Топ-100

Digital Painting

Digital Painting – jest to konwersja z tradycyjnych form malarstwa i rysunku, takich jak akwarela, malarstwo olejne, szkic itp. poprzez narzędzie cyfrowe, kt...

Postdigital

Postdigital to termin, który wszedł w użycie w dyskursie cyfrowej praktyki artystycznej na początku XXI wieku. Termin ten znacznie wskazuje na nasze szybko z...

Sztuka nowych mediów

Sztuka nowych mediów – rodzaj sztuki, w ramach której dzieła tworzone są przy użyciu technologii nowych mediów w tym: sztuki cyfrowej, grafiki komputerowej, ...