Топ-100

Imię teoforyczne

Imię teoforyczne – imię odnoszące się do bóstwa, zawierające w sobie człon "bóg” lub imię własne boga. Przykładem może być grecki Apollo i pochodzące od niego imiona "Apoloniusz”, "Apolinary”, czy "Apolonia”. Powodem nadawania takich imion była prawdopodobnie wiara, że przyniosą one osobie tak nazwanej przychylność ze strony danego bóstwa.

1. Przykłady Antyczne imiona teoforyczne
Demetriusz, Dymitr – "należący do bogini Demeter”
Marcin – "należący do Marsa”
Dionizy, Denis – "należący do Dionizosa”
Diana – bezpośrednio od imienia rzymskiej bogini łowów
Chrześcijańskie imiona teoforyczne
Krzysztof – "niosący Chrystusa”
Krystian – "chrześcijanin, wyznawca Chrystusa”
Bogumił – "miły Bogu” lub "miłujący Boga”
Amadeusz – "kochający Boga”
Gotfryd – "boski pokój”
Germańskie imiona teoforyczne
Ingeborga – "twierdza Inga”, nordyckiego boga płodności
Oskar – "boska włócznia”