Топ-100
 • Wdmuchiwanie światłowodów Wdmuchiwanie światłowodów

  Wdmuchiwanie światłowodów – technika pozwalająca na wprowadzanie kabli lub mikrokabli światłowodowych w rury osłonowe. Wdmuchiwanie kabli polega na wprowadza...

 • Waterjet Waterjet

  Waterjet – ogólna nazwa technologii przecinania lub czyszczenia różnych materiałów z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem.Technologia narodziła się w l...

 • Trasowanie (obróbka skrawaniem) Trasowanie (obróbka skrawaniem)

  Trasowanie – proces technologiczny stosowany najczęściej w obróbce materiałów, który polega na wyznaczeniu na danej powierzchni półwyrobu określonych linii, ...

 • Technologia olejków eterycznych Technologia olejków eterycznych

  Technologia olejków eterycznych – dział technologii chemicznej zajmujący się metodami wytwarzania olejków eterycznych z olejkodajnych surowców roślinnych na ...

 • Technologia haptyczna Technologia haptyczna

  Technologia haptyczna – technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibr...

 • Szycie Szycie

  Szycie – sposób łączenia miękkich materiałów za pomocą igły i nici. Technika ta znana jest człowiekowi od czasów paleolitu i poprzedziła tkanie. Obecnie stos...

 • Stereolitografia Stereolitografia

  Stereolitografia – proces addytywnej produkcji elementów prototypowych w przemyśle. Polega na stopniowym obrysowywaniu kolejnych przekrojów poziomych produko...

 • Spilśnianie Spilśnianie

  Spilśnianie – proces łączenia włókien w zwartą masę, w którym wykorzystuje się naturalne właściwości włókien zwierzęcych, roślinnych i niektórych włókien szt...

 • Rozpoznanie obrazowe Rozpoznanie obrazowe

  Rozpoznanie obrazowe – rozpoznanie obrazowe, umożliwiające wytwarzanie danych na podstawie zobrazowania pochodzącego ze zdjęć fotograficznych, radiolokatorów...

 • Proces technologiczny okresowy Proces technologiczny okresowy

  Proces technologiczny okresowy – proces technologiczny cyklicznie powtarzany, co jest związane z cyklicznymi zmianami parametrów technologicznych. Surowce są...

 • Proces technologiczny ciągły Proces technologiczny ciągły

  Proces technologiczny ciągły – proces technologiczny, który przebiega w ustalonych warunkach, a doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równ...

 • Obróbka metali Obróbka metali

  Obróbka metali - zestawienie procesów, w trakcie których – poprzez użycie odpowiednich technologii – dochodzi do zmiany kształtów poszczególnych elementów. Z...

 • Obróbka Obróbka

  Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem prz...

 • Natrysk plazmowy Natrysk plazmowy

  Natrysk plazmowy – metoda pokrywania materiałów warstwami o różnorakich właściwościach wykorzystującą wysoką temperaturę strumienia plazmy niskotemperaturowe...

 • Impregnacja Impregnacja

  Impregnacja - nasycanie materiałów roztworami żywic, rozpuszczonego wosku i innymi substancjami chemicznymi. Proces ma wzmocnić i zabezpieczyć podłoże lub ma...

 • Hydrosiew Hydrosiew

  Hydrosiew – biologiczny sposób rekultywacji gruntów, stromych hałd polegający na hydromechanicznym pokrywaniu powierzchni preparatem będącym mieszaniną złożo...

 • Gięcie Gięcie

  Gięcie – rodzaj technologii obróbki materiałów polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego. Jeżeli w wyniku tej obróbki otrzymuje się przed...

 • Float (szkło) Float (szkło)

  Float – proces produkcji szkła płaskiego, zwany też procesem Pilkingtona, wynaleziony w roku 1952 przez sir Alastaira Pilkingtona. Na początku lat 50. XX w. ...

 • Elektryczna tomografia pojemnościowa Elektryczna tomografia pojemnościowa

  Elektryczna tomografia pojemnościowa – technika obrazowania pozwalająca na wizualizację przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej w badanej objętoś...

 • Efekt lotosu Efekt lotosu

  Efekt lotosu – w technologii zjawisko samooczyszczania się powierzchni odkryte po raz pierwszy u roślin z rodzaju lotos Nelumbo. W kulturach wschodnich lotos...

 • Clean room Clean room

  Pomieszczenie czyste – rodzaj pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chem...

 • Cięcie plazmowe Cięcie plazmowe

  Cięcie plazmowe – proces cięcia metali przy zastosowaniu łuku plazmowego. Cięcie plazmowe prowadzone jest w sposób zmechanizowany lub ręczny. Procesy cięcia ...

 • Cięcie laserowe Cięcie laserowe

  Cięcie laserowe stanowi nowoczesną metodę obróbki o podobnych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Podstawowa różnica tkwi w stosowanym...

 • Apretura Apretura

  Apretura – uszlachetnianie, wykańczanie materiału nadające mu nowych lub lepszych cech i właściwości podnoszących ich właściwości użytkowe. Apreturowanie sto...

Technologia

Dekortykacja włókien

Dekortykacja tych produktów do celów włókienniczych, włókien roślinnych łykowych tylko mechanicznie, poprzez włamanie, miażdżenie i tyłek wynika zazwyczaj z lnu, konopi, juty.
Dekortykator to maszyna przeznaczona do tego celu.

Laminated Object Manufacturing

Obiekt прокатанное wykonanie obiektu laminowane produkcja warstw papieru.
Proces złom opartej na użyciu maszyny wycinającej laserowa poszczególne warstwy wytworzonej z rolki papieru specjalnego, a następnie spajać ze sobą kolejnych warstw. W celu ułatwienia usuwania papieru, oprócz kawałek pocięty na kwadraty. Otrzymany model następnie прокатанный наслоенные oczyścić, czasem kolorowe. Technologia złom-jeden z wielu stosowanych w szybkiej Prototypingu.

Animacja techniczna

Animacja techniczna - metoda przedstawienia funkcji produktu, jego pracy, budowy, sposobu montażu czy demontażu. Przedstawiająca rzeczywistość realistyczną j...

Apretura

Apretura – uszlachetnianie, wykańczanie materiału nadające mu nowych lub lepszych cech i właściwości podnoszących ich właściwości użytkowe. Apreturowanie sto...

Brykietowanie

Brykietowanie − formowanie sypkich, luźnych, drobnoziarnistych substancji, jak np. rud czy miału węglowego, w zwięzłe bryły o kształcie najczęściej prostopad...

Cięcie laserowe

Cięcie laserowe stanowi nowoczesną metodę obróbki o podobnych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Podstawowa różnica tkwi w stosowanym...

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe – proces cięcia metali przy zastosowaniu łuku plazmowego. Cięcie plazmowe prowadzone jest w sposób zmechanizowany lub ręczny. Procesy cięcia ...

Clean room

Pomieszczenie czyste – rodzaj pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chem...

Cyzelowanie

Cyzelowanie – rodzaj artystycznej obróbki plastycznej metalowych rzeźb i wyrobów rzemiosła artystycznego, wykutych, odlanych, tłoczonych lub wyoblanych. Meto...

Dekatyzacja

Dekatyzacja - poddawanie tkaniny działaniu gorącej wody, pary wodnej i zimnej wody, mające doprowadzić do skurczenia się włókien i stabilizacji ich wymiarów....

Efekt lotosu

Efekt lotosu – w technologii zjawisko samooczyszczania się powierzchni odkryte po raz pierwszy u roślin z rodzaju lotos Nelumbo. W kulturach wschodnich lotos...

Elektryczna tomografia pojemnościowa

Elektryczna tomografia pojemnościowa – technika obrazowania pozwalająca na wizualizację przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej w badanej objętoś...

Float (szkło)

Float – proces produkcji szkła płaskiego, zwany też procesem Pilkingtona, wynaleziony w roku 1952 przez sir Alastaira Pilkingtona. Na początku lat 50. XX w. ...

Flokowanie

Flokowanie - proces technologiczny polegający na nanoszeniu na przedmioty wykonane z tkaniny, drewna, szkła, tworzywa sztucznego lub gumy ozdobnej warstwy ze...

Gięcie

Gięcie – rodzaj technologii obróbki materiałów polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego. Jeżeli w wyniku tej obróbki otrzymuje się przed...

Gofrowanie

Gofrowanie – wykończeniowa obróbka skór, tkanin, blach oraz papieru polegająca na wytłoczeniu na ich powierzchni plastycznych wzorów za pomocą kalandra, czyl...

Hydrosiew

Hydrosiew – biologiczny sposób rekultywacji gruntów, stromych hałd polegający na hydromechanicznym pokrywaniu powierzchni preparatem będącym mieszaniną złożo...

Impregnacja

Impregnacja - nasycanie materiałów roztworami żywic, rozpuszczonego wosku i innymi substancjami chemicznymi. Proces ma wzmocnić i zabezpieczyć podłoże lub ma...

Laminowanie folii ceramicznych

Laminowanie folii ceramicznych jest to metoda wytwarzania ceramicznych tworzyw gradientowych polegającą na spiekaniu cienkich półfabrykatów ceramicznych wytw...

Łupanie

Łupanie to obróbka polegająca na dzieleniu materiału wzdłuż płaszczyzn najmniejszej spoistości. Łupanie drewna pot. batonowanie - dzielenie drewna równolegle...

Malowanie elektroforetyczne

Malowanie elektroforetyczne − technika nakładania powłok malarskich wykorzystująca zjawisko elektroforezy, to jest rozdzielania mieszaniny substancji chemicz...

Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe – polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą np. metalu. Osadzona warstwa proszku utrzym...

Manipulacja (technologia)

Manipulacja to czynności wykonywane przez człowieka lub maszynę w celu właściwego rozmieszczenia przedmiotów lub narzędzi w przestrzeni roboczej. Dla przykła...

Mechanosynteza

Mechanosynteza - rodzaj technologii otrzymywania materiału w procesie mechanicznym. Proces ten polega na ciągłym poddawaniu materiału mechanicznym oddziaływa...

Metoda ABTS

Metoda ABTS – technika wykorzystywana do pomiaru zdolności antyoksydacyjnej różnych próbek, w tym płynów ustrojowych oraz próbek żywności, w której wolnym ro...

Mielenie

Mielenie to proces technologiczny rozdrabniania metodą miażdżenia prowadzony w młynach i młynkach. Produkt otrzymany w wyniku tego procesu charakteryzuje się...

Montaż

Montaż – rodzaj pracy polegającej na stosowaniu połączeń różnych ze sobą przedmiotów. W procesie produkcyjnym montaż polega na połączeniu ze sobą gotowych el...

Montaż (technika)

Montaż jest łączeniem oddzielnych części w całość. W technice wiąże się to ze składaniem elementów w zespoły konstrukcyjne, a tych w maszyny i urządzenia. Dz...

Natrysk plazmowy

Natrysk plazmowy – metoda pokrywania materiałów warstwami o różnorakich właściwościach wykorzystującą wysoką temperaturę strumienia plazmy niskotemperaturowe...

Nawanianie THT

Nawanianie THT – proces technologiczny polegający na mieszaniu tetrahydrotiofenu z gazem ziemnym w tzw. nawanialniach, w celu nadania mu nieprzyjemnej woni. ...

Normatyw materiałowy

Normatyw Materiałowy - dokument określający ilość i rodzaj materiału, przydzielanego dla konkretnych działów zakładu produkcyjnego.

Obróbka

Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem prz...

Obróbka mechaniczna

Obróbka mechaniczna - ogólna nazwa obróbki, przy której następuje zmiana wymiarów zewnętrznych obrabianego elementu lub materiału poprzez oddzielanie fragmen...

Obróbka metali

Obróbka metali - zestawienie procesów, w trakcie których – poprzez użycie odpowiednich technologii – dochodzi do zmiany kształtów poszczególnych elementów. Z...

Operacja (technologia)

Operacja – część procesu technologicznego obejmująca czynności wykonywane na jednym przedmiocie, na jednym stanowisku pracy przez jedną lub kilka osób, bez p...

Owerlok

Owerlok – rodzaj ściegu krawieckiego służącego do łączenia, zabezpieczania lub ozdobnego wykańczania elementów odzieży i innych wyrobów przemysłu odzieżowego...

Prasowanie

Prasowanie - rodzaj obróbki mechanicznej polegający na zmianie geometrii oraz struktury obrabianego przedmiotu w wyniku wywierania nacisku na element obrabia...

Proces technologiczny ciągły

Proces technologiczny ciągły – proces technologiczny, który przebiega w ustalonych warunkach, a doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równ...

Proces technologiczny okresowy

Proces technologiczny okresowy – proces technologiczny cyklicznie powtarzany, co jest związane z cyklicznymi zmianami parametrów technologicznych. Surowce są...

Projektowanie procesów technologicznych

Projektowanie procesów technologicznych polega na tworzeniu kolejnych etapów przechodzenia dokumentacji konstrukcyjnej wraz z przypisanym materiałem. Jednocz...

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii – gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, j...

Przetłaczanie

Przetłaczanie - proces obróbki plastycznej, polegający na zwiększeniu wysokości wytłoczki kosztem zmniejszenia jej średnicy, przy czym grubość ścianki jest s...

Receptura (przepis)

Receptura – wykaz składników, wzór, lub przepis normujący zestaw składników określonego produktu. W odróżnieniu od "specyfikacji konstrukcyjnej” zwanej równi...

Rotomoulding

Rotomoulding to technika formowania tworzyw sztucznych. Forma do formowania rotacyjnego dzieli się na 2 lub więcej części, jest zasypywana proszkiem lub gran...

Rozpoznanie akustyczne

Rozpoznanie akustyczne – rozpoznanie akustyczne, jego istotą jest badanie zjawisk akustycznych dźwięku za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania pomiarowego, n...

Rozpoznanie obrazowe

Rozpoznanie obrazowe – rozpoznanie obrazowe, umożliwiające wytwarzanie danych na podstawie zobrazowania pochodzącego ze zdjęć fotograficznych, radiolokatorów...

Spilśnianie

Spilśnianie – proces łączenia włókien w zwartą masę, w którym wykorzystuje się naturalne właściwości włókien zwierzęcych, roślinnych i niektórych włókien szt...

Spoinowanie

Spoinowanie – stanowi proces wypełniania przestrzeni pomiędzy płytkami ceramicznymi, kamiennymi, bądź szklanymi. Do wypełniania tych szczelin służą masy do s...

Stereolitografia

Stereolitografia – proces addytywnej produkcji elementów prototypowych w przemyśle. Polega na stopniowym obrysowywaniu kolejnych przekrojów poziomych produko...

System mechatroniczny

System mechatroniczny – struktura realizująca zadania mechatroniczne, składa się z czterech podsystemów: wykonawczego ang. actuator subsystem – zmieniającego...

Szycie

Szycie – sposób łączenia miękkich materiałów za pomocą igły i nici. Technika ta znana jest człowiekowi od czasów paleolitu i poprzedziła tkanie. Obecnie stos...

Technologia budowy maszyn

Technologia budowy maszyn – dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się metodami i technikami wytwarzania części maszyn, mec...

Technologia demontażu pojazdów

Technologia demontażu pojazdów – wiedza w zakresie metody wytwarzania pojazdów, uzyskania określonego, zaplanowanego efektu przemysłowego lub usługowego. Pro...

Technologia haptyczna

Technologia haptyczna – technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibr...

Technologia olejków eterycznych

Technologia olejków eterycznych – dział technologii chemicznej zajmujący się metodami wytwarzania olejków eterycznych z olejkodajnych surowców roślinnych na ...

Technologiczność konstrukcji

Technologiczność konstrukcji - zespół cech konstrukcyjnych określonego przedmiotu umożliwiających łatwe wykonanie go w danych warunkach produkcyjnych. O tech...

Trasowanie (obróbka skrawaniem)

Trasowanie – proces technologiczny stosowany najczęściej w obróbce materiałów, który polega na wyznaczeniu na danej powierzchni półwyrobu określonych linii, ...

Trasowanie płaskie

Trasowanie płaskie – proces technologiczny stosowany najczęściej w obróbce materiałów, który polega na wyznaczaniu określonych linii na danej płaszczyźnie. T...

Trasowanie przestrzenne

Trasowanie przestrzenne - proces technologiczny stosowany najczęściej w obróbce materiałów, który polega na wyznaczaniu określonych linii na powierzchni dany...

Uzysk

Uzysk - pojęcie dotyczące procesów przetwarzania ; jest to wartość wynikająca ze stosunku ilości produktu wyjściowego w stosunku do potencjalnej ilości wytwo...

Waterjet

Waterjet – ogólna nazwa technologii przecinania lub czyszczenia różnych materiałów z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem.Technologia narodziła się w l...

Wdmuchiwanie światłowodów

Wdmuchiwanie światłowodów – technika pozwalająca na wprowadzanie kabli lub mikrokabli światłowodowych w rury osłonowe. Wdmuchiwanie kabli polega na wprowadza...

Zabielanie

Zabielanie polega na zebraniu minimalnej ilości metalu po to, by wyrównać powierzchnię. Jeśli element jest kuty czy odlewany to zabielanie stosuje się w miej...

Zagęszczanie

Zagęszczanie – proces technologiczny polegający na zwiększeniu koncentracji składników suchej substancji, co w konsekwencji wpływa na jej utrwalenie. Usunięc...