Топ-100

Prawo sportowe

Prawo sportowe

Prawo sportowe – sensu stricto: regulacje prawne znajdujące zastosowanie w sporcie. Prawo sportowe to regulacje organizacji sportowych. Prawo sportowe sensu ...

Sportowy Sąd Arbitrażowy

Sportowy Sąd Arbitrażowy, zwany także Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu, w skrócie CAS lub TAS – międzynarodowy sąd arbitrażowy, powołany jako najwyższ...

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – określa: warunki bezpieczeństwa imprez masowych zasady gromadzenia i przetwarzania informa...

Ustawa o sporcie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z uprawianiem i organizacją sportu. U...