszawskiej – seria książek historycznych wydawana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Neriton. W ser...

Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii

Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii – seria książek historycznych z dziedziny mediewistyki wydawana przez Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vi...