Топ-100

Cel

Cel – to, ze względu na co następuje działanie; stan lub obiekt, do którego się dąży; cel, to kres świadomego działania.
Działać celowo może: człowiek, organizacja, społeczeństwo.

image

1.1. Rozróżnienie pojęcia Inżynieria
Z punktu widzenia inżynieryjnego i kognitywnego możemy też mówić o celu urządzenia, procesu, systemu, czy jakiegoś agenta inteligentnego. W tym sensie mamy dwa rodzaje celów:
cel projektowy czy statutowy – może dotyczyć każdego sztucznego systemu, lub użycia systemu obiektu naturalnego jako narzędzia, oraz
cel działania, czyli chwilowej akcji dotyczący tylko agenta tzn. człowieka, grupy ludzi lub autonomicznego systemu komputerowego, i jest wynikiem jego zbioru preferencji.
Według kognitywnego modelu agenta inteligentnego Gadomskiego, konsekwencją nadania systemowi celu lub posiadania celu przez system są jego funkcje Natomiast konsekwencją celu działania jest określenie zadań przez agenta inteligentnego. Funkcje są własnością procesów, zaś zadania są realizowane poprzez akcje.

1.2. Rozróżnienie pojęcia Psychologia
W psychologii, cel – to efekt stan rzeczy, na którego ukierunkowana jest czynność, zachowanie celowe, gdzie cele mogą mieć różny charakter:
cel negatywny – efekt, którego podmiot pragnie uniknąć,
cel przedziałowy – stan rzeczy, którego reprezentacja w umyśle jest wielowariantowa w ramach zaspokojenia danej potrzeby;
cel punktowy – stan rzeczy, który posiada konkretną reprezentację.
cel pozytywny – efekt, który podmiot pragnie uzyskać,
Najważniejszą charakterystyką celu jest to, że wyjaśnia przyczynę sztucznych procesów albo wymaga podjęcia działania i posiada jakąś subiektywną oczekiwaną użyteczność.

1.3. Rozróżnienie pojęcia Informatyka
W informatyce, tzw. systemów wieloagentowych powstała koncepcja agenta BDI zaproponowana przez M.P. Georgeff i A. S. Rao, oparta na takich pojęciach jak: wiara, życzenie i zamiar, gdzie pojęcie celu jest formalizowane różnie przez różnych autorów, np wg M. Wooldridge, 2000, życzenie jest synonimem celu.

2. Cel w aspekcie etycznym
W etyce cel, jest kresem świadomego działania i jest rozróżniany w dwóch aspektach;
w sensie przedmiotowym - przedmiot zamierzonego działania, punkt do którego działanie jest skierowane lub skutek działania;
w sensie podmiotowym - racja, powód lub motyw działania.
W etyce pojęcie celu występuje w związku z określeniem powinności moralnej moralnego dobra i zła czynu oraz z ujęciem wyznaczników moralności aktu ludzkiego. Zwolennicy deontologizmu definiują powinność oraz moralne dobro i zło czynu z wyłączeniem celu, poprzez zgodność czynu z nakazem autorytetu zewnętrznego heteronomia lub wewnętrznego autonomia w stosunku do podmiotu czynu inni określają powinność a następnie moralne dobro i zło czynu, przez jego stosunek do ostatecznego celu człowieka czyli dobra uznawanego za najwyższe teleologizm, które jednocześnie uszczęśliwia człowieka eudajmonizm.
W zależności od sposobu rozumienia dobra oraz osób, które w działaniu stanowią dobro najwyższe jako przedmiot działania celowego, teleologizm przybiera postać:
hedonizmu - dobro najwyższe i szczęście polegają na doznawaniu zadowolenia indywidualistycznego Arystyp lub społecznego utylitaryzm ;
perfekcjonizmu, głoszącego, że najwyższym dobrem jest samourzeczywistnienie. Zwolennicy teleologizmu usiłują wykazać, że moralna powinność i moralne dobro czynu mają obiektywne uzasadnienie niezależne od wszelkiego nakazu w podstawowych potrzebach człowieka, których zaspokojenie jest celowym i właściwym motywem wszelkiego działania. Powinność moralna uważa się więc za powinność stosowania odpowiedniego środka do celu, uwarunkowana pragnieniem tego celu, przekreślając swoiste cechy moralności bezwarunkowość kategoryczność powinnosci moralnej i bezinteresowność moralnego dobra). Tymczasem czyn nie staje się moralnie powinny i odpowiednio moralnie dobry przez to, ze jest środkiem do ostatecznego celu, chociaż do niego prowadzi.

3. Powinność moralna a celowość
Powinności moralnej i dobra moralnego nie można adekwatnie wyrazić przez relacje środka do ostatecznego celu człowieka. Nie wynika z tego, że można je określić z pominięciem kategorii celu w ogóle. Czyn jest moralnie dobry dzięki temu, że jest aktem afirmacji osoby a w wielu wypadkach także bytów pozaosobowych ze względu na jej własną wartość godność, czyli z wyłączeniem innych celów działającego podmiotu. Godność osoby, ku której akt działającego jest skierowany personalizm w etyce, jest miarodajna w sposób konieczny i wystarczający. Osoba przez swą godność, jest celem dla siebie cel wsobny i na mocy swego istnienia ustanawia dla wszystkich osób nie wyłączając własnej powinność afirmowania jej w tym charakterze. Jest to powinność moralna, zaś wartość czynu afirmującego tę godność dla niej samej jest moralnym dobrem tego czynu; powinności tej przysługuje bezwarunkowość, a cechą realizującego ją czynu jest bezinteresowność. Właściwą racją i przedmiotem tej powinności jest osoba, jako cel wsobny, i dlatego moralnej powinności oraz moralnego dobra czynu nie można zdefiniować z pominięciem celu dzieje się to jednak na innej zasadzie, aniżeli w teleologizmie etycznym. Cel występuje w etyce również przy określaniu wyznaczników moralności czynu ludzkiego, tj. intencji działania, czyli motywu finis operantis, skłaniającego podmiot do działania, oraz tzw. przedmiotu finis operis, czyli tego, ku czemu działanie zmierza obiektywnie, niezależnie od intencji działającego. W obu przypadkach, intencja przedmiot celu działającego i działania pełni z osobna rolę warunku koniecznego i zarazem niewystarczającego dla określenia moralnego dobra czynu, tj. jego zgodności z normą, podczas gdy stwierdzenie niezgodności któregokolwiek z nich z tą normą wystarcza dla określenia moralnego zła czynu.

 • zlokalizowane CEL Centralna Ewidencja Ludności celowanie Cel film z 1985 roku Cel film z 2014 roku Krystyna Cel poetka, eseistka Marianna Cel kobieta - żołnierz
 • Cel - shading także: toon shading rodzaj niefotorealistycznej techniki renderowania mającej sprawiać wrażenie, że grafika komputerowa została narysowana
 • Okręt - cel okręt wycofany ze służby lub rzadziej specjalnie wybudowany, wykorzystywany przez marynarkę wojenną lub lotnictwo wojskowe jako cel strzelań
 • Cel dozwolony przez prawo międzynarodowe obiekt, który obejmuje wszystkich kombatantów zdolnych do i prowadzących walkę, urządzenia, budynki i obszary
 • Pokémon: Cel Deoxys jap. 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス Gekijōban Poketto Monsutā Adobansu Jenerēshon Rekkū no Hōmonsha Deokishisu, ang. Pokémon:
 • Europejski Cel Operacyjny, zwany też Europejski Cel Zasadniczy, Helsiński Cel Operacyjny, Europejski Główny Cel Helsinki Headline Goal, European Headline
 • Magazyn Chrześcijański Cel chrześcijański kwartalnik wydawany przez Fundację Nadzieja dla Przyszłości, związaną z Kościołem Chwały w latach 2004 2012
 • Cel operacji końcowy rezultat konkretnej operacji walki w działaniach zaczepnych celem operacji walki jest rozbicie zasadniczego ugrupowania zgrupowania
 • Ștefan cel Mare hospodar mołdawski Ștefan cel Mare stacja metra w Bukareszcie nazwana imieniem hospodara mołdawskiego Ștefan cel Mare dzielnica
 • Ćwiczebny cel powietrzny obiekt imitujący cel powietrzny, przeznaczony do ćwiczenia strzelań z użyciem rakiet wyposażonych w radiolokacyjny system naprowadzania
 • Aaron Azia Aleksander Cel ur. 4 marca 1987 w Orleanie polski koszykarz urodzony we Francji, grający na pozycji silnego lub niskiego skrzydłowego
 • Barenton - Cel miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts - de - France, w departamencie Aisne. Według danych na styczeń 2014 r. gminę zamieszkiwały
 • Ștefan cel Mare stacja metra w Bukareszcie na linii M1. Znajduje się w zachodniej części miasta. Nosi imię Stefana Wielkiego. W pobliżu znajduje się
 • Cel ang. The Target amerykański thriller z 1985 roku. Gene Hackman Walter Lloyd Duncan Duke Potter Matt Dillon Chris Lloyd Derek Potter Gayle
 • Ruchomy cel ang. Harper film fabularny produkcji amerykańskiej z 1966 oparty na motywach powieści Rossa Macdonalda. W Wielkiej Brytanii film wyświetlano
 • Dziki cel ang. Wild Target brytyjsko - francuski komediodramat z 2010 roku w reżyserii Jonathana Lynna. Wyprodukowany przez wytwórnię Vue Entertainment
 • Zabójczy cel ang. Kill Switch film sensacyjny z 2008 roku. Jacob Stilwel, detektyw specjalizujący się w tropieniu seryjnych morderców, staje przed
 • Dom śmierci II: Śmiertelny cel ang. House of the Dead II lub House of the Dead II: Dead Aim amerykański film telewizyjny z 2006 roku, sequel horroru
 • Cel strategiczny cel działań wojennych, którego osiągnięcie w sposób zasadniczy zmienia sytuację wojskowo - polityczną i strategiczną na danym teatrze
 • Marianna Cel ps. Tereska ur. 14 stycznia 1918 w Budach, obecnie Cis - Budy hubalczyk, jedyna kobieta - żołnierz w oddziale mjra Henryka Dobrzańskiego
 • Właściwy cel ang. Perfect Target, hiszp. Alvo perfeito amerykańsko - meksykański film akcji z 1997 roku, wyreżyserowany przez Sheldona Letticha, z Danielem
 • Cel powietrzny obiekt znajdujący się w przestrzeni powietrznej np. samolot, śmigłowiec, rakieta lub inny aparat latający, skoczek spadochronowy w czasie
 • Cel Delilah ang. Running Delilah amerykański film telewizyjny z gatunku science - fiction z 1994 roku w reżyserii Richarda Franklina. W Polsce znany
 • Cel hangul: 표적 Pyo - jeok południowokoreański film akcji w reżyserii Changa, którego premiera odbyła się 30 kwietnia 2014 roku. Zdjęcia do filmu były
 • Nieuchwytny cel ang. Hard Target film z 1993 roku, reprezentujący kino akcji, z Jean - Claude em Van Damme em obsadzonym w roli głównej oraz Lance em
 • Prawda, cel przesłanie pierwszy a jednocześnie jedyny album hip - hopowej grupy Trials X. Wydany został w 1995 roku w formie kasety magnetofonowej przez
 • Cel Alexa 2 ang. CIA II: Target Alexa amerykański film sensacyjny z 1993 roku. Tytuł alternatywny: Cel Alexa. Agent CIA Mark Graver i była terrorystka
 • Dickmann ex. H - 3 ex. Leon polski statek uzbrojony a później statek - cel z okresu międzywojennego i II wojny światowej. Nazwę otrzymał na cześć Arenda
 • Niewidzialny cel tytuł oryg. Naam yi boon sik hongkońsko chiński dramat kryminalny w reżyserii Benny ego Chana, którego premiera odbyła się 19 lipca
 • Jak ruchomy cel dwudziesty trzeci singel zespołu Lady Pank, został wydany na płycie CD. Singel był czwartym promującym album Nasza reputacja. Muzyka

II SA Ke 565 18, Cel instytucji ochrony tymczasowej. ustawy Lex.

Dla osiągnięcia wizji i misji Stowarzyszenia wyznaczone zostały trzy cele ogólne wynikające z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Cel pierwszy. Mariusz Jurkiewicz: Mecz z Dunkerque to etap, nie cel. Kolejny cel Buffona. Wrócić na igrzyska olimpijskie. Gianluigi Buffon fot. Getty. Słynny włoski bramkarz Gianluigi Buffon, który opuścił po.

Cel Elektromobilność Oficjalna strona Miasta Kielce.

Poznaj zalety, jakie posiada XB60: zestaw audio o dużej mocy z technologią EXTRA BASS i wbudowanym akumulatorem firmy Sony, porównaj funkcje i ceny​. Cel droga do sukcesu SZKOLENIA AVENHANSEN BIZNESOWE. Cele polskojęzycznej edycji pedii to: stworzenie pierwszej polskojęzycznej wolnej encyklopedii sieciowej, zgromadzenie wokół tego projektu grupy. Cel do Treningu Piłkarskiego I, Street Sport, Sprzęt sportowy LARS. Ambitne cele klimatyczne i energetyczne mogą pozwolić na zmniejszenie importu surowców energetycznych nawet o 45 procent do roku 2030 – wynika z.

Wszedł w życie brytyjski cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W 36. kolejce Arka zrealizowała swój cel, jakim było utrzymanie się w Ekstraklasie. Ligowy byt zapewnił sobie w tej kolejce również Śląsk,. Cele oszczędnościowe efektywne oszczędzanie ING Bank Śląski. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i.

Cel 4. UNEP GRID Warszawa.

Wielka Brytania jest pierwszym krajem G7, który przyjął tak ambitny cel klimatyczny. Został on ogłoszony miesiąc wcześniej. Premier Theresa. Synonimy słowa cel. Cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów – cel. Cel główny Ministerstwo Zdrowia. ​​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu.

Cel działania Perły Czarnej Nidy.

Cele i zadania. Sekcja Farmakoterapii Sercowo Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego stanowi odpowiednik działającej w strukturach. Katalog produktów CEL MAR – inne urządzenia sieciowe – www. Kwieciński dla DGP: Nasz cel zacząć budowę 100 tys. mieszkań do końca 2019 r. 26 czerwca 2018, Aktualizacja: 26.06.2018. Udostępnij na​. PIKNIK EDUKACYJNY W CEL Wydarzenia Nadleśnictwo. Cel programu: Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddzialywania zakładów instalacji urządzeń na środoowisko.

Cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w.

Cel i Misja. LATEX nowoczesność poparta doświadczeniem. Opony to nasza pasja. Każdego dnia podejmujemy nowe wyzwania, by spełnić oczekiwania. Cele kluczem do sukcesu. KOGENA Cobots for People. Robert Moreno, selekcjoner La Roja, cieszy się, że jego zespół już niemal zrealizował swój cel, jakim jest awans z pierwszego miejsca w. Kwieciński dla DGP: Nasz cel zacząć budowę 100 tys. mieszkań. PIKNIK EDUKACYJNY W CEL. 24 czerwca. Informacje o zdarzeniu. Termin. 24 czerwca godz. 24 czerwca godz. Lokalizacja. Centrum Edukacji.

Cel Programu Część 2 Popularyzacja technologii.

Elektromobilność. Analizując światowe statystyki tempa przyrostu elektrycznych pojazdów i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy. Podsumowanie 36. kolejki Ekstraklasy: Cel osiągnięty Arka Gdynia. Celem projektu Grupa poPRzezMEDIA jest: wykreowanie liczącej około 10 12 osób, grupy studentów Wyższej Szkoły Biznesu, będącej wsparciem Biura.

Tobiszowski z ME: Dzięki tegorocznym aukcjom osiągniemy cel 15.

Tytuł: Cel i funkcje zamówień publicznych. Inne tytuły: Purpose and functions of public procurement. Autorzy: Zaborowski, Mariusz. Cel numer 13 AIESEC Polska. Najważniejszym celem miesięcznika Nafta Gaz jest dzielenie się wiedzą i prezentacja oryginalnych osiągnięć naukowych oraz rozwiązań technologicznych. Działo się w CEL Kraków Airport. U siebie w pucharach musimy wygrywać, bo na wyjazdach jest to bardzo ciężko powiedział PAP zawodnik wicemistrzów Polski Aaron Cel. Biznes, który ma cel Contentic. Przypomnij sobie co dzieje się każdego stycznia. Nowy rok, nowe postanowienia​…Ludzie tworzą sobie cele i organizują nowe zadania.

Fundacja CEL: Start.

Misja. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. od początku swojego istnienia 1951​ są ściśle związane z lotnictwem sił zbrojnych RP. Naszą misją i priorytetem. Peter Ljung sprawdza się w roli kapitana Unii. Cel na Gdańsk? Wygrać. Gorenje DVG 900 CEL porównanie cen w 1 sklepie, cena już od 1 699.00 zł poznaj wiarygodne opinie przeczytaj recenzje sprawdź dane techniczne Следующая Войти Настройки Конфиденциальность. Frez składany trzpieniowy 217.699 CEL. Zobacz synonimy słowa cel w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego.

Misja i cele WZL 4 S.A.

Cel 4. Dobra jakość edukacji. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie. Wysokiej jakości edukacja stanowi​. Pedia:Cele powstania pedii – pedia, wolna encyklopedia. Cel – to, ze względu na co następuje działanie stan lub obiekt, do którego się dąży cel, to kres świadomego działania. Działać celowo może: człowiek, organizacja, społeczeństwo. Jaki masz cel? Porady i suplementy Prozis. Mamy nowy cel. Data dodania: 2020 01 02:11. Pełnym sukcesem zakończyła się pierwsza zbiórka w naszej aplikacji. Wraz z nowym rokiem ruszyła nowa. Cele Artykuł: Cele Pływalnia Miejska w Morągu. CEL Najlepsza oferta tylko w oficjalnym sklepie producenta OstroVit. Sprawdź nas!.

Cele O projekcie Natura i Gospodarka, podstawy dialogu.

Dane kandydata imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia. 2. Promotor. 3. Tytuł pracy. 4. Założenia. 5. Cel pracy. 6. Materiał. 7. Metoda. 8. Nowe wartości. Główny Urząd Statystyczny Spisy Powszechne NSP 2011 Cel. Wicemistrzyni Europy Aneta Rygielska podkreśla, że udział w igrzyskach olimpijskich zawsze był jej marzeniem, a teraz jest celem do. Cel projektu AKADEMIA FLORYSTYKI. Przedstawiciele Patagonii obrali sobie za cel naprawę innego palącego problemu współczesnego świata – nadmiernej konsumpcji i niszczącego skutku, jaki. Cel 6. Centrum UNEP GRID Warszawa. Cel konferencji. Integracja środowisk świata nauki oraz praktyków sportu ​nauczycieli, trenerów, zawodników, animatorów oraz menedżerów sportowych, jak. Kolejny cel Buffona. Wrócić na igrzyska olimpijskie.pl. Zrealizuj swoje marzenia dzięki celom oszczędnościowym w mBanku. Otwórz cel i odkładaj regularnie poprzez przelewy, wypłaty z bankomatów czy płatność.

Cel i misja Cyfrowa Piaskownica Administracji Portal.

Fundacja C.E.L. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ. O nas 1% dla Fundacji C.E.L. w 2020 Wspólnie możemy więcej! Jeśli podoba się Państwu​. Mamy nowy cel Aktualności oficjalny serwis Ruchu Chorzów. Celem głównym Narodowego Programu Zdrowia jest Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu​. Cel i funkcje zamówień publicznych. Wiele przetłumaczonych zdań z celem – słownik angielsko polski i wyszukiwarka milionów angielskich tłumaczeń.